Lopašov - Chvojnica
Kopčany - Morava
Brodské - Morava
Turá Lúka - Svacenický jarok
Brestovec - Brestovecký potok
Myjava - Myjava
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok
Jablonica - Myjava
Vrbovce - Teplica
Sobotište - Teplica
Podbranč - Myjava
Kunov - Teplica
Senica - Teplica
Šaštín-Stráže - Myjava
Moravský Sv. Ján - Morava
Sološnica - Rudava
Veľké Leváre - Rudava
Záhorská Ves - Morava
Vysoká pri Morave - Morava
Kuchyňa - Malina
Jakubov - Malina
Láb - Močiarka
Borinka - Stupavka
Devínska Nová ves - Morava
Devín - Dunaj
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Bratislava - Dunaj
Rusovce - Dunaj
Gabčíkovo - Dunaj
Sap - Dunaj
Medveďov - Dunaj
Hamuliakovo - Dunaj
Malé Pálenisko - Malý Dunaj
Dobrohošť - Dunaj
Čunovo - Mošonský Dunaj
Pezinok - Blatina
Svätý Jur - Šurský kanál
Nová Dedinka - Malý Dunaj
Modra-Harmónia - Vištucký  potok
Buková - Trnávka
Bohdanovce n/Trnavou - Trnávka
Horné Orešany - Parná
Píla - Gidra
Čierny Brod - Dudváh
Trstice - Malý Dunaj
Hlohovec - Váh
Šaľa - Váh
Kľačno - Nitra
Nitrianske Pravno - Nitra
Tužina - Tužina
Nedožery - Nitra
Prievidza - Nitra
Handlová - Handlovka
Prievidza - Handlovka
Nováky - Lehotský potok
Chalmová - Nitra
Oslany - Oslanský potok
Liešťany - Nitrica
Nitrianske Rudno - Nitrica
Veľké Bielice - Nitrica
Chynorany - Nitra
Krásna Ves - Bebrava
Biskupice - Bebrava
Bánovce n. Bebravou - Radiša
Nadlice - Bebrava
Nemečky - Chocina
Nitrianska Streda - Nitra
Čáb - Sila - Radošinka
Zbehy - Andač
Nové Zámky - Nitra
Kolárovo - Váh
Obyce - Žitava
Zlaté Moravce - Hostiansky potok
Kližská Nemá - Dunaj
Vieska n. Žitavou - Žitava
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Komárno - Dunaj
Iža - Dunaj
Radvaň  n/Dunajom - Dunaj
Štúrovo - Dunaj
Sološnica - Sološnický potok
Studienka - Rudava

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Bratislavský región

StanicaTokČas meraniaVodný stav
LopašovChvojnica28.9.2016 13:4520Hladina ustálená
KopčanyMorava28.9.2016 13:4541Hladina ustálená
BrodskéMorava28.9.2016 13:4515Hladina ustálená
Turá LúkaSvacenický jarok28.9.2016 13:458Hladina ustálená
BrestovecBrestovecký potok28.9.2016 13:453Hladina ustálená
MyjavaMyjava28.9.2016 13:3050Hladina ustálená
Brezová pod BradlomBrezovský potok28.9.2016 13:452Hladina ustálená
JablonicaMyjava28.9.2016 13:456Hladina ustálená
VrbovceTeplica28.9.2016 13:4563Hladina ustálená
SobotišteTeplica28.9.2016 13:3056Hladina ustálená
PodbrančMyjava28.9.2016 13:4583Hladina ustálená
KunovTeplica28.9.2016 13:3014Hladina ustálená
SenicaTeplica28.9.2016 13:301Hladina ustálená
Šaštín-StrážeMyjava28.9.2016 13:3085Hladina ustálená
Moravský Sv. JánMorava28.9.2016 13:3094Hladina ustálená
SološnicaRudava28.9.2016 13:4571Hladina ustálená
Veľké LeváreRudava28.9.2016 13:4570Hladina ustálená
Záhorská VesMorava28.9.2016 13:3044Hladina ustálená
Vysoká pri MoraveMorava28.9.2016 13:30106Hladina ustálená
KuchyňaMalina28.9.2016 13:308Hladina ustálená
JakubovMalina28.9.2016 13:3075Hladina ustálená
LábMočiarka28.9.2016 13:3058Hladina ustálená
BorinkaStupavka28.9.2016 13:306Hladina ustálená
Devínska Nová vesMorava28.9.2016 13:30133Hladina ustálená
DevínDunaj28.9.2016 13:30180Hladina klesá
Čunovo - horná hladinaDunaj28.9.2016 13:30109Hladina ustálená
BratislavaDunaj28.9.2016 13:30319Hladina ustálená
RusovceDunaj28.9.2016 13:45709Hladina klesá
GabčíkovoDunaj28.9.2016 13:30106Hladina ustálená
SapDunaj28.9.2016 13:45130Hladina ustálená
MedveďovDunaj28.9.2016 13:30151Hladina ustálená
HamuliakovoDunaj28.9.2016 13:45319Hladina ustálená
Malé PáleniskoMalý Dunaj28.9.2016 13:30221Hladina stúpa
DobrohošťDunaj28.9.2016 13:30212Hladina ustálená
ČunovoMošonský Dunaj28.9.2016 13:15123Hladina ustálená
PezinokBlatina28.9.2016 13:4566Hladina ustálená
Svätý JurŠurský kanál28.9.2016 13:3090Hladina ustálená
Nová DedinkaMalý Dunaj28.9.2016 13:30144Hladina ustálená
Modra-HarmóniaVištucký potok28.9.2016 13:453Hladina ustálená
BukováTrnávka28.9.2016 13:45109Hladina ustálená
Bohdanovce n/TrnavouTrnávka28.9.2016 13:4515Hladina ustálená
Horné OrešanyParná28.9.2016 12:3013Hladina ustálená
PílaGidra28.9.2016 13:3017Hladina ustálená
Čierny BrodDudváh28.9.2016 13:459Hladina ustálená
TrsticeMalý Dunaj28.9.2016 13:30146Hladina ustálená
HlohovecVáh28.9.2016 13:45142Hladina stúpa
ŠaľaVáh28.9.2016 13:45164Hladina stúpa
KľačnoNitra28.9.2016 13:457Hladina ustálená
Nitrianske PravnoNitra28.9.2016 13:4525Hladina ustálená
TužinaTužina28.9.2016 13:3026Hladina ustálená
NedožeryNitra28.9.2016 13:3041Hladina ustálená
PrievidzaNitra28.9.2016 13:301Hladina ustálená
HandlováHandlovka28.9.2016 13:4558Hladina ustálená
PrievidzaHandlovka28.9.2016 13:4533Hladina ustálená
NovákyLehotský potok28.9.2016 13:3016Hladina ustálená
ChalmováNitra28.9.2016 13:4579Hladina ustálená
OslanyOslanský potok28.9.2016 13:4532Hladina stúpa
LiešťanyNitrica28.9.2016 13:3066Hladina ustálená
Nitrianske RudnoNitrica28.9.2016 13:3030Hladina ustálená
Veľké BieliceNitrica28.9.2016 13:30110Hladina ustálená
ChynoranyNitra28.9.2016 13:4580Hladina ustálená
Krásna VesBebrava28.9.2016 13:4527Hladina ustálená
BiskupiceBebrava28.9.2016 13:4582Hladina ustálená
Bánovce n. BebravouRadiša28.9.2016 13:4587Hladina ustálená
NadliceBebrava28.9.2016 13:3039Hladina ustálená
NemečkyChocina28.9.2016 13:4573Hladina ustálená
Nitrianska StredaNitra28.9.2016 13:3044Hladina ustálená
Čáb - SilaRadošinka28.9.2016 13:3042Hladina ustálená
ZbehyAndač28.9.2016 13:4574Hladina ustálená
Nové ZámkyNitra28.9.2016 13:30176Hladina ustálená
KolárovoVáh28.9.2016 13:30113Hladina klesá
ObyceŽitava28.9.2016 13:4516Hladina ustálená
Zlaté MoravceHostiansky potok28.9.2016 13:3059Hladina ustálená
Kližská NemáDunaj28.9.2016 13:15163Hladina ustálená
Vieska n. ŽitavouŽitava28.9.2016 13:3089Hladina ustálená
Zlatná na OstroveDunaj28.9.2016 13:30153Hladina ustálená
KomárnoDunaj28.9.2016 13:45154Hladina ustálená
IžaDunaj28.9.2016 13:30112Hladina ustálená
Radvaň n/DunajomDunaj28.9.2016 12:45110Hladina ustálená
ŠtúrovoDunaj28.9.2016 13:3088Hladina ustálená

Počet staníc: 80

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 6 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 6 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 6 hod )

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Smogová situácia:

Smogová situácia
Legenda výstrah
Klimatický atlas Slovenska
Meteorologický časopis
Štátna hydrologická sieť
Konferencia sucho a nedostatok vody
Spravodajstvo monitoringu sucha SHMÚ
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
29 SEP 2016

Konferencia mladých odborníkov 2016

SHMÚ | OZNAM | A. BLAHOVÁ
Dávame do pozornosti, že v tomto roku sa opäť uskutoční tradičná Konferencia mladých odborníkov, ktorá sa bude konať 9. novembra v Bratislave.
28 SEP 2016

Neobvykle rozsiahla oblasť vysokého tlaku vzduchu

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Počasie u nás pod vplyvom mimoriadne rozsiahlej oblasti vysokého tlaku vzduchu.  
19 SEP 2016

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu OCHRANA OVZDUŠIA 2016

SHMÚ | OZNAM | SZEMESOVÁ JANKA, ING. PHDR.
Pozvánka na medzinárodnú konferenciu Ochrana ovzdušia 2016, ktorá sa koná 21. - 23. novembra 2016, Štrbské Pleso,  Hotel Patria****
16 SEP 2016

Neskoré leto končí, prichádza jeseň

METEOROLÓGIA | SPRÁVA | CYRIL SIMAN, ŠTEFAN DLHOŠ
V prvej polovici septembra 2016 prevládalo na našom území stabilné, slnečné a veľmi teplé počasie. Už v priebehu nasledujúceho víkendu očakávame zmenu - pribudne oblačnosť, zrážky a postupne sa bude ochladzovať.
14 SEP 2016

Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy 2016

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | PETER HRABČÁK
Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy - 16. september
14 SEP 2016

SHMÚ hostilo stretnutie expertov programu EUMETFREQ

SHMÚ | SPRÁVA | MGR. MARIÁN JURÁŠEK, MGR. IVAN GARČÁR
V Slovenskom hydrometeorologickom ústave sa v týchto dňoch uskutočnilo medzinárodné stretnutie expertov zapojených do programu ochrany  frekvenčných pásiem používaných v meteorológii pri pozorovaní počasia a atmosféry (EUMETFREQ) pod EUMETNET (združenie európskych meteorologických služieb).

Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK Bratislava European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑