Aktuality SHMÚ

10 APR 2018

Vyhodnotenie fotosúťaže VODA V NAŠEJ PRÍRODE

SHMÚ | 10.4.2018 | ANALÝZA | IVAN GARČÁR

Slovenský hydrometeorologický ústav vyhlasuje výsledky fotografickej súťaže VODA V NAŠEJ PRÍRODE.

V zmysle Podmienok súťaže informujeme súťažiacich a verejnosť, že  porota zložená z riaditeľov úsekov SHMÚ sa rozhodla udeliť jednu hlavnú cenu, sedem fotografií získalo Cenu generálneho riaditeľa SHMÚ a jedna fotografia získala Cenu diváka. Vybrali ju návštevníci Dňa otvorených dverí SHMÚ v Bratislave. Pre úplnosť uvádzame, že súťaže sa zúčastnilo viac ako 850 súťažiacich, ktorí zaslali viac ako 1600 fotografií. Víťazom blahoželáme.

Všetkým ďakujeme za účasť.

Hlavnú cenu získal:

Ladislav Ševčík, Bzince pod Javorinou

Cenu diváka získal:

Tomáš Jakuš, Šaľa

Cenu generálneho riaditeľa SHMÚ získali:

Karol Grék, Košice

Jakob Ildža, Mokroluh

Nikola Kumpanová, Petrova Ves 

Matúš Murtin, Liptovský Hrádok

Sedmáková Katarína, Horné Obdokovce 

Ján Uchaľ, Michalovce

Matúš Zelko, Bratislava

Fotografie si môžete pozrieť TU:

 skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑