SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

 

20 MÁJ 2020

Nový regionálny ansámblový systém s vysokým rozlíšením

METEOROLÓGIA | 20.5.2020 | ANALÝZA | MARTIN BELLUŠ

V rámci regionálnej spolupráce pre numerické modelovanie na ohraničenej oblasti v strednej Európe (RC LACE) bol vyvinutý nový ansámblový predpovedný systém s vysokým rozlíšením ALARO - Limited Area Ensemble Forecasting (A-LAEF). Tento systém je zameraný na ansámblovú predpoveď na najbližšie 3 dni.19 MÁJ 2020

Nový regionálny ansámblový systém s vysokým rozlíšením: A-LAEF

METEOROLÓGIA | 19.5.2020 | SPRÁVA | MARTIN BELLUŠ

V rámci regionálnej spolupráce pre numerické modelovanie na ohraničenej oblasti v strednej Európe (RC LACE) sme vyvinuli nový 17-členný ansámblový predpovedný systém A-LAEF s horizontálnym rozlíšením 4.8 km a 60 vertikálnymi hladinami.18 MÁJ 2020

Mimoriadne slnečný apríl 2020

METEOROLÓGIA | 18.5.2020 | ANALÝZA | ANNA PRIBULLOVÁ

Tohoročné aprílové počasie na Slovensku nebolo vôbec „aprílové“, teda premenlivé, s typickým striedaním oblačných,  bezoblačných, teplejších a chladnejších dní.  Naopak,  prevládali dni, kedy bolo jasno, alebo len malá oblačnosť. Slnečných lúčov sme si užili neúrekom, vrátane tých z ultrafialovej (UV) oblasti spektra.06 MÁJ 2020

Apríl 2020 - hydrologicky extrémne suchý

HYDROLÓGIA | 6.5.2020 | ANALÝZA | LOTTA BLAŠKOVIČOVÁ, KATARÍNA MELOVÁ, POÓROVÁ JANA

Mnohí z vás už určite zachytili správy o  suchu, ktorým je, podobne ako v okolitých krajinách, postihnuté túto jar aj slovenské územie. Deficit zrážok a pôdne sucho sú prvými jasne viditeľnými prejavmi. Hydrologické sucho je v tomto období možno o niečo menej zreteľné, ale jeho možné kritické dôsledky nemenej hrozivé.05 MÁJ 2020

Nepriaznivý stav na zdrojoch podzemnej vody na konci apríla 2020

HYDROLÓGIA | 5.5.2020 | ANALÝZA | ING.EUGEN KULLMAN, PHD, RNDR. VALÉRIA SLIVOVÁ, PHD.,

Stav zdrojov podzemnej vody (hladín podzemnej vody a výdatnosti prameňov) v prvej  polovici jarného obdobia každého kalendárneho roka (v mesiacoch marec, apríl) významne  predurčuje situáciu  v zásobovaní obyvateľstva  pitnou vodou v letnom období. Viac ako 80% zdrojov pitných vôd pre zásobovanie obyvateľstva je z podzemných vôd.30 APR 2020

Vplyv opatrení súvisiacich s COVID-19 na kvalitu ovzdušia v SR - prvý mesiac

OVZDUŠIE | 30.4.2020 | ANALÝZA | JURAJ BEŇO, DUŠAN ŠTEFÁNIK

Článok je zameraný na analýzu vplyvu opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenska na koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší. Analýza sa týka obdobia prvého mesiaca po zavedení opatrení od 13.3. do 13.4.2020. Účelom aplikovaných opatrení bola najmä snaha o zredukovanie mobility populácie. Z tohto dôvodu bola pozornosť zameraná  hlavne na znečisťujúce látky produkované v cestnej doprave – PM10, NO2, NOx.  Analyzované boli hodinové časové rady dát pred a po zavedení opatrení, ako aj časové rady z predchádzajúcich rokov z meracích staníc na Slovensku. Počas prvého mesiaca opatrení, v porovnaní s desaťročným priemerom rokov 2010-19 daného obdobia, koncentrácie NO2  na 17 mestských staniciach SHMÚ poklesli priemerne o -24.5 % (-6 μg/m3), koncentrácie NOx na 19 staniciach poklesli priemerne o  -28.5 % (-13.5 μg/m3) a  koncentrácie PM10 na 29 staniciach klesli priemerne o -8.5 % (-2.6 μg/m3). Tieto poklesy koncentrácií sú v dobrej zhode s hrubým odhadom poklesu emisií v uvažovanom období voči predchádzajúcim rokom NOx o -27 % a PM10 o -5 % (zodpovedá poklesu dopravy o -60 %) za predpokladu priemerných rozptylových podmienok. Výrazný pokles koncentrácií v období po zavedení opatrení nastal hlavne na dopravných staniciach v časoch medzi 6 a 20 hodinou, pričom v čase špičky boli na stanici Trnavské mýto v Bratislave maximálne poklesy až na úrovni -52 % pre NO2 a  -64 % pre NOx oproti desaťročnému priemeru 2010-19 daného obdobia.15 APR 2020

Aké je absolútne slovenské maximum redukovaného tlaku vzduchu?

KLIMATOLÓGIA | 15.4.2020 | ANALÝZA | DALIBOR VÝBERČI, JOZEF PECHO, PAVOL FAŠKO, MIROSLAV ŠINGER, TIBOR CSÖRGEI, ĽUBOMÍR BABIN, OLIVER BOCHNÍČEK

V slovenskej meteorológii a klimatológii doposiaľ neexistovala jednoznačná a spoľahlivá vedomosť o extrémnych okamžitých hodnotách tlaku vzduchu v prepočte na hladinu mora, zaznamenaných na území našej krajiny. Teraz sa register historických extrémov počasia na Slovensku rozrastá o nový záznam.15 APR 2020

Meteorologické príčiny extrémne vysokého tlaku vzduchu na území Slovenska v januári 1907

METEOROLÓGIA | 15.4.2020 | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER, DALIBOR VÝBERČI, JOZEF PECHO, PAVOL FAŠKO

V januári roku 1907 sa do našej oblasti presunula tlaková výš, v ktorej tlak vzduchu dosiahol najvyššie hodnoty v histórii pozorovaní na území dnešného Slovenska. V tomto článku popisujeme fyzikálne príčiny vzostupu tlaku vzduchu v tlakových výšach (anticyklónach), ako aj aplikáciu týchto poznatkov v konkrétnom prípade na základe reanalýz NOAA a nameraných údajov.07 APR 2020

Prvé príznaky sucha v roku 2020

KLIMATOLÓGIA | 7.4.2020 | SPRÁVA | GABRIELA IVAŇÁKOVÁ, MAROŠ TURŇA, IVANA KRČOVÁ, JAKUB RIDZOŇ

Sucho sa za posledné dva až tri týždne rozširuje na čoraz väčšiu plochu. V článku je zhrnutá aktuálna situácia a uvedené sú aj stručné informácie od odborníkov z praxe.01 APR 2020

WMO sa obáva vplyvu COVID-19 na pozorovacie systémy

SHMÚ | 1.4.2020 | SPRÁVA | WMO

Svetová meteorologická orrganizácia (WMO) dnes vydala tlačovú správu o vplyve pandémie COVID-19 na kvalitu a kvantitu pozorovaní počasia a monitorovanie atmosféry a podnebia. Správu prinášame v plnom znení.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑