Aktuality SHMÚ

18 NOV 2017

Stretnutie riadiacej skupiny projektu EUMeTrain

SHMÚ | 18.11.2017 | SPRÁVA | JÁN KAŇÁK

Koncom týždňa  (16.-17.11. 2017) sa na pôde SHMÚ stretli členovia riadiacej skupiny projektu EUMeTrain. Tento projekt je rozšírením aktivít EUMETSAT-u v oblasti výuky používania satelitných meteorologických snímok v národných meteorologických službách členských krajín EUMETSAT-u, dokonca aj aktivít smerujúcich k spolupráci s inými svetovými agentúrami, ako je NOAA, NASA a JAXA a CMA.

EUMETSAT je medzinárodná európska organizácia pre vývoj, vypúšťanie a prevádzkovanie meteorologických družíc. Slovensko je jej členom od roku 2006.  Z členstva nám vyplývajú práva účasti v pracovných skupinách, ktoré kontrolujú činnosť organizácie. Slovenský delegát (zástupca SHMÚ) vo vedecko-technickej skupine  (STG – Scientific and Technical Group) bol touto skupinou nominovaný v roku 2014 za člena riadiacej skupiny projektu EUMeTrain v jeho novej pokračovacej fáze. Pomenovanie projektu vzniklo skrátením slov EUMETSAT electronic Training.

Napriek tomu, že SHMÚ neparticipuje na tomto projekte ako člen konzorcia, predsalen má možnosť získať veľmi dôležité informácie pre našich meteorológov. EUMeTrain poskytuje výukové materiály, ktoré sa používajú v kurzoch s priamou účasťou, ako aj v mnohých online kurzoch realizovaných cez internet pre desiatky až stovky poslucháčov bez potreby cestovania. Výukové materiály pozostávajú nielen z počítačových prezentácií, ale sú postavené aj na plne funkčnom serveri pre zobrazovanie meteorologických údajov (produkt Visual Weather a Satellite Weather od slovenskej firmy IBL Software Engineering).

Webová stránka projektu obsahuje všetku potrebnú dokumentáciu a manuály k satelitným údajom a produktom, počnúc prvou generáciou geostacionárnych družíc Meteosat (MFG), cez polárne družice METOP, druhú generáciu družíc Meteosat (MSG) a končiac produktovými novinkami z družíc HIMAWARI (Japonsko) a GOES-16 (USA). Ambíciou projektu do najbližších rokov je v predstihu vytvoriť nové verzie alebo úplne nové manuály pre používanie pripravovaných najnovších družíc EUMETSAT-u, a to Meteosat tretej generácie (MTG) a európsky polárny systém druhej generácie (METOP-SG). Vďaka tomuto prístupu sa užívatelia vyhnú opakovaniu situácie z roku 2002, kedy po vypustení prvej družice MSG trvalo 2 až 4 roky, kým sa jej údaje v členských krajinách EUMETSAT-u začali v praxi využívať naplno. Hlavnou úlohou najbližších mesiacov a rokov pre riešiteľov projektu tak bude príprava učebných materiálov, ktoré poukážu najmä na nové možnosti po spustení operatívnej prevádzky. Napríklad,  vďaka novým spektrálnych pásmam obrazových snímačov bude presnejšia detekcia a rozlišovanie rôznych druhov oblačnosti, vďaka novému prístroju (LI – Lightning Instrument) snímajúcemu svetelné záblesky atmosférických výbojov sa očakáva zlepšenie sledovania vývoja búrok a vďaka novému prístroju IRS (Infra Red Sounder) pre vertikálnu sondáž atmosféry sa zlepšia výstupy 3D-polí teploty a vlhkosti v numerických predpovedných modeloch.

O týchto a tiež o mnohých iných otázkach diskutovali členovia riadiacej skupiny projektu EUMeTrain (v zastúpení z organizácií EUMETSAT, EUMETNET-EUMETCAL, chorvátskej meteorologickej služby DHMZ, rakúskej ZAMG, nemeckej DWD, maďarskej OMSZ a slovenskej SHMÚ) prvýkrát v histórii na pôde SHMÚ.skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑