SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Zobraziť výstrahy

HYDROLOGICKÁ VÝSTRAHA   Povodeň z topiaceho sa snehu a dažďa 1. stupeň Zobraziť výstrahy

Lopašov - Chvojnica
Kopčany - Morava
Brodské - Morava
Turá Lúka - Svacenický jarok
Brestovec - Brestovecký potok
Myjava - Myjava
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok
Jablonica - Myjava
Vrbovce - Teplica
Sobotište - Teplica
Podbranč - Myjava
Kunov - Teplica
Senica - Teplica
Šaštín-Stráže - Myjava
Moravský Sv. Ján - Morava
Sološnica - Rudava
Studienka - Rudava
Veľké Leváre - Rudava
Záhorská Ves - Morava
Vysoká pri Morave - Morava
Kuchyňa - Malina
Jakubov - Malina
Láb - Močiarka
Borinka - Stupavka
Devínska Nová ves - Morava
Devín - Dunaj
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Bratislava - Dunaj
Rusovce - Dunaj
Gabčíkovo - Dunaj
Sap - Dunaj
Medveďov - Dunaj
Hamuliakovo - Dunaj
Malé Pálenisko - Malý Dunaj
Dobrohošť - Dunaj
Čunovo - Mošonský Dunaj
Pezinok - Blatina
Svätý Jur - Šurský kanál
Nová Dedinka - Malý Dunaj
Modra-Harmónia - Vištucký  potok
Buková - Trnávka
Bohdanovce n/Trnavou - Trnávka
Horné Orešany - Parná
Píla - Gidra
Čierny Brod - Dudváh
Trstice - Malý Dunaj
Hlohovec - Váh
Šaľa - Váh
Kľačno - Nitra
Nitrianske Pravno - Nitra
Tužina - Tužina
Chvojnica - Chvojnica
Nedožery - Nitra
Prievidza - Nitra
Handlová - Handlovka
Prievidza - Handlovka
Nováky - Lehotský potok
Chalmová - Nitra
Oslany - Oslanský potok
Liešťany - Nitrica
Nitrianske Rudno - Nitrica
Veľké Bielice - Nitrica
Chynorany - Nitra
Krásna Ves - Bebrava
Biskupice - Bebrava
Bánovce n. Bebravou - Radiša
Nadlice - Bebrava
Nemečky - Chocina
Nitrianska Streda - Nitra
Čáb - Sila - Radošinka
Zbehy - Andač
Nové Zámky - Nitra
Kolárovo - Váh
Obyce - Žitava
Zlaté Moravce - Hostiansky potok
Kližská Nemá - Dunaj
Vieska n. Žitavou - Žitava
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Komárno - Dunaj
Iža - Dunaj
Radvaň  n/Dunajom - Dunaj
Štúrovo - Dunaj
Sološnica - Sološnický potok

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Bratislavský región

StanicaTokČas meraniaVodný stav
LopašovChvojnica26.4.2017 00:1531Hladina ustálená
KopčanyMorava26.4.2017 00:15101Hladina ustálená
BrodskéMorava26.4.2017 00:1591Hladina ustálená
Turá LúkaSvacenický jarok26.4.2017 00:1511Hladina ustálená
BrestovecBrestovecký potok26.4.2017 00:007Hladina ustálená
MyjavaMyjava26.4.2017 00:0061Hladina ustálená
Brezová pod BradlomBrezovský potok26.4.2017 00:15-4Hladina ustálená
JablonicaMyjava26.4.2017 00:1516Hladina ustálená
VrbovceTeplica26.4.2017 00:1573Hladina ustálená
SobotišteTeplica26.4.2017 00:1564Hladina ustálená
PodbrančMyjava26.4.2017 00:1582Hladina ustálená
KunovTeplica26.4.2017 00:1520Hladina ustálená
SenicaTeplica26.4.2017 00:1510Hladina ustálená
Šaštín-StrážeMyjava26.4.2017 00:1585Hladina ustálená
Moravský Sv. JánMorava26.4.2017 00:00171Hladina ustálená
SološnicaRudava26.4.2017 00:1585Hladina ustálená
StudienkaRudava25.4.2017 23:0077Hladina ustálená
Veľké LeváreRudava26.4.2017 00:1558Hladina ustálená
Záhorská VesMorava26.4.2017 00:15115Hladina ustálená
Vysoká pri MoraveMorava26.4.2017 00:15176Hladina ustálená
KuchyňaMalina26.4.2017 00:0019Hladina ustálená
JakubovMalina26.4.2017 00:1522Hladina ustálená
LábMočiarka26.4.2017 00:1562Hladina ustálená
BorinkaStupavka26.4.2017 00:0015Hladina ustálená
Devínska Nová vesMorava26.4.2017 00:15201Hladina ustálená
DevínDunaj26.4.2017 00:15255Hladina ustálená
Čunovo - horná hladinaDunaj26.4.2017 00:15110Hladina klesá
BratislavaDunaj26.4.2017 00:15347Hladina ustálená
RusovceDunaj26.4.2017 00:15712Hladina klesá
GabčíkovoDunaj26.4.2017 00:15155Hladina stúpa
SapDunaj26.4.2017 00:15222Hladina stúpa
MedveďovDunaj26.4.2017 00:15240Hladina stúpa
HamuliakovoDunaj26.4.2017 00:15311Hladina ustálená
Malé PáleniskoMalý Dunaj26.4.2017 00:15196Hladina ustálená
DobrohošťDunaj26.4.2017 00:15289Hladina ustálená
ČunovoMošonský Dunaj26.4.2017 00:15123Hladina ustálená
PezinokBlatina26.4.2017 00:1577Hladina ustálená
Svätý JurŠurský kanál26.4.2017 00:15123Hladina ustálená
Nová DedinkaMalý Dunaj26.4.2017 00:15124Hladina ustálená
Modra-HarmóniaVištucký potok26.4.2017 00:159Hladina ustálená
BukováTrnávka26.4.2017 00:15112Hladina ustálená
Bohdanovce n/TrnavouTrnávka26.4.2017 00:1516Hladina ustálená
Horné OrešanyParná13.4.2017 09:0031Hladina ustálená
PílaGidra26.4.2017 00:1519Hladina ustálená
Čierny BrodDudváh26.4.2017 00:1516Hladina ustálená
TrsticeMalý Dunaj26.4.2017 00:15136Hladina ustálená
HlohovecVáh26.4.2017 00:15176Hladina ustálená
ŠaľaVáh26.4.2017 00:15151Hladina klesá
KľačnoNitra26.4.2017 00:1510Hladina ustálená
Nitrianske PravnoNitra26.4.2017 00:1535Hladina ustálená
TužinaTužina26.4.2017 00:1539Hladina ustálená
ChvojnicaChvojnica25.4.2017 23:0021Hladina ustálená
NedožeryNitra26.4.2017 00:1561Hladina ustálená
PrievidzaNitra26.4.2017 00:1515Hladina ustálená
HandlováHandlovka26.4.2017 00:1563Hladina ustálená
PrievidzaHandlovka26.4.2017 00:1535Hladina ustálená
NovákyLehotský potok26.4.2017 00:1523Hladina ustálená
ChalmováNitra26.4.2017 00:1591Hladina ustálená
OslanyOslanský potok26.4.2017 00:1538Hladina ustálená
LiešťanyNitrica26.4.2017 00:1580Hladina ustálená
Nitrianske RudnoNitrica26.4.2017 00:1565Hladina ustálená
Veľké BieliceNitrica26.4.2017 00:15126Hladina ustálená
ChynoranyNitra26.4.2017 00:15101Hladina ustálená
Krásna VesBebrava26.4.2017 00:1533Hladina ustálená
BiskupiceBebrava26.4.2017 00:1597Hladina ustálená
Bánovce n. BebravouRadiša26.4.2017 00:1596Hladina ustálená
NadliceBebrava26.4.2017 00:1549Hladina ustálená
NemečkyChocina25.4.2017 21:4586Hladina ustálená
Nitrianska StredaNitra26.4.2017 00:0066Hladina ustálená
Čáb - SilaRadošinka26.4.2017 00:1539Hladina ustálená
ZbehyAndač26.4.2017 00:1571Hladina ustálená
Nové ZámkyNitra26.4.2017 00:15196Hladina klesá
KolárovoVáh26.4.2017 00:15247Hladina klesá
ObyceŽitava26.4.2017 00:1524Hladina ustálená
Zlaté MoravceHostiansky potok26.4.2017 00:1568Hladina ustálená
Kližská NemáDunaj25.4.2017 23:15215Hladina stúpa
Vieska n. ŽitavouŽitava26.4.2017 00:15107Hladina ustálená
Zlatná na OstroveDunaj26.4.2017 00:15217Hladina ustálená
KomárnoDunaj26.4.2017 00:15220Hladina ustálená
IžaDunaj26.4.2017 00:00179Hladina ustálená
Radvaň n/DunajomDunaj25.4.2017 06:00184Hladina ustálená
ŠtúrovoDunaj26.4.2017 00:15157Hladina ustálená

Počet staníc: 82

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Smogová situácia:

Smogová situácia
Legenda výstrah
Klimatický atlas Slovenska
Meteorologický časopis
Štátna hydrologická sieť
Konferencia sucho a nedostatok vody
Spravodajstvo monitoringu sucha SHMÚ
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
25 APR 2017

Zima v strede jari

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | CYRIL SIMAN, PAVEL FAŠKO, JOZEF PECHO
Výrazné ochladenie, vietor a aj sneženie. Zimný charakter počasia v druhej polovici apríla spôsobil problémy v doprave, ale aj v záhradkách a na poliach. Silný mráz určite nepotešil ani pestovateľov viniča.
16 APR 2017

Zima sa nám ešte pripomenie

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Aj v tomto roku očakávame v druhej polovici apríla výrazné ochladenie, počasie bude prechodne pripomínať zimu. 
11 APR 2017

Premenlivý charakter počasia na Veľkú noc

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | CYRIL SIMAN
Počas veľkonočných sviatkov očakávame premenlivý charakter počasia, so snežením prechodne už od stredných polôh a v noci aj so slabým mrazom.
04 APR 2017

V apríli je v počasí možné takmer všetko

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Nie nadarmo sa v počasí mesiacu apríl pridáva prívlastok "bláznivý". Apríl totiž okrem výraznej premenlivosti ponúka aj širokú škálu možných scenárov počasia.
04 APR 2017

Zaujímavé zmeny vlahových podmienok v minulom týždni

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | LÍVIA LABUDOVÁ, MAROŠ TURŇA
V uplynulom týždni sme zaznamenávali prevažne veľmi teplé a slnečné počasie. S výnimkou štvrtka dosahoval slnečný svit hodnoty nad 10 hodín. Na východe krajiny bolo o niečo menej slnečného svitu aj v pondelok. Vďaka tomu sa maximálne teploty vzduchu na väčšine územia pohybovali nad 20 °C, predovšetkým počas víkendu. V nedeľu sme zaznamenali dokonca prvý letný ...
29 MAR 2017

Výsledky fotografickej súťaže Oblaky a voda na fotografii

SHMÚ | ANALÝZA | IVAN GARČÁR
Slovenský hydrometeorologický ústav vyhlasuje výsledky fotografickej súťaže Oblaky a voda na fotografii.

Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK Bratislava European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑