SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na VietorPoľadovica Zobraziť výstrahy

Lopašov - Chvojnica
Kopčany - Morava
Brodské - Morava
Turá Lúka - Svacenický jarok
Brestovec - Brestovecký potok
Myjava - Myjava
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok
Jablonica - Myjava
Vrbovce - Teplica
Sobotište - Teplica
Podbranč - Myjava
Kunov - Teplica
Senica - Teplica
Šaštín-Stráže - Myjava
Moravský Sv. Ján - Morava
Sološnica - Rudava
Veľké Leváre - Rudava
Záhorská Ves - Morava
Vysoká pri Morave - Morava
Kuchyňa - Malina
Jakubov - Malina
Láb - Močiarka
Borinka - Stupavka
Devínska Nová ves - Morava
Devín - Dunaj
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Bratislava - Dunaj
Rusovce - Dunaj
Gabčíkovo - Dunaj
Sap - Dunaj
Medveďov - Dunaj
Hamuliakovo - Dunaj
Malé Pálenisko - Malý Dunaj
Dobrohošť - Dunaj
Čunovo - Mošonský Dunaj
Pezinok - Blatina
Svätý Jur - Šurský kanál
Nová Dedinka - Malý Dunaj
Modra-Harmónia - Vištucký  potok
Buková - Trnávka
Bohdanovce n/Trnavou - Trnávka
Horné Orešany - Parná
Píla - Gidra
Čierny Brod - Dudváh
Trstice - Malý Dunaj
Hlohovec - Váh
Šaľa - Váh
Kľačno - Nitra
Nitrianske Pravno - Nitra
Tužina - Tužina
Nedožery - Nitra
Prievidza - Nitra
Handlová - Handlovka
Prievidza - Handlovka
Nováky - Lehotský potok
Chalmová - Nitra
Oslany - Oslanský potok
Liešťany - Nitrica
Nitrianske Rudno - Nitrica
Veľké Bielice - Nitrica
Chynorany - Nitra
Krásna Ves - Bebrava
Biskupice - Bebrava
Bánovce n. Bebravou - Radiša
Nadlice - Bebrava
Nemečky - Chocina
Nitrianska Streda - Nitra
Čáb - Sila - Radošinka
Zbehy - Andač
Nové Zámky - Nitra
Kolárovo - Váh
Obyce - Žitava
Zlaté Moravce - Hostiansky potok
Kližská Nemá - Dunaj
Vieska n. Žitavou - Žitava
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Komárno - Dunaj
Iža - Dunaj
Radvaň  n/Dunajom - Dunaj
Štúrovo - Dunaj
Sološnica - Sološnický potok
Studienka - Rudava

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Bratislavský región

StanicaTokČas meraniaVodný stav
LopašovChvojnica9.12.2016 02:4527Hladina ustálená
KopčanyMorava9.12.2016 02:4558Hladina ustálená
BrodskéMorava9.12.2016 02:4546Hladina ustálená
Turá LúkaSvacenický jarok9.12.2016 02:457Hladina ustálená
BrestovecBrestovecký potok8.12.2016 18:306Hladina ustálená
MyjavaMyjava9.12.2016 02:4553Hladina ustálená
Brezová pod BradlomBrezovský potok9.12.2016 02:454Hladina ustálená
JablonicaMyjava9.12.2016 02:4510Hladina ustálená
VrbovceTeplica9.12.2016 02:4573Hladina ustálená
SobotišteTeplica9.12.2016 02:4563Hladina ustálená
PodbrančMyjava9.12.2016 02:4579Hladina ustálená
KunovTeplica9.12.2016 02:459Hladina ustálená
SenicaTeplica9.12.2016 02:456Hladina ustálená
Šaštín-StrážeMyjava9.12.2016 02:4585Hladina ustálená
Moravský Sv. JánMorava9.12.2016 02:45122Hladina ustálená
SološnicaRudava9.12.2016 02:4579Hladina ustálená
Veľké LeváreRudava9.12.2016 02:4573Hladina ustálená
Záhorská VesMorava9.12.2016 02:4573Hladina ustálená
Vysoká pri MoraveMorava9.12.2016 02:45135Hladina ustálená
KuchyňaMalina9.12.2016 02:4516Hladina ustálená
JakubovMalina9.12.2016 02:4531Hladina ustálená
LábMočiarka9.12.2016 02:4560Hladina ustálená
BorinkaStupavka9.12.2016 02:459Hladina ustálená
Devínska Nová vesMorava9.12.2016 02:45161Hladina ustálená
DevínDunaj9.12.2016 02:45130Hladina ustálená
Čunovo - horná hladinaDunaj9.12.2016 02:45100Hladina ustálená
BratislavaDunaj9.12.2016 02:45281Hladina ustálená
RusovceDunaj9.12.2016 02:50696Hladina ustálená
GabčíkovoDunaj9.12.2016 02:4591Hladina ustálená
SapDunaj9.12.2016 02:4577Hladina klesá
MedveďovDunaj9.12.2016 02:45105Hladina klesá
HamuliakovoDunaj9.12.2016 02:45285Hladina ustálená
Malé PáleniskoMalý Dunaj9.12.2016 02:45175Hladina ustálená
DobrohošťDunaj9.12.2016 02:45211Hladina ustálená
ČunovoMošonský Dunaj9.12.2016 02:4589Hladina ustálená
PezinokBlatina9.12.2016 02:4571Hladina ustálená
Svätý JurŠurský kanál9.12.2016 02:4598Hladina ustálená
Nová DedinkaMalý Dunaj9.12.2016 02:45130Hladina ustálená
Modra-HarmóniaVištucký potok9.12.2016 02:456Hladina ustálená
BukováTrnávka9.12.2016 02:45110Hladina ustálená
Bohdanovce n/TrnavouTrnávka9.12.2016 02:4524Hladina ustálená
Horné OrešanyParná9.12.2016 01:1515Hladina ustálená
PílaGidra9.12.2016 02:4523Hladina ustálená
Čierny BrodDudváh9.12.2016 02:4512Hladina ustálená
TrsticeMalý Dunaj9.12.2016 02:45149Hladina ustálená
HlohovecVáh9.12.2016 02:30151Hladina klesá
ŠaľaVáh9.12.2016 02:30141Hladina klesá
KľačnoNitra9.12.2016 02:456Hladina ustálená
Nitrianske PravnoNitra9.12.2016 02:4532Hladina ustálená
TužinaTužina9.12.2016 02:4531Hladina ustálená
NedožeryNitra9.12.2016 02:4553Hladina ustálená
PrievidzaNitra9.12.2016 02:4510Hladina ustálená
HandlováHandlovka9.12.2016 02:3058Hladina ustálená
PrievidzaHandlovka9.12.2016 02:3036Hladina ustálená
NovákyLehotský potok9.12.2016 02:3022Hladina ustálená
ChalmováNitra9.12.2016 02:3088Hladina ustálená
OslanyOslanský potok9.12.2016 02:3029Hladina ustálená
LiešťanyNitrica9.12.2016 02:3072Hladina ustálená
Nitrianske RudnoNitrica9.12.2016 02:3047Hladina ustálená
Veľké BieliceNitrica9.12.2016 02:30119Hladina ustálená
ChynoranyNitra9.12.2016 02:3092Hladina ustálená
Krásna VesBebrava9.12.2016 02:3029Hladina ustálená
BiskupiceBebrava9.12.2016 02:3094Hladina ustálená
Bánovce n. BebravouRadiša9.12.2016 02:3091Hladina ustálená
NadliceBebrava9.12.2016 02:3047Hladina ustálená
NemečkyChocina9.12.2016 02:3081Hladina ustálená
Nitrianska StredaNitra9.12.2016 02:3056Hladina ustálená
Čáb - SilaRadošinka9.12.2016 02:3042Hladina ustálená
ZbehyAndač9.12.2016 02:4575Hladina ustálená
Nové ZámkyNitra9.12.2016 02:30188Hladina klesá
KolárovoVáh9.12.2016 02:30266Hladina ustálená
ObyceŽitava9.12.2016 02:3018Hladina ustálená
Zlaté MoravceHostiansky potok9.12.2016 02:3062Hladina ustálená
Kližská NemáDunaj9.12.2016 02:00131Hladina ustálená
Vieska n. ŽitavouŽitava9.12.2016 02:4599Hladina ustálená
Zlatná na OstroveDunaj9.12.2016 02:45133Hladina ustálená
KomárnoDunaj9.12.2016 02:45150Hladina ustálená
IžaDunaj9.12.2016 02:45110Hladina ustálená
Radvaň n/DunajomDunaj8.12.2016 06:00112Hladina ustálená
ŠtúrovoDunaj9.12.2016 02:4587Hladina ustálená

Počet staníc: 80

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Smogová situácia:

Smogová situácia
Legenda výstrah
Klimatický atlas Slovenska
Meteorologický časopis
Štátna hydrologická sieť
Konferencia sucho a nedostatok vody
Spravodajstvo monitoringu sucha SHMÚ
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
02 DEC 2016

Veterné a na zrážky bohaté dni vystriedajú silnejšie mrazy

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Cyklonálne počasie s veľkou oblačnosťou, zrážkami a silným vetrom, vystrieda v studenom vzduchu tlaková výš.
29 NOV 2016

Predbežná správa WMO o stave klímy v roku 2016

KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | JOZEF PECHO, PAVEL ŠŤASTNÝ
Podľa predbežných údajov, ktoré Svetová meteorologická organizácia (WMO) má k dispozícii za prvých deväť mesiacov tohto roka, je veľmi pravdepodobné, že globálny priemer teploty vzduchu za rok 2016 významne prekoná rok 2015, ktorý je zatiaľ najteplejším rokom v histórii meteorologických meraní.
29 NOV 2016

Výrazné zhoršenie počasia, na severe aj výdatné sneženie

METEOROLÓGIA | SPRÁVA | CYRIL SIMAN
Vo štvrtok (1.12.) a v piatok (2.12.) bude v silnom severozápadnom prúdení cez naše územie ďalej na juhovýchod postupovať frontálny systém spojený s tlakovou nížou so stredom nad Škandináviou.
26 NOV 2016

SHMÚ odvoláva signál smogovej výstrahy pre Banskú Bystricu

SHMÚ | SPRÁVA | LADISLAV ČARACKÝ
Riadiace stredisko smogového varovného sytému SHMÚ informuje verejnosť o odvolaní signálu smogovej výstrahy pre prachové častice PM10 vydaného pre mesto Banská Bystrica, a to k dnešnému dňu (sobota, 26.11.2016).
24 NOV 2016

Zvýšené koncentrácie prachových častíc v Banskej Bystrici

SHMÚ | SPRÁVA | ING. LADISLAV ČARACKÝ
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal (štvrtok, 24. novembra 2016) signál „UPOZORNENIE“, pretože na monitorovacej stanici Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie, boli prekročené koncentrácie prachových častíc v ovzduší, tzv. informačný prah pre prachové častice PM10. 
23 NOV 2016

Príchod zimy už v závere novembra

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
V závere novembra očakávame výrazné ochladenie a snehové prehánky na celom území, na severe aj trvalejšie sneženie.

Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK Bratislava European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑