Lopašov - Chvojnica
Kopčany - Morava
Brodské - Morava
Turá Lúka - Svacenický jarok
Brestovec - Brestovecký potok
Myjava - Myjava
Jablonica - Myjava
Vrbovce - Teplica
Sobotište - Teplica
Podbranč - Myjava
Kunov - Teplica
Šaštín-Stráže - Myjava
Moravský Sv. Ján - Morava
Veľké Leváre - Rudava
Záhorská Ves - Morava
Vysoká pri Morave - Morava
Jakubov - Malina
Borinka - Stupavka
Devínska Nová ves - Morava
Devín - Dunaj
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Bratislava - Dunaj
Rusovce - Dunaj
Gabčíkovo - Dunaj
Sap - Dunaj
Medveďov - Dunaj
Hamuliakovo - Dunaj
Malé Pálenisko - Malý Dunaj
Dobrohošť - Dunaj
Čunovo - Mošonský Dunaj
Pezinok - Blatina
Svätý Jur - Šurský kanál
Nová Dedinka - Malý Dunaj
Modra-Harmónia - Vištucký  potok
Buková - Trnávka
Bohdanovce n/Trnavou - Trnávka
Horné Orešany - Parná
Píla - Gidra
Čierny Brod - Dudváh
Hlohovec - Váh
Šaľa - Váh
Nitrianske Pravno - Nitra
Tužina - Tužina
Nedožery - Nitra
Handlová - Handlovka
Prievidza - Handlovka
Nováky - Lehotský potok
Chalmová - Nitra
Liešťany - Nitrica
Nitrianske Rudno - Nitrica
Veľké Bielice - Nitrica
Krásna Ves - Bebrava
Biskupice - Bebrava
Bánovce n. Bebravou - Radiša
Nadlice - Bebrava
Nitrianska Streda - Nitra
Čáb - Sila - Radošinka
Nové Zámky - Nitra
Kolárovo - Váh
Obyce - Žitava
Zlaté Moravce - Hostiansky potok
Kližská Nemá - Dunaj
Vieska n. Žitavou - Žitava
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Komárno - Dunaj
Iža - Dunaj
Radvaň  n/Dunajom - Dunaj
Štúrovo - Dunaj
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Bratislavský región

StanicaTokČas meraniaVodný stav
LopašovChvojnica31.7.2015 11:0021Hladina ustálená
KopčanyMorava31.7.2015 11:0067Hladina ustálená
BrodskéMorava31.7.2015 00:4519Hladina ustálená
Turá LúkaSvacenický jarok31.7.2015 11:0010Hladina ustálená
BrestovecBrestovecký potok31.7.2015 11:007Hladina ustálená
MyjavaMyjava31.7.2015 11:0053Hladina ustálená
JablonicaMyjava31.7.2015 11:008Hladina ustálená
VrbovceTeplica31.7.2015 11:0056Hladina ustálená
SobotišteTeplica31.7.2015 11:0053Hladina ustálená
PodbrančMyjava31.7.2015 00:4576Hladina ustálená
KunovTeplica31.7.2015 11:0023Hladina ustálená
Šaštín-StrážeMyjava31.7.2015 00:4594Hladina ustálená
Moravský Sv. JánMorava31.7.2015 11:0084Hladina ustálená
Veľké LeváreRudava31.7.2015 11:0050Hladina ustálená
Záhorská VesMorava31.7.2015 11:0014Hladina ustálená
Vysoká pri MoraveMorava31.7.2015 11:0099Hladina ustálená
JakubovMalina31.7.2015 01:0038Hladina ustálená
BorinkaStupavka31.7.2015 11:0010Hladina ustálená
Devínska Nová vesMorava31.7.2015 11:00130Hladina ustálená
DevínDunaj31.7.2015 11:00218Hladina stúpa
Čunovo - horná hladinaDunaj31.7.2015 11:00116Hladina stúpa
BratislavaDunaj31.7.2015 11:00333Hladina stúpa
RusovceDunaj31.7.2015 11:05730Hladina stúpa
GabčíkovoDunaj31.7.2015 11:00133Hladina ustálená
SapDunaj31.7.2015 11:00148Hladina stúpa
MedveďovDunaj31.7.2015 11:00160Hladina ustálená
HamuliakovoDunaj31.7.2015 10:45318Hladina ustálená
Malé PáleniskoMalý Dunaj31.7.2015 11:15211Hladina ustálená
DobrohošťDunaj31.7.2015 11:00243Hladina klesá
ČunovoMošonský Dunaj31.7.2015 11:0089Hladina ustálená
PezinokBlatina31.7.2015 11:1571Hladina ustálená
Svätý JurŠurský kanál31.7.2015 11:0093Hladina ustálená
Nová DedinkaMalý Dunaj31.7.2015 11:00140Hladina ustálená
Modra-HarmóniaVištucký potok31.7.2015 11:000 
BukováTrnávka31.7.2015 11:00105Hladina ustálená
Bohdanovce n/TrnavouTrnávka31.7.2015 11:0017Hladina ustálená
Horné OrešanyParná31.7.2015 09:4514Hladina ustálená
PílaGidra31.7.2015 11:1514Hladina ustálená
Čierny BrodDudváh31.7.2015 11:0022Hladina ustálená
HlohovecVáh31.7.2015 11:15168Hladina stúpa
ŠaľaVáh31.7.2015 11:00172Hladina stúpa
Nitrianske PravnoNitra31.7.2015 11:0025Hladina ustálená
TužinaTužina31.7.2015 11:0025Hladina ustálená
NedožeryNitra31.7.2015 01:3044Hladina ustálená
HandlováHandlovka31.7.2015 11:1559Hladina ustálená
PrievidzaHandlovka31.7.2015 11:1530Hladina ustálená
NovákyLehotský potok31.7.2015 01:4518Hladina ustálená
ChalmováNitra31.7.2015 11:0085Hladina ustálená
LiešťanyNitrica31.7.2015 11:1569Hladina ustálená
Nitrianske RudnoNitrica31.7.2015 11:0027Hladina klesá
Veľké BieliceNitrica31.7.2015 11:00105Hladina ustálená
Krásna VesBebrava31.7.2015 11:1525Hladina klesá
BiskupiceBebrava31.7.2015 11:1582Hladina ustálená
Bánovce n. BebravouRadiša31.7.2015 11:1585Hladina ustálená
NadliceBebrava31.7.2015 11:0035Hladina ustálená
Nitrianska StredaNitra31.7.2015 11:0042Hladina ustálená
Čáb - SilaRadošinka31.7.2015 11:0041Hladina ustálená
Nové ZámkyNitra31.7.2015 11:15183Hladina ustálená
KolárovoVáh31.7.2015 11:00117Hladina klesá
ObyceŽitava31.7.2015 11:1514Hladina ustálená
Zlaté MoravceHostiansky potok31.7.2015 11:1559Hladina ustálená
Kližská NemáDunaj31.7.2015 09:15163Hladina ustálená
Vieska n. ŽitavouŽitava31.7.2015 11:1586Hladina ustálená
Zlatná na OstroveDunaj31.7.2015 11:00142Hladina ustálená
KomárnoDunaj31.7.2015 11:00158Hladina ustálená
IžaDunaj31.7.2015 11:00111Hladina ustálená
Radvaň n/DunajomDunaj31.7.2015 06:00109Hladina ustálená
ŠtúrovoDunaj31.7.2015 11:0084Hladina ustálená

Počet staníc: 68

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 6 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 6 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 6 hod )

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Smogová situácia:

Smogová situácia
Legenda výstrah
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi:
0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
Hydrologické dni 2015
Spravodajstvo monitoringu sucha SHMÚ
23 JÚL 2015

Včera bolo najteplejšie v Dudinciach

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | RNDR. PAVEL FAŠKO CSC., MGR. MAREK ŠVEC
Rekordné teploty vzduchu zaznamenané v stredu 22.7.2015.  
20 JÚL 2015

Mimoriadne až extrémne suchý jún 2015

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | MGR. MAROŠ TURŇA, MGR. PETER KAJABA, RNDR. PAVOL FAŠKO, CSC.
Kombinácia prevažne slnečného a horúceho počasia, s nedostatkom atmosférických zrážok, spôsobila sucho, ktoré nemá iba regionálny charakter.
14 JÚL 2015

Extrémny charakter počasia v júli bude po krátkom prerušení pokračovať

METEOROLÓGIA | SPRÁVA | MGR. HANA KAPOLKOVÁ, BC. CYRIL SIMAN
Variabilita teploty vzduchu je síce v našich zemepisných šírkach prirodzená, avšak v súčasnosti sme v krátkom čase zaznamenali prekonanie viacerých rekordov nielen v maximálnej, ale aj minimálnej dennej teplote vzduchu. Nastolený trend bude pokračovať aj v nasledujúcich dňoch.  
12 JÚL 2015

Rekordne chladné ráno dňa 11.7.2015

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | PAVOL BERÁNEK
Po rekordne teplom počasí sa vyskytla rekordne chladná noc z 10 . na 11.7.2015. Nad ránom (11.7.2015) na viacerých miestach, predovšetkým severozápadného, severného a východného Slovenska, klesla minimálna teplota vzduchu  na rekordne nízku úroveň.
10 JÚL 2015

Vývoj výskytu extrémnej teploty vzduchu na Slovensku

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | RNDR. O. BOCHNÍČEK, PHD., RNDR. P. FAŠKO, CSC.
Časové rozdelenie výskytu minimálnej a maximálnej dennej teploty vzduchu na Slovensku počas leta.
09 JÚL 2015

Rekordne teplý 7. júl na Slovensku

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | MGR. PETER KAJABA
Dňa 7. júla 2015 vrcholilo tropické počasie na našom území. V tento deň sme zaznamenali skoro na všetkých meteorologických staniciach rekord maximálnej dennej teploty vzduchu pre tento deň.

Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Meteorologický časopis European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑