SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na DážďVietor Zobraziť výstrahy

Lopašov - Chvojnica
Kopčany - Morava
Brodské - Morava
Turá Lúka - Svacenický jarok
Brestovec - Brestovecký potok
Myjava - Myjava
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok
Jablonica - Myjava
Vrbovce - Teplica
Sobotište - Teplica
Podbranč - Myjava
Kunov - Teplica
Šaštín-Stráže - Myjava
Moravský Sv. Ján - Morava
Veľké Leváre - Rudava
Záhorská Ves - Morava
Vysoká pri Morave - Morava
Jakubov - Malina
Borinka - Stupavka
Devínska Nová ves - Morava
Devín - Dunaj
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Bratislava - Dunaj
Rusovce - Dunaj
Gabčíkovo - Dunaj
Sap - Dunaj
Medveďov - Dunaj
Hamuliakovo - Dunaj
Malé Pálenisko - Malý Dunaj
Dobrohošť - Dunaj
Čunovo - Mošonský Dunaj
Pezinok - Blatina
Svätý Jur - Šurský kanál
Nová Dedinka - Malý Dunaj
Modra-Harmónia - Vištucký  potok
Buková - Trnávka
Bohdanovce n/Trnavou - Trnávka
Horné Orešany - Parná
Píla - Gidra
Čierny Brod - Dudváh
Hlohovec - Váh
Šaľa - Váh
Nitrianske Pravno - Nitra
Tužina - Tužina
Nedožery - Nitra
Handlová - Handlovka
Prievidza - Handlovka
Nováky - Lehotský potok
Chalmová - Nitra
Liešťany - Nitrica
Nitrianske Rudno - Nitrica
Veľké Bielice - Nitrica
Krásna Ves - Bebrava
Biskupice - Bebrava
Bánovce n. Bebravou - Radiša
Nadlice - Bebrava
Nitrianska Streda - Nitra
Čáb - Sila - Radošinka
Nové Zámky - Nitra
Kolárovo - Váh
Obyce - Žitava
Zlaté Moravce - Hostiansky potok
Kližská Nemá - Dunaj
Vieska n. Žitavou - Žitava
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Komárno - Dunaj
Iža - Dunaj
Radvaň  n/Dunajom - Dunaj
Štúrovo - Dunaj

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Bratislavský región

StanicaTokČas meraniaVodný stav
LopašovChvojnica26.5.2015 05:0027Hladina ustálená
KopčanyMorava26.5.2015 05:0076Hladina ustálená
BrodskéMorava26.5.2015 05:1563Hladina ustálená
Turá LúkaSvacenický jarok26.5.2015 05:0010Hladina ustálená
BrestovecBrestovecký potok26.5.2015 05:006Hladina ustálená
MyjavaMyjava26.5.2015 05:0059Hladina ustálená
Brezová pod BradlomBrezovský potok26.5.2015 05:006Hladina ustálená
JablonicaMyjava26.5.2015 05:1519Hladina ustálená
VrbovceTeplica26.5.2015 05:1573Hladina ustálená
SobotišteTeplica26.5.2015 05:0063Hladina ustálená
PodbrančMyjava26.5.2015 05:1585Hladina ustálená
KunovTeplica26.5.2015 05:0024Hladina ustálená
Šaštín-StrážeMyjava26.5.2015 05:0083Hladina ustálená
Moravský Sv. JánMorava26.5.2015 05:00157Hladina ustálená
Veľké LeváreRudava26.5.2015 05:0060Hladina ustálená
Záhorská VesMorava26.5.2015 05:0086Hladina stúpa
Vysoká pri MoraveMorava26.5.2015 05:00164Hladina ustálená
JakubovMalina26.5.2015 05:1540Hladina ustálená
BorinkaStupavka26.5.2015 05:0015Hladina ustálená
Devínska Nová vesMorava26.5.2015 05:15280Hladina klesá
DevínDunaj26.5.2015 05:00429Hladina klesá
Čunovo - horná hladinaDunaj26.5.2015 05:0090Hladina ustálená
BratislavaDunaj26.5.2015 05:00497Hladina klesá
RusovceDunaj26.5.2015 05:10705Hladina ustálená
GabčíkovoDunaj26.5.2015 05:00264Hladina klesá
SapDunaj26.5.2015 05:15476Hladina klesá
MedveďovDunaj26.5.2015 05:00501Hladina klesá
HamuliakovoDunaj26.5.2015 05:15356Hladina ustálená
Malé PáleniskoMalý Dunaj26.5.2015 05:15205Hladina ustálená
DobrohošťDunaj26.5.2015 05:00293Hladina ustálená
ČunovoMošonský Dunaj26.5.2015 05:0088Hladina ustálená
PezinokBlatina26.5.2015 05:1573Hladina ustálená
Svätý JurŠurský kanál26.5.2015 05:00123Hladina ustálená
Nová DedinkaMalý Dunaj26.5.2015 05:00151Hladina ustálená
Modra-HarmóniaVištucký potok26.5.2015 05:008Hladina ustálená
BukováTrnávka26.5.2015 05:00119Hladina ustálená
Bohdanovce n/TrnavouTrnávka26.5.2015 05:0024Hladina ustálená
Horné OrešanyParná26.5.2015 04:3020Hladina ustálená
PílaGidra26.5.2015 04:4520Hladina ustálená
Čierny BrodDudváh26.5.2015 05:0032Hladina ustálená
HlohovecVáh26.5.2015 05:15210Hladina ustálená
ŠaľaVáh26.5.2015 05:00234Hladina klesá
Nitrianske PravnoNitra26.5.2015 04:3031Hladina ustálená
TužinaTužina26.5.2015 05:0035Hladina ustálená
NedožeryNitra26.5.2015 05:1557Hladina ustálená
HandlováHandlovka26.5.2015 05:0064Hladina ustálená
PrievidzaHandlovka26.5.2015 05:0038Hladina ustálená
NovákyLehotský potok26.5.2015 05:0027Hladina ustálená
ChalmováNitra26.5.2015 05:0091Hladina ustálená
LiešťanyNitrica26.5.2015 05:1575Hladina ustálená
Nitrianske RudnoNitrica26.5.2015 05:0047Hladina ustálená
Veľké BieliceNitrica26.5.2015 05:00120Hladina ustálená
Krásna VesBebrava26.5.2015 05:1534Hladina ustálená
BiskupiceBebrava26.5.2015 05:15104Hladina ustálená
Bánovce n. BebravouRadiša26.5.2015 05:1591Hladina ustálená
NadliceBebrava26.5.2015 05:1551Hladina ustálená
Nitrianska StredaNitra26.5.2015 05:0060Hladina ustálená
Čáb - SilaRadošinka26.5.2015 05:0045Hladina ustálená
Nové ZámkyNitra26.5.2015 05:15213Hladina ustálená
KolárovoVáh26.5.2015 05:15428Hladina klesá
ObyceŽitava26.5.2015 05:1520Hladina ustálená
Zlaté MoravceHostiansky potok26.5.2015 05:1567Hladina ustálená
Kližská NemáDunaj26.5.2015 03:15508Hladina klesá
Vieska n. ŽitavouŽitava26.5.2015 05:15101Hladina ustálená
Zlatná na OstroveDunaj26.5.2015 05:00519Hladina klesá
KomárnoDunaj26.5.2015 05:00505Hladina klesá
IžaDunaj26.5.2015 05:00455Hladina klesá
Radvaň n/DunajomDunaj24.5.2015 06:00371Hladina ustálená
ŠtúrovoDunaj26.5.2015 05:00446Hladina klesá

Počet staníc: 69

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 6 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 6 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 6 hod )

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Smogová situácia:

Smogová situácia
Legenda výstrah
Deň otvorených dverí MŽP 2015
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi:
0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
SMS Počasie
Spravodajstvo monitoringu sucha SHMÚ
25 MÁJ 2015

Výmena technológie meteorologických radarov

METEOROLÓGIA | OZNAM | ODBOR DIŠTANČNÝCH MERANÍ SHMÚ
Dňom 25.5.2015 začína SHMÚ s výmenou technológie meteorologického radaru na Malom Javorníku za nový dualpolarizačný radar. 
25 MÁJ 2015

Daždivo a veterno

METEOROLÓGIA | SPRÁVA | MIROSLAV ŠINGER, NORBERT POLČÁK
V nasledujúcich dňoch počasie potrápi najmä sever a východ Slovenska.
22 MÁJ 2015

Supercela 6. mája 2015

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Na Slovensku sa v stredu 6. mája vyskytli silné búrky, pričom pri jednej z nich išlo o tzv. supercelu. Tie typicky prinášajú intenzívne zrážky, veľké krúpy a silný nárazový vietor, čo sme na niektorých miestach pozorovali, prevažne na východnom Slovensku.
21 MÁJ 2015

Mimoriadne až extrémne vysoké zrážky v centrálnych oblastiach Slovenska a na Spiši

KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | RNDR. PAVOL FAŠKO, CSC., MGR. MAROŠ TURŇA
Zaujímavá  zrážková epizóda v máji.
13 MÁJ 2015

Ľadoví muži a Žofia

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | RNDR. O. BOCHNÍČEK, PHD.
Tzv. „Ľadoví muži" , ktorých poznáme ako Pankrác, Servác a Bonifác, patria medzi poveternostné singularity vyjadrené istou odchýlkou v rámci roka.
10 MÁJ 2015

Ľadoví muži prídu aj tento rok

METEOROLÓGIA | OZNAM | P. VALOVÁ
Začiatok druhej dekády mája je známy príchodom tzv. ľadových mužov" - Pankrác, Servác, Bonifác.

Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Meteorologický časopis European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑