Príspevky prezentované na konferencii

Odborný seminár pri príležitosti osláv Dňa Dunaja 2013 (1. ročník)


           Predslov

Program seminára

           Jana Poórová, Danica Lešková
           DUNAJ – SYMBOL INTEGRÁCIE A SPOLUPRÁCE
           (THE DANUBE RIVER – THE SYMBOL OF INTEGRATION AND COOPERATION)

           Katarína Melová, Viliam Šimor, Ľudovít Ľupták, Branislav Bucha
           ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA POVODIA DUNAJA
           (BASIC INFORMATION ABOUT THE DANUBE RIVER BASIN)
 
           Lotta Blaškovičová, Zuzana Danáčová, Ľubica Lovásová, Viliam Šimor, Peter Škoda
           VÝVOJ VYBRANÝCH HYDROLOGICKÝCH CHARAKTERISTÍK NA DUNAJI V BRATISLAVE
           (THE DEVELOPMENT OF SELECTED HYDROLOGIC CHARACTERISTICS OF THE DANUBE IN BRATISLAVA)
 
           Ján Gavurník, Boris Bodácz, Pavol Čaučík, Zuzana Paľušová
           DUNAJ – ZDROJ DOPĹŇANIA PODZEMNÝCH VÔD
           (THE DANUBE – A SOURCE OF GROUNDWATER)
 
           Lea Mrafková
            KVALITA VÔD V ČIASTKOVOM POVODÍ DUNAJA
            (THE QUALITY OF THE WATER IN THE DANUBE SUB-BASIN)
 
            Peter Smrtník , Valéria Wendlová
            
HYDROLOGICKÉ PREDPOVEDE A VÝSTRAHY PRE SLOVENSKÚ ČASŤ POVODIA DUNAJA
            (HYDROLOGICAL FORECASTING AND WARNING FOR SLOVAK PART OF DANUBE BASIN)

            Pavel Šťastný, Pavol, Faško, Pavol Nejedlík, Marek Švec
            
MONITOROVANIE KLÍMY V OBLASTI SLOVENSKEJ ČASTI TOKU DUNAJA
            (CLIMATE MONITORING IN THE AREA OF SLOVAK PART OF DANUBE RIVER)
 

Nakoľko počas organizácie tohto seminára sa Dunaj ukázal v celej svojej paráde a v Bratislave sme zaznamenali najväčšiu povodňovú situáciu za posledných 113 rokov rozhodli sme sa pridať do programu ešte tri prezentácie a to:

            
            Povodeň na Dunaji, jún 2013 z pohľadu predpovednej hydrologickej služby

            Povodeň na Dunaji, jún 2013 z pohľadu odboru Kvantita povrchových vôd
           
            Povodeň na Dunaji, jún 2013 z pohľadu SVP

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑