Lopašov - Chvojnica
Kopčany - Morava
Brodské - Morava
Brestovec - Brestovecký potok
Myjava - Myjava
Jablonica - Myjava
Vrbovce - Teplica
Sobotište - Teplica
Podbranč - Myjava
Kunov - Teplica
Šaštín-Stráže - Myjava
Moravský Sv. Ján - Morava
Veľké Leváre - Rudava
Záhorská Ves - Morava
Vysoká pri Morave - Morava
Jakubov - Malina
Borinka - Stupavka
Devínska Nová ves - Morava
Devín - Dunaj
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Bratislava - Dunaj
Rusovce - Dunaj
Gabčíkovo - Dunaj
Sap - Dunaj
Medveďov - Dunaj
Hamuliakovo - Dunaj
Malé Pálenisko - Malý Dunaj
Dobrohošť - Dunaj
Čunovo - Mošonský Dunaj
Pezinok - Blatina
Svätý Jur - Šurský kanál
Nová Dedinka - Malý Dunaj
Modra-Harmónia - Vištucký  potok
Buková - Trnávka
Bohdanovce n/Trnavou - Trnávka
Horné Orešany - Parná
Píla - Gidra
Čierny Brod - Dudváh
Trstice - Malý Dunaj
Hlohovec - Váh
Šaľa - Váh
Nitrianske Pravno - Nitra
Tužina - Tužina
Nedožery - Nitra
Prievidza - Nitra
Handlová - Handlovka
Prievidza - Handlovka
Nováky - Lehotský potok
Chalmová - Nitra
Liešťany - Nitrica
Nitrianske Rudno - Nitrica
Veľké Bielice - Nitrica
Krásna Ves - Bebrava
Biskupice - Bebrava
Bánovce n. Bebravou - Radiša
Nadlice - Bebrava
Nitrianska Streda - Nitra
Čáb - Sila - Radošinka
Nové Zámky - Nitra
Kolárovo - Váh
Obyce - Žitava
Zlaté Moravce - Hostiansky potok
Kližská Nemá - Dunaj
Vieska n. Žitavou - Žitava
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Komárno - Dunaj
Iža - Dunaj
Radvaň  n/Dunajom - Dunaj
Štúrovo - Dunaj
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok
Turá Lúka - Svacenický jarok

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Bratislavský región

StanicaTokČas meraniaVodný stav
LopašovChvojnica23.7.2014 21:3022Hladina ustálená
KopčanyMorava23.7.2014 21:30127Hladina ustálená
BrodskéMorava23.7.2014 21:3065Hladina klesá
BrestovecBrestovecký potok23.7.2014 21:301Hladina ustálená
MyjavaMyjava23.7.2014 21:3056Hladina ustálená
JablonicaMyjava23.7.2014 21:3013Hladina ustálená
VrbovceTeplica23.7.2014 21:4560Hladina ustálená
SobotišteTeplica23.7.2014 21:3073Hladina ustálená
PodbrančMyjava23.7.2014 21:4581Hladina ustálená
KunovTeplica23.7.2014 21:308Hladina ustálená
Šaštín-StrážeMyjava23.7.2014 21:3088Hladina ustálená
Moravský Sv. JánMorava23.7.2014 21:30142Hladina klesá
Veľké LeváreRudava23.7.2014 21:3069Hladina ustálená
Záhorská VesMorava23.7.2014 21:3094Hladina ustálená
Vysoká pri MoraveMorava23.7.2014 21:30164Hladina ustálená
JakubovMalina23.7.2014 21:3034Hladina ustálená
BorinkaStupavka23.7.2014 21:308Hladina ustálená
Devínska Nová vesMorava23.7.2014 21:30174Hladina stúpa
DevínDunaj23.7.2014 21:30291Hladina ustálená
Čunovo - horná hladinaDunaj23.7.2014 21:3088Hladina klesá
BratislavaDunaj23.7.2014 21:30363Hladina ustálená
RusovceDunaj23.7.2014 21:40712Hladina ustálená
GabčíkovoDunaj23.7.2014 21:30173Hladina stúpa
SapDunaj23.7.2014 21:30279Hladina stúpa
MedveďovDunaj23.7.2014 21:45297Hladina stúpa
HamuliakovoDunaj23.7.2014 14:15337Hladina stúpa
Malé PáleniskoMalý Dunaj23.7.2014 21:30193Hladina ustálená
DobrohošťDunaj23.7.2014 21:30292Hladina ustálená
ČunovoMošonský Dunaj23.7.2014 21:3095Hladina ustálená
PezinokBlatina23.7.2014 21:3059Hladina ustálená
Svätý JurŠurský kanál23.7.2014 21:30126Hladina ustálená
Nová DedinkaMalý Dunaj23.7.2014 21:30139Hladina stúpa
Modra-HarmóniaVištucký potok23.7.2014 21:302Hladina ustálená
BukováTrnávka23.7.2014 21:30101Hladina ustálená
Bohdanovce n/TrnavouTrnávka23.7.2014 21:3014Hladina ustálená
Horné OrešanyParná23.7.2014 21:1514Hladina ustálená
PílaGidra23.7.2014 21:4513Hladina ustálená
Čierny BrodDudváh23.7.2014 21:3030Hladina klesá
TrsticeMalý Dunaj23.7.2014 21:30135Hladina ustálená
HlohovecVáh23.7.2014 21:30239Hladina stúpa
ŠaľaVáh23.7.2014 21:30327Hladina stúpa
Nitrianske PravnoNitra23.7.2014 20:1531Hladina ustálená
TužinaTužina23.7.2014 21:3026Hladina ustálená
NedožeryNitra23.7.2014 21:3050Hladina ustálená
PrievidzaNitra23.7.2014 21:3010Hladina ustálená
HandlováHandlovka23.7.2014 21:3054Hladina ustálená
PrievidzaHandlovka23.7.2014 21:4526Hladina ustálená
NovákyLehotský potok23.7.2014 21:3016Hladina ustálená
ChalmováNitra23.7.2014 21:4589Hladina ustálená
LiešťanyNitrica23.7.2014 21:3071Hladina ustálená
Nitrianske RudnoNitrica23.7.2014 21:4539Hladina ustálená
Veľké BieliceNitrica23.7.2014 21:30111Hladina ustálená
Krásna VesBebrava23.7.2014 21:3020Hladina ustálená
BiskupiceBebrava23.7.2014 21:4586Hladina ustálená
Bánovce n. BebravouRadiša23.7.2014 21:3090Hladina ustálená
NadliceBebrava23.7.2014 21:4533Hladina ustálená
Nitrianska StredaNitra23.7.2014 21:3048Hladina ustálená
Čáb - SilaRadošinka23.7.2014 21:3041Hladina ustálená
Nové ZámkyNitra23.7.2014 21:45204Hladina stúpa
KolárovoVáh23.7.2014 21:45289Hladina stúpa
ObyceŽitava23.7.2014 21:4515Hladina ustálená
Zlaté MoravceHostiansky potok23.7.2014 21:4559Hladina ustálená
Kližská NemáDunaj23.7.2014 21:00277Hladina stúpa
Vieska n. ŽitavouŽitava23.7.2014 21:4598Hladina ustálená
Zlatná na OstroveDunaj23.7.2014 21:30269Hladina stúpa
KomárnoDunaj23.7.2014 21:30273Hladina stúpa
IžaDunaj23.7.2014 21:30227Hladina stúpa
Radvaň n/DunajomDunaj23.7.2014 06:00184Hladina stúpa
ŠtúrovoDunaj23.7.2014 21:30181Hladina stúpa

Počet staníc: 69

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 6 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 6 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 6 hod )

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Smogová situácia:

Smogová situácia
Legenda výstrah
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
SMS Počasie

Aktuálne odborné informácie

Všetky informácie


Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Meteorologický časopis European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑