Lopašov - Chvojnica
Kopčany - Morava
Brodské - Morava
Turá Lúka - Svacenický jarok
Brestovec - Brestovecký potok
Myjava - Myjava
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok
Jablonica - Myjava
Vrbovce - Teplica
Sobotište - Teplica
Podbranč - Myjava
Kunov - Teplica
Šaštín-Stráže - Myjava
Moravský Sv. Ján - Morava
Veľké Leváre - Rudava
Záhorská Ves - Morava
Vysoká pri Morave - Morava
Jakubov - Malina
Borinka - Stupavka
Devínska Nová ves - Morava
Devín - Dunaj
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Bratislava - Dunaj
Rusovce - Dunaj
Gabčíkovo - Dunaj
Sap - Dunaj
Medveďov - Dunaj
Hamuliakovo - Dunaj
Malé Pálenisko - Malý Dunaj
Dobrohošť - Dunaj
Čunovo - Mošonský Dunaj
Svätý Jur - Šurský kanál
Nová Dedinka - Malý Dunaj
Modra-Harmónia - Vištucký  potok
Buková - Trnávka
Bohdanovce n/Trnavou - Trnávka
Horné Orešany - Parná
Píla - Gidra
Čierny Brod - Dudváh
Trstice - Malý Dunaj
Hlohovec - Váh
Šaľa - Váh
Nitrianske Pravno - Nitra
Tužina - Tužina
Nedožery - Nitra
Prievidza - Nitra
Handlová - Handlovka
Prievidza - Handlovka
Nováky - Lehotský potok
Chalmová - Nitra
Liešťany - Nitrica
Nitrianske Rudno - Nitrica
Veľké Bielice - Nitrica
Krásna Ves - Bebrava
Biskupice - Bebrava
Bánovce n. Bebravou - Radiša
Nadlice - Bebrava
Nitrianska Streda - Nitra
Čáb - Sila - Radošinka
Nové Zámky - Nitra
Kolárovo - Váh
Obyce - Žitava
Zlaté Moravce - Hostiansky potok
Kližská Nemá - Dunaj
Vieska n. Žitavou - Žitava
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Komárno - Dunaj
Iža - Dunaj
Radvaň  n/Dunajom - Dunaj
Štúrovo - Dunaj

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Bratislavský región

StanicaTokČas meraniaVodný stav
LopašovChvojnica24.4.2014 08:3027Hladina ustálená
KopčanyMorava24.4.2014 08:30133Hladina ustálená
BrodskéMorava24.4.2014 08:3084Hladina stúpa
Turá LúkaSvacenický jarok24.4.2014 08:302Hladina ustálená
BrestovecBrestovecký potok24.4.2014 08:308Hladina ustálená
MyjavaMyjava24.4.2014 08:3059Hladina ustálená
Brezová pod BradlomBrezovský potok24.4.2014 08:302Hladina ustálená
JablonicaMyjava24.4.2014 08:3016Hladina ustálená
VrbovceTeplica24.4.2014 08:4572Hladina ustálená
SobotišteTeplica24.4.2014 08:1565Hladina ustálená
PodbrančMyjava24.4.2014 08:4587Hladina ustálená
KunovTeplica24.4.2014 08:3024Hladina ustálená
Šaštín-StrážeMyjava24.4.2014 08:1578Hladina ustálená
Moravský Sv. JánMorava24.4.2014 08:30176Hladina stúpa
Veľké LeváreRudava24.4.2014 08:1563Hladina ustálená
Záhorská VesMorava24.4.2014 08:3098Hladina ustálená
Vysoká pri MoraveMorava24.4.2014 08:30166Hladina ustálená
JakubovMalina24.4.2014 08:3023Hladina ustálená
BorinkaStupavka24.4.2014 08:3010Hladina ustálená
Devínska Nová vesMorava24.4.2014 08:30160Hladina ustálená
DevínDunaj24.4.2014 08:30189Hladina ustálená
Čunovo - horná hladinaDunaj24.4.2014 08:3095Hladina ustálená
BratislavaDunaj24.4.2014 08:30307Hladina ustálená
RusovceDunaj24.4.2014 08:40707Hladina ustálená
GabčíkovoDunaj24.4.2014 08:15123Hladina ustálená
SapDunaj24.4.2014 08:30140Hladina ustálená
MedveďovDunaj24.4.2014 08:15163Hladina ustálená
HamuliakovoDunaj24.4.2014 08:30311Hladina ustálená
Malé PáleniskoMalý Dunaj24.4.2014 08:30204Hladina ustálená
DobrohošťDunaj24.4.2014 08:30249Hladina ustálená
ČunovoMošonský Dunaj24.4.2014 08:3060Hladina ustálená
Svätý JurŠurský kanál24.4.2014 08:30107Hladina ustálená
Nová DedinkaMalý Dunaj24.4.2014 08:30146Hladina stúpa
Modra-HarmóniaVištucký potok24.4.2014 08:307Hladina ustálená
BukováTrnávka24.4.2014 08:30104Hladina ustálená
Bohdanovce n/TrnavouTrnávka20.4.2014 19:3018Hladina ustálená
Horné OrešanyParná24.4.2014 07:1518Hladina ustálená
PílaGidra24.4.2014 08:1520Hladina ustálená
Čierny BrodDudváh24.4.2014 08:3021Hladina ustálená
TrsticeMalý Dunaj24.4.2014 08:30149Hladina ustálená
HlohovecVáh24.4.2014 08:30126Hladina stúpa
ŠaľaVáh24.4.2014 08:30215Hladina stúpa
Nitrianske PravnoNitra24.4.2014 08:3034Hladina ustálená
TužinaTužina24.4.2014 08:3034Hladina ustálená
NedožeryNitra24.4.2014 08:1554Hladina ustálená
PrievidzaNitra24.4.2014 08:3013Hladina ustálená
HandlováHandlovka24.4.2014 08:3062Hladina ustálená
PrievidzaHandlovka24.4.2014 07:0036Hladina ustálená
NovákyLehotský potok24.4.2014 08:3019Hladina ustálená
ChalmováNitra24.4.2014 08:1587Hladina ustálená
LiešťanyNitrica24.4.2014 08:3075Hladina ustálená
Nitrianske RudnoNitrica24.4.2014 08:3049Hladina ustálená
Veľké BieliceNitrica24.4.2014 08:15116Hladina ustálená
Krásna VesBebrava24.4.2014 08:3026Hladina ustálená
BiskupiceBebrava24.4.2014 08:3093Hladina ustálená
Bánovce n. BebravouRadiša24.4.2014 08:3090Hladina ustálená
NadliceBebrava24.4.2014 08:3041Hladina ustálená
Nitrianska StredaNitra24.4.2014 08:3051Hladina ustálená
Čáb - SilaRadošinka19.4.2014 16:3038Hladina ustálená
Nové ZámkyNitra24.4.2014 08:45193Hladina ustálená
KolárovoVáh24.4.2014 08:45189Hladina klesá
ObyceŽitava24.4.2014 08:3018Hladina ustálená
Zlaté MoravceHostiansky potok24.4.2014 08:4563Hladina ustálená
Kližská NemáDunaj24.4.2014 07:15168Hladina ustálená
Vieska n. ŽitavouŽitava24.4.2014 08:30102Hladina ustálená
Zlatná na OstroveDunaj24.4.2014 08:30181Hladina ustálená
KomárnoDunaj24.4.2014 08:30178Hladina ustálená
IžaDunaj24.4.2014 08:30137Hladina ustálená
Radvaň n/DunajomDunaj24.4.2014 06:00139Hladina ustálená
ŠtúrovoDunaj24.4.2014 08:30111Hladina ustálená

Počet staníc: 70

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 6 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 6 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 6 hod )

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Smogová situácia:

Smogová situácia
Legenda výstrah
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
SMS Počasie

Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Meteorologický časopis European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑