SHMÚ 65 rokov / 1954-2019 - Ďakujeme našim partnerom


SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchDážďVietor Zobraziť výstrahy

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň z trvalého dažďa Zobraziť výstrahy

Vodohospodárska bilancia

Vodohospodárska bilancia množstva povrchovej vody

Vodohospodárska bilancia množstva povrchovej vody predstavuje komplexné, reálne, priestorové a časovo aktuálne zhodnotenie hospodárenia s vodnými zdrojmi SR v uplynulom roku. Na základe spracovania skutočne realizovaných požiadaviek na vodu a reálneho stavu množstva vodných zdrojov hodnotí vzťah medzi požiadavkami na vodu s využiteľným množstvom vôd v uplynulom roku, pričom požiadavky reprezentujú uskutočnené odbery a vypúšťania odpadových vôd a osobitých vôd.
Jej výsledky smerujú k analýze pre efektívne, environmentálne a optimálne hospodárenie s vodnými zdrojmi.

Vodohospodárska bilancia množstva povrchovej vody je aj podkladom na výhľadové bilancovanie vôd na účely zostavovania vodohospodárskych plánov.

 

 

 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑