Lopašov - Chvojnica
Kopčany - Morava
Brodské - Morava
Turá Lúka - Svacenický jarok
Brestovec - Brestovecký potok
Myjava - Myjava
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok
Jablonica - Myjava
Vrbovce - Teplica
Sobotište - Teplica
Podbranč - Myjava
Kunov - Teplica
Senica - Teplica
Šaštín-Stráže - Myjava
Moravský Sv. Ján - Morava
Sološnica - Rudava
Studienka - Rudava
Veľké Leváre - Rudava
Záhorská Ves - Morava
Vysoká pri Morave - Morava
Kuchyňa - Malina
Jakubov - Malina
Láb - Močiarka
Borinka - Stupavka
Devínska Nová ves - Morava
Devín - Dunaj
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Bratislava - Dunaj
Rusovce - Dunaj
Gabčíkovo - Dunaj
Sap - Dunaj
Medveďov - Dunaj
Hamuliakovo - Dunaj
Malé Pálenisko - Malý Dunaj
Dobrohošť - Dunaj
Čunovo - Mošonský Dunaj
Pezinok - Blatina
Svätý Jur - Šurský kanál
Nová Dedinka - Malý Dunaj
Modra-Harmónia - Vištucký  potok
Buková - Trnávka
Bohdanovce n/Trnavou - Trnávka
Horné Orešany - Parná
Píla - Gidra
Čierny Brod - Dudváh
Trstice - Malý Dunaj
Hlohovec - Váh
Šaľa - Váh
Kľačno - Nitra
Nitrianske Pravno - Nitra
Tužina - Tužina
Nedožery - Nitra
Prievidza - Nitra
Handlová - Handlovka
Prievidza - Handlovka
Nováky - Lehotský potok
Chalmová - Nitra
Oslany - Oslanský potok
Liešťany - Nitrica
Nitrianske Rudno - Nitrica
Veľké Bielice - Nitrica
Chynorany - Nitra
Krásna Ves - Bebrava
Biskupice - Bebrava
Bánovce n. Bebravou - Radiša
Nadlice - Bebrava
Nemečky - Chocina
Nitrianska Streda - Nitra
Čáb - Sila - Radošinka
Zbehy - Andač
Nové Zámky - Nitra
Kolárovo - Váh
Obyce - Žitava
Zlaté Moravce - Hostiansky potok
Kližská Nemá - Dunaj
Vieska n. Žitavou - Žitava
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Komárno - Dunaj
Iža - Dunaj
Radvaň  n/Dunajom - Dunaj
Štúrovo - Dunaj
Sološnica - Sološnický potok

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Bratislavský región

StanicaTokČas meraniaVodný stav
LopašovChvojnica30.8.2016 07:0020Hladina ustálená
KopčanyMorava30.8.2016 07:0048Hladina ustálená
BrodskéMorava30.8.2016 07:0022Hladina ustálená
Turá LúkaSvacenický jarok30.8.2016 07:006Hladina ustálená
BrestovecBrestovecký potok30.8.2016 05:304Hladina ustálená
MyjavaMyjava30.8.2016 07:0053Hladina ustálená
Brezová pod BradlomBrezovský potok30.8.2016 07:002Hladina ustálená
JablonicaMyjava30.8.2016 07:009Hladina ustálená
VrbovceTeplica30.8.2016 07:0064Hladina ustálená
SobotišteTeplica30.8.2016 07:0055Hladina ustálená
PodbrančMyjava30.8.2016 07:0078Hladina ustálená
KunovTeplica30.8.2016 07:0014Hladina ustálená
SenicaTeplica30.8.2016 07:002Hladina ustálená
Šaštín-StrážeMyjava30.8.2016 07:0081Hladina ustálená
Moravský Sv. JánMorava30.8.2016 07:0099Hladina ustálená
SološnicaRudava30.8.2016 07:0070Hladina ustálená
StudienkaRudava17.8.2016 10:0070Hladina ustálená
Veľké LeváreRudava30.8.2016 07:0065Hladina ustálená
Záhorská VesMorava30.8.2016 07:0047Hladina ustálená
Vysoká pri MoraveMorava30.8.2016 07:00107Hladina ustálená
KuchyňaMalina30.8.2016 06:457Hladina ustálená
JakubovMalina30.8.2016 07:0071Hladina klesá
LábMočiarka30.8.2016 07:0056Hladina ustálená
BorinkaStupavka30.8.2016 07:006Hladina ustálená
Devínska Nová vesMorava30.8.2016 07:00136Hladina ustálená
DevínDunaj30.8.2016 07:00210Hladina stúpa
Čunovo - horná hladinaDunaj30.8.2016 07:0095Hladina stúpa
BratislavaDunaj30.8.2016 07:00320Hladina stúpa
RusovceDunaj30.8.2016 07:05701Hladina stúpa
GabčíkovoDunaj30.8.2016 07:00131Hladina ustálená
SapDunaj30.8.2016 07:00138Hladina ustálená
MedveďovDunaj30.8.2016 07:00159Hladina klesá
HamuliakovoDunaj30.8.2016 00:15315Hladina ustálená
Malé PáleniskoMalý Dunaj30.8.2016 07:00205Hladina ustálená
DobrohošťDunaj30.8.2016 05:30247Hladina ustálená
ČunovoMošonský Dunaj30.8.2016 07:00123Hladina ustálená
PezinokBlatina30.8.2016 07:0065Hladina ustálená
Svätý JurŠurský kanál30.8.2016 07:0092Hladina ustálená
Nová DedinkaMalý Dunaj30.8.2016 07:00142Hladina ustálená
Modra-HarmóniaVištucký potok30.8.2016 07:003Hladina ustálená
BukováTrnávka30.8.2016 07:00110Hladina ustálená
Bohdanovce n/TrnavouTrnávka30.8.2016 07:0017Hladina ustálená
Horné OrešanyParná30.8.2016 05:1515Hladina ustálená
PílaGidra30.8.2016 07:0019Hladina ustálená
Čierny BrodDudváh30.8.2016 07:0015Hladina ustálená
TrsticeMalý Dunaj30.8.2016 07:00150Hladina ustálená
HlohovecVáh30.8.2016 07:00116Hladina stúpa
ŠaľaVáh30.8.2016 07:00130Hladina ustálená
KľačnoNitra30.8.2016 07:006Hladina ustálená
Nitrianske PravnoNitra30.8.2016 07:0026Hladina ustálená
TužinaTužina30.8.2016 07:0028Hladina ustálená
NedožeryNitra30.8.2016 07:0045Hladina ustálená
PrievidzaNitra30.8.2016 07:0013Hladina ustálená
HandlováHandlovka30.8.2016 07:0058Hladina ustálená
PrievidzaHandlovka30.8.2016 07:0034Hladina ustálená
NovákyLehotský potok30.8.2016 07:0017Hladina ustálená
ChalmováNitra30.8.2016 07:0081Hladina ustálená
OslanyOslanský potok30.8.2016 07:0028Hladina ustálená
LiešťanyNitrica30.8.2016 07:0071Hladina ustálená
Nitrianske RudnoNitrica30.8.2016 07:0039Hladina ustálená
Veľké BieliceNitrica30.8.2016 07:00114Hladina ustálená
ChynoranyNitra30.8.2016 07:0084Hladina ustálená
Krásna VesBebrava30.8.2016 07:0030Hladina ustálená
BiskupiceBebrava30.8.2016 07:0085Hladina ustálená
Bánovce n. BebravouRadiša30.8.2016 07:0088Hladina ustálená
NadliceBebrava30.8.2016 07:0043Hladina ustálená
NemečkyChocina30.8.2016 07:0074Hladina ustálená
Nitrianska StredaNitra30.8.2016 07:0049Hladina ustálená
Čáb - SilaRadošinka30.8.2016 07:0043Hladina ustálená
ZbehyAndač30.8.2016 07:0077Hladina klesá
Nové ZámkyNitra30.8.2016 07:00183Hladina klesá
KolárovoVáh30.8.2016 07:00171Hladina klesá
ObyceŽitava30.8.2016 07:0017Hladina ustálená
Zlaté MoravceHostiansky potok30.8.2016 07:0061Hladina ustálená
Kližská NemáDunaj30.8.2016 05:00176Hladina klesá
Vieska n. ŽitavouŽitava30.8.2016 07:0091Hladina ustálená
Zlatná na OstroveDunaj30.8.2016 07:00179Hladina klesá
KomárnoDunaj30.8.2016 07:00186Hladina klesá
IžaDunaj30.8.2016 07:00145Hladina ustálená
Radvaň n/DunajomDunaj30.8.2016 06:00140Hladina ustálená
ŠtúrovoDunaj30.8.2016 07:00118Hladina ustálená

Počet staníc: 81

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 6 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 6 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 6 hod )

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Smogová situácia:

Smogová situácia
Legenda výstrah
Konferencia: Prechod na zelené hospodárstvo T2gE – Transition to the Green Economy
Klimatický atlas Slovenska
Meteorologický časopis
Štátna hydrologická sieť
Konferencia sucho a nedostatok vody
Spravodajstvo monitoringu sucha SHMÚ
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
26 AUG 2016

Počasie v anticyklóne

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Zostupné pohyby v anticyklóne zabezpečujú takmer bezoblačné počasie, pretože podmienky na tvorbu oblačnosti sú absolútne nevhodné.
24 AUG 2016

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu OCHRANA OVZDUŠIA 2016

SHMÚ | OZNAM | SZEMESOVÁ JANKA, ING. PHDR.
Pozvánka na medzinárodnú konferenciu Ochrana ovzdušia 2016, ktorá sa koná 21. - 23. novembra 2016, Štrbské Pleso,  Hotel Patria****
23 AUG 2016

Extrémny krátkodobý dážď v Dolnej Porube

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, PAVEL FAŠKO, KATARÍNA MIKULOVÁ, PAVEL ŠŤASTNÝ, JANKA CRMANOVÁ, PATRIK GÁPEL
Ako sme informovali už v predošlých analýzach, v priebehu júla 2016, a najmä v jeho závere, sa vyskytlo na Slovensku hneď niekoľko pozoruhodne vysokých denných, prípadne krátkodobých úhrnov zrážok, napríklad v Komárne alebo Revúcej [viac v analýze: Extrémne úhrny zrážok v závere júla 2016]. A navyše, júl 2016 aj ako mesiac, skončil s výrazne pozitívnou vlahovou bilanciou, pričom ...
22 AUG 2016

Stabilné počasie po prechode výrazného studeného frontu

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
V tomto lete sme si zvykli na živú cirkuláciu v troposfére s častým striedaním teplejších a chladnejších vzduchových hmôt aj s početnými zrážkami a prechodne veľkou oblačnosťou. Mohutná tlaková výš v závere augusta však konečne prinesie do strednej Európy stabilný charakter počasia.
18 AUG 2016

Konferencia mladých odborníkov 2016

SHMÚ | OZNAM | A. BLAHOVÁ
Dávame do pozornosti, že v tomto roku sa opäť uskutoční tradičná Konferencia mladých odborníkov, ktorá sa bude konať 9. novembra v Bratislave.
17 AUG 2016

Naša webová stránka láme rekordy návštevnosti

SHMÚ | SPRÁVA | MGR. IVAN GARČÁR
V júli 2016 sme na našej stránke www.shmu.sk zaznamenali rekordnú návštevnosť. Navštívilo ju 1, 633 milióna jedinečných návštevníkov. Na stránke urobili takmer 11 miliónov návštev  (10 934 057) a systém zaregistroval viac ako 42, 7 milióna zobrazení.

Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK Bratislava European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑