Lopašov - Chvojnica
Kopčany - Morava
Brodské - Morava
Turá Lúka - Svacenický jarok
Brestovec - Brestovecký potok
Myjava - Myjava
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok
Jablonica - Myjava
Vrbovce - Teplica
Sobotište - Teplica
Podbranč - Myjava
Kunov - Teplica
Senica - Teplica
Šaštín-Stráže - Myjava
Moravský Sv. Ján - Morava
Sološnica - Rudava
Studienka - Rudava
Veľké Leváre - Rudava
Záhorská Ves - Morava
Vysoká pri Morave - Morava
Jakubov - Malina
Láb - Močiarka
Borinka - Stupavka
Devínska Nová ves - Morava
Devín - Dunaj
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Bratislava - Dunaj
Rusovce - Dunaj
Gabčíkovo - Dunaj
Sap - Dunaj
Medveďov - Dunaj
Hamuliakovo - Dunaj
Malé Pálenisko - Malý Dunaj
Dobrohošť - Dunaj
Čunovo - Mošonský Dunaj
Pezinok - Blatina
Svätý Jur - Šurský kanál
Nová Dedinka - Malý Dunaj
Modra-Harmónia - Vištucký  potok
Buková - Trnávka
Bohdanovce n/Trnavou - Trnávka
Píla - Gidra
Čierny Brod - Dudváh
Trstice - Malý Dunaj
Hlohovec - Váh
Šaľa - Váh
Kľačno - Nitra
Nitrianske Pravno - Nitra
Tužina - Tužina
Chvojnica - Chvojnica
Nedožery - Nitra
Prievidza - Nitra
Handlová - Handlovka
Prievidza - Handlovka
Nováky - Lehotský potok
Chalmová - Nitra
Oslany - Oslanský potok
Liešťany - Nitrica
Nitrianske Rudno - Nitrica
Veľké Bielice - Nitrica
Chynorany - Nitra
Krásna Ves - Bebrava
Biskupice - Bebrava
Bánovce n. Bebravou - Radiša
Nadlice - Bebrava
Nemečky - Chocina
Nitrianska Streda - Nitra
Čáb - Sila - Radošinka
Zbehy - Andač
Nové Zámky - Nitra
Kolárovo - Váh
Obyce - Žitava
Zlaté Moravce - Hostiansky potok
Kližská Nemá - Dunaj
Vieska n. Žitavou - Žitava
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Komárno - Dunaj
Iža - Dunaj
Radvaň  n/Dunajom - Dunaj
Štúrovo - Dunaj
Sološnica - Sološnický potok
Kuchyňa - Malina

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Bratislavský región

 StanicaTokČas meraniaVodný stav
 LopašovChvojnica24.5.2017 00:1528Hladina ustálená
 KopčanyMorava24.5.2017 00:1573Hladina ustálená
 BrodskéMorava24.5.2017 00:1562Hladina ustálená
 Turá LúkaSvacenický jarok24.5.2017 00:1513Hladina ustálená
 BrestovecBrestovecký potok24.5.2017 00:157Hladina ustálená
 MyjavaMyjava24.5.2017 00:1559Hladina ustálená
 Brezová pod BradlomBrezovský potok24.5.2017 00:15-3Hladina ustálená
 JablonicaMyjava24.5.2017 00:1517Hladina ustálená
 VrbovceTeplica24.5.2017 00:1573Hladina ustálená
 SobotišteTeplica24.5.2017 00:1570Hladina ustálená
 PodbrančMyjava24.5.2017 00:15102Hladina klesá
 KunovTeplica24.5.2017 00:1532Hladina klesá
 SenicaTeplica24.5.2017 00:1521Hladina stúpa
 Šaštín-StrážeMyjava24.5.2017 00:1597Hladina ustálená
PMoravský Sv. JánMorava24.5.2017 00:15135Hladina ustálená
 SološnicaRudava24.5.2017 00:1594Hladina ustálená
 StudienkaRudava23.5.2017 23:4562Hladina ustálená
 Veľké LeváreRudava24.5.2017 00:1549Hladina ustálená
PZáhorská VesMorava24.5.2017 00:1580Hladina ustálená
 Vysoká pri MoraveMorava24.5.2017 00:15147Hladina ustálená
 JakubovMalina24.5.2017 00:1531Hladina ustálená
 LábMočiarka24.5.2017 00:1561Hladina ustálená
 BorinkaStupavka24.5.2017 00:1511Hladina ustálená
 Devínska Nová vesMorava24.5.2017 00:15178Hladina ustálená
PDevínDunaj24.5.2017 00:15274Hladina ustálená
 Čunovo - horná hladinaDunaj24.5.2017 00:15106Hladina ustálená
PBratislavaDunaj24.5.2017 00:15359Hladina ustálená
 RusovceDunaj24.5.2017 00:20709Hladina ustálená
 GabčíkovoDunaj24.5.2017 00:15161Hladina ustálená
 SapDunaj24.5.2017 00:15257Hladina ustálená
PMedveďovDunaj24.5.2017 00:15276Hladina ustálená
 HamuliakovoDunaj24.5.2017 00:15360Hladina ustálená
 Malé PáleniskoMalý Dunaj24.5.2017 00:15198Hladina ustálená
 DobrohošťDunaj24.5.2017 00:15272Hladina ustálená
 ČunovoMošonský Dunaj24.5.2017 00:00127Hladina ustálená
 PezinokBlatina24.5.2017 00:1567Hladina ustálená
 Svätý JurŠurský kanál24.5.2017 00:15118Hladina ustálená
 Nová DedinkaMalý Dunaj24.5.2017 00:15126Hladina ustálená
 Modra-HarmóniaVištucký potok24.5.2017 00:157Hladina ustálená
 BukováTrnávka24.5.2017 00:15111Hladina ustálená
 Bohdanovce n/TrnavouTrnávka24.5.2017 00:1515Hladina ustálená
 PílaGidra24.5.2017 00:1517Hladina ustálená
 Čierny BrodDudváh24.5.2017 00:1525Hladina ustálená
 TrsticeMalý Dunaj24.5.2017 00:15131Hladina ustálená
 HlohovecVáh24.5.2017 00:15171Hladina ustálená
 ŠaľaVáh24.5.2017 00:15203Hladina klesá
 KľačnoNitra24.5.2017 00:158Hladina ustálená
 Nitrianske PravnoNitra24.5.2017 00:1535Hladina ustálená
 TužinaTužina24.5.2017 00:1539Hladina ustálená
 ChvojnicaChvojnica24.5.2017 00:1513Hladina ustálená
 NedožeryNitra24.5.2017 00:1558Hladina ustálená
 PrievidzaNitra24.5.2017 00:1514Hladina ustálená
 HandlováHandlovka24.5.2017 00:1559Hladina ustálená
 PrievidzaHandlovka24.5.2017 00:1535Hladina ustálená
 NovákyLehotský potok24.5.2017 00:1527Hladina ustálená
PChalmováNitra24.5.2017 00:1596Hladina klesá
 OslanyOslanský potok24.5.2017 00:1534Hladina ustálená
 LiešťanyNitrica24.5.2017 00:1577Hladina ustálená
 Nitrianske RudnoNitrica24.5.2017 00:1548Hladina ustálená
 Veľké BieliceNitrica24.5.2017 00:15119Hladina ustálená
 ChynoranyNitra24.5.2017 00:15102Hladina klesá
 Krásna VesBebrava24.5.2017 00:1531Hladina ustálená
 BiskupiceBebrava24.5.2017 00:15116Hladina klesá
 Bánovce n. BebravouRadiša24.5.2017 00:1593Hladina ustálená
 NadliceBebrava24.5.2017 00:1565Hladina stúpa
 NemečkyChocina24.5.2017 00:1583Hladina ustálená
PNitrianska StredaNitra24.5.2017 00:1571Hladina stúpa
 Čáb - SilaRadošinka24.5.2017 00:1541Hladina ustálená
 ZbehyAndač24.5.2017 00:1568Hladina ustálená
 Nové ZámkyNitra24.5.2017 00:15181Hladina ustálená
 KolárovoVáh24.5.2017 00:15234Hladina stúpa
 ObyceŽitava24.5.2017 00:1517Hladina ustálená
 Zlaté MoravceHostiansky potok24.5.2017 00:1561Hladina ustálená
 Kližská NemáDunaj23.5.2017 23:00268Hladina ustálená
 Vieska n. ŽitavouŽitava24.5.2017 00:1596Hladina ustálená
 Zlatná na OstroveDunaj24.5.2017 00:15266Hladina ustálená
PKomárnoDunaj24.5.2017 00:15260Hladina ustálená
 IžaDunaj24.5.2017 00:15218Hladina ustálená
 Radvaň n/DunajomDunaj23.5.2017 06:00214Hladina ustálená
PŠtúrovoDunaj24.5.2017 00:15190Hladina ustálená

Počet staníc: 80

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Smogová situácia:

Smogová situácia
Legenda výstrah
Klimatický atlas Slovenska
Meteorologický časopis
Štátna hydrologická sieť
Konferencia sucho a nedostatok vody
Spravodajstvo monitoringu sucha SHMÚ
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
23 MÁJ 2017

Pozvánka na odborný seminár pri príležitosti Dňa Dunaja

HYDROLÓGIA | OZNAM | MGR. K. MELOVÁ, PHD., ING. V. ŠIMOR, PHD.
Pozvánka na odborný seminár pri príležitosti Dňa Dunaja, ktorý sa uskutoční 28. júna 2017 (streda) o 13.00 hod. v kinosále (budova D, 1.poschodie) na SHMÚ, Bratislava - Koliba, Jeséniova 17
22 MÁJ 2017

Supercela na Šariši 12. mája 2017

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Po takmer presne dvoch rokoch sa na Šariši opäť vyskytla supercela sprevádzaná silným lejakom a veľkým množstvom krúp.
12 MÁJ 2017

Variabilita tvorby odtoku (povodie Hrona)

HYDROLÓGIA | ANALÝZA | RNDR. DANIELA KYSELOVÁ, MGR. KATEŘINA HRUŠKOVÁ, PHD.
Variabilita tvorby odtoku sa významne prejavila v dvoch posledných významnejších povodňových situáciách v povodí Hrona. Takmer rovnaké príčinné zrážky spôsobili dve rozdielne odtokové situácie. 
10 MÁJ 2017

Pozvánka na verejný odpočet úloh SHMÚ

SHMÚ | SPRÁVA | MGR. IVAN GARČÁR
Slovenský hydrometeorologický ústav Vás pozýva na Verejný odpočet úloh za rok 2016.
10 MÁJ 2017

Mrazivá noc 10. mája 2017

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
V noci na 10.5.2017 na väčšine územia Slovenska mrzlo, na mnohých staniciach bolo aj rekordne chladno.
08 MÁJ 2017

Arktický vzduch a mrazy aj v máji 2017!

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
S niekoľkodňovým predstihom sa naplní singularita o "troch zmrznutých". V druhom májovom týždni sa u nás ochladí a vyskytnú sa aj mrazy.

Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK Bratislava European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑