Aktuality SHMÚ

06 SEP 2017

Dlhotrvajúce sucho na Podunajskej a Záhorskej nížine

KLIMATOLÓGIA | 6.9.2017 | ANALÝZA | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, PHD., MGR. MAROŠ TURŇA

Jednou z najdiskutovanejších tém posledných mesiacov je výskyt sucha, predovšetkým na západnom Slovensku. Prečo je tomu tak?

V posledných týždňoch zaznamenávame pomerne ustálený priebeh indexov sucha na Podunajskej a Záhorskej nížine. Tie síce nedosahujú extrémne hodnoty, avšak dôležité je ich dlhodobé pretrvávanie. Suché obdobie začalo už v polovici decembra 2016, kedy hodnoty SPEI indexu prvýkrát klesli pod hodnotu -1 (začiatok suchého obdobia podľa definície Spinoni et al., 2013). Na väčšine monitorovaných staníc na spomínaných nížinách bolo ukončené vo februári, alebo až marci (okolie Topoľčian). V okolí Bratislavy však k žiadnemu prerušeniu nedošlo. Plošne najvýraznejšie a najintenzívnejšie suché obdobie v tomto roku začalo na Podunajsku a Záhorí na konci mája 2017, pričom pokračuje až do súčasnosti. Len na niektorých staniciach došlo na prelome júla a augusta k jeho krátkemu a málo výraznému prerušeniu.

Na stanici Bratislava – letisko ide tak o najdlhšie suché obdobie od roku 1981, pričom dosahuje aj najvýraznejšiu mieru deficitu naakumulovaného počas celého trvania. Začalo totiž 16. decembra 2016 a ukončené bolo 23. júla 2017 (220 dní, Obr. 1). Od 8. augusta však pozorujeme ďalšie suché obdobie, ktoré trvá až do súčasnosti (26 dní). Nakoľko šlo len o veľmi krátke a veľmi nevýrazné prerušenie, môžeme povedať, že sucho v okolí Bratislavy pretrváva už 226 dní. Vzhľadom na to, že má dlhé trvanie, avšak dlhodobo nedosahuje extrémne nízke hodnoty, jeho intenzita (pomer deficitu a dĺžky trvania suchého obdobia) sa pohybuje na 17. mieste. Takéto dlhé obdobia sa totiž nevyznačujú vysokými intenzitami, ale ich dôsledky vyplývajú práve z ich dĺžky.

Obrázok 1 Index SPEI od 1. decembra 2016 do 9. septembra 2017 na stanici Bratislava - letiskoskok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑