Lopašov - Chvojnica
Kopčany - Morava
Brodské - Morava
Turá Lúka - Svacenický jarok
Brestovec - Brestovecký potok
Myjava - Myjava
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok
Jablonica - Myjava
Vrbovce - Teplica
Sobotište - Teplica
Podbranč - Myjava
Kunov - Teplica
Senica - Teplica
Šaštín-Stráže - Myjava
Moravský Sv. Ján - Morava
Studienka - Rudava
Veľké Leváre - Rudava
Záhorská Ves - Morava
Vysoká pri Morave - Morava
Kuchyňa - Malina
Jakubov - Malina
Láb - Močiarka
Borinka - Stupavka
Devínska Nová ves - Morava
Devín - Dunaj
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Bratislava - Dunaj
Rusovce - Dunaj
Gabčíkovo - Dunaj
Sap - Dunaj
Medveďov - Dunaj
Hamuliakovo - Dunaj
Malé Pálenisko - Malý Dunaj
Dobrohošť - Dunaj
Čunovo - Mošonský Dunaj
Pezinok - Blatina
Svätý Jur - Šurský kanál
Nová Dedinka - Malý Dunaj
Modra-Harmónia - Vištucký  potok
Buková - Trnávka
Bohdanovce n/Trnavou - Trnávka
Horné Orešany - Parná
Píla - Gidra
Čierny Brod - Dudváh
Trstice - Malý Dunaj
Hlohovec - Váh
Šaľa - Váh
Kľačno - Nitra
Nitrianske Pravno - Nitra
Tužina - Tužina
Nedožery - Nitra
Prievidza - Nitra
Handlová - Handlovka
Prievidza - Handlovka
Nováky - Lehotský potok
Chalmová - Nitra
Oslany - Oslanský potok
Liešťany - Nitrica
Nitrianske Rudno - Nitrica
Veľké Bielice - Nitrica
Chynorany - Nitra
Krásna Ves - Bebrava
Biskupice - Bebrava
Bánovce n. Bebravou - Radiša
Nadlice - Bebrava
Nemečky - Chocina
Nitrianska Streda - Nitra
Čáb - Sila - Radošinka
Zbehy - Andač
Nové Zámky - Nitra
Kolárovo - Váh
Obyce - Žitava
Zlaté Moravce - Hostiansky potok
Kližská Nemá - Dunaj
Vieska n. Žitavou - Žitava
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Komárno - Dunaj
Iža - Dunaj
Radvaň  n/Dunajom - Dunaj
Štúrovo - Dunaj
Sološnica - Rudava
Sološnica - Sološnický potok

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Bratislavský región

StanicaTokČas meraniaVodný stav
LopašovChvojnica25.7.2016 06:0021Hladina ustálená
KopčanyMorava25.7.2016 06:0049Hladina ustálená
BrodskéMorava25.7.2016 06:0026Hladina ustálená
Turá LúkaSvacenický jarok25.7.2016 06:006Hladina ustálená
BrestovecBrestovecký potok24.7.2016 19:304 
MyjavaMyjava25.7.2016 06:0055Hladina ustálená
Brezová pod BradlomBrezovský potok25.7.2016 06:003Hladina ustálená
JablonicaMyjava25.7.2016 06:0011Hladina ustálená
VrbovceTeplica25.7.2016 06:0061Hladina ustálená
SobotišteTeplica25.7.2016 06:0059Hladina ustálená
PodbrančMyjava25.7.2016 06:0074Hladina ustálená
KunovTeplica25.7.2016 06:0014Hladina ustálená
SenicaTeplica25.7.2016 06:0012Hladina ustálená
Šaštín-StrážeMyjava25.7.2016 06:0095Hladina ustálená
Moravský Sv. JánMorava25.7.2016 06:00109Hladina ustálená
StudienkaRudava25.7.2016 05:1566Hladina ustálená
Veľké LeváreRudava25.7.2016 06:0069Hladina ustálená
Záhorská VesMorava25.7.2016 06:0064Hladina ustálená
Vysoká pri MoraveMorava25.7.2016 06:00123Hladina ustálená
KuchyňaMalina25.7.2016 06:0017Hladina ustálená
JakubovMalina25.7.2016 06:0037Hladina ustálená
LábMočiarka25.7.2016 06:0060Hladina ustálená
BorinkaStupavka25.7.2016 06:0010Hladina ustálená
Devínska Nová vesMorava25.7.2016 06:00188Hladina klesá
DevínDunaj25.7.2016 06:00325Hladina klesá
Čunovo - horná hladinaDunaj25.7.2016 06:0081Hladina klesá
BratislavaDunaj25.7.2016 06:00401Hladina klesá
RusovceDunaj25.7.2016 06:10688Hladina klesá
GabčíkovoDunaj25.7.2016 06:00192Hladina ustálená
SapDunaj25.7.2016 06:00334Hladina klesá
MedveďovDunaj25.7.2016 06:00356Hladina ustálená
HamuliakovoDunaj25.7.2016 04:15340 
Malé PáleniskoMalý Dunaj25.7.2016 06:00226Hladina ustálená
DobrohošťDunaj25.7.2016 06:00294Hladina ustálená
ČunovoMošonský Dunaj25.7.2016 06:00111Hladina ustálená
PezinokBlatina25.7.2016 06:0069Hladina ustálená
Svätý JurŠurský kanál25.7.2016 06:00130Hladina klesá
Nová DedinkaMalý Dunaj25.7.2016 06:00153Hladina ustálená
Modra-HarmóniaVištucký potok25.7.2016 06:005Hladina ustálená
BukováTrnávka25.7.2016 06:00110Hladina ustálená
Bohdanovce n/TrnavouTrnávka25.7.2016 06:0023Hladina ustálená
Horné OrešanyParná25.7.2016 05:3015Hladina ustálená
PílaGidra25.7.2016 06:0016Hladina ustálená
Čierny BrodDudváh25.7.2016 06:0018Hladina ustálená
TrsticeMalý Dunaj25.7.2016 06:00146Hladina ustálená
HlohovecVáh25.7.2016 06:1560Hladina klesá
ŠaľaVáh25.7.2016 06:00134Hladina ustálená
KľačnoNitra25.7.2016 06:007Hladina ustálená
Nitrianske PravnoNitra25.7.2016 06:0028Hladina ustálená
TužinaTužina25.7.2016 06:0030Hladina ustálená
NedožeryNitra25.7.2016 06:0046Hladina ustálená
PrievidzaNitra25.7.2016 06:007Hladina ustálená
HandlováHandlovka25.7.2016 06:0058Hladina ustálená
PrievidzaHandlovka25.7.2016 06:0034Hladina ustálená
NovákyLehotský potok25.7.2016 06:0016Hladina ustálená
ChalmováNitra25.7.2016 06:0086Hladina stúpa
OslanyOslanský potok19.7.2016 10:0026Hladina ustálená
LiešťanyNitrica25.7.2016 06:0067Hladina ustálená
Nitrianske RudnoNitrica25.7.2016 06:0036Hladina ustálená
Veľké BieliceNitrica25.7.2016 06:00115Hladina ustálená
ChynoranyNitra25.7.2016 06:00104Hladina ustálená
Krásna VesBebrava25.7.2016 06:0024Hladina ustálená
BiskupiceBebrava25.7.2016 06:0081Hladina ustálená
Bánovce n. BebravouRadiša20.7.2016 09:1591Hladina ustálená
NadliceBebrava25.7.2016 06:0036Hladina ustálená
NemečkyChocina25.7.2016 06:0071Hladina ustálená
Nitrianska StredaNitra25.7.2016 06:0046Hladina ustálená
Čáb - SilaRadošinka25.7.2016 01:3041 
ZbehyAndač25.7.2016 06:0067Hladina ustálená
Nové ZámkyNitra25.7.2016 06:00178Hladina ustálená
KolárovoVáh25.7.2016 06:00179Hladina klesá
ObyceŽitava25.7.2016 06:0015Hladina ustálená
Zlaté MoravceHostiansky potok25.7.2016 06:0058Hladina ustálená
Kližská NemáDunaj25.7.2016 05:00334Hladina ustálená
Vieska n. ŽitavouŽitava25.7.2016 06:0092Hladina ustálená
Zlatná na OstroveDunaj25.7.2016 06:00331Hladina ustálená
KomárnoDunaj25.7.2016 06:00319Hladina ustálená
IžaDunaj25.7.2016 06:00271Hladina ustálená
Radvaň n/DunajomDunaj25.7.2016 06:00249Hladina stúpa
ŠtúrovoDunaj25.7.2016 05:45228Hladina stúpa

Počet staníc: 80

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 6 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 6 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 6 hod )

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Smogová situácia:

Smogová situácia
Legenda výstrah
Klimatický atlas Slovenska
Meteorologický časopis
Štátna hydrologická sieť
Konferencia sucho a nedostatok vody
Spravodajstvo monitoringu sucha SHMÚ
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
22 JÚL 2016

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu OCHRANA OVZDUŠIA 2016

SHMÚ | OZNAM | SZEMESOVÁ JANKA, ING. PHDR.
Pozvánka na medzinárodnú konferenciu Ochrana ovzdušia 2016, ktorá sa koná 21. - 23. novembra 2016, Štrbské Pleso,  Hotel Patria****
22 JÚL 2016

Letný sneh nie je pre naše najvyššie pohoria vzácnosťou

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, PAVEL FAŠKO
Aj keď to možno na prvý pohľad znie prekvapujúco, ale sneženie a [čerstvý] letný sneh do klimatického režimu vysokohorských oblastí na Slovensku skutočne patrí. Jeho pomerne pravidelný výskyt, dokonca aj počas najteplejších období leta, je len dôkazom toho, že letné počasie v slovenských horách môže byť veľmi premenlivé. Túto skutočnosť treba ...
18 JÚL 2016

Vysoké úhrny atmosférických zrážok v Tatranskej Javorine

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | LADISLAV MARKOVIČ, PAVEL FAŠKO, OLIVER BOCHNÍČEK
V priebehu tretieho tohtoročného júlového víkendu (16. – 17.7 2016) napršalo v Tatranskej Javorine za dva dni 142 milimetrov zrážok, (podľa operatívnych údajov automatickej meteorologickej stanice).
09 JÚL 2016

Tretia tohtoročná vlna horúčav

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER, CYRIL SIMAN
V najbližších dňoch nás čaká výrazná, no krátka vlna horúčav a po nej opäť výrazný studený front.
03 JÚL 2016

Studený front priniesol výrazné ochladenie aj výdatné zrážky

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | CYRIL SIMAN
V noci zo soboty na nedeľu ukončil prílev veľmi teplého vzduchu nad naše územie výrazný studený front, najviac zrážok spadlo v Senici, miestami sa ochladilo o takmer 15 °C
01 JÚL 2016

Výrazný studený front preruší horúčavy

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Víkendový studený front prinesie výraznú zmenu v počasí

Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK Bratislava European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑