SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Zobraziť výstrahy

Odborný seminár pri príležitosti osláv Dňa Dunaja 2018

          Pozvánka na odborný seminár
          Zborník

 

Program seminára

Lea Mrafková, Ivan Bartík., Ján Vlk, Darina Takáčová, Paľušová Zuzana (SHMÚ)
VYHODNOTENIE ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK V POVRCHOVEJ VODE V POVODÍ DUNAJA

Andrea Ľuptáková, Jaroslava Urbancová, Martina Dadová, Ľudovít Molnár (SHMÚ)
VYHODNOTENIE ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK V PODZEMNEJ VODE V POVODÍ DUNAJA

Róbert Chriašteľ (SHMÚ)
VYHODNOTENIE TRENDOV V PODZEMNÝCH VODÁCH

Jana Döményová, Daniela Ďurkovičová, Lea Mrafková, Paľušová Zuzana (SHMÚ)
EMISIE ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK VO VYPÚŠŤANÝCH ODPADOVÝCH VODÁCH V POVODÍ DUNAJA

Tomáš Mackuľak, Igor Bodík (Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU Bratislava)
ČOV - ZDROJ ZNEČISTENIA POVRCHOVÝCH VÔD FARMACEUTIKAMI
Odborný seminár pri príležitosti osláv Dňa Dunaja 2017

EXTRÉMY NA DUNAJI

 
 

Program seminára

Danica Lešková, Michaela Mikuličková, Eva Uhliarová

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑