Lopašov - Chvojnica
Kopčany - Morava
Brodské - Morava
Turá Lúka - Svacenický jarok
Brestovec - Brestovecký potok
Myjava - Myjava
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok
Jablonica - Myjava
Vrbovce - Teplica
Sobotište - Teplica
Podbranč - Myjava
Kunov - Teplica
Šaštín-Stráže - Myjava
Moravský Sv. Ján - Morava
Veľké Leváre - Rudava
Záhorská Ves - Morava
Vysoká pri Morave - Morava
Jakubov - Malina
Borinka - Stupavka
Devínska Nová ves - Morava
Devín - Dunaj
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Bratislava - Dunaj
Rusovce - Dunaj
Gabčíkovo - Dunaj
Sap - Dunaj
Medveďov - Dunaj
Hamuliakovo - Dunaj
Malé Pálenisko - Malý Dunaj
Dobrohošť - Dunaj
Čunovo - Mošonský Dunaj
Svätý Jur - Šurský kanál
Nová Dedinka - Malý Dunaj
Modra-Harmónia - Vištucký  potok
Buková - Trnávka
Bohdanovce n/Trnavou - Trnávka
Horné Orešany - Parná
Píla - Gidra
Čierny Brod - Dudváh
Trstice - Malý Dunaj
Hlohovec - Váh
Šaľa - Váh
Nitrianske Pravno - Nitra
Tužina - Tužina
Nedožery - Nitra
Prievidza - Nitra
Handlová - Handlovka
Prievidza - Handlovka
Nováky - Lehotský potok
Chalmová - Nitra
Liešťany - Nitrica
Nitrianske Rudno - Nitrica
Veľké Bielice - Nitrica
Krásna Ves - Bebrava
Biskupice - Bebrava
Bánovce n. Bebravou - Radiša
Nadlice - Bebrava
Nitrianska Streda - Nitra
Čáb - Sila - Radošinka
Nové Zámky - Nitra
Kolárovo - Váh
Obyce - Žitava
Zlaté Moravce - Hostiansky potok
Kližská Nemá - Dunaj
Vieska n. Žitavou - Žitava
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Komárno - Dunaj
Iža - Dunaj
Radvaň  n/Dunajom - Dunaj
Štúrovo - Dunaj

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Bratislavský región

StanicaTokČas meraniaVodný stav
LopašovChvojnica21.4.2014 11:4527Hladina ustálená
KopčanyMorava21.4.2014 11:45122Hladina ustálená
BrodskéMorava21.4.2014 11:4564Hladina ustálená
Turá LúkaSvacenický jarok21.4.2014 11:452Hladina ustálená
BrestovecBrestovecký potok21.4.2014 11:458Hladina ustálená
MyjavaMyjava21.4.2014 11:4558Hladina ustálená
Brezová pod BradlomBrezovský potok21.4.2014 11:453Hladina ustálená
JablonicaMyjava21.4.2014 11:4515Hladina ustálená
VrbovceTeplica21.4.2014 11:4572Hladina ustálená
SobotišteTeplica21.4.2014 11:4566Hladina ustálená
PodbrančMyjava21.4.2014 11:4586Hladina ustálená
KunovTeplica21.4.2014 11:4516Hladina ustálená
Šaštín-StrážeMyjava21.4.2014 11:4574Hladina ustálená
Moravský Sv. JánMorava21.4.2014 11:45147Hladina ustálená
Veľké LeváreRudava21.4.2014 11:4564Hladina ustálená
Záhorská VesMorava21.4.2014 11:4585Hladina ustálená
Vysoká pri MoraveMorava21.4.2014 11:45156Hladina ustálená
JakubovMalina21.4.2014 11:4525Hladina ustálená
BorinkaStupavka21.4.2014 11:4510Hladina ustálená
Devínska Nová vesMorava21.4.2014 11:45151Hladina ustálená
DevínDunaj21.4.2014 11:45185Hladina ustálená
Čunovo - horná hladinaDunaj21.4.2014 11:45105Hladina ustálená
BratislavaDunaj21.4.2014 11:45312Hladina ustálená
RusovceDunaj21.4.2014 11:45716Hladina ustálená
GabčíkovoDunaj21.4.2014 11:45129Hladina ustálená
SapDunaj21.4.2014 11:45149Hladina stúpa
MedveďovDunaj21.4.2014 11:45168Hladina stúpa
HamuliakovoDunaj21.4.2014 11:45301Hladina ustálená
Malé PáleniskoMalý Dunaj21.4.2014 11:45203Hladina ustálená
DobrohošťDunaj21.4.2014 11:45261Hladina stúpa
ČunovoMošonský Dunaj21.4.2014 11:4567Hladina ustálená
Svätý JurŠurský kanál21.4.2014 11:45106Hladina ustálená
Nová DedinkaMalý Dunaj21.4.2014 11:45139Hladina ustálená
Modra-HarmóniaVištucký potok21.4.2014 11:458Hladina ustálená
BukováTrnávka19.4.2014 21:00105Hladina ustálená
Bohdanovce n/TrnavouTrnávka20.4.2014 19:3018Hladina ustálená
Horné OrešanyParná21.4.2014 11:1520Hladina ustálená
PílaGidra21.4.2014 11:4520Hladina ustálená
Čierny BrodDudváh21.4.2014 11:4521Hladina ustálená
TrsticeMalý Dunaj21.4.2014 11:45149Hladina ustálená
HlohovecVáh21.4.2014 11:45136Hladina stúpa
ŠaľaVáh21.4.2014 11:45199Hladina stúpa
Nitrianske PravnoNitra21.4.2014 11:4534Hladina ustálená
TužinaTužina21.4.2014 11:4531Hladina ustálená
NedožeryNitra21.4.2014 11:4553Hladina ustálená
PrievidzaNitra21.4.2014 11:4512Hladina ustálená
HandlováHandlovka21.4.2014 11:4563Hladina ustálená
PrievidzaHandlovka21.4.2014 11:4535Hladina ustálená
NovákyLehotský potok21.4.2014 11:4518Hladina ustálená
ChalmováNitra21.4.2014 11:4584Hladina ustálená
LiešťanyNitrica21.4.2014 11:4573Hladina ustálená
Nitrianske RudnoNitrica21.4.2014 11:4544Hladina ustálená
Veľké BieliceNitrica21.4.2014 11:45114Hladina ustálená
Krásna VesBebrava21.4.2014 11:4526Hladina ustálená
BiskupiceBebrava21.4.2014 11:4594Hladina ustálená
Bánovce n. BebravouRadiša21.4.2014 11:3090Hladina ustálená
NadliceBebrava21.4.2014 11:4540Hladina ustálená
Nitrianska StredaNitra21.4.2014 11:4548Hladina ustálená
Čáb - SilaRadošinka19.4.2014 16:3038Hladina ustálená
Nové ZámkyNitra21.4.2014 11:45188Hladina ustálená
KolárovoVáh21.4.2014 11:45205Hladina klesá
ObyceŽitava21.4.2014 11:4518Hladina ustálená
Zlaté MoravceHostiansky potok21.4.2014 11:4562Hladina ustálená
Kližská NemáDunaj21.4.2014 11:15165Hladina ustálená
Vieska n. ŽitavouŽitava21.4.2014 11:45100Hladina ustálená
Zlatná na OstroveDunaj21.4.2014 11:45174Hladina ustálená
KomárnoDunaj21.4.2014 11:45168Hladina ustálená
IžaDunaj21.4.2014 11:45128Hladina ustálená
Radvaň n/DunajomDunaj21.4.2014 06:00120Hladina ustálená
ŠtúrovoDunaj21.4.2014 11:4594Hladina ustálená

Počet staníc: 70

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 6 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 6 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 6 hod )

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Smogová situácia:

Smogová situácia
Legenda výstrah
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
SMS Počasie

Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Meteorologický časopis European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑