SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vysoké teploty Zobraziť výstrahy

Lopašov - Chvojnica
Kopčany - Morava
Brodské - Morava
Turá Lúka - Svacenický jarok
Brestovec - Brestovecký potok
Myjava - Myjava
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok
Jablonica - Myjava
Vrbovce - Teplica
Sobotište - Teplica
Podbranč - Myjava
Kunov - Teplica
Senica - Teplica
Šaštín-Stráže - Myjava
Moravský Sv. Ján - Morava
Sološnica - Rudava
Studienka - Rudava
Veľké Leváre - Rudava
Záhorská Ves - Morava
Vysoká pri Morave - Morava
Kuchyňa - Malina
Jakubov - Malina
Láb - Močiarka
Borinka - Stupavka
Devínska Nová ves - Morava
Devín - Dunaj
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Bratislava - Dunaj
Rusovce - Dunaj
Gabčíkovo - Dunaj
Sap - Dunaj
Medveďov - Dunaj
Hamuliakovo - Dunaj
Malé Pálenisko - Malý Dunaj
Dobrohošť - Dunaj
Čunovo - Mošonský Dunaj
Pezinok - Blatina
Svätý Jur - Šurský kanál
Nová Dedinka - Malý Dunaj
Modra-Harmónia - Vištucký  potok
Buková - Trnávka
Bohdanovce n/Trnavou - Trnávka
Píla - Gidra
Čierny Brod - Dudváh
Trstice - Malý Dunaj
Hlohovec - Váh
Šaľa - Váh
Kľačno - Nitra
Nitrianske Pravno - Nitra
Tužina - Tužina
Chvojnica - Chvojnica
Nedožery - Nitra
Prievidza - Nitra
Handlová - Handlovka
Prievidza - Handlovka
Nováky - Lehotský potok
Chalmová - Nitra
Oslany - Oslanský potok
Liešťany - Nitrica
Nitrianske Rudno - Nitrica
Veľké Bielice - Nitrica
Chynorany - Nitra
Krásna Ves - Bebrava
Biskupice - Bebrava
Bánovce n. Bebravou - Radiša
Nadlice - Bebrava
Nemečky - Chocina
Nitrianska Streda - Nitra
Čáb - Sila - Radošinka
Zbehy - Andač
Nové Zámky - Nitra
Kolárovo - Váh
Obyce - Žitava
Zlaté Moravce - Hostiansky potok
Kližská Nemá - Dunaj
Vieska n. Žitavou - Žitava
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Komárno - Dunaj
Iža - Dunaj
Radvaň  n/Dunajom - Dunaj
Štúrovo - Dunaj
Sološnica - Sološnický potok

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Bratislavský región

 StanicaTokČas meraniaVodný stav
 LopašovChvojnica25.6.2017 10:3021Hladina ustálená
 KopčanyMorava25.6.2017 10:3049Hladina ustálená
 BrodskéMorava25.6.2017 10:3036Hladina ustálená
 Turá LúkaSvacenický jarok25.6.2017 10:307Hladina ustálená
 BrestovecBrestovecký potok25.6.2017 10:304Hladina ustálená
 MyjavaMyjava25.6.2017 10:3052Hladina ustálená
 Brezová pod BradlomBrezovský potok25.6.2017 10:306Hladina ustálená
 JablonicaMyjava25.6.2017 10:307Hladina ustálená
 VrbovceTeplica25.6.2017 10:3060Hladina ustálená
 SobotišteTeplica25.6.2017 10:3057Hladina ustálená
 PodbrančMyjava25.6.2017 10:3076Hladina ustálená
 KunovTeplica25.6.2017 10:3016Hladina ustálená
 SenicaTeplica25.6.2017 10:3037Hladina ustálená
 Šaštín-StrážeMyjava25.6.2017 10:3095Hladina ustálená
PMoravský Sv. JánMorava25.6.2017 10:30108Hladina ustálená
 SološnicaRudava25.6.2017 10:3091Hladina ustálená
 StudienkaRudava25.6.2017 08:3054Hladina ustálená
 Veľké LeváreRudava25.6.2017 10:3050Hladina ustálená
PZáhorská VesMorava25.6.2017 10:3056Hladina ustálená
 Vysoká pri MoraveMorava25.6.2017 10:30115Hladina ustálená
 KuchyňaMalina25.6.2017 07:458Hladina ustálená
 JakubovMalina25.6.2017 10:3048Hladina ustálená
 LábMočiarka25.6.2017 10:3064Hladina ustálená
 BorinkaStupavka25.6.2017 10:307Hladina ustálená
 Devínska Nová vesMorava25.6.2017 10:30141Hladina ustálená
PDevínDunaj25.6.2017 10:30173Hladina ustálená
 Čunovo - horná hladinaDunaj25.6.2017 10:30107Hladina ustálená
PBratislavaDunaj25.6.2017 10:30304Hladina ustálená
 RusovceDunaj25.6.2017 10:35707Hladina ustálená
 GabčíkovoDunaj25.6.2017 10:30139Hladina ustálená
 SapDunaj25.6.2017 10:30122Hladina ustálená
PMedveďovDunaj25.6.2017 10:30125Hladina klesá
 HamuliakovoDunaj25.6.2017 10:00320Hladina ustálená
 Malé PáleniskoMalý Dunaj25.6.2017 10:30195Hladina ustálená
 DobrohošťDunaj25.6.2017 10:30274Hladina ustálená
 ČunovoMošonský Dunaj25.6.2017 10:30125Hladina ustálená
 PezinokBlatina25.6.2017 10:3063Hladina ustálená
 Svätý JurŠurský kanál25.6.2017 10:30116Hladina ustálená
 Nová DedinkaMalý Dunaj25.6.2017 10:30127Hladina ustálená
 Modra-HarmóniaVištucký potok25.6.2017 10:305Hladina ustálená
 BukováTrnávka25.6.2017 10:30106Hladina ustálená
 Bohdanovce n/TrnavouTrnávka25.6.2017 10:3018Hladina ustálená
 PílaGidra25.6.2017 10:3017Hladina ustálená
 Čierny BrodDudváh25.6.2017 10:3021Hladina ustálená
 TrsticeMalý Dunaj25.6.2017 10:30119Hladina ustálená
 HlohovecVáh25.6.2017 10:30115Hladina ustálená
 ŠaľaVáh25.6.2017 10:30134Hladina klesá
 KľačnoNitra25.6.2017 10:304Hladina ustálená
 Nitrianske PravnoNitra25.6.2017 10:3032Hladina ustálená
 TužinaTužina25.6.2017 10:3034Hladina ustálená
 ChvojnicaChvojnica25.6.2017 09:004Hladina ustálená
 NedožeryNitra25.6.2017 10:3044Hladina ustálená
 PrievidzaNitra25.6.2017 10:302Hladina ustálená
 HandlováHandlovka25.6.2017 10:3060Hladina ustálená
 PrievidzaHandlovka25.6.2017 10:3029Hladina ustálená
 NovákyLehotský potok25.6.2017 10:3019Hladina ustálená
PChalmováNitra25.6.2017 10:3073Hladina ustálená
 OslanyOslanský potok25.6.2017 10:3029Hladina ustálená
 LiešťanyNitrica25.6.2017 10:3068Hladina ustálená
 Nitrianske RudnoNitrica25.6.2017 10:3028Hladina ustálená
 Veľké BieliceNitrica25.6.2017 10:30106Hladina ustálená
 ChynoranyNitra22.6.2017 10:0080Hladina ustálená
 Krásna VesBebrava25.6.2017 10:3024Hladina ustálená
 BiskupiceBebrava25.6.2017 10:3076Hladina ustálená
 Bánovce n. BebravouRadiša25.6.2017 10:3088Hladina ustálená
 NadliceBebrava25.6.2017 10:3039Hladina ustálená
 NemečkyChocina25.6.2017 09:3067Hladina ustálená
PNitrianska StredaNitra25.6.2017 10:3042Hladina ustálená
 Čáb - SilaRadošinka25.6.2017 10:3054Hladina ustálená
 ZbehyAndač25.6.2017 10:3068Hladina ustálená
 Nové ZámkyNitra25.6.2017 10:30176Hladina ustálená
 KolárovoVáh25.6.2017 10:30170Hladina ustálená
 ObyceŽitava25.6.2017 10:3012Hladina ustálená
 Zlaté MoravceHostiansky potok25.6.2017 10:3055Hladina ustálená
 Kližská NemáDunaj25.6.2017 09:30158Hladina ustálená
 Vieska n. ŽitavouŽitava25.6.2017 10:3085Hladina ustálená
 Zlatná na OstroveDunaj25.6.2017 10:30157Hladina ustálená
PKomárnoDunaj25.6.2017 10:30155Hladina ustálená
 IžaDunaj25.6.2017 10:30124Hladina ustálená
 Radvaň n/DunajomDunaj25.6.2017 06:00108Hladina ustálená
PŠtúrovoDunaj25.6.2017 10:3084Hladina klesá

Počet staníc: 81

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Smogová situácia:

Smogová situácia
Legenda výstrah
Klimatický atlas Slovenska
Meteorologický časopis
Štátna hydrologická sieť
Konferencia sucho a nedostatok vody
Spravodajstvo monitoringu sucha SHMÚ
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
23 JÚN 2017

POZOR ZMENA - Deň Dunaja

HYDROLÓGIA | OZNAM | MGR. IVAN GARČÁR
Organizátor osláv Dňa Dunaja upozorňuje záujemcov a návštevníkov, že dochádza k zmene v organizácii odborného seminára pri príležitosti Dňa Dunaja. Namiesto o 13.00 hod. sa seminár začína už o 9.00 hod. Termín 28. júna 2017 (streda) zostáva nezmenený.   
22 JÚN 2017

Lysá hora – 120 rokov meteorologických meraní

KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | ODBOR KLIMATOLOGICKÁ SLUŽBA
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) a Česká meteorologická spoločnosť (ČMeS) usporiadali na Lysej hore (1323 m n.m.) v dňoch 14. – 15. júna 2017 zaujímavú konferenciu venovanú problematike meteorologických meraní a pozorovaní v horských oblastiach Českej republiky, Slovenska a Poľska. Akcia bola organizovaná pri príležitosti 120. výročia založenia jednej z najdôležitejších horských meteorologických staníc, a to nielen v samotnej ...
20 JÚN 2017

Klimatologické zhodnotenie mája a jari 2017

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | ODBOR KLIMATOLOGICKÁ SLUŽBA
Podľa údajov americkej NASA bol máj 2017 globálne druhý najteplejší za posledných aspoň 137 rokov (+0, 88 °C v porovnaní s obdobím 1951-1980; podľa údajov NOAA bol máj 2017 tretí najteplejší od roku 1880; porovnanie s obdobím 1981-2010 aj pre Európu). Ako historicky druhé najteplejšie aspoň od roku 1880 [globálne] skončilo aj ...
19 JÚN 2017

Tento týždeň nás čakajú horúčavy

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
V tretej júnovej dekáde sa na území Slovenska prvý raz v tomto roku vyskytne súvislé veľmi teplé obdobie.
12 JÚN 2017

Pozor na slnečné ultrafialové žiarenie

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | A. PRIBULLOVÁ
12.6.2017 bolo pomocou Brewerovho ozónového spektrofotometra namerané v Aerologickom a radiačnom centre SHMÚ Poprad-Gánovce iba 290 Dobsonových jednotiek (DU) celkového ozónu, čo je o 19% menej oproti dlhodobému priemeru pre tento deň. Maximálne okamžité hodnoty slnečného ultrafialového indexu (UVI) dnes na všetkých staniciach dosahovali hodnoty 8 - 10. Vzhľadom na veľmi nízke hodnoty celkového ...
08 JÚN 2017

Konferencie mladých odborníkov

SHMÚ | SPRÁVA | ING. DANICA LEŠKOVÁ, PHD.
Začiatkom novembra 2017 (9.11.2017 od 9.00 hod.) sa  na SHMÚ uskutoční Konferencia mladých odborníkov.

Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK Bratislava European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑