SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor Zobraziť výstrahy

Lopašov - Chvojnica
Kopčany - Morava
Brodské - Morava
Turá Lúka - Svacenický jarok
Brestovec - Brestovecký potok
Myjava - Myjava
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok
Jablonica - Myjava
Vrbovce - Teplica
Sobotište - Teplica
Podbranč - Myjava
Kunov - Teplica
Šaštín-Stráže - Myjava
Moravský Sv. Ján - Morava
Veľké Leváre - Rudava
Záhorská Ves - Morava
Vysoká pri Morave - Morava
Jakubov - Malina
Borinka - Stupavka
Devínska Nová ves - Morava
Devín - Dunaj
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Bratislava - Dunaj
Rusovce - Dunaj
Gabčíkovo - Dunaj
Sap - Dunaj
Medveďov - Dunaj
Hamuliakovo - Dunaj
Malé Pálenisko - Malý Dunaj
Dobrohošť - Dunaj
Čunovo - Mošonský Dunaj
Pezinok - Blatina
Svätý Jur - Šurský kanál
Nová Dedinka - Malý Dunaj
Modra-Harmónia - Vištucký  potok
Buková - Trnávka
Bohdanovce n/Trnavou - Trnávka
Horné Orešany - Parná
Píla - Gidra
Čierny Brod - Dudváh
Hlohovec - Váh
Šaľa - Váh
Nitrianske Pravno - Nitra
Tužina - Tužina
Nedožery - Nitra
Handlová - Handlovka
Prievidza - Handlovka
Nováky - Lehotský potok
Chalmová - Nitra
Liešťany - Nitrica
Nitrianske Rudno - Nitrica
Veľké Bielice - Nitrica
Krásna Ves - Bebrava
Biskupice - Bebrava
Bánovce n. Bebravou - Radiša
Nadlice - Bebrava
Nitrianska Streda - Nitra
Čáb - Sila - Radošinka
Nové Zámky - Nitra
Kolárovo - Váh
Obyce - Žitava
Zlaté Moravce - Hostiansky potok
Kližská Nemá - Dunaj
Vieska n. Žitavou - Žitava
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Komárno - Dunaj
Iža - Dunaj
Radvaň  n/Dunajom - Dunaj
Štúrovo - Dunaj
Prievidza - Nitra

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Bratislavský región

StanicaTokČas meraniaVodný stav
LopašovChvojnica28.4.2015 08:3031Hladina ustálená
KopčanyMorava28.4.2015 08:30109Hladina ustálená
BrodskéMorava28.4.2015 08:3090Hladina ustálená
Turá LúkaSvacenický jarok28.4.2015 08:3014Hladina ustálená
BrestovecBrestovecký potok28.4.2015 08:307Hladina ustálená
MyjavaMyjava28.4.2015 08:3066Hladina ustálená
Brezová pod BradlomBrezovský potok28.4.2015 08:308Hladina ustálená
JablonicaMyjava28.4.2015 08:3029Hladina ustálená
VrbovceTeplica28.4.2015 08:3078Hladina ustálená
SobotišteTeplica28.4.2015 08:3069Hladina ustálená
PodbrančMyjava28.4.2015 08:3093Hladina ustálená
KunovTeplica28.4.2015 08:3032Hladina klesá
Šaštín-StrážeMyjava28.4.2015 08:30108Hladina ustálená
Moravský Sv. JánMorava28.4.2015 08:30197Hladina ustálená
Veľké LeváreRudava28.4.2015 08:3055Hladina ustálená
Záhorská VesMorava28.4.2015 08:30129Hladina stúpa
Vysoká pri MoraveMorava28.4.2015 08:30201Hladina ustálená
JakubovMalina28.4.2015 08:3033Hladina ustálená
BorinkaStupavka28.4.2015 08:3017Hladina ustálená
Devínska Nová vesMorava28.4.2015 08:30192Hladina ustálená
DevínDunaj28.4.2015 08:30273Hladina ustálená
Čunovo - horná hladinaDunaj28.4.2015 08:30100Hladina ustálená
BratislavaDunaj28.4.2015 08:30358Hladina stúpa
RusovceDunaj28.4.2015 08:35711Hladina ustálená
GabčíkovoDunaj28.4.2015 08:30148Hladina ustálená
SapDunaj28.4.2015 08:30245Hladina ustálená
MedveďovDunaj28.4.2015 08:30262Hladina ustálená
HamuliakovoDunaj28.4.2015 08:30289Hladina ustálená
Malé PáleniskoMalý Dunaj28.4.2015 08:30209Hladina ustálená
DobrohošťDunaj28.4.2015 08:30275Hladina ustálená
ČunovoMošonský Dunaj28.4.2015 08:3092Hladina ustálená
PezinokBlatina28.4.2015 08:3072Hladina ustálená
Svätý JurŠurský kanál28.4.2015 08:30117Hladina ustálená
Nová DedinkaMalý Dunaj28.4.2015 08:30141Hladina ustálená
Modra-HarmóniaVištucký potok28.4.2015 08:306Hladina ustálená
BukováTrnávka28.4.2015 08:30111Hladina ustálená
Bohdanovce n/TrnavouTrnávka28.4.2015 08:3040Hladina ustálená
Horné OrešanyParná28.4.2015 07:1522Hladina ustálená
PílaGidra28.4.2015 08:3022Hladina ustálená
Čierny BrodDudváh28.4.2015 08:3024Hladina ustálená
HlohovecVáh28.4.2015 08:30191Hladina stúpa
ŠaľaVáh28.4.2015 08:30239Hladina ustálená
Nitrianske PravnoNitra28.4.2015 08:3035Hladina ustálená
TužinaTužina28.4.2015 08:3037Hladina ustálená
NedožeryNitra28.4.2015 03:0061Hladina ustálená
HandlováHandlovka28.4.2015 08:3064Hladina ustálená
PrievidzaHandlovka28.4.2015 08:3037Hladina ustálená
NovákyLehotský potok28.4.2015 08:3025Hladina ustálená
ChalmováNitra28.4.2015 08:3094Hladina ustálená
LiešťanyNitrica28.4.2015 08:3079Hladina ustálená
Nitrianske RudnoNitrica28.4.2015 08:3056Hladina ustálená
Veľké BieliceNitrica28.4.2015 08:30124Hladina ustálená
Krásna VesBebrava28.4.2015 08:3033Hladina ustálená
BiskupiceBebrava28.4.2015 08:30108Hladina ustálená
Bánovce n. BebravouRadiša28.4.2015 08:3098Hladina ustálená
NadliceBebrava28.4.2015 08:3052Hladina ustálená
Nitrianska StredaNitra28.4.2015 08:3063Hladina ustálená
Čáb - SilaRadošinka28.4.2015 08:3040Hladina ustálená
Nové ZámkyNitra28.4.2015 08:30213Hladina ustálená
KolárovoVáh28.4.2015 08:30325Hladina stúpa
ObyceŽitava28.4.2015 08:3020Hladina ustálená
Zlaté MoravceHostiansky potok28.4.2015 08:3068Hladina ustálená
Kližská NemáDunaj28.4.2015 07:00255Hladina klesá
Vieska n. ŽitavouŽitava28.4.2015 08:30103Hladina ustálená
Zlatná na OstroveDunaj28.4.2015 08:15263Hladina ustálená
KomárnoDunaj28.4.2015 08:30269Hladina ustálená
IžaDunaj28.4.2015 08:30221Hladina ustálená
Radvaň n/DunajomDunaj28.4.2015 06:00198Hladina stúpa
ŠtúrovoDunaj28.4.2015 08:30190Hladina stúpa

Počet staníc: 69

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 6 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 6 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 6 hod )

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Smogová situácia:

Smogová situácia
Legenda výstrah
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
SMS Počasie
27 APR 2015

Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine k 26.4.2015

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | RNDR. PAVEL ŠŤASTNÝ, CSC., MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 20.4. - 26.4.2015 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, Z-index, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. Bližší popis k indexom sucha je ...

20 APR 2015

Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine k 19.4.2015

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | RNDR. PAVEL ŠŤASTNÝ, CSC., MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 13.4. - 19.4.2015 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, Z-index, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. Bližší popis k indexom sucha je ...

20 APR 2015

Letné dni

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | RNDR. O. BOCHNÍČEK, PHD.

Dňa 16.4.2015 na mnohých miestach Slovenska boli prekonané denné rekordy maximálnej teploty vzduchu (Obr. 1).


Pozývame Vás na spoločné vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou pod záštitou ministerstva životného prostredia SR. 


13 APR 2015

Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine k 12.4.2015

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | RNDR. PAVEL ŠŤASTNÝ, CSC., MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 7.4. - 12.4.2015 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, Z-index, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. Bližší popis k indexom sucha je ...

08 APR 2015

Počasie na "Veľkú noc"

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | MGR. PETER KAJABA

Máme po sviatkoch Veľkej noci a tu je stručný prehľad ako to vyzeralo v rôznych kútoch Slovenska. Počasie svojimi vrtochmi nepripomínalo prebúdzajúcu sa jar a mnohým ľuďom sa mohlo zdať, že sa blížia Vianoce a nie Veľká noc, preto sme sa bližšie pozreli ako to vlastne vyzeralo v dňoch 3.-6. apríla 2015 s vylúčením vysokohorských ...


Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Meteorologický časopis European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑