SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Nízke teplotyHmla Zobraziť výstrahy

HYDROLOGICKÁ VÝSTRAHA 1. stupeň Zobraziť výstrahy

Smogová situácia PM10 – Jelšava Zobraziť

Lopašov - Chvojnica
Kopčany - Morava
Brodské - Morava
Turá Lúka - Svacenický jarok
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok
Jablonica - Myjava
Vrbovce - Teplica
Sobotište - Teplica
Podbranč - Myjava
Kunov - Teplica
Senica - Teplica
Šaštín-Stráže - Myjava
Moravský Sv. Ján - Morava
Sološnica - Rudava
Veľké Leváre - Rudava
Záhorská Ves - Morava
Vysoká pri Morave - Morava
Kuchyňa - Malina
Jakubov - Malina
Láb - Močiarka
Borinka - Stupavka
Devínska Nová ves - Morava
Devín - Dunaj
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Bratislava - Dunaj
Rusovce - Dunaj
Gabčíkovo - Dunaj
Sap - Dunaj
Medveďov - Dunaj
Hamuliakovo - Dunaj
Malé Pálenisko - Malý Dunaj
Dobrohošť - Dunaj
Čunovo - Mošonský Dunaj
Pezinok - Blatina
Svätý Jur - Šurský kanál
Nová Dedinka - Malý Dunaj
Modra-Harmónia - Vištucký  potok
Buková - Trnávka
Bohdanovce n/Trnavou - Trnávka
Píla - Gidra
Čierny Brod - Dudváh
Trstice - Malý Dunaj
Hlohovec - Váh
Šaľa - Váh
Kľačno - Nitra
Nitrianske Pravno - Nitra
Tužina - Tužina
Nedožery - Nitra
Prievidza - Nitra
Handlová - Handlovka
Prievidza - Handlovka
Nováky - Lehotský potok
Chalmová - Nitra
Oslany - Oslanský potok
Liešťany - Nitrica
Nitrianske Rudno - Nitrica
Veľké Bielice - Nitrica
Chynorany - Nitra
Krásna Ves - Bebrava
Biskupice - Bebrava
Bánovce n. Bebravou - Radiša
Nadlice - Bebrava
Nemečky - Chocina
Nitrianska Streda - Nitra
Čáb - Sila - Radošinka
Zbehy - Andač
Nové Zámky - Nitra
Kolárovo - Váh
Obyce - Žitava
Zlaté Moravce - Hostiansky potok
Kližská Nemá - Dunaj
Vieska n. Žitavou - Žitava
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Komárno - Dunaj
Iža - Dunaj
Radvaň  n/Dunajom - Dunaj
Štúrovo - Dunaj
Brestovec - Brestovecký potok
Myjava - Myjava
Sološnica - Sološnický potok
Studienka - Rudava
Horné Orešany - Parná

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Bratislavský región

StanicaTokČas meraniaVodný stav
LopašovChvojnica19.1.2017 07:1525Hladina ustálená
KopčanyMorava19.1.2017 07:0044Hladina ustálená
BrodskéMorava19.1.2017 07:1545Hladina ustálená
Turá LúkaSvacenický jarok19.1.2017 07:157Hladina ustálená
Brezová pod BradlomBrezovský potok19.1.2017 07:154Hladina ustálená
JablonicaMyjava19.1.2017 07:159Hladina ustálená
VrbovceTeplica19.1.2017 07:0071Hladina ustálená
SobotišteTeplica19.1.2017 07:1561Hladina ustálená
PodbrančMyjava19.1.2017 07:1577Hladina ustálená
KunovTeplica19.1.2017 07:155Hladina ustálená
SenicaTeplica19.1.2017 07:151Hladina ustálená
Šaštín-StrážeMyjava19.1.2017 07:1591Hladina ustálená
Moravský Sv. JánMorava19.1.2017 07:15186Hladina ustálená
SološnicaRudava19.1.2017 07:1579Hladina ustálená
Veľké LeváreRudava19.1.2017 07:0077Hladina klesá
Záhorská VesMorava19.1.2017 07:15136Hladina ustálená
Vysoká pri MoraveMorava19.1.2017 07:15142Hladina ustálená
KuchyňaMalina19.1.2017 07:1515Hladina ustálená
JakubovMalina19.1.2017 07:0040Hladina stúpa
LábMočiarka19.1.2017 07:1571Hladina ustálená
BorinkaStupavka19.1.2017 07:156Hladina ustálená
Devínska Nová vesMorava19.1.2017 07:15166Hladina ustálená
DevínDunaj19.1.2017 07:15130Hladina ustálená
Čunovo - horná hladinaDunaj19.1.2017 07:15110Hladina ustálená
BratislavaDunaj19.1.2017 07:00288Hladina ustálená
RusovceDunaj19.1.2017 07:20715Hladina ustálená
GabčíkovoDunaj19.1.2017 07:1599Hladina ustálená
SapDunaj19.1.2017 07:1561Hladina ustálená
MedveďovDunaj19.1.2017 07:1587Hladina ustálená
HamuliakovoDunaj19.1.2017 07:15270Hladina ustálená
Malé PáleniskoMalý Dunaj19.1.2017 07:00176Hladina ustálená
DobrohošťDunaj19.1.2017 07:15223Hladina ustálená
ČunovoMošonský Dunaj19.1.2017 06:4593Hladina ustálená
PezinokBlatina19.1.2017 07:1571Hladina ustálená
Svätý JurŠurský kanál19.1.2017 07:15102Hladina ustálená
Nová DedinkaMalý Dunaj19.1.2017 07:15127Hladina ustálená
Modra-HarmóniaVištucký potok19.1.2017 07:156Hladina ustálená
BukováTrnávka19.1.2017 07:15109Hladina ustálená
Bohdanovce n/TrnavouTrnávka19.1.2017 07:0017Hladina ustálená
PílaGidra19.1.2017 07:1519Hladina ustálená
Čierny BrodDudváh19.1.2017 07:1520Hladina ustálená
TrsticeMalý Dunaj19.1.2017 07:00146Hladina ustálená
HlohovecVáh19.1.2017 07:15157Hladina ustálená
ŠaľaVáh19.1.2017 07:15132Hladina ustálená
KľačnoNitra19.1.2017 07:159Hladina ustálená
Nitrianske PravnoNitra19.1.2017 07:1526Hladina ustálená
TužinaTužina19.1.2017 07:1528Hladina ustálená
NedožeryNitra19.1.2017 07:1552Hladina ustálená
PrievidzaNitra19.1.2017 07:003Hladina ustálená
HandlováHandlovka19.1.2017 07:0057Hladina ustálená
PrievidzaHandlovka19.1.2017 07:1534Hladina ustálená
NovákyLehotský potok19.1.2017 07:0034Hladina klesá
ChalmováNitra19.1.2017 07:1581Hladina ustálená
OslanyOslanský potok19.1.2017 07:1527Hladina ustálená
LiešťanyNitrica19.1.2017 07:1570Hladina ustálená
Nitrianske RudnoNitrica19.1.2017 07:1536Hladina ustálená
Veľké BieliceNitrica19.1.2017 07:15111Hladina ustálená
ChynoranyNitra19.1.2017 07:1582Hladina ustálená
Krásna VesBebrava19.1.2017 07:1525Hladina ustálená
BiskupiceBebrava19.1.2017 07:1581Hladina ustálená
Bánovce n. BebravouRadiša19.1.2017 07:1587Hladina ustálená
NadliceBebrava19.1.2017 07:1543Hladina ustálená
NemečkyChocina19.1.2017 07:1580Hladina ustálená
Nitrianska StredaNitra19.1.2017 07:1547Hladina ustálená
Čáb - SilaRadošinka19.1.2017 07:1557Hladina ustálená
ZbehyAndač19.1.2017 07:1586Hladina stúpa
Nové ZámkyNitra19.1.2017 07:15194Hladina ustálená
KolárovoVáh19.1.2017 07:15223Hladina klesá
ObyceŽitava19.1.2017 07:0026Hladina ustálená
Zlaté MoravceHostiansky potok19.1.2017 07:0062Hladina ustálená
Kližská NemáDunaj19.1.2017 06:15110Hladina ustálená
Vieska n. ŽitavouŽitava19.1.2017 07:0099Hladina ustálená
Zlatná na OstroveDunaj19.1.2017 07:15110Hladina ustálená
KomárnoDunaj19.1.2017 07:15130Hladina ustálená
IžaDunaj19.1.2017 07:1589Hladina ustálená
Radvaň n/DunajomDunaj19.1.2017 06:0088Hladina ustálená
ŠtúrovoDunaj19.1.2017 07:1562Hladina ustálená

Počet staníc: 77

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Smogová situácia:

Smogová situácia
Legenda výstrah
Klimatický atlas Slovenska
Meteorologický časopis
Štátna hydrologická sieť
Konferencia sucho a nedostatok vody
Spravodajstvo monitoringu sucha SHMÚ
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
18 JAN 2017

Chladný začiatok roka a ľadové javy na západnom Slovensku

HYDROLÓGIA | ANALÝZA | DANICA LEŠKOVÁ, JAKUB MÉSZÁROS, PETER SMRTNÍK, CYRIL SIMAN
Chladná prvá polovica januára je zaujímavá z meteorologického aj hydrologického hľadiska. Nízka teplota spôsobuje vznik ľadových úkazov v západoslovenskom regióne.
16 JAN 2017

SHMÚ upozornil na prekročenie informačného prahu pre častice PM10 v Jelšave

SHMÚ | SPRÁVA | ING. LADISLAV ČARACKÝ
Riadiace stredisko smogového varovného systému pre PM10 vydáva signál „UPOZORNENIE“.
15 JAN 2017

Predpokladané prekročenie informačného prahu pre častice PM10 v Jelšave

SHMÚ | SPRÁVA | ING. LADISLAV ČARACKÝ
Informujeme verejnosť o zvýšených hodinových  koncentráciách prachových častíc PM10 na automatickej meracej stanici v Jelšave, na Jesenského ulici.
08 JAN 2017

Na Slovensku sme namerali menej ako -35 °C

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | CYRIL SIMAN
Minimálna denná teplota vzduchu v intervale od -20 do -25 °C sa v našich klimatických podmienkach vyskytuje v najchladnejších oblastiach Slovenska aj v nižších polohách pravidelne, takmer každú zimu. Pod -30 °C klesla teplota vzduchu na našom území doteraz naposledy vo februári 2012. Pokles teploty vzduchu pod -35 °C je ...
07 JAN 2017

Najbližšiu noc na severe aj -30 st.

METEOROLÓGIA | OZNAM | MARTINA SADLOŇOVÁ
Do našej oblasti prúdi od severu až severovýchodu naďalej arktický vzduch, ktorý sa spolu s utíšením vetra postará o mimoriadne studenú noc
05 JAN 2017

Od piatku do nedele bude na Slovensku arktické počasie

SHMÚ | SPRÁVA | MGR. PAVOL BERÁNEK
Od piatku do nedele (od 6. do 8. januára 2017) bude na Slovensku extrémne chladno. V piatok dosiahne najvyššia denná teplota vzduchu len -16 až -10 stupňov, na juhu miestami okolo -8 stupňov Celzia.

Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK Bratislava European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑