SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Snehové jazyky a záveje Zobraziť výstrahy

Lopašov - Chvojnica
Kopčany - Morava
Brodské - Morava
Turá Lúka - Svacenický jarok
Brestovec - Brestovecký potok
Myjava - Myjava
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok
Jablonica - Myjava
Vrbovce - Teplica
Sobotište - Teplica
Podbranč - Myjava
Kunov - Teplica
Šaštín-Stráže - Myjava
Moravský Sv. Ján - Morava
Veľké Leváre - Rudava
Záhorská Ves - Morava
Vysoká pri Morave - Morava
Jakubov - Malina
Borinka - Stupavka
Devínska Nová ves - Morava
Devín - Dunaj
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Bratislava - Dunaj
Rusovce - Dunaj
Gabčíkovo - Dunaj
Sap - Dunaj
Medveďov - Dunaj
Hamuliakovo - Dunaj
Malé Pálenisko - Malý Dunaj
Dobrohošť - Dunaj
Čunovo - Mošonský Dunaj
Pezinok - Blatina
Svätý Jur - Šurský kanál
Nová Dedinka - Malý Dunaj
Modra-Harmónia - Vištucký  potok
Buková - Trnávka
Bohdanovce n/Trnavou - Trnávka
Horné Orešany - Parná
Píla - Gidra
Čierny Brod - Dudváh
Hlohovec - Váh
Šaľa - Váh
Nitrianske Pravno - Nitra
Tužina - Tužina
Nedožery - Nitra
Handlová - Handlovka
Prievidza - Handlovka
Nováky - Lehotský potok
Chalmová - Nitra
Liešťany - Nitrica
Nitrianske Rudno - Nitrica
Veľké Bielice - Nitrica
Krásna Ves - Bebrava
Biskupice - Bebrava
Bánovce n. Bebravou - Radiša
Nadlice - Bebrava
Nitrianska Streda - Nitra
Čáb - Sila - Radošinka
Nové Zámky - Nitra
Kolárovo - Váh
Obyce - Žitava
Kližská Nemá - Dunaj
Vieska n. Žitavou - Žitava
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Komárno - Dunaj
Iža - Dunaj
Radvaň  n/Dunajom - Dunaj
Štúrovo - Dunaj
Prievidza - Nitra
Zlaté Moravce - Hostiansky potok

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Bratislavský región

StanicaTokČas meraniaVodný stav
LopašovChvojnica26.1.2015 07:0031Hladina ustálená
KopčanyMorava26.1.2015 07:00143Hladina ustálená
BrodskéMorava26.1.2015 07:00121Hladina ustálená
Turá LúkaSvacenický jarok26.1.2015 07:0012Hladina ustálená
BrestovecBrestovecký potok26.1.2015 07:0010Hladina ustálená
MyjavaMyjava26.1.2015 07:0058Hladina ustálená
Brezová pod BradlomBrezovský potok26.1.2015 07:007Hladina ustálená
JablonicaMyjava26.1.2015 07:0023Hladina ustálená
VrbovceTeplica26.1.2015 07:0076Hladina ustálená
SobotišteTeplica26.1.2015 07:0068Hladina ustálená
PodbrančMyjava26.1.2015 07:1592Hladina ustálená
KunovTeplica26.1.2015 07:0026Hladina ustálená
Šaštín-StrážeMyjava26.1.2015 07:0095Hladina ustálená
Moravský Sv. JánMorava26.1.2015 07:00292Hladina ustálená
Veľké LeváreRudava26.1.2015 07:0077 
Záhorská VesMorava26.1.2015 07:00241Hladina ustálená
Vysoká pri MoraveMorava26.1.2015 07:00289Hladina ustálená
JakubovMalina26.1.2015 07:0047Hladina ustálená
BorinkaStupavka26.1.2015 07:0017Hladina ustálená
Devínska Nová vesMorava26.1.2015 07:00274Hladina ustálená
DevínDunaj26.1.2015 07:00226Hladina ustálená
Čunovo - horná hladinaDunaj26.1.2015 07:00102Hladina ustálená
BratislavaDunaj26.1.2015 07:00330Hladina ustálená
RusovceDunaj26.1.2015 07:05704Hladina ustálená
GabčíkovoDunaj26.1.2015 07:00100Hladina ustálená
SapDunaj26.1.2015 07:00216Hladina klesá
MedveďovDunaj26.1.2015 07:00245Hladina klesá
HamuliakovoDunaj26.1.2015 07:00262Hladina ustálená
Malé PáleniskoMalý Dunaj26.1.2015 07:00178Hladina ustálená
DobrohošťDunaj26.1.2015 07:00214Hladina ustálená
ČunovoMošonský Dunaj26.1.2015 07:00114Hladina ustálená
PezinokBlatina26.1.2015 07:0075Hladina ustálená
Svätý JurŠurský kanál26.1.2015 07:00140Hladina ustálená
Nová DedinkaMalý Dunaj26.1.2015 07:00144Hladina ustálená
Modra-HarmóniaVištucký potok26.1.2015 07:0012Hladina ustálená
BukováTrnávka26.1.2015 07:00111Hladina ustálená
Bohdanovce n/TrnavouTrnávka26.1.2015 07:0032Hladina ustálená
Horné OrešanyParná26.1.2015 07:0023Hladina ustálená
PílaGidra26.1.2015 07:0025Hladina ustálená
Čierny BrodDudváh26.1.2015 07:0038Hladina ustálená
HlohovecVáh26.1.2015 07:15138Hladina ustálená
ŠaľaVáh26.1.2015 07:00131Hladina klesá
Nitrianske PravnoNitra26.1.2015 07:0037Hladina ustálená
TužinaTužina26.1.2015 07:0039Hladina ustálená
NedožeryNitra26.1.2015 07:0064Hladina ustálená
HandlováHandlovka26.1.2015 07:0062Hladina ustálená
PrievidzaHandlovka26.1.2015 06:4537Hladina ustálená
NovákyLehotský potok26.1.2015 07:0022Hladina ustálená
ChalmováNitra26.1.2015 07:0096Hladina ustálená
LiešťanyNitrica26.1.2015 07:0083Hladina ustálená
Nitrianske RudnoNitrica26.1.2015 07:0065Hladina ustálená
Veľké BieliceNitrica26.1.2015 07:00130Hladina ustálená
Krásna VesBebrava26.1.2015 07:0034Hladina ustálená
BiskupiceBebrava26.1.2015 07:15109Hladina ustálená
Bánovce n. BebravouRadiša26.1.2015 07:1597Hladina ustálená
NadliceBebrava26.1.2015 07:0054Hladina ustálená
Nitrianska StredaNitra26.1.2015 07:0068Hladina ustálená
Čáb - SilaRadošinka26.1.2015 07:0040Hladina ustálená
Nové ZámkyNitra26.1.2015 07:00217Hladina ustálená
KolárovoVáh26.1.2015 07:15229Hladina klesá
ObyceŽitava26.1.2015 07:1522Hladina ustálená
Kližská NemáDunaj26.1.2015 06:00243Hladina klesá
Vieska n. ŽitavouŽitava26.1.2015 07:15110Hladina ustálená
Zlatná na OstroveDunaj26.1.2015 07:00257Hladina klesá
KomárnoDunaj26.1.2015 07:00253Hladina klesá
IžaDunaj26.1.2015 07:00187Hladina klesá
Radvaň n/DunajomDunaj23.1.2015 06:00223Hladina ustálená
ŠtúrovoDunaj26.1.2015 07:00192Hladina ustálená

Počet staníc: 68

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 6 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 6 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 6 hod )

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Smogová situácia:

Smogová situácia
Legenda výstrah
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
SMS Počasie
16 JAN 2015

Extrémne teplý rok 2014

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | RNDR. GABRIELA IVAŇÁKOVÁ, RNDR. PAVEL FAŠKO CSC., MGR. MAREK ŠVEC, RNDR. OLIVER BOCHNÍČEK, PHD., MGR. PETER KAJABA, MGR. MAROŠ TURŇA

Po očakávaniach, ktoré sa stávali v priebehu jesene a začiatku zimnej sezóny v minulom roku stále reálnejšími, môžeme v súčasnosti konštatovať, že sa v plnom rozsahu naplnili.


13 JAN 2015

Dátum prvého sneženia v roku 2014 na Slovensku

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | MGR. KOŠŤÁLOVÁ JÚLIA, BREJA STANISLAV, RNDR. PAVEL FAŠKO, CSC., MGR. SOKOLOVÁ LUCIA

Na území Slovenska, vo výškach do 500m nad morom sa v dlhodobom priemere prvé sneženie vyskytuje prevažne v druhej dekáde novembra. So stúpajúcou nadmorskou výškou a smerom na sever sa s ním stretávame i v skorších termínoch. Na našich vysokohorských staniciach na Lomnickom Štíte alebo Chopku sa sporadicky vyskytne i v letných mesiacoch.


12 JAN 2015

Snehová kalamita, na ktorú sa spomína s rešpektom

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | RNDR. PAVEL FAŠKO, CSC., RNDR. OLIVER BOCHNÍČEK, PHD., MGR. MAREK ŠVEC

Aj vďaka snehovej kalamite, ktorá vyvrcholila 12. januára 1987, bol tento mesiac z klimatologického hladiska veľmi zaujímavým.


10 JAN 2015

Dnes padali teplotné rekordy

KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | RNDR. PAVEL FAŠKO, CSC.

Prúdenie veľmi teplého vzduchu sa dnes (10.1.2015) prejavilo v priebehu dňa veľmi výrazne na krajnom juhozápade Slovenska.


09 JAN 2015

Výstraha 3.stupňa vietor

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | PAULÍNA VALOVÁ

Pre vysoké polohy Tatier platí výstraha najvyššieho stupňa pred silným vetrom, dosahujúcim silu silnej až mohutnej víchrice.


09 JAN 2015

Mimoriadne teplý koniec prvej januárovej dekády

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | RNDR. PAVEL FAŠKO, CSC., MGR. MAREK ŠVEC

Na konci roka 2014 a na začiatku roka 2015 je charakter počasia poznačený výraznou premenlivosťou.Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Meteorologický časopis European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑