SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Nízke teplotyHmla Zobraziť výstrahy

HYDROLOGICKÁ VÝSTRAHA 1. stupeň Zobraziť výstrahy

Smogová situácia PM10 – Jelšava Zobraziť

Hydrologické výstrahy

Púchov Považská Bystrica Bytča Liptovský Mikuláš Ružomberok Turčianske Teplice Martin Žilina - sever Žilina - Rajčanka Čadca Kysucké Nové Mesto Námestovo Tvrdošín Dolný Kubín Poprad Kežmarok Stará Ľubovňa Spišská Nová Ves Gelnica Košice okolie - Bodva Levoča Sabinov Prešov Bardejov Svidník Stropkov Medzilaborce Snina Vranov nad Topľou Humenné

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Záhorie – Krajný západ
Skalica
Senica
Myjava
Malacky
Dunaj
Bratislava
Senec
Dunajská Streda
Komárno
Nové Zámky - juh
Dolné Považie
Galanta
Šaľa
Trnava
Pezinok
Hlohovec
Piešťany
Stredné Považie
Nové Mesto n. Váhom
Trenčín
Ilava
Púchov
Považská Bystrica
Bytča
Horná Nitra
Partizánske
Bánovce n. Bebravou
Prievidza
Dolná Nitra a Žitava
Nové Zámky - sever
Nitra
Zlaté Moravce
Topoľčany
Dolný Hron
Levice - západ
Žarnovica
Banská Štiavnica
Žiar nad Hronom
Horný Hron
Zvolen
Detva
Banská Bystrica
Brezno
Ipeľ
Veľký Krtíš
Krupina
Lučenec
Poltár
Levice - východ
Slaná
Rimavská Sobota
Revúca
Rožňava
Hornád, Hnilec a Bodva
Spišská Nová Ves
Gelnica
Košice okolie – Hornád
Košice okolie - Bodva
Levoča
Košice
Dolná časť povodia Bodrogu
Michalovce
Sobrance
Trebišov bez Roňavy
Trebišov - Roňava

Výstrahy sú priebežné aktualizované podľa hydrometeorologickej situácie

Výstraha je:
a) Informácia o predpokladanom výskyte nebezpečného úkazu (povodeň), resp. limitnom prvku (SPA)
b) Informácia o výskyte nebezpečného úkazu, limitného prvku pri predpoklade jeho ďalšieho trvania

1.jpg

1. Stupeň výstrahy upozorňuje na jav, ktorý môže spôsobiť relatívne malé nebezpečenstvo, škody na majetku menšieho rozsahu. Môže sa vyskytnúť aj niekoľkokrát do roka.

2.jpg

2. Stupeň výstrahy upozorňuje na jav , ktorý nie je bežný, môže ohroziť ľudskú činnosť, spôsobiť škody na majetku a môže sa vyskytovať zriedkavo.

3.jpg

3. Stupeň výstrahy upozorňuje na jav, ktorý svojou intenzitou vážne ohrozuje aktivity človeka a môže spôsobiť škody veľkého rozsahu. Vyskytuje sa veľmi zriedkavo.

Nebezpečenstvo povodne je situácia charakterizovaná najmä

a) možnosťou výskytu extrémnych zrážok, náhleho topenia snehu alebo rýchleho stúpania hladín vo vodných tokoch,

b) dlhotrvajúcimi výdatnými atmosférickými zrážkami a následným zvýšeným odtokom vody,

c) zvýšeným odtokom vody z topiaceho sa snehu,

d) rýchlym stúpaním hladiny vody alebo prietoku vo vodnom toku, pri ktorom sa očakáva dosiahnutie stupňov povodňovej aktivity,

e) vznikaním prekážky, ktorá obmedzuje plynulé prúdenie vody v koryte vodného toku, na moste, priepuste alebo na povodňou zaplavovanom území,

f) nebezpečným chodom ľadov s potenciálnou možnosťou vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy,

g) poruchou alebo haváriou na vodnej stavbe alebo na hydroenergetickej stavbe na vodnom toku.

Znak Popis
Prívalová povodeň Prívalová povodeň
Povodeň z trvalých dažďov Povodeň z trvalých dažďov
Snehová povodeň Povodeň z topenia snehu
Ľadová povode Ľadová povodeň
Povodeň z topiaceho sa snehu a dažďa Povodeň z topiaceho sa snehu a dažďa
Povodeň Povodeň

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑