Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Banská Bystrica
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA: 220 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 270 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 310 cm

Testovacia prevádzka

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň. Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.
Predpoveď vodného stavu nie je zobrazovaná, ak je tok ovplyvnený ľadovými úkazmi. ​

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
14.11.2018 14:00 8210
14.11.2018 13:45 8010
14.11.2018 13:30 7910
14.11.2018 13:15 7910
14.11.2018 13:00 7910
14.11.2018 12:45 799.9
14.11.2018 12:30 799.9
14.11.2018 12:15 809.8
14.11.2018 12:00 819.7
14.11.2018 11:00 819.3
14.11.2018 10:00 779
14.11.2018 09:00 779
14.11.2018 08:00 779.1
14.11.2018 07:00 779.2
14.11.2018 06:00 779.3
14.11.2018 05:00 779.4
14.11.2018 04:00 779.5
14.11.2018 03:00 779.6
14.11.2018 02:00 789.8
14.11.2018 01:00 779.8
14.11.2018 00:00 789.8
13.11.2018 23:00 779.8
13.11.2018 22:00 799.8
13.11.2018 21:00 829.9
13.11.2018 20:00 799.9
13.11.2018 19:00 779.9
13.11.2018 18:00 779.8
13.11.2018 17:00 789.8
13.11.2018 16:00 789.8
13.11.2018 15:00 829.8
13.11.2018 14:00 789.8

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑