HYDROLOGICKÁ VÝSTRAHA 1. stupeň Zobraziť výstrahy

Lopašov - Chvojnica
Brodské - Morava
Turá Lúka - Svacenický jarok
Brestovec - Brestovecký potok
Myjava - Myjava
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok
Jablonica - Myjava
Vrbovce - Teplica
Sobotište - Teplica
Podbranč - Myjava
Kunov - Teplica
Senica - Teplica
Šaštín-Stráže - Myjava
Moravský Sv. Ján - Morava
Veľké Leváre - Rudava
Záhorská Ves - Morava
Vysoká pri Morave - Morava
Kuchyňa - Malina
Jakubov - Malina
Láb - Močiarka
Borinka - Stupavka
Devínska Nová ves - Morava
Devín - Dunaj
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Bratislava - Dunaj
Rusovce - Dunaj
Gabčíkovo - Dunaj
Sap - Dunaj
Medveďov - Dunaj
Hamuliakovo - Dunaj
Malé Pálenisko - Malý Dunaj
Dobrohošť - Dunaj
Čunovo - Mošonský Dunaj
Pezinok - Blatina
Svätý Jur - Šurský kanál
Nová Dedinka - Malý Dunaj
Modra-Harmónia - Vištucký  potok
Buková - Trnávka
Bohdanovce n/Trnavou - Trnávka
Horné Orešany - Parná
Píla - Gidra
Čierny Brod - Dudváh
Trstice - Malý Dunaj
Hlohovec - Váh
Šaľa - Váh
Nitrianske Pravno - Nitra
Tužina - Tužina
Nedožery - Nitra
Handlová - Handlovka
Prievidza - Handlovka
Nováky - Lehotský potok
Chalmová - Nitra
Liešťany - Nitrica
Nitrianske Rudno - Nitrica
Veľké Bielice - Nitrica
Krásna Ves - Bebrava
Biskupice - Bebrava
Bánovce n. Bebravou - Radiša
Nadlice - Bebrava
Nitrianska Streda - Nitra
Čáb - Sila - Radošinka
Nové Zámky - Nitra
Kolárovo - Váh
Obyce - Žitava
Zlaté Moravce - Hostiansky potok
Kližská Nemá - Dunaj
Vieska n. Žitavou - Žitava
Komárno - Dunaj
Iža - Dunaj
Radvaň  n/Dunajom - Dunaj
Štúrovo - Dunaj
Zlatná na Ostrove - Dunaj

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Bratislavský región

StanicaTokČas meraniaVodný stav
LopašovChvojnica12.2.2016 16:4538Hladina ustálená
BrodskéMorava12.2.2016 16:45157Hladina klesá
Turá LúkaSvacenický jarok12.2.2016 16:4514Hladina ustálená
BrestovecBrestovecký potok12.2.2016 16:4510Hladina ustálená
MyjavaMyjava12.2.2016 16:4561Hladina ustálená
Brezová pod BradlomBrezovský potok12.2.2016 16:4515Hladina ustálená
JablonicaMyjava12.2.2016 16:4536Hladina ustálená
VrbovceTeplica12.2.2016 16:4584Hladina ustálená
SobotišteTeplica12.2.2016 16:4579Hladina ustálená
PodbrančMyjava12.2.2016 16:45100Hladina ustálená
KunovTeplica12.2.2016 16:4536Hladina ustálená
SenicaTeplica12.2.2016 16:4534Hladina ustálená
Šaštín-StrážeMyjava12.2.2016 16:45124Hladina ustálená
Moravský Sv. JánMorava12.2.2016 16:45263Hladina klesá
Veľké LeváreRudava12.2.2016 16:0084Hladina ustálená
Záhorská VesMorava12.2.2016 16:45216Hladina ustálená
Vysoká pri MoraveMorava12.2.2016 16:45268Hladina ustálená
KuchyňaMalina12.2.2016 16:4521Hladina ustálená
JakubovMalina12.2.2016 16:4536Hladina ustálená
LábMočiarka12.2.2016 16:4563Hladina ustálená
BorinkaStupavka12.2.2016 16:4524Hladina ustálená
Devínska Nová vesMorava12.2.2016 16:45267Hladina ustálená
DevínDunaj12.2.2016 16:45291Hladina ustálená
Čunovo - horná hladinaDunaj12.2.2016 16:45100Hladina ustálená
BratislavaDunaj12.2.2016 16:45369Hladina ustálená
RusovceDunaj12.2.2016 16:45713Hladina ustálená
GabčíkovoDunaj12.2.2016 16:45112Hladina ustálená
SapDunaj12.2.2016 16:45290Hladina stúpa
MedveďovDunaj12.2.2016 16:45310Hladina ustálená
HamuliakovoDunaj12.2.2016 16:45297Hladina ustálená
Malé PáleniskoMalý Dunaj12.2.2016 16:45172Hladina ustálená
DobrohošťDunaj12.2.2016 16:45222Hladina ustálená
ČunovoMošonský Dunaj12.2.2016 16:4582Hladina klesá
PezinokBlatina12.2.2016 16:4587Hladina ustálená
Svätý JurŠurský kanál12.2.2016 16:45175Hladina ustálená
Nová DedinkaMalý Dunaj12.2.2016 16:45139Hladina ustálená
Modra-HarmóniaVištucký potok12.2.2016 16:4514Hladina ustálená
BukováTrnávka12.2.2016 15:30114Hladina ustálená
Bohdanovce n/TrnavouTrnávka12.2.2016 16:4533Hladina ustálená
Horné OrešanyParná12.2.2016 16:3032Hladina ustálená
PílaGidra12.2.2016 16:4528Hladina ustálená
Čierny BrodDudváh12.2.2016 16:4546Hladina ustálená
TrsticeMalý Dunaj12.2.2016 16:45168Hladina ustálená
HlohovecVáh12.2.2016 16:45201Hladina klesá
ŠaľaVáh12.2.2016 16:45254Hladina klesá
Nitrianske PravnoNitra12.2.2016 16:4541Hladina ustálená
TužinaTužina11.2.2016 15:3051Hladina ustálená
NedožeryNitra12.2.2016 16:4588Hladina ustálená
HandlováHandlovka12.2.2016 16:4572Hladina ustálená
PrievidzaHandlovka12.2.2016 16:4560Hladina ustálená
NovákyLehotský potok12.2.2016 16:4543Hladina ustálená
ChalmováNitra12.2.2016 16:45126Hladina ustálená
LiešťanyNitrica12.2.2016 16:4595Hladina ustálená
Nitrianske RudnoNitrica12.2.2016 16:4594Hladina ustálená
Veľké BieliceNitrica12.2.2016 16:45150Hladina ustálená
Krásna VesBebrava12.2.2016 16:4542Hladina ustálená
BiskupiceBebrava12.2.2016 16:45152Hladina ustálená
Bánovce n. BebravouRadiša12.2.2016 16:45101Hladina ustálená
NadliceBebrava12.2.2016 16:4564Hladina ustálená
Nitrianska StredaNitra12.2.2016 16:45106Hladina ustálená
Čáb - SilaRadošinka12.2.2016 15:3054Hladina ustálená
Nové ZámkyNitra12.2.2016 16:45264Hladina klesá
KolárovoVáh12.2.2016 16:45345Hladina stúpa
ObyceŽitava12.2.2016 16:4539Hladina ustálená
Zlaté MoravceHostiansky potok12.2.2016 16:4585Hladina ustálená
Kližská NemáDunaj12.2.2016 16:00303Hladina ustálená
Vieska n. ŽitavouŽitava12.2.2016 16:45164Hladina ustálená
KomárnoDunaj12.2.2016 16:45316Hladina ustálená
IžaDunaj12.2.2016 16:45270Hladina ustálená
Radvaň n/DunajomDunaj12.2.2016 06:00260Hladina stúpa
ŠtúrovoDunaj12.2.2016 16:45275Hladina ustálená

Počet staníc: 71

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 6 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 6 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 6 hod )

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Smogová situácia:

Smogová situácia
Legenda výstrah
Meteorologický časopis
Štátna hydrologická sieť
Hydrologické dni 2015
Spravodajstvo monitoringu sucha SHMÚ
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
11 FEB 2016

Mimoriadne až extrémne denné úhrny atmosférických zrážok vo februári

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | RNDR. P. FAŠKO, CSC, RNDR. O. BOCHNÍČEK, PHD., BC. LUKÁŠ JÁN, BC. LADISLAV MARKOVIČ
10. februára 2016 pribudli do súboru denných úhrnov zrážok väččších alebo rovných 50 mm nové údaje.
09 FEB 2016

Na horách výdatné sneženie a v nižších polohách intenzívny dážď

METEOROLÓGIA | SPRÁVA | MGR. PAVOL BERÁNEK
Od polnoci z utorka na stredu (z 9.2.2016 na 10.2.2016) do štvrtka (11.2.2016)  rána očakávame na Slovensku na viacerých miestach intenzívne zrážky.
01 FEB 2016

Veľmi teplo aj na horách

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Výrazne sa oteplí aj v najvyšších polohách našich hôr
27 JAN 2016

Tlačová správa WMO o roku 2015 z 25.1.2016

KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | MGR. MAROŠ TURŇA, MGR. PETER KAJABA
Svetová meteorologická organizácia (WMO) potvrdzuje, že rok 2015 bol najteplejší v histórii meraní.
26 JAN 2016

Kvalitu ovzdušia na Slovensku už SHMÚ meria s novou technikou

SHMÚ | SPRÁVA | SHMÚ, OK MŽP SR
Zlepšenie parametrov merania kvality ovzdušia, jeho mobility a informovanosť verejnosti o výsledkoch meraní – to bol cieľ projektu Obnova a modernizácia Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO).
15 JAN 2016

Druhý vpád arktického vzduchu v tejto zime

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Do našej oblasti opäť prenikne studený arktický vzduch od severu

Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK Bratislava European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑