Lopašov - Chvojnica
Kopčany - Morava
Brodské - Morava
Turá Lúka - Svacenický jarok
Brestovec - Brestovecký potok
Myjava - Myjava
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok
Jablonica - Myjava
Vrbovce - Teplica
Sobotište - Teplica
Podbranč - Myjava
Kunov - Teplica
Šaštín-Stráže - Myjava
Moravský Sv. Ján - Morava
Veľké Leváre - Rudava
Záhorská Ves - Morava
Vysoká pri Morave - Morava
Jakubov - Malina
Borinka - Stupavka
Devínska Nová ves - Morava
Devín - Dunaj
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Bratislava - Dunaj
Rusovce - Dunaj
Gabčíkovo - Dunaj
Sap - Dunaj
Medveďov - Dunaj
Hamuliakovo - Dunaj
Malé Pálenisko - Malý Dunaj
Dobrohošť - Dunaj
Čunovo - Mošonský Dunaj
Pezinok - Blatina
Svätý Jur - Šurský kanál
Nová Dedinka - Malý Dunaj
Modra-Harmónia - Vištucký  potok
Buková - Trnávka
Bohdanovce n/Trnavou - Trnávka
Horné Orešany - Parná
Píla - Gidra
Čierny Brod - Dudváh
Trstice - Malý Dunaj
Hlohovec - Váh
Šaľa - Váh
Nitrianske Pravno - Nitra
Tužina - Tužina
Nedožery - Nitra
Prievidza - Nitra
Handlová - Handlovka
Prievidza - Handlovka
Nováky - Lehotský potok
Chalmová - Nitra
Liešťany - Nitrica
Nitrianske Rudno - Nitrica
Veľké Bielice - Nitrica
Krásna Ves - Bebrava
Biskupice - Bebrava
Bánovce n. Bebravou - Radiša
Nadlice - Bebrava
Nitrianska Streda - Nitra
Čáb - Sila - Radošinka
Nové Zámky - Nitra
Kolárovo - Váh
Obyce - Žitava
Zlaté Moravce - Hostiansky potok
Kližská Nemá - Dunaj
Vieska n. Žitavou - Žitava
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Komárno - Dunaj
Iža - Dunaj
Radvaň  n/Dunajom - Dunaj
Štúrovo - Dunaj

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Bratislavský región

StanicaTokČas meraniaVodný stav
LopašovChvojnica17.9.2014 17:1530Hladina ustálená
KopčanyMorava17.9.2014 17:15196Hladina klesá
BrodskéMorava17.9.2014 17:30160Hladina klesá
Turá LúkaSvacenický jarok17.9.2014 17:1517Hladina ustálená
BrestovecBrestovecký potok17.9.2014 17:155Hladina ustálená
MyjavaMyjava17.9.2014 17:1558Hladina ustálená
Brezová pod BradlomBrezovský potok17.9.2014 17:1514Hladina ustálená
JablonicaMyjava17.9.2014 17:3028Hladina ustálená
VrbovceTeplica17.9.2014 17:3080Hladina ustálená
SobotišteTeplica17.9.2014 17:1568Hladina ustálená
PodbrančMyjava17.9.2014 17:3095Hladina ustálená
KunovTeplica17.9.2014 17:1532Hladina ustálená
Šaštín-StrážeMyjava17.9.2014 17:30105Hladina ustálená
Moravský Sv. JánMorava17.9.2014 17:15410Hladina klesá
Veľké LeváreRudava17.9.2014 17:15165Hladina klesá
Záhorská VesMorava17.9.2014 17:30370Hladina ustálená
Vysoká pri Morave (1.SPA)Morava17.9.2014 17:30403Hladina ustálená
JakubovMalina17.9.2014 17:30133Hladina klesá
BorinkaStupavka17.9.2014 17:1529Hladina ustálená
Devínska Nová vesMorava17.9.2014 17:30363Hladina ustálená
DevínDunaj17.9.2014 17:30330Hladina klesá
Čunovo - horná hladinaDunaj17.9.2014 17:30101Hladina klesá
BratislavaDunaj17.9.2014 17:30406Hladina klesá
RusovceDunaj17.9.2014 17:25691Hladina klesá
GabčíkovoDunaj17.9.2014 17:30385Hladina stúpa
SapDunaj17.9.2014 17:30371Hladina stúpa
MedveďovDunaj17.9.2014 17:30392Hladina stúpa
HamuliakovoDunaj17.9.2014 17:30429Hladina klesá
Malé PáleniskoMalý Dunaj17.9.2014 17:30182Hladina ustálená
DobrohošťDunaj17.9.2014 17:15527Hladina klesá
ČunovoMošonský Dunaj17.9.2014 17:1526Hladina ustálená
PezinokBlatina17.9.2014 17:3080Hladina ustálená
Svätý JurŠurský kanál17.9.2014 17:15179Hladina ustálená
Nová DedinkaMalý Dunaj17.9.2014 17:15143Hladina ustálená
Modra-HarmóniaVištucký potok17.9.2014 17:1515Hladina ustálená
BukováTrnávka17.9.2014 17:15110Hladina ustálená
Bohdanovce n/TrnavouTrnávka17.9.2014 17:1544Hladina ustálená
Horné OrešanyParná17.9.2014 16:3029Hladina ustálená
PílaGidra17.9.2014 17:1524Hladina ustálená
Čierny BrodDudváh17.9.2014 17:1563Hladina ustálená
TrsticeMalý Dunaj17.9.2014 17:30201Hladina klesá
HlohovecVáh17.9.2014 17:30211Hladina ustálená
ŠaľaVáh17.9.2014 17:15244Hladina stúpa
Nitrianske PravnoNitra17.9.2014 17:1532Hladina ustálená
TužinaTužina17.9.2014 17:3037Hladina ustálená
NedožeryNitra17.9.2014 17:3071Hladina ustálená
PrievidzaNitra17.9.2014 17:1549Hladina stúpa
HandlováHandlovka17.9.2014 17:1565Hladina ustálená
PrievidzaHandlovka17.9.2014 17:3043Hladina ustálená
NovákyLehotský potok17.9.2014 17:3029Hladina ustálená
ChalmováNitra17.9.2014 17:30105Hladina ustálená
LiešťanyNitrica17.9.2014 17:3093Hladina ustálená
Nitrianske RudnoNitrica17.9.2014 17:3092Hladina ustálená
Veľké BieliceNitrica17.9.2014 17:15143Hladina ustálená
Krásna VesBebrava17.9.2014 17:1535Hladina ustálená
BiskupiceBebrava17.9.2014 17:30117Hladina ustálená
Bánovce n. BebravouRadiša17.9.2014 17:30101Hladina ustálená
NadliceBebrava17.9.2014 17:3059Hladina ustálená
Nitrianska StredaNitra17.9.2014 17:1583Hladina ustálená
Čáb - SilaRadošinka17.9.2014 17:1545Hladina ustálená
Nové ZámkyNitra17.9.2014 17:30234Hladina ustálená
KolárovoVáh17.9.2014 17:30343Hladina stúpa
ObyceŽitava17.9.2014 17:3025Hladina ustálená
Zlaté MoravceHostiansky potok17.9.2014 17:3065Hladina ustálená
Kližská NemáDunaj17.9.2014 17:15391Hladina ustálená
Vieska n. ŽitavouŽitava17.9.2014 17:30118Hladina ustálená
Zlatná na OstroveDunaj17.9.2014 17:00406Hladina klesá
KomárnoDunaj17.9.2014 17:30397Hladina klesá
IžaDunaj17.9.2014 17:15344Hladina klesá
Radvaň n/DunajomDunaj17.9.2014 06:00356Hladina klesá
ŠtúrovoDunaj17.9.2014 17:15347Hladina klesá

Počet staníc: 71

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 6 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 6 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 6 hod )

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Smogová situácia:

Smogová situácia
Legenda výstrah
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
SMS Počasie
12 SEP 2014

Bilancia zrážok za 24 hodín

KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | RNDR. PAVEL FAŠKO, CSC. A MGR. MAREK ŠVEC

Úhrny zrážok od včerajšieho do dnešného rána (od 11.9. do 12.9.2014) dosiahli mimoriadne až extrémne septembrové hodnoty.


12 SEP 2014

Hydrologická situácia 12.9.2014 do 9.00 hod.

HYDROLÓGIA | SPRÁVA | ING. TOMÁŠ MASÁR

Takmer na celom Slovensku sa včera a dnes ráno vyskytli zrážky, v západnej polovici územia intenzívne.


10 SEP 2014

Stretnutie so zástupcami EUMETSAT

SHMÚ | SPRÁVA | MGR. IVAN GARČÁR

Dnes sa na Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave uskutočnilo odborné stretnutie so zástupcami Medzinárodnej organizácie pre výskum, vývoj a prevádzku meteorologických družíc EUMETSAT.


10 SEP 2014

Slovensko zasiahnu intenzívne dažde

METEOROLÓGIA | SPRÁVA | PAULÍNA VALOVÁ, ALENA BLAHOVÁ

Najbližšie dni u nás budú v znamení intentívnych zrážok, najmä na strednom a západnom Slovensku.


08 SEP 2014

Meteogramy odteraz aj v grafickej predpovedi

METEOROLÓGIA | SPRÁVA | MGR. IVAN GARČÁR

Pripravili sme pre Vás novú verziu meteogramov, ktoré odteraz nájdete aj v sekcii Meteorologické spravodajstvo - Grafická predpoveď počasia.


03 SEP 2014

Konečne bez dažďov

METEOROLÓGIA | OZNAM | MIROSLAV ŠINGER

Po premenlivom auguste, v ktorom sa nevyskytlo dlhšie trvajúce suché obdobie, očakávame v nasledujúcich dňoch ustálené počasie bez trvalých dažďov.Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Meteorologický časopis European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑