SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vysoké teplotyBúrky Zobraziť výstrahy

HYDROLOGICKÁ VÝSTRAHA 1. stupeň Zobraziť výstrahy

Lopašov - Chvojnica
Kopčany - Morava
Brodské - Morava
Turá Lúka - Svacenický jarok
Brestovec - Brestovecký potok
Myjava - Myjava
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok
Jablonica - Myjava
Vrbovce - Teplica
Sobotište - Teplica
Podbranč - Myjava
Kunov - Teplica
Senica - Teplica
Šaštín-Stráže - Myjava
Moravský Sv. Ján - Morava
Studienka - Rudava
Veľké Leváre - Rudava
Záhorská Ves - Morava
Vysoká pri Morave - Morava
Kuchyňa - Malina
Jakubov - Malina
Láb - Močiarka
Borinka - Stupavka
Devínska Nová ves - Morava
Devín - Dunaj
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Bratislava - Dunaj
Rusovce - Dunaj
Gabčíkovo - Dunaj
Sap - Dunaj
Medveďov - Dunaj
Hamuliakovo - Dunaj
Malé Pálenisko - Malý Dunaj
Dobrohošť - Dunaj
Čunovo - Mošonský Dunaj
Pezinok - Blatina
Svätý Jur - Šurský kanál
Nová Dedinka - Malý Dunaj
Modra-Harmónia - Vištucký  potok
Buková - Trnávka
Bohdanovce n/Trnavou - Trnávka
Horné Orešany - Parná
Píla - Gidra
Čierny Brod - Dudváh
Trstice - Malý Dunaj
Hlohovec - Váh
Šaľa - Váh
Kľačno - Nitra
Nitrianske Pravno - Nitra
Tužina - Tužina
Nedožery - Nitra
Prievidza - Nitra
Handlová - Handlovka
Prievidza - Handlovka
Nováky - Lehotský potok
Chalmová - Nitra
Oslany - Oslanský potok
Liešťany - Nitrica
Nitrianske Rudno - Nitrica
Veľké Bielice - Nitrica
Chynorany - Nitra
Krásna Ves - Bebrava
Biskupice - Bebrava
Bánovce n. Bebravou - Radiša
Nadlice - Bebrava
Nemečky - Chocina
Nitrianska Streda - Nitra
Čáb - Sila - Radošinka
Zbehy - Andač
Nové Zámky - Nitra
Kolárovo - Váh
Obyce - Žitava
Zlaté Moravce - Hostiansky potok
Kližská Nemá - Dunaj
Vieska n. Žitavou - Žitava
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Komárno - Dunaj
Iža - Dunaj
Radvaň  n/Dunajom - Dunaj
Štúrovo - Dunaj
Sološnica - Rudava
Sološnica - Sološnický potok

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Bratislavský región

StanicaTokČas meraniaVodný stav
LopašovChvojnica25.6.2016 15:4522Hladina ustálená
KopčanyMorava25.6.2016 15:4549Hladina ustálená
BrodskéMorava25.6.2016 15:4520Hladina ustálená
Turá LúkaSvacenický jarok25.6.2016 15:458Hladina ustálená
BrestovecBrestovecký potok25.6.2016 15:455Hladina ustálená
MyjavaMyjava25.6.2016 15:4555Hladina ustálená
Brezová pod BradlomBrezovský potok25.6.2016 15:451Hladina ustálená
JablonicaMyjava25.6.2016 15:4513Hladina ustálená
VrbovceTeplica25.6.2016 15:4565Hladina ustálená
SobotišteTeplica25.6.2016 15:4558Hladina ustálená
PodbrančMyjava25.6.2016 15:4575Hladina ustálená
KunovTeplica25.6.2016 15:4516Hladina ustálená
SenicaTeplica25.6.2016 15:4522Hladina ustálená
Šaštín-StrážeMyjava25.6.2016 15:45109Hladina ustálená
Moravský Sv. JánMorava25.6.2016 15:3099Hladina ustálená
StudienkaRudava25.6.2016 12:0067Hladina ustálená
Veľké LeváreRudava25.6.2016 15:4565Hladina ustálená
Záhorská VesMorava25.6.2016 15:4557Hladina ustálená
Vysoká pri MoraveMorava25.6.2016 15:45122Hladina ustálená
KuchyňaMalina25.6.2016 15:458Hladina ustálená
JakubovMalina25.6.2016 15:4572Hladina ustálená
LábMočiarka25.6.2016 15:4560Hladina ustálená
BorinkaStupavka25.6.2016 15:4513Hladina ustálená
Devínska Nová vesMorava25.6.2016 15:45226Hladina ustálená
DevínDunaj25.6.2016 15:45361Hladina ustálená
Čunovo - horná hladinaDunaj25.6.2016 15:4579Hladina klesá
BratislavaDunaj25.6.2016 15:45425Hladina ustálená
RusovceDunaj25.6.2016 15:55687Hladina klesá
GabčíkovoDunaj25.6.2016 15:45210Hladina ustálená
SapDunaj25.6.2016 15:45377Hladina ustálená
MedveďovDunaj25.6.2016 15:45402Hladina stúpa
HamuliakovoDunaj25.6.2016 09:15343Hladina ustálená
Malé PáleniskoMalý Dunaj25.6.2016 15:45221Hladina ustálená
DobrohošťDunaj25.6.2016 15:45301Hladina ustálená
ČunovoMošonský Dunaj25.6.2016 11:45113Hladina ustálená
PezinokBlatina25.6.2016 15:4568Hladina ustálená
Svätý JurŠurský kanál25.6.2016 15:45142Hladina ustálená
Nová DedinkaMalý Dunaj25.6.2016 15:45152Hladina ustálená
Modra-HarmóniaVištucký potok25.6.2016 15:455Hladina ustálená
BukováTrnávka25.6.2016 15:45110Hladina ustálená
Bohdanovce n/TrnavouTrnávka25.6.2016 15:4520Hladina ustálená
Horné OrešanyParná25.6.2016 12:1517Hladina ustálená
PílaGidra25.6.2016 15:4515Hladina ustálená
Čierny BrodDudváh25.6.2016 15:4519Hladina ustálená
TrsticeMalý Dunaj25.6.2016 15:45144Hladina ustálená
HlohovecVáh25.6.2016 15:4560Hladina klesá
ŠaľaVáh25.6.2016 15:45139Hladina klesá
KľačnoNitra25.6.2016 15:459Hladina ustálená
Nitrianske PravnoNitra25.6.2016 15:4532Hladina ustálená
TužinaTužina25.6.2016 15:4529Hladina ustálená
NedožeryNitra25.6.2016 15:4544Hladina ustálená
PrievidzaNitra25.6.2016 15:451Hladina ustálená
HandlováHandlovka25.6.2016 15:4561Hladina ustálená
PrievidzaHandlovka25.6.2016 15:4522Hladina ustálená
NovákyLehotský potok25.6.2016 15:4515Hladina ustálená
ChalmováNitra25.6.2016 15:4578Hladina ustálená
OslanyOslanský potok25.6.2016 15:4524Hladina ustálená
LiešťanyNitrica25.6.2016 15:4568Hladina ustálená
Nitrianske RudnoNitrica25.6.2016 15:4537Hladina ustálená
Veľké BieliceNitrica25.6.2016 15:45111Hladina ustálená
ChynoranyNitra25.6.2016 15:45111Hladina ustálená
Krásna VesBebrava25.6.2016 15:4531Hladina ustálená
BiskupiceBebrava25.6.2016 15:4583Hladina ustálená
Bánovce n. BebravouRadiša25.6.2016 15:4589Hladina ustálená
NadliceBebrava25.6.2016 15:4537Hladina ustálená
NemečkyChocina25.6.2016 15:4571Hladina ustálená
Nitrianska StredaNitra25.6.2016 15:4546Hladina ustálená
Čáb - SilaRadošinka25.6.2016 05:0061Hladina ustálená
ZbehyAndač25.6.2016 15:4565Hladina ustálená
Nové ZámkyNitra25.6.2016 15:45175Hladina ustálená
KolárovoVáh25.6.2016 15:45235Hladina stúpa
ObyceŽitava25.6.2016 15:4514Hladina ustálená
Zlaté MoravceHostiansky potok25.6.2016 15:4559Hladina ustálená
Kližská NemáDunaj25.6.2016 15:30374Hladina stúpa
Vieska n. ŽitavouŽitava25.6.2016 15:4588Hladina ustálená
Zlatná na OstroveDunaj25.6.2016 09:15369Hladina klesá
KomárnoDunaj25.6.2016 15:45357Hladina ustálená
IžaDunaj25.6.2016 15:30312Hladina ustálená
Radvaň n/DunajomDunaj25.6.2016 06:00294Hladina ustálená
ŠtúrovoDunaj25.6.2016 15:45283Hladina klesá

Počet staníc: 80

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 6 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 6 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 6 hod )

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Smogová situácia:

Smogová situácia
Legenda výstrah
Klimatický atlas Slovenska
Meteorologický časopis
Štátna hydrologická sieť
Konferencia sucho a nedostatok vody
Spravodajstvo monitoringu sucha SHMÚ
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
24 JÚN 2016

Pozvánka na ukážku vzorkovania kvality podzemnej vody 2016

HYDROLÓGIA | SPRÁVA | MGR. ANDREA ĽUPTÁKOVÁ, MGR. MARTINA DADOVÁ, ING. JAROSLAVA URBANCOVÁ
Nenechajte si ujsť ukážku vzorkovacej techniky, vzorkovanie kvality podzemnej vody a meranie základných parametrov in situ na objekte č. 791 Bratislava,  
23 JÚN 2016

Mimoriadny úhrn zrážok aj supercela na Slovensku na začiatku týždňa

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | CYRIL SIMAN, MIROSLAV ŠINGER
Výdatné zrážky sú v letnom polroku v priestore strednej Európy typicky spojené s rozvojom hlbokej konvekcie, teda prehánok a búrok, ktoré môžu mať veľmi špecifický vývoj
22 JÚN 2016

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu OCHRANA OVZDUŠIA 2016

SHMÚ | OZNAM | SZEMESOVÁ JANKA, ING. PHDR.
Pozvánka na medzinárodnú konferenciu Ochrana ovzdušia 2016, ktorá sa koná 21. - 23. novembra 2016, Štrbské Pleso,  Hotel Patria****
22 JÚN 2016

Pozvánka na hydrometrovanie Dunaja 2016

HYDROLÓGIA | SPRÁVA | ING. Z. DANÁČOVÁ, PHD.
Viete, koľko vody dnes tečie v Dunaji? Pri príležitosti dňa Dunaja Vám hydrológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu ukážu, ako sa meria prietok najväčšej rieky u nás.
21 JÚN 2016

Letný slnovrat a UV index (aktualizované)

METEOROLÓGIA | SPRÁVA | ANNA PRIBULLOVÁ
Magické obdobie okolo letného slnovratu  v našej oblasti sprevádzajú  aj vysoké hodnoty  slnečného UV žiarenia pri zemskom povrchu. Aby sme sa z dovoleniek pri mori, kúpalísk, či výletov v horách strávených pri krásnom slnečnom počasí nevracali s neželanými suvenírmi vo forme spálenej pokožky, či zapálených očných spojiviek, treba sa pred ...
17 JÚN 2016

Znova je tu prach zo Sahary

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MGR. PETER HRABČÁK
Aerologické a radiačné centrum v Gánovciach pri Poprade potvrdzuje výskyt saharského prachu nad Slovenskom.

Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK Bratislava European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑