SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Poľadovica Zobraziť výstrahy

Lopašov - Chvojnica
Kopčany - Morava
Brodské - Morava
Turá Lúka - Svacenický jarok
Brestovec - Brestovecký potok
Myjava - Myjava
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok
Jablonica - Myjava
Vrbovce - Teplica
Sobotište - Teplica
Podbranč - Myjava
Kunov - Teplica
Šaštín-Stráže - Myjava
Moravský Sv. Ján - Morava
Veľké Leváre - Rudava
Záhorská Ves - Morava
Vysoká pri Morave - Morava
Jakubov - Malina
Borinka - Stupavka
Devínska Nová ves - Morava
Devín - Dunaj
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Bratislava - Dunaj
Rusovce - Dunaj
Gabčíkovo - Dunaj
Sap - Dunaj
Medveďov - Dunaj
Hamuliakovo - Dunaj
Malé Pálenisko - Malý Dunaj
Dobrohošť - Dunaj
Čunovo - Mošonský Dunaj
Pezinok - Blatina
Svätý Jur - Šurský kanál
Nová Dedinka - Malý Dunaj
Buková - Trnávka
Bohdanovce n/Trnavou - Trnávka
Horné Orešany - Parná
Píla - Gidra
Čierny Brod - Dudváh
Trstice - Malý Dunaj
Hlohovec - Váh
Šaľa - Váh
Nitrianske Pravno - Nitra
Tužina - Tužina
Nedožery - Nitra
Prievidza - Nitra
Handlová - Handlovka
Prievidza - Handlovka
Nováky - Lehotský potok
Chalmová - Nitra
Liešťany - Nitrica
Nitrianske Rudno - Nitrica
Veľké Bielice - Nitrica
Krásna Ves - Bebrava
Biskupice - Bebrava
Bánovce n. Bebravou - Radiša
Nadlice - Bebrava
Nitrianska Streda - Nitra
Čáb - Sila - Radošinka
Nové Zámky - Nitra
Kolárovo - Váh
Obyce - Žitava
Zlaté Moravce - Hostiansky potok
Kližská Nemá - Dunaj
Vieska n. Žitavou - Žitava
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Komárno - Dunaj
Iža - Dunaj
Radvaň  n/Dunajom - Dunaj
Štúrovo - Dunaj
Modra-Harmónia - Vištucký  potok

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Bratislavský región

StanicaTokČas meraniaVodný stav
LopašovChvojnica23.11.2014 21:3031Hladina ustálená
KopčanyMorava23.11.2014 21:30106Hladina ustálená
BrodskéMorava23.11.2014 21:3069Hladina ustálená
Turá LúkaSvacenický jarok23.11.2014 21:3013Hladina ustálená
BrestovecBrestovecký potok23.11.2014 21:306Hladina ustálená
MyjavaMyjava23.11.2014 21:3060Hladina ustálená
Brezová pod BradlomBrezovský potok23.11.2014 21:308Hladina ustálená
JablonicaMyjava23.11.2014 21:3020Hladina ustálená
VrbovceTeplica23.11.2014 21:3075Hladina ustálená
SobotišteTeplica23.11.2014 21:3067Hladina ustálená
PodbrančMyjava23.11.2014 21:3091Hladina ustálená
KunovTeplica23.11.2014 21:1528Hladina ustálená
Šaštín-StrážeMyjava23.11.2014 21:3092Hladina ustálená
Moravský Sv. JánMorava23.11.2014 21:30220Hladina ustálená
Veľké LeváreRudava23.11.2014 21:3081Hladina ustálená
Záhorská VesMorava23.11.2014 21:30168Hladina ustálená
Vysoká pri MoraveMorava23.11.2014 21:30223Hladina ustálená
JakubovMalina23.11.2014 21:3044Hladina ustálená
BorinkaStupavka23.11.2014 21:1514Hladina ustálená
Devínska Nová vesMorava23.11.2014 21:30219Hladina ustálená
DevínDunaj23.11.2014 21:30197Hladina klesá
Čunovo - horná hladinaDunaj23.11.2014 21:3083Hladina ustálená
BratislavaDunaj23.11.2014 21:30305Hladina klesá
RusovceDunaj23.11.2014 21:30691Hladina ustálená
GabčíkovoDunaj23.11.2014 21:30101Hladina ustálená
SapDunaj23.11.2014 21:30196Hladina klesá
MedveďovDunaj23.11.2014 21:30221Hladina ustálená
HamuliakovoDunaj23.11.2014 21:30271Hladina ustálená
Malé PáleniskoMalý Dunaj23.11.2014 21:30181Hladina ustálená
DobrohošťDunaj23.11.2014 21:30210Hladina ustálená
ČunovoMošonský Dunaj23.11.2014 21:30125Hladina ustálená
PezinokBlatina23.11.2014 21:3076Hladina ustálená
Svätý JurŠurský kanál23.11.2014 21:30127Hladina ustálená
Nová DedinkaMalý Dunaj23.11.2014 21:15145Hladina ustálená
BukováTrnávka23.11.2014 21:30108Hladina ustálená
Bohdanovce n/TrnavouTrnávka23.11.2014 21:3019Hladina ustálená
Horné OrešanyParná23.11.2014 20:1523Hladina ustálená
PílaGidra23.11.2014 21:3020Hladina ustálená
Čierny BrodDudváh23.11.2014 21:3029Hladina ustálená
TrsticeMalý Dunaj23.11.2014 21:30156Hladina ustálená
HlohovecVáh23.11.2014 21:30162Hladina ustálená
ŠaľaVáh23.11.2014 21:30178Hladina klesá
Nitrianske PravnoNitra23.11.2014 21:3031Hladina ustálená
TužinaTužina23.11.2014 21:3034Hladina ustálená
NedožeryNitra23.11.2014 21:3060Hladina ustálená
PrievidzaNitra23.11.2014 21:3017Hladina ustálená
HandlováHandlovka23.11.2014 21:3063Hladina ustálená
PrievidzaHandlovka23.11.2014 21:3037Hladina ustálená
NovákyLehotský potok23.11.2014 21:3026Hladina ustálená
ChalmováNitra23.11.2014 21:3093Hladina ustálená
LiešťanyNitrica23.11.2014 21:3076Hladina ustálená
Nitrianske RudnoNitrica23.11.2014 21:3055Hladina ustálená
Veľké BieliceNitrica23.11.2014 21:30123Hladina ustálená
Krásna VesBebrava23.11.2014 21:3029Hladina ustálená
BiskupiceBebrava23.11.2014 21:3099Hladina ustálená
Bánovce n. BebravouRadiša23.11.2014 21:3093Hladina ustálená
NadliceBebrava23.11.2014 21:3044Hladina ustálená
Nitrianska StredaNitra23.11.2014 21:3061Hladina ustálená
Čáb - SilaRadošinka23.11.2014 21:3044Hladina ustálená
Nové ZámkyNitra23.11.2014 21:30210Hladina stúpa
KolárovoVáh23.11.2014 21:30245Hladina stúpa
ObyceŽitava23.11.2014 21:3023Hladina ustálená
Zlaté MoravceHostiansky potok23.11.2014 21:3059Hladina ustálená
Kližská NemáDunaj23.11.2014 20:00225Hladina ustálená
Vieska n. ŽitavouŽitava23.11.2014 21:30109Hladina ustálená
Zlatná na OstroveDunaj23.11.2014 21:30230Hladina ustálená
KomárnoDunaj23.11.2014 21:30233Hladina ustálená
IžaDunaj23.11.2014 21:30172Hladina ustálená
Radvaň n/DunajomDunaj23.11.2014 06:00197Hladina ustálená
ŠtúrovoDunaj23.11.2014 21:30166Hladina ustálená

Počet staníc: 70

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 6 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 6 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 6 hod )

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Smogová situácia:

Smogová situácia
Legenda výstrah
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
SMS Počasie
21 NOV 2014

Katarína na ľade alebo na blate?

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | MGR. PETER KAJABA

Väčšina z nás dobre pozná pranostiku „Katarína na ľade, Vianoce na blate“ a naopak. Preto som sa rozhodol, pripraviť krátky prehľad počasia práve na tento deň 25. novembra v období rokov 1951-2013. Pre analýzu bolo vybraných 11 meteorologických staníc v rámci celého Slovenska a to Bratislava – letisko, Piešťany, Hurbanovo, Oravská Lesná, Liptovský Hrádok, Sliač, ...

11 NOV 2014

Rekordne teplé počasie trvá už dlhšie ako týždeň

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | RNDR. PAVEL FAŠKO, CSC., MGR. MAREK ŠVEC

Od 4. novembra 2014 zaznamenávajú meteorologické stanice SHMÚ každý deň aspoň niekde na Slovensku teplotu vzduchu vyššiu ako 19 °C. Tento stav nezvráti ani Martin, ktorý v tomto roku nedostal šancu „prísť na bielom koni“ ani do vysokých horských polôh. 


04 NOV 2014

IPCC sumarizuje riziká a riešenia klimatickej zmeny

KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | MGR. MAREK ŠVEC

Súhrnná správa zverejnená Medzivládnym panelom pre zmenu klímy (IPCC) obsahuje jasné zhrnutie výziev súvisiacich so zmenou klímy a možnými riešeniami, ktoré vychádzajú z mnohoročného výskumu tisícok špičkových svetových vedcov a odborníkov. 


31 OKT 2014

Suchý vzduch na horách

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER

V chladnom polroku pozorujeme v našej oblasti mohutnejšie tlakové výše, ktoré najmä na horách často spôsobujú výrazný pokles vlhkosti vzduchu. Dlhodobejšie vystavenie človeka nízkej relatívnej vlhkosti (pod 20 %) môže spôsobovať viaceré zdravotné komplikácie, predovšetkým trpí dýchací systém a sliznice.


27 OKT 2014

Počasie na "Dušičky"

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | MGR. PETER KAJABA

Blížia sa sviatky Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých a preto by sme Vám chceli priniesť krátky prehľad počasia v tomto čase, kedy väčšina ľudí trávi čas návštevou cintorína. Preto sme sa rozhodli pripraviť krátky prehľad počasia na vybraných meteorologických staniciach Slovenska v období 1951-2013.


23 OKT 2014

Opäť hrozí silný vietor!

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | RNDR. NORBERT POLČÁK, PHD.

Dnes sme vydali výstrahu 2. stupňa pred silným vetrom.Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Meteorologický časopis European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑