SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Zobraziť výstrahy

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Zobraziť výstrahy

Štátna hydrologická sieť SHMÚ

   Operatívna stanica    Režimová stanica

Vodomerné stanice štátnej pozorovacej siete sa delia na:

  • operatívne primárne – vodomerné stanice, ktoré umožňujú on-line prenos nameraných hydrologických prvkov a sú zaradené do denného spravodajstva, údaje z nich sú uverejňované na internete v jednohodinových intervaloch
  • operatívne sekundárne – vodomerné stanice, ktoré umožňujú on-line prenos nameraných hydrologických prvkov a nie sú zaradené do denného spravodajstva, údaje z nich sú uverejňované na internete v jednohodinových intervaloch
  • režimové – vodomerné stanice, ktoré neumožňujú on-line prenos nameraných hydrologických prvkov, údaje z ktorých sa používajú iba v režimovom spracovaní hydrologických prvkov

Údaje zo všetkých typov vodomerných staníc sa používajú na:

  • hodnotenie režimu, množstva, kvality povrchových vôd a stavu útvarov povrchových vôd
  • doplnenie a potvrdenie platnosti postupu hodnotenia dosahov ľudskej činnosti na povrchové vody
  • získavanie podkladov pre návrhy budúcich monitorovacích programov
  • hodnotenie dlhodobých zmien prírodných podmienok a na hodnotenie dlhodobých zmien spôsobených ľudskou činnosťou
  • posudkovú a expertíznu činnosť

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑