Lopašov - Chvojnica
Kopčany - Morava
Brodské - Morava
Brestovec - Brestovecký potok
Myjava - Myjava
Jablonica - Myjava
Vrbovce - Teplica
Sobotište - Teplica
Podbranč - Myjava
Kunov - Teplica
Šaštín-Stráže - Myjava
Moravský Sv. Ján - Morava
Veľké Leváre - Rudava
Záhorská Ves - Morava
Vysoká pri Morave - Morava
Jakubov - Malina
Borinka - Stupavka
Devínska Nová ves - Morava
Devín - Dunaj
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Bratislava - Dunaj
Rusovce - Dunaj
Gabčíkovo - Dunaj
Sap - Dunaj
Medveďov - Dunaj
Hamuliakovo - Dunaj
Malé Pálenisko - Malý Dunaj
Dobrohošť - Dunaj
Čunovo - Mošonský Dunaj
Pezinok - Blatina
Svätý Jur - Šurský kanál
Nová Dedinka - Malý Dunaj
Modra-Harmónia - Vištucký  potok
Buková - Trnávka
Bohdanovce n/Trnavou - Trnávka
Horné Orešany - Parná
Píla - Gidra
Čierny Brod - Dudváh
Trstice - Malý Dunaj
Hlohovec - Váh
Šaľa - Váh
Nitrianske Pravno - Nitra
Tužina - Tužina
Nedožery - Nitra
Prievidza - Nitra
Handlová - Handlovka
Prievidza - Handlovka
Nováky - Lehotský potok
Chalmová - Nitra
Liešťany - Nitrica
Nitrianske Rudno - Nitrica
Veľké Bielice - Nitrica
Krásna Ves - Bebrava
Biskupice - Bebrava
Bánovce n. Bebravou - Radiša
Nadlice - Bebrava
Nitrianska Streda - Nitra
Čáb - Sila - Radošinka
Nové Zámky - Nitra
Kolárovo - Váh
Obyce - Žitava
Zlaté Moravce - Hostiansky potok
Kližská Nemá - Dunaj
Vieska n. Žitavou - Žitava
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Komárno - Dunaj
Iža - Dunaj
Radvaň  n/Dunajom - Dunaj
Štúrovo - Dunaj
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok
Turá Lúka - Svacenický jarok

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Bratislavský región

StanicaTokČas meraniaVodný stav
LopašovChvojnica1.9.2014 09:1522Hladina ustálená
KopčanyMorava1.9.2014 09:15115Hladina ustálená
BrodskéMorava1.9.2014 09:1554Hladina ustálená
BrestovecBrestovecký potok1.9.2014 09:152Hladina ustálená
MyjavaMyjava1.9.2014 09:1554Hladina ustálená
JablonicaMyjava1.9.2014 09:1510Hladina ustálená
VrbovceTeplica1.9.2014 09:1561Hladina ustálená
SobotišteTeplica1.9.2014 09:1575Hladina ustálená
PodbrančMyjava1.9.2014 09:1579Hladina ustálená
KunovTeplica1.9.2014 09:1529Hladina ustálená
Šaštín-StrážeMyjava1.9.2014 09:1579Hladina ustálená
Moravský Sv. JánMorava1.9.2014 09:15148Hladina ustálená
Veľké LeváreRudava1.9.2014 09:1571Hladina ustálená
Záhorská VesMorava1.9.2014 09:1588Hladina ustálená
Vysoká pri MoraveMorava1.9.2014 09:15159Hladina ustálená
JakubovMalina1.9.2014 09:1540Hladina ustálená
BorinkaStupavka1.9.2014 09:1510Hladina ustálená
Devínska Nová vesMorava1.9.2014 09:15166Hladina ustálená
DevínDunaj1.9.2014 09:15268Hladina ustálená
Čunovo - horná hladinaDunaj1.9.2014 09:15101Hladina ustálená
BratislavaDunaj1.9.2014 09:15357Hladina ustálená
RusovceDunaj1.9.2014 09:20695Hladina ustálená
GabčíkovoDunaj1.9.2014 09:15154Hladina ustálená
SapDunaj1.9.2014 09:15265Hladina ustálená
MedveďovDunaj1.9.2014 09:30286Hladina ustálená
HamuliakovoDunaj1.9.2014 09:15289Hladina ustálená
Malé PáleniskoMalý Dunaj1.9.2014 09:15198Hladina ustálená
DobrohošťDunaj1.9.2014 09:15277Hladina ustálená
ČunovoMošonský Dunaj1.9.2014 09:1593Hladina ustálená
PezinokBlatina1.9.2014 09:1564Hladina ustálená
Svätý JurŠurský kanál1.9.2014 09:15111Hladina ustálená
Nová DedinkaMalý Dunaj1.9.2014 09:15144Hladina ustálená
Modra-HarmóniaVištucký potok1.9.2014 09:156Hladina ustálená
BukováTrnávka1.9.2014 09:15104Hladina ustálená
Bohdanovce n/TrnavouTrnávka1.9.2014 09:1517Hladina ustálená
Horné OrešanyParná1.9.2014 09:0015Hladina ustálená
PílaGidra1.9.2014 09:1515Hladina ustálená
Čierny BrodDudváh1.9.2014 09:1532Hladina ustálená
TrsticeMalý Dunaj1.9.2014 09:15155Hladina ustálená
HlohovecVáh1.9.2014 09:15196Hladina stúpa
ŠaľaVáh1.9.2014 09:15243Hladina ustálená
Nitrianske PravnoNitra1.9.2014 09:1528Hladina ustálená
TužinaTužina1.9.2014 09:1529Hladina ustálená
NedožeryNitra1.9.2014 09:1554Hladina ustálená
PrievidzaNitra1.9.2014 09:1518Hladina ustálená
HandlováHandlovka1.9.2014 09:1562Hladina ustálená
PrievidzaHandlovka1.9.2014 09:1536Hladina ustálená
NovákyLehotský potok1.9.2014 09:1521Hladina ustálená
ChalmováNitra1.9.2014 09:1588Hladina ustálená
LiešťanyNitrica1.9.2014 09:1575Hladina ustálená
Nitrianske RudnoNitrica1.9.2014 09:1547Hladina ustálená
Veľké BieliceNitrica1.9.2014 09:15118Hladina ustálená
Krásna VesBebrava1.9.2014 09:1525Hladina ustálená
BiskupiceBebrava1.9.2014 09:1592Hladina ustálená
Bánovce n. BebravouRadiša1.9.2014 09:1594Hladina ustálená
NadliceBebrava1.9.2014 09:1540Hladina ustálená
Nitrianska StredaNitra1.9.2014 09:1552Hladina ustálená
Čáb - SilaRadošinka1.9.2014 09:1540Hladina ustálená
Nové ZámkyNitra1.9.2014 09:15191Hladina ustálená
KolárovoVáh1.9.2014 09:15293Hladina ustálená
ObyceŽitava1.9.2014 09:1517Hladina ustálená
Zlaté MoravceHostiansky potok1.9.2014 09:1559Hladina ustálená
Kližská NemáDunaj1.9.2014 09:00274Hladina ustálená
Vieska n. ŽitavouŽitava1.9.2014 09:1599Hladina ustálená
Zlatná na OstroveDunaj1.9.2014 09:15284Hladina ustálená
KomárnoDunaj1.9.2014 09:15285Hladina ustálená
IžaDunaj1.9.2014 09:15232Hladina ustálená
Radvaň n/DunajomDunaj1.9.2014 06:00227Hladina ustálená
ŠtúrovoDunaj1.9.2014 09:15207Hladina ustálená

Počet staníc: 69

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 6 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 6 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 6 hod )

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Smogová situácia:

Smogová situácia
Legenda výstrah
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
SMS Počasie
26 AUG 2014

Návrat k víkendovým zrážkam v Bratislave

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | RNDR. PAVEL FAŠKO, CSC., MGR. PETER KAJABA

Mimoriadne vysoké denné úhrny atmosférických zrážok na meteorologickej stanici Bratislava, Mlynská dolina.


V tejto analýze by som chcel poukázať na vývoj počtu dní s atmosférickými zrážkami a počtu tropických dní od 1. do 20. augusta v rokoch 1951-2014, pretože mohlo by sa zo súčasného trendu vývoja počasia v jednotlivých augustových dňoch zdať, že august tohto roka je z hľadiska týchto dvoch ukazovateľov výnimočným mesiacom.  


21 AUG 2014

Chladno aj naďalej

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER

V ďalších dňoch sa výrazne neoteplí. Naopak, cez víkend očakávame prechod ďalšieho studeného frontu, ktorý prinesie do našej oblasti studený vzduch.


08 AUG 2014

Vyhodnotenie zrážkovej situácie vo Vrátnej doline

SHMÚ | SPRÁVA | MGR. JOZEF CSAPLÁR, RNDR. PAVEL ŠŤASTNÝ, CSC., MGR. MAROŠ TURŇA, MGR. LADISLAV MÉRI, MGR. PAVOL ZAUJEC

Meteorológovia a klimatológovia z SHMÚ vyhodnotili zrážkovú situáciu, ktorá v pondelok 21.7.2014 viedla k mimoriadnej zrážkovej činnosti a škodám v niektorých lokalitách severozápadného Slovenska.


05 AUG 2014

Tohtoročný júl bol v znamení búrok

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | RNDR. GABRIELA IVAŇÁKOVÁ

Tohtoročný júl sa zapísal na Slovensku ako búrkový. Búrky samozrejme k letu patria a v našich zemepisných šírkach nie sú ničím výnimočným. Zaujímavosťou je, že na celom území Slovenska sme v mesiaci júl zaznamenali až 29 dní s búrkou.


08 JÚL 2014

Dusné dni na Slovensku od roku 1951

SHMÚ | SPRÁVA | MGR. MAREK ŠVEC

Dusný deň resp. deň kedy bolo zaznamenané dusno. Dusno predstavuje subjektívny nepríjemný pocit vyvolaný kombinovaným účinkom vyššej teploty a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu na ľudský organizmus pri slabom vetre. Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Meteorologický časopis European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑