Úhrn zrážok

Informácie o stanici

Názov stanice:

Kolbasov

Povodie:Bodrog
Regionálne stredisko:RS Košice
Typ:APS

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
22.07.2019 05:00           11.6  11.7
22.07.2019 04:00           11.6  11.7
22.07.2019 03:00           11.6  11.7
22.07.2019 02:00        0.1  11.6  14.8
22.07.2019 01:00        5.9  11.6  18.7
22.07.2019 00:00        11.6  11.6  26.9
21.07.2019 23:00     0.1  11.6  11.6  29
21.07.2019 22:00     5.9  11.6  11.6  29.2
21.07.2019 21:00  0.1  11.6  11.6  11.6  29.2
21.07.2019 20:00  5.7  11.5  11.5  11.5  29.1
21.07.2019 19:00  5.7  5.7  5.7  5.7  23.4
21.07.2019 18:00  0  0  0  0.1  17.7
21.07.2019 17:00  0  0  0  0.1  17.7
21.07.2019 16:00  0  0  0  0.1  17.7
21.07.2019 15:00  0  0  0  0.1  17.7
21.07.2019 14:00  0  0  0  3.2  17.7
21.07.2019 13:00  0  0  0  7.2  17.9
21.07.2019 12:00  0  0  0.1  15.3  18
21.07.2019 11:00  0  0  0.1  17.4  18
21.07.2019 10:00  0  0  0.1  17.6  18
21.07.2019 09:00  0  0.1  0.1  17.6  18
21.07.2019 08:00  0  0.1  3.2  17.7  18
21.07.2019 07:00  0.1  0.1  7.2  17.7  18
21.07.2019 06:00  0  0  15.2  17.6  17.9
21.07.2019 05:00  0  3  17.3  17.6  17.9
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑