Lopašov - Chvojnica
Kopčany - Morava
Brodské - Morava
Turá Lúka - Svacenický jarok
Brestovec - Brestovecký potok
Myjava - Myjava
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok
Jablonica - Myjava
Vrbovce - Teplica
Sobotište - Teplica
Podbranč - Myjava
Kunov - Teplica
Šaštín-Stráže - Myjava
Moravský Sv. Ján - Morava
Veľké Leváre - Rudava
Záhorská Ves - Morava
Vysoká pri Morave - Morava
Jakubov - Malina
Borinka - Stupavka
Devínska Nová ves - Morava
Devín - Dunaj
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Bratislava - Dunaj
Rusovce - Dunaj
Gabčíkovo - Dunaj
Sap - Dunaj
Medveďov - Dunaj
Hamuliakovo - Dunaj
Malé Pálenisko - Malý Dunaj
Dobrohošť - Dunaj
Čunovo - Mošonský Dunaj
Pezinok - Blatina
Svätý Jur - Šurský kanál
Nová Dedinka - Malý Dunaj
Modra-Harmónia - Vištucký  potok
Buková - Trnávka
Bohdanovce n/Trnavou - Trnávka
Horné Orešany - Parná
Píla - Gidra
Čierny Brod - Dudváh
Hlohovec - Váh
Šaľa - Váh
Nitrianske Pravno - Nitra
Tužina - Tužina
Nedožery - Nitra
Handlová - Handlovka
Prievidza - Handlovka
Nováky - Lehotský potok
Chalmová - Nitra
Liešťany - Nitrica
Nitrianske Rudno - Nitrica
Veľké Bielice - Nitrica
Krásna Ves - Bebrava
Biskupice - Bebrava
Bánovce n. Bebravou - Radiša
Nadlice - Bebrava
Nitrianska Streda - Nitra
Čáb - Sila - Radošinka
Nové Zámky - Nitra
Kolárovo - Váh
Obyce - Žitava
Zlaté Moravce - Hostiansky potok
Kližská Nemá - Dunaj
Vieska n. Žitavou - Žitava
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Komárno - Dunaj
Radvaň  n/Dunajom - Dunaj
Štúrovo - Dunaj
Prievidza - Nitra

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Bratislavský región

StanicaTokČas meraniaVodný stav
LopašovChvojnica7.3.2015 00:4537Hladina ustálená
KopčanyMorava7.3.2015 00:45165Hladina ustálená
BrodskéMorava7.3.2015 00:45144Hladina klesá
Turá LúkaSvacenický jarok7.3.2015 00:4516Hladina ustálená
BrestovecBrestovecký potok7.3.2015 00:4513Hladina ustálená
MyjavaMyjava7.3.2015 00:4565Hladina ustálená
Brezová pod BradlomBrezovský potok7.3.2015 00:4514Hladina ustálená
JablonicaMyjava7.3.2015 00:4536Hladina ustálená
VrbovceTeplica7.3.2015 00:4590Hladina ustálená
SobotišteTeplica7.3.2015 00:4577Hladina ustálená
PodbrančMyjava7.3.2015 00:45107Hladina ustálená
KunovTeplica7.3.2015 00:4547Hladina ustálená
Šaštín-StrážeMyjava7.3.2015 00:45127Hladina ustálená
Moravský Sv. JánMorava7.3.2015 00:45258Hladina ustálená
Veľké LeváreRudava7.3.2015 00:4585Hladina ustálená
Záhorská VesMorava7.3.2015 00:45222Hladina klesá
Vysoká pri MoraveMorava7.3.2015 00:45279Hladina klesá
JakubovMalina7.3.2015 00:4572Hladina ustálená
BorinkaStupavka7.3.2015 00:4528Hladina ustálená
Devínska Nová vesMorava7.3.2015 00:45269Hladina ustálená
DevínDunaj7.3.2015 00:45256Hladina ustálená
Čunovo - horná hladinaDunaj7.3.2015 00:4579Hladina ustálená
BratislavaDunaj7.3.2015 00:45341Hladina ustálená
RusovceDunaj7.3.2015 00:50682Hladina ustálená
GabčíkovoDunaj7.3.2015 00:45127Hladina ustálená
SapDunaj7.3.2015 00:45246Hladina ustálená
MedveďovDunaj7.3.2015 00:45269Hladina ustálená
HamuliakovoDunaj7.3.2015 00:45284Hladina ustálená
Malé PáleniskoMalý Dunaj7.3.2015 00:45183Hladina ustálená
DobrohošťDunaj7.3.2015 00:45249Hladina ustálená
ČunovoMošonský Dunaj7.3.2015 00:4584Hladina klesá
PezinokBlatina7.3.2015 00:4583Hladina ustálená
Svätý JurŠurský kanál7.3.2015 00:45188Hladina ustálená
Nová DedinkaMalý Dunaj7.3.2015 00:45147Hladina ustálená
Modra-HarmóniaVištucký potok7.3.2015 00:4518Hladina ustálená
BukováTrnávka7.3.2015 00:45115Hladina ustálená
Bohdanovce n/TrnavouTrnávka7.3.2015 00:4526Hladina ustálená
Horné OrešanyParná6.3.2015 23:4533Hladina ustálená
PílaGidra7.3.2015 00:4535Hladina ustálená
Čierny BrodDudváh7.3.2015 00:4554Hladina ustálená
HlohovecVáh7.3.2015 00:45183Hladina klesá
ŠaľaVáh7.3.2015 00:45208Hladina klesá
Nitrianske PravnoNitra7.3.2015 00:4540Hladina ustálená
TužinaTužina7.3.2015 00:4548Hladina ustálená
NedožeryNitra7.3.2015 00:4576Hladina ustálená
HandlováHandlovka7.3.2015 00:4566Hladina ustálená
PrievidzaHandlovka7.3.2015 00:4545Hladina ustálená
NovákyLehotský potok7.3.2015 00:4529Hladina ustálená
ChalmováNitra7.3.2015 00:45109Hladina ustálená
LiešťanyNitrica7.3.2015 00:4592Hladina ustálená
Nitrianske RudnoNitrica7.3.2015 00:4587Hladina ustálená
Veľké BieliceNitrica7.3.2015 00:45142Hladina ustálená
Krásna VesBebrava7.3.2015 00:4546Hladina ustálená
BiskupiceBebrava7.3.2015 00:45150Hladina ustálená
Bánovce n. BebravouRadiša7.3.2015 00:45104Hladina ustálená
NadliceBebrava7.3.2015 00:4579Hladina ustálená
Nitrianska StredaNitra7.3.2015 00:4593Hladina ustálená
Čáb - SilaRadošinka7.3.2015 00:4550Hladina ustálená
Nové ZámkyNitra7.3.2015 00:45243Hladina klesá
KolárovoVáh7.3.2015 00:45320Hladina ustálená
ObyceŽitava7.3.2015 00:4529Hladina ustálená
Zlaté MoravceHostiansky potok7.3.2015 00:4577Hladina ustálená
Kližská NemáDunaj7.3.2015 00:00270Hladina ustálená
Vieska n. ŽitavouŽitava7.3.2015 00:45127Hladina ustálená
Zlatná na OstroveDunaj7.3.2015 00:45289Hladina ustálená
KomárnoDunaj7.3.2015 00:45289Hladina ustálená
Radvaň n/DunajomDunaj6.3.2015 06:00236Hladina ustálená
ŠtúrovoDunaj7.3.2015 00:45230Hladina ustálená

Počet staníc: 68

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 6 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 6 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 6 hod )

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Smogová situácia:

Smogová situácia
Legenda výstrah
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
SMS Počasie
03 MAR 2015

Monitoring sucha na webovej stránke SHMÚ

KLIMATOLÓGIA | OZNAM | RNDR. PAVEL ŠŤASTNÝ, CSC., MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Sucho je významným prírodným rizikom, ktoré svojim trvaním a intenzitou môže výrazne ovplyvniť ľudské aktivity, najmä v oblasti poľnohospodárstva.


03 MAR 2015

Vybrané indexy pre monitoring sucha SHMÚ

KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | RNDR. PAVEL ŠŤASTNÝ, CSC., MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Štandardizovaný zrážkový index (SPI), Štandardizovaný zrážkový a evapotranspiračný index (SPEI), Palmerov Z-index a CMI


02 MAR 2015

Zima 2014/2015 na vybraných meteo. staniciach v SR

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | MGR. PETER KAJABA

Tohtoročná zima sa zaradila medzi jednu z najteplejších zím, čoho dôkazom sú aj výsledky analýzy niektorých klimatických charakteristík na vybraných meteorologických staniciach Slovenska za obdobie zím 1951/1952 - 2014/2015 na nižšie uvedených obrázkoch. Medzi vybrané meteorologické stanice patrí Bratislava – letisko, Hurbanovo, Oravská Lesná, Sliač a Košice – letisko.


27 FEB 2015

Zima 2014/2015

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | RNDR. OLIVER BOCHNÍČEK, PHD., MGR. MAREK ŠVEC, RNDR. PAVEL FAŠKO CSC.

Zima 2014/2015 sa zaradila na Slovensku medzi 5 najteplejších zím od polovice 20. storočia.


24 FEB 2015

Sumy teploty vzduchu v 2014 najvyššie v histórii pozorovania

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | RNDR. OLIVER BOCHNÍČEK, PHD.

Význam súm teploty vzduchu spočíva v stanovení účinku na fyziologické procesy rastu a vývinu plodín (veľké vegetačné obdobie, ohraničené nástupom (na jar) a ukončením dní (na jeseň) s priemernou dennou teplotou T≥5°C, hlavné vegetačné obdobie T≥10°C, vegetačné leto T≥15°C), tiež pre určenie vegetačnej termickej konštanty (napr. zemiaky (skoré až neskoré) teplotná suma 1200-1800°C).


21 FEB 2015

Vplyv vetra na nočnú teplotu 21. februára 2015

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER

Pokles teploty v noci závisí od viacerých faktorov.Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Meteorologický časopis European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑