Lopašov - Chvojnica
Brodské - Morava
Turá Lúka - Svacenický jarok
Brestovec - Brestovecký potok
Myjava - Myjava
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok
Jablonica - Myjava
Vrbovce - Teplica
Sobotište - Teplica
Podbranč - Myjava
Kunov - Teplica
Senica - Teplica
Šaštín-Stráže - Myjava
Moravský Sv. Ján - Morava
Veľké Leváre - Rudava
Záhorská Ves - Morava
Vysoká pri Morave - Morava
Kuchyňa - Malina
Jakubov - Malina
Láb - Močiarka
Borinka - Stupavka
Devínska Nová ves - Morava
Devín - Dunaj
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Bratislava - Dunaj
Rusovce - Dunaj
Gabčíkovo - Dunaj
Sap - Dunaj
Medveďov - Dunaj
Hamuliakovo - Dunaj
Malé Pálenisko - Malý Dunaj
Dobrohošť - Dunaj
Čunovo - Mošonský Dunaj
Pezinok - Blatina
Svätý Jur - Šurský kanál
Nová Dedinka - Malý Dunaj
Modra-Harmónia - Vištucký  potok
Bohdanovce n/Trnavou - Trnávka
Horné Orešany - Parná
Píla - Gidra
Čierny Brod - Dudváh
Hlohovec - Váh
Šaľa - Váh
Nitrianske Pravno - Nitra
Tužina - Tužina
Nedožery - Nitra
Handlová - Handlovka
Prievidza - Handlovka
Nováky - Lehotský potok
Chalmová - Nitra
Liešťany - Nitrica
Nitrianske Rudno - Nitrica
Veľké Bielice - Nitrica
Krásna Ves - Bebrava
Biskupice - Bebrava
Bánovce n. Bebravou - Radiša
Nadlice - Bebrava
Nitrianska Streda - Nitra
Čáb - Sila - Radošinka
Nové Zámky - Nitra
Kolárovo - Váh
Obyce - Žitava
Zlaté Moravce - Hostiansky potok
Kližská Nemá - Dunaj
Vieska n. Žitavou - Žitava
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Komárno - Dunaj
Iža - Dunaj
Radvaň  n/Dunajom - Dunaj
Štúrovo - Dunaj
Buková - Trnávka

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Bratislavský región

StanicaTokČas meraniaVodný stav
LopašovChvojnica7.10.2015 22:4522Hladina ustálená
BrodskéMorava7.10.2015 22:4515Hladina ustálená
Turá LúkaSvacenický jarok7.10.2015 22:458Hladina ustálená
BrestovecBrestovecký potok7.10.2015 22:452Hladina ustálená
MyjavaMyjava7.10.2015 22:4553Hladina ustálená
Brezová pod BradlomBrezovský potok7.10.2015 22:451Hladina ustálená
JablonicaMyjava7.10.2015 22:4515Hladina ustálená
VrbovceTeplica7.10.2015 22:4558Hladina ustálená
SobotišteTeplica7.10.2015 22:4556Hladina ustálená
PodbrančMyjava7.10.2015 22:4576Hladina ustálená
KunovTeplica7.10.2015 22:4515Hladina ustálená
SenicaTeplica7.10.2015 22:454Hladina ustálená
Šaštín-StrážeMyjava7.10.2015 22:4565Hladina ustálená
Moravský Sv. JánMorava7.10.2015 22:4579Hladina ustálená
Veľké LeváreRudava7.10.2015 22:4561Hladina ustálená
Záhorská VesMorava7.10.2015 22:4526Hladina ustálená
Vysoká pri MoraveMorava7.10.2015 22:4586Hladina ustálená
KuchyňaMalina7.10.2015 22:4522Hladina ustálená
JakubovMalina7.10.2015 22:4542Hladina ustálená
LábMočiarka7.10.2015 22:4559Hladina ustálená
BorinkaStupavka7.10.2015 22:457Hladina ustálená
Devínska Nová vesMorava7.10.2015 22:45123Hladina ustálená
DevínDunaj7.10.2015 22:45115Hladina stúpa
Čunovo - horná hladinaDunaj7.10.2015 22:4597Hladina ustálená
BratislavaDunaj7.10.2015 22:45277Hladina ustálená
RusovceDunaj7.10.2015 22:50699Hladina ustálená
GabčíkovoDunaj7.10.2015 22:4593Hladina ustálená
SapDunaj7.10.2015 22:4547Hladina stúpa
MedveďovDunaj7.10.2015 22:4575Hladina ustálená
HamuliakovoDunaj7.10.2015 22:45282Hladina ustálená
Malé PáleniskoMalý Dunaj7.10.2015 22:45192Hladina ustálená
DobrohošťDunaj7.10.2015 22:45219Hladina ustálená
ČunovoMošonský Dunaj7.10.2015 22:45102Hladina ustálená
PezinokBlatina7.10.2015 22:4568Hladina ustálená
Svätý JurŠurský kanál7.10.2015 22:4588Hladina ustálená
Nová DedinkaMalý Dunaj7.10.2015 22:45135Hladina ustálená
Modra-HarmóniaVištucký potok7.10.2015 22:454Hladina ustálená
Bohdanovce n/TrnavouTrnávka7.10.2015 22:4527Hladina ustálená
Horné OrešanyParná7.10.2015 21:4515Hladina ustálená
PílaGidra7.10.2015 22:4514Hladina ustálená
Čierny BrodDudváh7.10.2015 22:4528Hladina ustálená
HlohovecVáh7.10.2015 22:4593Hladina stúpa
ŠaľaVáh7.10.2015 22:45197Hladina klesá
Nitrianske PravnoNitra7.10.2015 22:4525Hladina ustálená
TužinaTužina7.10.2015 22:4524Hladina ustálená
NedožeryNitra7.10.2015 22:4544Hladina ustálená
HandlováHandlovka7.10.2015 22:4558Hladina ustálená
PrievidzaHandlovka7.10.2015 22:4529Hladina ustálená
NovákyLehotský potok7.10.2015 22:4517Hladina ustálená
ChalmováNitra7.10.2015 22:4585Hladina ustálená
LiešťanyNitrica7.10.2015 22:4568Hladina ustálená
Nitrianske RudnoNitrica7.10.2015 22:4530Hladina ustálená
Veľké BieliceNitrica7.10.2015 22:45108Hladina ustálená
Krásna VesBebrava7.10.2015 22:4524Hladina ustálená
BiskupiceBebrava7.10.2015 22:4583Hladina ustálená
Bánovce n. BebravouRadiša7.10.2015 22:4586Hladina ustálená
NadliceBebrava7.10.2015 22:4534Hladina ustálená
Nitrianska StredaNitra7.10.2015 22:4542Hladina ustálená
Čáb - SilaRadošinka7.10.2015 22:4540Hladina ustálená
Nové ZámkyNitra7.10.2015 22:45182Hladina ustálená
KolárovoVáh7.10.2015 22:45262Hladina stúpa
ObyceŽitava7.10.2015 22:4515Hladina ustálená
Zlaté MoravceHostiansky potok7.10.2015 22:4560Hladina ustálená
Kližská NemáDunaj7.10.2015 21:00120Hladina ustálená
Vieska n. ŽitavouŽitava7.10.2015 22:4589Hladina ustálená
Zlatná na OstroveDunaj7.10.2015 15:4571Hladina ustálená
KomárnoDunaj7.10.2015 22:45107Hladina stúpa
IžaDunaj7.10.2015 22:4560Hladina stúpa
Radvaň n/DunajomDunaj7.10.2015 06:1550Hladina ustálená
ŠtúrovoDunaj7.10.2015 22:4532Hladina ustálená

Počet staníc: 70

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 6 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 6 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 6 hod )

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Smogová situácia:

Smogová situácia
Legenda výstrah
Volajte meteorológovi
Meteorologický časopis
Hydrologické dni 2015
Spravodajstvo monitoringu sucha SHMÚ
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
02 OKT 2015

Zvýšená úmrtnosť obyvateľstva počas letných horúčav na Slovensku (1996–2012)

KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | RNDR. DALIBOR VÝBERČI, MGR. MAREK ŠVEC, RNDR. PAVEL FAŠKO CSC.
Čo sa týka počtu úmrtí, horúčavy sú dlhodobo a s náskokom najsmrteľnejším spomedzi všetkých atmosférických fenoménov, širokou verejnosťou sú však ich účinky paradoxne neraz podceňované. Klimatológovia SHMÚ sa v uplynulom období spolupodieľali na príprave novej štúdie, zameranej na smrteľné dôsledky horúceho počasia na populáciu Slovenskej republiky v letách rokov 1996–2012.
30 SEP 2015

Európska noc výskumníkov 2015

SHMÚ | SPRÁVA | RNDR. MIROSLAV CHMELÍK, CSC.
Koncom septembra (25.9.2015) sa v 6 slovenských mestách (Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Žilina, Poprad a Tatranská Lomnica) uskutočnil 9. ročník Európskej noci výskumníkov.
24 SEP 2015

Seminár Zoči-voči klimatickým zmenám

KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | RNDR. PAVEL FAŠKO, CSC., MGR. IVAN GARČÁR
Dnes sa na pôde Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) v Bratislave uskutočnil odborný seminár pod názvom ZOČI-VOČI KLIMATICKÝM ZMENÁM. Organizátormi boli Francúzske veľvyslanectvo v Bratislave, Francúzsky inštitút a SHMÚ. Cieľom podujatia bolo upozorniť verejnosť na naliehavosť riešenia adaptačných opatrení na zmenu klímy.
21 SEP 2015

Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy 2015

KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | MGR. OLIVER MIŠAGA
V tomto roku si pripomíname 30. výročie Viedenskej konvencie o ochrane ozónovej vrstvy (1985). 
18 SEP 2015

Rekordne teplý 17. september na Slovensku

KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | MGR. MAROŠ TURŇA
Rekordne teplý ráz počasia, vzhľadom na túto ročnú dobu pokračuje.
17 SEP 2015

Mimoriadne až rekordne teplo na rozhraní prvej a druhej polovice septembra

KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | RNDR. PAVEL FAŠKO, CSC.
Vo štvrtok (17.9.2015) cez deň,  už tesne popoludní, dosiahla teplota vzduchu ešte vyššie hodnoty ako deň pred tým, napríklad v Dudinciach bolo po 14. hodine 33 °C, takže bude nasledovať ďalší rekordne teplý deň.

Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Meteorologický časopis European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑