SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor Zobraziť výstrahy

Lopašov - Chvojnica
Kopčany - Morava
Brodské - Morava
Turá Lúka - Svacenický jarok
Brestovec - Brestovecký potok
Myjava - Myjava
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok
Jablonica - Myjava
Vrbovce - Teplica
Sobotište - Teplica
Podbranč - Myjava
Kunov - Teplica
Senica - Teplica
Šaštín-Stráže - Myjava
Moravský Sv. Ján - Morava
Sološnica - Rudava
Studienka - Rudava
Veľké Leváre - Rudava
Záhorská Ves - Morava
Vysoká pri Morave - Morava
Kuchyňa - Malina
Jakubov - Malina
Láb - Močiarka
Borinka - Stupavka
Devínska Nová ves - Morava
Devín - Dunaj
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Bratislava - Dunaj
Rusovce - Dunaj
Gabčíkovo - Dunaj
Sap - Dunaj
Medveďov - Dunaj
Hamuliakovo - Dunaj
Malé Pálenisko - Malý Dunaj
Dobrohošť - Dunaj
Čunovo - Mošonský Dunaj
Pezinok - Blatina
Svätý Jur - Šurský kanál
Nová Dedinka - Malý Dunaj
Modra-Harmónia - Vištucký  potok
Buková - Trnávka
Bohdanovce n/Trnavou - Trnávka
Píla - Gidra
Čierny Brod - Dudváh
Trstice - Malý Dunaj
Hlohovec - Váh
Šaľa - Váh
Kľačno - Nitra
Nitrianske Pravno - Nitra
Tužina - Tužina
Chvojnica - Chvojnica
Nedožery - Nitra
Prievidza - Nitra
Handlová - Handlovka
Prievidza - Handlovka
Nováky - Lehotský potok
Chalmová - Nitra
Oslany - Oslanský potok
Liešťany - Nitrica
Nitrianske Rudno - Nitrica
Veľké Bielice - Nitrica
Chynorany - Nitra
Krásna Ves - Bebrava
Biskupice - Bebrava
Bánovce n. Bebravou - Radiša
Nadlice - Bebrava
Nemečky - Chocina
Nitrianska Streda - Nitra
Čáb - Sila - Radošinka
Zbehy - Andač
Nové Zámky - Nitra
Kolárovo - Váh
Obyce - Žitava
Zlaté Moravce - Hostiansky potok
Kližská Nemá - Dunaj
Vieska n. Žitavou - Žitava
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Komárno - Dunaj
Iža - Dunaj
Radvaň  n/Dunajom - Dunaj
Štúrovo - Dunaj
Sološnica - Sološnický potok
Horné Orešany - Parná

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Bratislavský región

StanicaTokČas meraniaVodný stav
LopašovChvojnica25.3.2017 14:1530Hladina ustálená
KopčanyMorava25.3.2017 14:15132Hladina ustálená
BrodskéMorava25.3.2017 14:15127Hladina ustálená
Turá LúkaSvacenický jarok25.3.2017 14:1510Hladina ustálená
BrestovecBrestovecký potok25.3.2017 14:156Hladina ustálená
MyjavaMyjava25.3.2017 14:1555Hladina ustálená
Brezová pod BradlomBrezovský potok25.3.2017 14:159Hladina ustálená
JablonicaMyjava25.3.2017 14:1522Hladina ustálená
VrbovceTeplica25.3.2017 14:1573Hladina ustálená
SobotišteTeplica25.3.2017 14:1563Hladina ustálená
PodbrančMyjava25.3.2017 14:1582Hladina ustálená
KunovTeplica25.3.2017 14:1516Hladina ustálená
SenicaTeplica25.3.2017 14:1510Hladina ustálená
Šaštín-StrážeMyjava25.3.2017 14:15108Hladina ustálená
Moravský Sv. JánMorava25.3.2017 14:15206Hladina ustálená
SološnicaRudava25.3.2017 14:1580Hladina ustálená
StudienkaRudava25.3.2017 14:1582Hladina ustálená
Veľké LeváreRudava25.3.2017 14:1561Hladina ustálená
Záhorská VesMorava25.3.2017 14:15154Hladina ustálená
Vysoká pri MoraveMorava25.3.2017 14:15215Hladina ustálená
KuchyňaMalina25.3.2017 14:1515Hladina ustálená
JakubovMalina25.3.2017 14:1514Hladina ustálená
LábMočiarka25.3.2017 14:1561Hladina ustálená
BorinkaStupavka25.3.2017 14:1513Hladina ustálená
Devínska Nová vesMorava25.3.2017 14:15237Hladina ustálená
DevínDunaj25.3.2017 14:15310Hladina ustálená
Čunovo - horná hladinaDunaj25.3.2017 14:1593Hladina ustálená
BratislavaDunaj25.3.2017 14:15379Hladina ustálená
RusovceDunaj25.3.2017 14:25698Hladina ustálená
GabčíkovoDunaj25.3.2017 14:15158Hladina ustálená
SapDunaj25.3.2017 14:15310Hladina ustálená
MedveďovDunaj25.3.2017 14:15330Hladina ustálená
HamuliakovoDunaj25.3.2017 14:15315Hladina ustálená
Malé PáleniskoMalý Dunaj25.3.2017 14:15179Hladina ustálená
DobrohošťDunaj25.3.2017 14:15266Hladina ustálená
ČunovoMošonský Dunaj25.3.2017 13:45123Hladina ustálená
PezinokBlatina25.3.2017 14:1571Hladina ustálená
Svätý JurŠurský kanál25.3.2017 14:15109Hladina ustálená
Nová DedinkaMalý Dunaj25.3.2017 14:15126Hladina ustálená
Modra-HarmóniaVištucký potok25.3.2017 14:159Hladina ustálená
BukováTrnávka25.3.2017 14:15114Hladina ustálená
Bohdanovce n/TrnavouTrnávka25.3.2017 14:1515Hladina ustálená
PílaGidra25.3.2017 14:1521Hladina ustálená
Čierny BrodDudváh25.3.2017 14:1516Hladina ustálená
TrsticeMalý Dunaj25.3.2017 14:15137Hladina ustálená
HlohovecVáh25.3.2017 14:15159Hladina klesá
ŠaľaVáh25.3.2017 14:15197Hladina klesá
KľačnoNitra25.3.2017 14:157Hladina ustálená
Nitrianske PravnoNitra25.3.2017 14:1537Hladina ustálená
TužinaTužina25.3.2017 14:1538Hladina ustálená
ChvojnicaChvojnica25.3.2017 13:4522Hladina ustálená
NedožeryNitra25.3.2017 14:1564Hladina ustálená
PrievidzaNitra25.3.2017 14:1519Hladina ustálená
HandlováHandlovka25.3.2017 14:1564Hladina ustálená
PrievidzaHandlovka25.3.2017 14:1541Hladina ustálená
NovákyLehotský potok25.3.2017 14:1528Hladina ustálená
ChalmováNitra25.3.2017 14:1598Hladina ustálená
OslanyOslanský potok25.3.2017 14:1539Hladina ustálená
LiešťanyNitrica25.3.2017 14:1584Hladina ustálená
Nitrianske RudnoNitrica25.3.2017 14:1562Hladina ustálená
Veľké BieliceNitrica25.3.2017 14:15129Hladina ustálená
ChynoranyNitra25.3.2017 14:15107Hladina ustálená
Krásna VesBebrava25.3.2017 14:1535Hladina ustálená
BiskupiceBebrava25.3.2017 14:15107Hladina ustálená
Bánovce n. BebravouRadiša25.3.2017 14:15100Hladina ustálená
NadliceBebrava25.3.2017 14:1554Hladina ustálená
NemečkyChocina25.3.2017 14:1579Hladina ustálená
Nitrianska StredaNitra25.3.2017 14:1569Hladina ustálená
Čáb - SilaRadošinka25.3.2017 14:1543Hladina ustálená
ZbehyAndač25.3.2017 14:1571Hladina ustálená
Nové ZámkyNitra25.3.2017 14:15209Hladina ustálená
KolárovoVáh25.3.2017 14:15291Hladina ustálená
ObyceŽitava25.3.2017 14:1523Hladina ustálená
Zlaté MoravceHostiansky potok25.3.2017 14:1566Hladina ustálená
Kližská NemáDunaj25.3.2017 14:00323Hladina ustálená
Vieska n. ŽitavouŽitava25.3.2017 14:15106Hladina ustálená
Zlatná na OstroveDunaj25.3.2017 14:15331Hladina ustálená
KomárnoDunaj25.3.2017 14:15323Hladina ustálená
IžaDunaj25.3.2017 14:15284Hladina ustálená
Radvaň n/DunajomDunaj25.3.2017 06:00271Hladina ustálená
ŠtúrovoDunaj25.3.2017 14:15262Hladina ustálená

Počet staníc: 81

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Smogová situácia:

Smogová situácia
Legenda výstrah
Deň otvorených dverí SHMÚ 2017
Bližšie informácie
Podmienky súťaže
Meteorologický časopis
Štátna hydrologická sieť
Konferencia sucho a nedostatok vody
Spravodajstvo monitoringu sucha SHMÚ
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
24 MAR 2017

Rok 2016 prekonal celý rad klimatických rekordov

KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | JOZEF PECHO, PAVEL ŠŤASTNÝ
Na 23. marca pripadá Svetový meteorologický deň, ktorým si Svetová meteorologická organizácia (World Meteorological Organization, WMO) každoročne pripomína výročie svojho vzniku (23. marca 1950). Pri tejto príležitosti WMO zverejnila nielen novú, dlho očakávanú verziu medzinárodného Atlasu oblakov [International Cloud Atlas, Manual on the Observation of Clouds and Other Meteors (WMO-No. ...
20 MAR 2017

Deň Otvorených dverí - Ukážka priameho merania prietokov v Banskej Bystrici

SHMÚ | OZNAM | MGR. RÓBERT CHRIAŠTEĽ
  Vážení návštevníci. V rámci Dňa otvorených dverí si v Banskej Bystrici môžete dňa 24.3.2017 (piatok) od 10:00 do 13:00 hod. pozrieť ukážku priameho merania prietokov vo vodomernej stanici.  
18 MAR 2017

Neurčitosť v predpovedi počasia na niekoľko dní dopredu

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | CYRIL SIMAN
Nie je ničím prekvapivým, že so zvyšujúcim sa počtom dní, od okamihu kedy má meteorológ k dispozícii čerstvé predpovedné materiály, až do dňa na ktorý je predpoveď pripravovaná, sa pravdepodobnosť úspešnosti predpovede znižuje. To znamená, že ak si užívateľ žiada na začiatku mesiaca o predpoveď na niektorý deň v jeho ...
09 MAR 2017

SHMÚ vydáva svoje periodikum od roku 1998

SHMÚ | SPRÁVA | NORBERT POLČÁK
Slovenský hydrometeorologický ústav vydáva Meteorologický časopis od roku 1998. Je to vedecké a odborné periodikum so zameraním na všetky oblasti meteorológie, klimatológie, hydrológie a príbuzných vedných disciplín.
08 MAR 2017

Začala sa nová sezóna monitoringu meteorologického sucha na Slovensku

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | LÍVIA LABUDOVÁ, MAROŠ TURŇA
V tom týždni sme začali novú monitorovaciu sezónu sucha. Podobne ako v predošlom roku budeme každý týždeň prinášať aktuálne informácie o stave vlahovej bilancie na území Slovenska. V nasledujúcom príspevku Vám prinášame sumarizáciu podmienok predovšetkým posledných dvoch mesiacov, ktoré výrazne podmieňujú súčasný pozorovaný stav.
02 MAR 2017

Súťaž OBLAKY A VODA NA FOTOGRAFII

SHMÚ | SPRÁVA | IVAN GARČÁR
Súťaž je určená pre žiakov základných a stredných škôl a potrvá do 19. marca 2017.

Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK Bratislava European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑