SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Snehové jazyky a závejeSneženieVietor na horáchPoľadovica Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

10 NOV 2017

Pozvánka na hydrologický seminár

SHMÚ | 10.11.2017 | ANALÝZA | RÓBERT CHRIAŠTEĽ

Slovenský hydrometeorologický ústav, regionálne pracovisko Banská Bystrica Vás pozýva na

 

HYDROLOGICKÝ SEMINÁR

ktorý sa uskutoční 14. novembra 2017 o 9.30 hod.

pri príležitosti ukončenia hydrologického roku 2017,

v zasadačke regionálneho pracoviska SHMÚ Banská Bystrica, Zelená 5.

Program:

Podolinská J., Gápelová V., Kováč P.: Zhodnotenie hydrologického roka 2017 v povodí Hrona, Ipľa a Slanej

Kyselová D., Liová S., Hrušková K., Kolačná Z., Zvolenský M., Padúch F.: Mimoriadna situácia na nízkotatranských prítokoch a prameňoch koncom apríla 2017

Urbancová J., Dadová M.: Zhodnotenie zmien kvality podzemných vôd v závislosti od hĺbkových horizontov.

Polčák N., Meszároš J.: Vplyv reliéfu na rozloženie atmosférických zrážok na Slovensku pri južných cyklonálnych situáciách

Hrušková K., Kyselová D.: Čo sa skrýva za hydrologickými predpoveďami?

Kušniráková I., Aschenbrenner Š., Rybár M.: Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity riek a biotopov – obnovenie migrácie rýb vo vodných tokoch v územnej pôsobnosti SVP, š. p. OZ Banská Bystrica

Gál R.: Štatistika ako súčasť integrovaného manažmentu hydrologických údajov

 skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑