SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vysoké teplotyVietor na horách Zobraziť výstrahy

Zlatno - Hron
Polomka - Hron
Brezno - Hron
Čierny Balog - Čierny Hron
Čierny Balog - Vydrovo
Hronec - Čierny Hron
Bystrá - Bystrianka
Mýto pod Ďumbierom - Štiavnička
Jasenie - Jaseniansky potok
Dubová - Hron
Ľubietová - Hutná
Harmanec-Papiereň - Bystrica
Staré Hory - Starohorský potok
Banská Bystrica  - Bystrica
Banská Bystrica - Hron
Banská Bystrica - Tajovský potok
Zvolen - Hron
Môťová - Slatina
Zolná - Zolná
Dobrá Niva - Neresnica
Zvolen - Neresnica
Zvolen - Slatina
Hronská Breznica - Jasenica
Žiar nad Hronom - Lutilský potok
Žiar nad Hronom - Hron
Bzenica - Vyhniansky potok
Žarnovica - Kľak
Brehy - Hron
Hronské Kľačany - Podlužianka
Jur nad Hronom - Hron
Pečenice - Jabloňovka
Kalinčiakovo - Sikenica
Hronovce - Lužianka
Kamenín - Hron
Málinec (pod VN) - Ipeľ
Kalinovo - Ipeľ
Prša - Suchá
Holiša - Ipeľ
Mýtna (nad VN) - Krivánsky potok
Divín (nad VN) - Budinský potok
Ružiná (pod VN) - Budinský potok
Lučenec - Krivánsky potok
Kalonda - Ipeľ
Horný Tisovník - Tisovník
Dolná Strehová - Tisovník
Želovce - Krtíš
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ
Kosihy nad Ipľom - Veľký potok
Krupina - Krupinica
Plášťovce - Krupinica
Plášťovce - Litava
Hontianske Nemce - Štiavnica
Horné Semerovce - Štiavnica
Vyškovce nad Ipľom - Ipeľ
Sazdice - Búr
Salka - Ipeľ
Vyšná Slaná - Slaná
Dobšiná - Dobšinský potok
Vlachovo - Slaná
Gemerská Poloma - Slaná
Gemerská Poloma - Súľovský potok
Rožňava - Slaná
Štítnik - Štítnik
Plešivec - Štítnik
Bretka - Slaná
Revúca - Zdychava
Bretka - Muráň
Gemerská Ves - Turiec
Behynce - Turiec
Lenartovce - Slaná
Tisovec - Rimava
Hnúšťa - Klenovská Rimava
Hnúšťa-Likier - Rimava
Kokava nad Rimavicou - Rimavica
Rimavská Sobota-Sobôtka - Rimava
Jesenské - Gortva
Rimavská Seč - Blh
Vlkyňa - Rimava
Čierny Balog - Šaling
Pôtor - Stará rieka

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Banskobystrický región

 StanicaTokČas meraniaVodný stav
 ZlatnoHron26.6.2017 22:3037Hladina ustálená
PPolomkaHron26.6.2017 22:3040Hladina ustálená
PBreznoHron26.6.2017 22:3016Hladina ustálená
 Čierny BalogČierny Hron26.6.2017 22:305Hladina ustálená
 Čierny BalogVydrovo26.6.2017 22:3029Hladina ustálená
PHronecČierny Hron26.6.2017 22:3052Hladina ustálená
 BystráBystrianka26.6.2017 22:3041Hladina ustálená
 Mýto pod ĎumbieromŠtiavnička26.6.2017 22:3026Hladina ustálená
 JasenieJaseniansky potok26.6.2017 22:3051Hladina ustálená
 DubováHron26.6.2017 22:3084Hladina ustálená
 ĽubietováHutná26.6.2017 22:3019Hladina ustálená
 Harmanec-PapiereňBystrica26.6.2017 22:3027Hladina ustálená
 Staré HoryStarohorský potok26.6.2017 22:3033Hladina ustálená
 Banská Bystrica Bystrica26.6.2017 22:3054Hladina ustálená
PBanská BystricaHron26.6.2017 22:3088Hladina ustálená
 Banská BystricaTajovský potok26.6.2017 22:3017Hladina ustálená
 ZvolenHron26.6.2017 22:3046Hladina ustálená
 MôťováSlatina26.6.2017 22:3042Hladina ustálená
 ZolnáZolná26.6.2017 22:3016Hladina ustálená
 Dobrá NivaNeresnica26.6.2017 22:3019Hladina ustálená
 ZvolenNeresnica26.6.2017 22:3021Hladina ustálená
 ZvolenSlatina26.6.2017 22:3031Hladina ustálená
 Hronská BreznicaJasenica26.6.2017 22:3026Hladina ustálená
 Žiar nad HronomLutilský potok26.6.2017 22:305Hladina ustálená
PŽiar nad HronomHron26.6.2017 22:30106Hladina ustálená
 BzenicaVyhniansky potok26.6.2017 22:306Hladina ustálená
 ŽarnovicaKľak26.6.2017 22:306Hladina ustálená
PBrehyHron26.6.2017 22:3042Hladina stúpa
 Hronské KľačanyPodlužianka26.6.2017 22:3022Hladina ustálená
 Jur nad HronomHron26.6.2017 22:3064Hladina ustálená
 PečeniceJabloňovka26.6.2017 22:309Hladina ustálená
 KalinčiakovoSikenica26.6.2017 22:3022Hladina ustálená
 HronovceLužianka26.6.2017 22:3039Hladina ustálená
PKamenínHron26.6.2017 22:3091Hladina ustálená
 Málinec (pod VN)Ipeľ26.6.2017 22:3023Hladina ustálená
 KalinovoIpeľ26.6.2017 22:3026Hladina ustálená
 PršaSuchá26.6.2017 22:309Hladina ustálená
PHolišaIpeľ26.6.2017 22:3012Hladina ustálená
 Mýtna (nad VN)Krivánsky potok26.6.2017 22:303Hladina ustálená
 Divín (nad VN)Budinský potok26.6.2017 22:303Hladina ustálená
 Ružiná (pod VN)Budinský potok26.6.2017 22:3015Hladina ustálená
 LučenecKrivánsky potok26.6.2017 22:3033Hladina ustálená
 KalondaIpeľ26.6.2017 22:3028Hladina ustálená
 Horný TisovníkTisovník26.6.2017 22:3055Hladina ustálená
 Dolná StrehováTisovník26.6.2017 22:3014Hladina ustálená
 ŽelovceKrtíš26.6.2017 22:3014Hladina ustálená
PSlovenské ĎarmotyIpeľ26.6.2017 22:30110Hladina ustálená
 Kosihy nad IpľomVeľký potok26.6.2017 22:302Hladina ustálená
 KrupinaKrupinica26.6.2017 22:3018Hladina ustálená
 PlášťovceKrupinica26.6.2017 22:30116Hladina ustálená
 PlášťovceLitava26.6.2017 22:3011Hladina ustálená
 Hontianske NemceŠtiavnica26.6.2017 22:3010Hladina ustálená
 Horné SemerovceŠtiavnica26.6.2017 22:3034Hladina ustálená
 Vyškovce nad IpľomIpeľ26.6.2017 22:30115Hladina ustálená
 SazdiceBúr26.6.2017 22:3060Hladina ustálená
PSalkaIpeľ26.6.2017 22:3089Hladina klesá
 Vyšná SlanáSlaná26.6.2017 22:3020Hladina ustálená
 DobšináDobšinský potok26.6.2017 22:3079Hladina ustálená
 VlachovoSlaná26.6.2017 22:3032Hladina ustálená
 Gemerská PolomaSlaná26.6.2017 22:3030Hladina ustálená
 Gemerská PolomaSúľovský potok26.6.2017 22:3011Hladina ustálená
 RožňavaSlaná26.6.2017 22:3025Hladina ustálená
 ŠtítnikŠtítnik26.6.2017 22:3040Hladina ustálená
 PlešivecŠtítnik26.6.2017 22:3030Hladina ustálená
PBretkaSlaná26.6.2017 22:3048Hladina ustálená
 RevúcaZdychava26.6.2017 22:3020Hladina ustálená
 BretkaMuráň26.6.2017 22:3062Hladina ustálená
 Gemerská VesTuriec26.6.2017 22:3027Hladina ustálená
 BehynceTuriec26.6.2017 22:3017Hladina ustálená
PLenartovceSlaná26.6.2017 22:3045Hladina stúpa
 TisovecRimava26.6.2017 22:3016Hladina ustálená
 HnúšťaKlenovská Rimava26.6.2017 22:3022Hladina ustálená
 Hnúšťa-LikierRimava26.6.2017 22:3075Hladina ustálená
 Kokava nad RimavicouRimavica26.6.2017 22:3010Hladina ustálená
PRimavská Sobota-SobôtkaRimava26.6.2017 22:3053Hladina ustálená
 JesenskéGortva26.6.2017 22:3036Hladina ustálená
 Rimavská SečBlh26.6.2017 22:3041Hladina ustálená
 VlkyňaRimava26.6.2017 22:3036Hladina ustálená

Počet staníc: 78

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑