SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vysoké teplotyVietor na horách Zobraziť výstrahy

Červený Kláštor - kúpele - Lipník
Červený Kláštor - Dunajec
Mengusovce - Poprad
Svit - Poprad
Svit - Mlynica
Batizovce - Velický potok
Poprad - Veľká - Velický potok
Poprad-Matejovce I - Poprad
Stará Lesná - Studený potok
Veľká Lomnica - Skalnatý potok
Kežmarok - Poprad
Kežmarok - Ľubica
Nižné Ružbachy - Poprad
Hniezdne - Kamienka
Chmelnica - Poprad
Hranovnica - Hornád
Hrabušice - Hornád
Hrabušice - Veľká Biela voda
Spišská Nová Ves - Hornád
Spišská Nová Ves - Holubnica
Markušovce - Levočský potok
Spišské Vlachy  - Hornád
Spišské Vlachy - Branisko
Krompachy - Slovinský potok
Margecany - Hornád
Stratená - Hnilec
Švedlár - Hnilec
Mníšek nad Hnilcom - Smolník
Jaklovce - Hnilec
Obišovce - Svinka
Kysak - Hornád
Košice - Hornád
Nižné Repaše - Torysa
Torysa  - Torysa
Sabinov - Torysa
Prešov - Torysa
Demjata - Sekčov
Prešov - Sekčov
Košické Olšany - Torysa
Svinica - Svinický potok
Bohdanovce - Olšava
Ždaňa - Hornád
Nižný Medzev - Bodva
Moldava nad Bodvou - Bodva
Janík - Ida
Turňa nad Bodvou - Bodva
Hosťovce - Turňa
Hosťovce - Bodva
Medzilaborce - Vydranka
Krásny Brod - Laborec
Jabloň - Výrava
Koškovce - Laborec
Papín - Udava
Udavské - Udava
Snina - Cirocha
Snina - Pčolinka
Humenné - Laborec
Michalovce-Stráňany - Laborec
Michalovce - Žabiany - prítok do nádrže
Michalovce-Meďov - Laborec
Ulič - Ulička
Lekárovce - Uh
Remetské Hámre - Okna
Sobrance - Sobranecký potok
Ižkovce - Laborec
Veľké Kapušany - Latorica
Gerlachov - Topľa
Bardejov - Topľa
Kľušovská Zábava - Šibská voda
Bardejovská Dlhá Lúka - Kamenec
Giraltovce - Radomka
Marhaň - Topľa
Hanušovce - Topľa
Svidník - Ondava
Svidník - Ladomírka
Stropkov - Ondava
Miňovce - Ondava
Jasenovce - Oľka
Hencovce - Ondava
Horovce - Ondava
Zemplínsky Branč - Chlmec
Streda nad Bodrogom - Bodrog
Michaľany - Roňava

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Košický región

 StanicaTokČas meraniaVodný stav
 Červený Kláštor - kúpeleLipník26.6.2017 22:30108Hladina ustálená
 Červený KláštorDunajec26.6.2017 22:3043Hladina ustálená
 MengusovcePoprad26.6.2017 22:3034Hladina ustálená
 SvitPoprad26.6.2017 22:3077Hladina ustálená
 SvitMlynica26.6.2017 22:3098Hladina ustálená
 BatizovceVelický potok26.6.2017 22:3066Hladina ustálená
 Poprad - VeľkáVelický potok26.6.2017 22:3080Hladina ustálená
PPoprad-Matejovce IPoprad26.6.2017 22:3015Hladina ustálená
 Stará LesnáStudený potok26.6.2017 22:3096Hladina ustálená
 Veľká LomnicaSkalnatý potok26.6.2017 22:3063Hladina ustálená
 KežmarokPoprad26.6.2017 22:30101Hladina ustálená
 KežmarokĽubica26.6.2017 22:3035Hladina ustálená
 Nižné RužbachyPoprad26.6.2017 22:3054Hladina ustálená
 HniezdneKamienka26.6.2017 22:3062Hladina ustálená
 ChmelnicaPoprad26.6.2017 22:3080Hladina ustálená
 HranovnicaHornád26.6.2017 22:3014Hladina ustálená
 HrabušiceHornád26.6.2017 22:3065Hladina ustálená
 HrabušiceVeľká Biela voda26.6.2017 22:3016Hladina ustálená
 Spišská Nová VesHornád26.6.2017 22:30129Hladina ustálená
 Spišská Nová VesHolubnica26.6.2017 22:3010Hladina ustálená
 MarkušovceLevočský potok26.6.2017 22:3042Hladina ustálená
PSpišské Vlachy Hornád26.6.2017 22:30127Hladina ustálená
 Spišské VlachyBranisko26.6.2017 22:3068Hladina ustálená
 KrompachySlovinský potok26.6.2017 22:3018Hladina ustálená
 MargecanyHornád26.6.2017 22:30372Hladina klesá
 StratenáHnilec26.6.2017 22:3073Hladina ustálená
 ŠvedlárHnilec26.6.2017 22:30165Hladina ustálená
 Mníšek nad HnilcomSmolník26.6.2017 22:3097Hladina ustálená
PJaklovceHnilec26.6.2017 22:30163Hladina ustálená
 ObišovceSvinka26.6.2017 22:3057Hladina ustálená
 KysakHornád26.6.2017 22:30127Hladina ustálená
 KošiceHornád26.6.2017 22:3093Hladina ustálená
 Nižné RepašeTorysa26.6.2017 22:308Hladina ustálená
 Torysa Torysa26.6.2017 22:3025Hladina ustálená
 SabinovTorysa26.6.2017 22:3097Hladina ustálená
PPrešovTorysa26.6.2017 22:3084Hladina ustálená
 DemjataSekčov26.6.2017 22:3029Hladina ustálená
 PrešovSekčov26.6.2017 22:3086Hladina ustálená
PKošické OlšanyTorysa26.6.2017 22:3027Hladina ustálená
 SvinicaSvinický potok26.6.2017 22:3044Hladina ustálená
 BohdanovceOlšava26.6.2017 22:3021Hladina ustálená
 ŽdaňaHornád26.6.2017 22:3083Hladina klesá
 Nižný MedzevBodva26.6.2017 22:3016Hladina ustálená
 Moldava nad BodvouBodva26.6.2017 22:3096Hladina ustálená
 JaníkIda26.6.2017 22:3041Hladina ustálená
PTurňa nad BodvouBodva26.6.2017 22:3079Hladina ustálená
 HosťovceTurňa26.6.2017 22:3012Hladina ustálená
 HosťovceBodva26.6.2017 22:30112Hladina ustálená
 MedzilaborceVydranka26.6.2017 22:30133Hladina ustálená
 Krásny BrodLaborec26.6.2017 22:3059Hladina ustálená
 JabloňVýrava26.6.2017 22:1527Hladina ustálená
 KoškovceLaborec26.6.2017 22:30105Hladina klesá
 PapínUdava26.6.2017 22:3074Hladina ustálená
 UdavskéUdava26.6.2017 22:3063Hladina ustálená
 SninaCirocha26.6.2017 22:3068Hladina ustálená
 SninaPčolinka26.6.2017 22:3088Hladina ustálená
PHumennéLaborec26.6.2017 22:30121Hladina ustálená
 Michalovce-StráňanyLaborec26.6.2017 22:30102Hladina ustálená
 Michalovce - Žabianyprítok do nádrže26.6.2017 22:30201Hladina klesá
 Michalovce-MeďovLaborec26.6.2017 22:30146Hladina ustálená
 UličUlička26.6.2017 22:1556Hladina ustálená
PLekárovceUh26.6.2017 22:3043Hladina ustálená
 Remetské HámreOkna26.6.2017 18:45130Hladina klesá
 SobranceSobranecký potok26.6.2017 22:3050Hladina ustálená
 IžkovceLaborec26.6.2017 22:30121Hladina ustálená
PVeľké KapušanyLatorica26.6.2017 22:30288Hladina ustálená
 GerlachovTopľa26.6.2017 22:3037Hladina ustálená
 BardejovTopľa26.6.2017 22:30138Hladina ustálená
 Kľušovská ZábavaŠibská voda26.6.2017 22:3082Hladina ustálená
 Bardejovská Dlhá LúkaKamenec26.6.2017 22:3097Hladina ustálená
 GiraltovceRadomka26.6.2017 22:3063Hladina ustálená
 MarhaňTopľa26.6.2017 22:30143Hladina ustálená
PHanušovceTopľa26.6.2017 22:3045Hladina ustálená
 SvidníkOndava26.6.2017 22:3083Hladina ustálená
 SvidníkLadomírka26.6.2017 22:3018Hladina ustálená
PStropkovOndava26.6.2017 22:3084Hladina ustálená
 MiňovceOndava26.6.2017 22:3096Hladina ustálená
 JasenovceOľka26.6.2017 22:3083Hladina ustálená
 HencovceOndava26.6.2017 22:30171Hladina ustálená
 HorovceOndava26.6.2017 22:3068Hladina klesá
 Zemplínsky BrančChlmec26.6.2017 22:3021Hladina ustálená
PStreda nad BodrogomBodrog26.6.2017 22:30316Hladina stúpa
 MichaľanyRoňava26.6.2017 22:3040Hladina ustálená

Počet staníc: 83

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑