SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Zobraziť výstrahy

KONFERENCIE  MLADÝCH  ODBORNÍKOV v roku 2018

 
Slovenská meteorologická spoločnosť, Slovenský národný výbor pre Medzinárodný hydrologický program UNESCO, Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, Global Water Partnership Slovensko a Slovenský hydrometeorologický ústav oznamujú, že v roku 2018 budú konferencie mladých odborníkov v odboroch: meteorológia, klimatológia a kvalita ovzdušia, hydrológia a vodné hospodárstvo dňa: 8. novembra 2018 (štvrtok).
Hlavným organizátorom podujatia je Slovenský hydrometeorologický ústav.

Nové štatúty KMO 2018:
Štatút a pravidlá súťaže v oblasti hydrológie
Štatút a pravidlá súťaže v oblastiach meteorológia, klimatológia a kvalita ovzdušia
Štatút a pravidlá súťaže v oblasti vodného hospodárstva

Ďalšie informácie k podujatiu nájdete na:
Oznam a prihláška na KMO 2018 - 1. cirkulár 
Prihláška na KMO 2018
Oznam o KMO 2018, súťažiaci, ich príspevky a program konferencie - 2. cirkulár
Oznam o KMO 2018, súťažiaci, ich príspevky, porota a program - 3. cirkulár
Oznam o KMO 2018, súťažiaci, ich príspevky, porota a program + zmeny - 4. cirkulár


Súťažné príspevky:   Sekcia hydrológie    Sekcia meteorológie a klimatológie + Kvalita ovzdušia     Sekcia vodného hospodárstva


 
 

 


Návrh šablóny súťažných prác pre Zborník KMO 2018 vo Worde a v TeXu : KMO StyleTemplate Word.doc  +   KMO template-LATEX.tex
Príklad súťažného príspevku si môžete pozrieť tu od str. 7: http://www.umr-cnrm.fr/aladin/IMG/pdf/nl10.pdf
Hodnotiaca tabuľka pre porotcov : Tabuľka na stiahnutiePartneri konferencie:
 
 
Slovenský hydrometeorologický ústav
Slovenský národný výbor pre Medzinárodný hydrologický program UNESCO 
Slovenská meteorologická spoločnosť
Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
Global water partnership Slovensko

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑