SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na VietorSnehové jazyky a záveje Zobraziť výstrahy

Lopašov - Chvojnica
Kopčany - Morava
Brodské - Morava
Turá Lúka - Svacenický jarok
Brestovec - Brestovecký potok
Myjava - Myjava
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok
Jablonica - Myjava
Vrbovce - Teplica
Sobotište - Teplica
Podbranč - Myjava
Kunov - Teplica
Šaštín-Stráže - Myjava
Moravský Sv. Ján - Morava
Veľké Leváre - Rudava
Záhorská Ves - Morava
Vysoká pri Morave - Morava
Jakubov - Malina
Borinka - Stupavka
Devínska Nová ves - Morava
Devín - Dunaj
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Bratislava - Dunaj
Rusovce - Dunaj
Gabčíkovo - Dunaj
Sap - Dunaj
Medveďov - Dunaj
Hamuliakovo - Dunaj
Malé Pálenisko - Malý Dunaj
Dobrohošť - Dunaj
Čunovo - Mošonský Dunaj
Pezinok - Blatina
Svätý Jur - Šurský kanál
Nová Dedinka - Malý Dunaj
Modra-Harmónia - Vištucký  potok
Buková - Trnávka
Bohdanovce n/Trnavou - Trnávka
Horné Orešany - Parná
Píla - Gidra
Čierny Brod - Dudváh
Hlohovec - Váh
Šaľa - Váh
Nitrianske Pravno - Nitra
Tužina - Tužina
Nedožery - Nitra
Handlová - Handlovka
Prievidza - Handlovka
Nováky - Lehotský potok
Chalmová - Nitra
Liešťany - Nitrica
Nitrianske Rudno - Nitrica
Veľké Bielice - Nitrica
Krásna Ves - Bebrava
Biskupice - Bebrava
Bánovce n. Bebravou - Radiša
Nadlice - Bebrava
Nitrianska Streda - Nitra
Čáb - Sila - Radošinka
Nové Zámky - Nitra
Kolárovo - Váh
Obyce - Žitava
Kližská Nemá - Dunaj
Vieska n. Žitavou - Žitava
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Komárno - Dunaj
Iža - Dunaj
Radvaň  n/Dunajom - Dunaj
Štúrovo - Dunaj
Prievidza - Nitra
Zlaté Moravce - Hostiansky potok

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Bratislavský región

StanicaTokČas meraniaVodný stav
LopašovChvojnica20.12.2014 18:0033Hladina ustálená
KopčanyMorava20.12.2014 18:00155Hladina stúpa
BrodskéMorava20.12.2014 18:00119Hladina stúpa
Turá LúkaSvacenický jarok20.12.2014 18:0014Hladina ustálená
BrestovecBrestovecký potok20.12.2014 18:009Hladina ustálená
MyjavaMyjava20.12.2014 18:0064Hladina ustálená
Brezová pod BradlomBrezovský potok20.12.2014 18:0010Hladina ustálená
JablonicaMyjava20.12.2014 18:0033Hladina ustálená
VrbovceTeplica20.12.2014 18:0086Hladina ustálená
SobotišteTeplica20.12.2014 18:0074Hladina ustálená
PodbrančMyjava20.12.2014 18:0098Hladina ustálená
KunovTeplica20.12.2014 18:0027Hladina ustálená
Šaštín-StrážeMyjava20.12.2014 18:00102Hladina ustálená
Moravský Sv. JánMorava20.12.2014 18:00248Hladina stúpa
Veľké LeváreRudava20.12.2014 18:0077Hladina ustálená
Záhorská VesMorava20.12.2014 18:00180Hladina ustálená
Vysoká pri MoraveMorava20.12.2014 18:00232Hladina ustálená
JakubovMalina20.12.2014 18:0050Hladina ustálená
BorinkaStupavka20.12.2014 18:0018Hladina ustálená
Devínska Nová vesMorava20.12.2014 18:00226Hladina ustálená
DevínDunaj20.12.2014 18:00229Hladina ustálená
Čunovo - horná hladinaDunaj20.12.2014 18:0099Hladina ustálená
BratislavaDunaj20.12.2014 18:00327Hladina ustálená
RusovceDunaj20.12.2014 18:00701Hladina ustálená
GabčíkovoDunaj20.12.2014 18:00100Hladina ustálená
SapDunaj20.12.2014 18:00197Hladina stúpa
MedveďovDunaj20.12.2014 18:00223Hladina stúpa
HamuliakovoDunaj20.12.2014 18:00259Hladina ustálená
Malé PáleniskoMalý Dunaj20.12.2014 18:00181Hladina ustálená
DobrohošťDunaj20.12.2014 18:00214Hladina ustálená
ČunovoMošonský Dunaj20.12.2014 18:00128Hladina ustálená
PezinokBlatina20.12.2014 18:0077Hladina ustálená
Svätý JurŠurský kanál20.12.2014 18:00147Hladina ustálená
Nová DedinkaMalý Dunaj20.12.2014 18:00146Hladina ustálená
Modra-HarmóniaVištucký potok20.12.2014 18:0012Hladina ustálená
BukováTrnávka20.12.2014 18:00111Hladina ustálená
Bohdanovce n/TrnavouTrnávka20.12.2014 18:0019Hladina ustálená
Horné OrešanyParná20.12.2014 18:0024Hladina ustálená
PílaGidra20.12.2014 18:0025Hladina ustálená
Čierny BrodDudváh20.12.2014 18:0041Hladina ustálená
HlohovecVáh20.12.2014 18:00215Hladina stúpa
ŠaľaVáh20.12.2014 18:00279Hladina stúpa
Nitrianske PravnoNitra20.12.2014 18:0036Hladina ustálená
TužinaTužina20.12.2014 18:0041Hladina ustálená
NedožeryNitra20.12.2014 18:0070Hladina ustálená
HandlováHandlovka20.12.2014 18:0064Hladina ustálená
PrievidzaHandlovka20.12.2014 18:0043Hladina ustálená
NovákyLehotský potok20.12.2014 18:0030Hladina ustálená
ChalmováNitra20.12.2014 18:00106Hladina ustálená
LiešťanyNitrica20.12.2014 18:0085Hladina ustálená
Nitrianske RudnoNitrica20.12.2014 18:0079Hladina ustálená
Veľké BieliceNitrica20.12.2014 18:00134Hladina ustálená
Krásna VesBebrava20.12.2014 18:0035Hladina ustálená
BiskupiceBebrava20.12.2014 18:00140Hladina klesá
Bánovce n. BebravouRadiša20.12.2014 18:00100Hladina ustálená
NadliceBebrava20.12.2014 18:0066Hladina ustálená
Nitrianska StredaNitra20.12.2014 18:0078Hladina stúpa
Čáb - SilaRadošinka20.12.2014 18:0040Hladina ustálená
Nové ZámkyNitra20.12.2014 18:00211Hladina stúpa
KolárovoVáh20.12.2014 18:00227Hladina stúpa
ObyceŽitava20.12.2014 18:0023Hladina ustálená
Kližská NemáDunaj20.12.2014 16:00217Hladina stúpa
Vieska n. ŽitavouŽitava20.12.2014 18:00114Hladina ustálená
Zlatná na OstroveDunaj20.12.2014 18:00216Hladina stúpa
KomárnoDunaj20.12.2014 18:00216Hladina stúpa
IžaDunaj20.12.2014 18:00149Hladina stúpa
Radvaň n/DunajomDunaj20.12.2014 06:00149Hladina stúpa
ŠtúrovoDunaj20.12.2014 18:00134Hladina stúpa

Počet staníc: 68

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 6 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 6 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 6 hod )

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Smogová situácia:

Smogová situácia
Legenda výstrah
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
SMS Počasie
17 DEC 2014

Končí pravdepodobne najteplejší rok

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | MGR. HANA KAPOLKOVÁ

Podľa oficiálnej správy Regionálnej Asociácie Svetovej meteorologickej organizácie pre Európu a stredný východ (WMO RA VI) z dňa 16. 12. 2014, sa ku koncu chýli najteplejší rok v histórii meteorologických pozorovaní na území Európy. Vychádza pritom z priamych pozorovaní meteorologických staníc, reanalýz a predpovedí počasia na zvyšnú časť roka.


12 DEC 2014

Konferencia na tému Klimatologický atlas

KLIMATOLÓGIA | OZNAM | RNDR. PAVOL NEJEDLÍK, CSC.

Vývoj technológie priestorového spracovania údajov  o klimatickom systéme

Odborná konferencia

15.-16. december 2014, Skalica, SR

Miesto konania: Stredoeurópska vysoká škola, Kráľovská 386/11, Skalica


11 DEC 2014

Premenlivé decembrové počasie

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER

Zimu so silnými mrazmi či bohatou snehovou nádielkou zatiaľ nečakajte.


02 DEC 2014

Druhý a tretí najvyšší denný úhrn zrážok v decembri

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | MGR. PETER KAJABA, RNDR. PAVEL FAŠKO, CSC., RNDR. GABRIELA IVAŇÁKOVÁ, RNDR. OLIVER BOCHNÍČEK,PHD., MGR. MAROŠ TURŇA

Zrážky, ktoré zasiahli územie Slovenska na konci novembra a na začiatku decembra, v súvislosti s aktivitou tlakovej níže nad Stredomorím, boli na ročnú dobu veľmi výdatné.


01 DEC 2014

Najteplejšia jeseň na Slovensku

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | RNDR.GABRIELA IVAŇÁKOVÁ, MGR.PETER KAJABA, MGR.MAROŠ TURŇA, RNDR.OLIVER BOCHNÍČEK, PHD., RNDR.PAVEL FAŠKO, CSC.

Jeseň v roku 2014 bola najteplejšou aspoň od roku 1931, od kedy máme k dispozícii priestorové hodnoty charakteristík teploty vzduchu.


24 NOV 2014

Biely pozdrav Kataríny

METEOROLÓGIA | OZNAM | MGR. MIROSLAV ŠINGER

Prvý sneh v nižších poloháchRozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Meteorologický časopis European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑