Úhrn zrážok

Informácie o stanici

Názov stanice:

Skalité

Povodie:Horný Váh
Regionálne stredisko:RS Žilina
Typ:APS

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
22.07.2019 05:00           0  33.8
22.07.2019 04:00           0.7  33.8
22.07.2019 03:00           4.9  33.8
22.07.2019 02:00           26.2  33.8
22.07.2019 01:00        0  33.3  33.8
22.07.2019 00:00        0  33.8  33.8
21.07.2019 23:00        0  33.8  33.8
21.07.2019 22:00     0  0.7  33.8  33.8
21.07.2019 21:00     0  4.9  33.8  33.8
21.07.2019 20:00  0  0  26.2  33.8  33.8
21.07.2019 19:00  0  0.7  33.3  33.8  33.8
21.07.2019 18:00  0  4.9  33.8  33.8  33.8
21.07.2019 17:00  0.7  26.2  33.8  33.8  33.8
21.07.2019 16:00  4.2  32.6  33.1  33.1  33.1
21.07.2019 15:00  21.3  28.9  28.9  28.9  28.9
21.07.2019 14:00  7.2  7.6  7.6  7.6  7.6
21.07.2019 13:00  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5
21.07.2019 12:00  0  0  0  0  0
21.07.2019 11:00     0  0  0  0
21.07.2019 10:00     0  0  0  0
21.07.2019 09:00  0  0  0  0  0
21.07.2019 08:00  0  0  0  0  0
21.07.2019 07:00        0  0  0
21.07.2019 06:00     0  0  0  0
21.07.2019 05:00     0  0  0  0.1
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑