SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor Zobraziť výstrahy

HYDROLOGICKÁ VÝSTRAHA 2. stupeň Zobraziť výstrahy

Lopašov - Chvojnica
Kopčany - Morava
Brodské - Morava
Turá Lúka - Svacenický jarok
Brestovec - Brestovecký potok
Myjava - Myjava
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok
Jablonica - Myjava
Vrbovce - Teplica
Sobotište - Teplica
Podbranč - Myjava
Kunov - Teplica
Senica - Teplica
Šaštín-Stráže - Myjava
Moravský Sv. Ján - Morava
Sološnica - Rudava
Studienka - Rudava
Veľké Leváre - Rudava
Záhorská Ves - Morava
Vysoká pri Morave - Morava
Kuchyňa - Malina
Jakubov - Malina
Láb - Močiarka
Borinka - Stupavka
Devínska Nová ves - Morava
Devín - Dunaj
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Bratislava - Dunaj
Rusovce - Dunaj
Gabčíkovo - Dunaj
Sap - Dunaj
Medveďov - Dunaj
Hamuliakovo - Dunaj
Malé Pálenisko - Malý Dunaj
Dobrohošť - Dunaj
Čunovo - Mošonský Dunaj
Pezinok - Blatina
Svätý Jur - Šurský kanál
Nová Dedinka - Malý Dunaj
Modra-Harmónia - Vištucký  potok
Buková - Trnávka
Bohdanovce n/Trnavou - Trnávka
Píla - Gidra
Čierny Brod - Dudváh
Trstice - Malý Dunaj
Hlohovec - Váh
Šaľa - Váh
Kľačno - Nitra
Nitrianske Pravno - Nitra
Tužina - Tužina
Chvojnica - Chvojnica
Nedožery - Nitra
Prievidza - Nitra
Handlová - Handlovka
Prievidza - Handlovka
Nováky - Lehotský potok
Chalmová - Nitra
Oslany - Oslanský potok
Liešťany - Nitrica
Nitrianske Rudno - Nitrica
Veľké Bielice - Nitrica
Chynorany - Nitra
Krásna Ves - Bebrava
Biskupice - Bebrava
Bánovce n. Bebravou - Radiša
Nadlice - Bebrava
Nemečky - Chocina
Nitrianska Streda - Nitra
Čáb - Sila - Radošinka
Zbehy - Andač
Nové Zámky - Nitra
Kolárovo - Váh
Obyce - Žitava
Zlaté Moravce - Hostiansky potok
Kližská Nemá - Dunaj
Vieska n. Žitavou - Žitava
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Komárno - Dunaj
Iža - Dunaj
Radvaň  n/Dunajom - Dunaj
Štúrovo - Dunaj
Sološnica - Sološnický potok
Horné Orešany - Parná

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Bratislavský región

StanicaTokČas meraniaVodný stav
LopašovChvojnica22.2.2017 20:4548Hladina ustálená
KopčanyMorava22.2.2017 20:45249Hladina stúpa
BrodskéMorava22.2.2017 20:45224Hladina stúpa
Turá LúkaSvacenický jarok22.2.2017 20:4516Hladina ustálená
BrestovecBrestovecký potok22.2.2017 20:4515Hladina ustálená
MyjavaMyjava22.2.2017 20:4568Hladina ustálená
Brezová pod BradlomBrezovský potok22.2.2017 20:4520Hladina ustálená
JablonicaMyjava22.2.2017 20:4548Hladina ustálená
VrbovceTeplica22.2.2017 20:45107Hladina ustálená
SobotišteTeplica22.2.2017 20:4583Hladina ustálená
PodbrančMyjava22.2.2017 20:45113Hladina ustálená
KunovTeplica22.2.2017 20:4541Hladina ustálená
SenicaTeplica22.2.2017 20:4545Hladina ustálená
Šaštín-StrážeMyjava22.2.2017 20:45156Hladina ustálená
Moravský Sv. JánMorava22.2.2017 20:45318Hladina stúpa
SološnicaRudava22.2.2017 20:45118Hladina ustálená
StudienkaRudava22.2.2017 20:30107Hladina ustálená
Veľké LeváreRudava22.2.2017 20:4583Hladina ustálená
Záhorská VesMorava22.2.2017 20:45223Hladina stúpa
Vysoká pri MoraveMorava22.2.2017 20:45258Hladina stúpa
KuchyňaMalina22.2.2017 20:4520Hladina ustálená
JakubovMalina22.2.2017 20:4531Hladina ustálená
LábMočiarka22.2.2017 20:4568Hladina ustálená
BorinkaStupavka22.2.2017 20:4518Hladina ustálená
Devínska Nová vesMorava22.2.2017 20:45324Hladina stúpa
DevínDunaj22.2.2017 20:45444Hladina stúpa
Čunovo - horná hladinaDunaj22.2.2017 20:45104Hladina klesá
BratislavaDunaj22.2.2017 20:45491Hladina stúpa
RusovceDunaj22.2.2017 20:55714Hladina ustálená
GabčíkovoDunaj22.2.2017 20:45212Hladina stúpa
SapDunaj22.2.2017 20:45450Hladina stúpa
MedveďovDunaj22.2.2017 20:45462Hladina stúpa
HamuliakovoDunaj22.2.2017 20:45280Hladina ustálená
Malé PáleniskoMalý Dunaj22.2.2017 20:45178Hladina ustálená
DobrohošťDunaj22.2.2017 20:45245Hladina ustálená
ČunovoMošonský Dunaj22.2.2017 20:30124Hladina ustálená
PezinokBlatina22.2.2017 20:4581Hladina ustálená
Svätý JurŠurský kanál22.2.2017 20:45134Hladina ustálená
Nová DedinkaMalý Dunaj22.2.2017 20:45135Hladina ustálená
Modra-HarmóniaVištucký potok22.2.2017 20:4518Hladina ustálená
BukováTrnávka22.2.2017 20:45119Hladina ustálená
Bohdanovce n/TrnavouTrnávka22.2.2017 20:4547Hladina ustálená
PílaGidra22.2.2017 20:4529Hladina ustálená
Čierny BrodDudváh22.2.2017 20:4537Hladina ustálená
TrsticeMalý Dunaj22.2.2017 20:45142Hladina ustálená
HlohovecVáh22.2.2017 20:45201Hladina ustálená
ŠaľaVáh22.2.2017 20:45222Hladina ustálená
KľačnoNitra22.2.2017 20:459Hladina ustálená
Nitrianske PravnoNitra22.2.2017 20:4544Hladina ustálená
TužinaTužina22.2.2017 20:4548Hladina ustálená
ChvojnicaChvojnica22.2.2017 19:3027Hladina ustálená
NedožeryNitra22.2.2017 20:45102Hladina ustálená
PrievidzaNitra22.2.2017 20:4550Hladina ustálená
HandlováHandlovka22.2.2017 20:4578Hladina ustálená
PrievidzaHandlovka22.2.2017 20:4563Hladina ustálená
NovákyLehotský potok22.2.2017 20:4575Hladina klesá
ChalmováNitra22.2.2017 20:45160Hladina stúpa
OslanyOslanský potok22.2.2017 20:4563Hladina ustálená
LiešťanyNitrica22.2.2017 20:4598Hladina ustálená
Nitrianske RudnoNitrica22.2.2017 20:45117Hladina ustálená
Veľké BieliceNitrica22.2.2017 20:30167Hladina ustálená
ChynoranyNitra22.2.2017 20:45182Hladina stúpa
Krásna VesBebrava22.2.2017 20:4548Hladina ustálená
BiskupiceBebrava22.2.2017 20:45242Hladina stúpa
Bánovce n. BebravouRadiša22.2.2017 20:45148Hladina ustálená
NadliceBebrava22.2.2017 20:45125Hladina stúpa
NemečkyChocina22.2.2017 09:4597Hladina ustálená
Nitrianska StredaNitra22.2.2017 20:45124Hladina stúpa
Čáb - SilaRadošinka22.2.2017 20:4552Hladina ustálená
ZbehyAndač22.2.2017 20:4584Hladina ustálená
Nové ZámkyNitra22.2.2017 20:45255Hladina klesá
KolárovoVáh22.2.2017 20:45289Hladina stúpa
ObyceŽitava22.2.2017 20:4543Hladina ustálená
Zlaté MoravceHostiansky potok22.2.2017 20:4586Hladina ustálená
Kližská NemáDunaj22.2.2017 20:00379Hladina stúpa
Vieska n. ŽitavouŽitava22.2.2017 20:45167Hladina stúpa
Zlatná na OstroveDunaj22.2.2017 20:45340Hladina stúpa
KomárnoDunaj22.2.2017 20:45314Hladina stúpa
IžaDunaj22.2.2017 20:45261Hladina stúpa
Radvaň n/DunajomDunaj22.2.2017 06:00139Hladina ustálená
ŠtúrovoDunaj22.2.2017 20:45165Hladina stúpa

Počet staníc: 81

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Smogová situácia:

Smogová situácia
Legenda výstrah
Klimatický atlas Slovenska
Meteorologický časopis
Štátna hydrologická sieť
Konferencia sucho a nedostatok vody
Spravodajstvo monitoringu sucha SHMÚ
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
22 FEB 2017

Na Slovensku sme nezaznamenali zvýšené hodnoty radiácie

SHMÚ | SPRÁVA | IVAN GARČÁR
V slovenských médiách sa v posledných dňoch objavila informácia, že  v siedmich krajinách Európy, vrátane susedného Česka a Poľska, zaznamenali zvýšený výskyt rádioaktívneho izotopu jódu 131. Treba dodať, že zvýšené koncentrácie boli namerané v polovici  januára tohto roku.
17 FEB 2017

Smogový január na Slovensku

OVZDUŠIE | ANALÝZA | JANA KRAJČOVIČOVÁ, MARTIN KREMLER, JANA MATEJOVIČOVÁ
Pre posledné roky netypicky chladný január sa niesol v znamení nielen nízkych teplôt, ale aj vysokých koncentrácií častíc PM10, ktoré na viacerých miestach, v niektorých obdobiach, prerástli až do smogových situácií. S vyhlasovaním rôznych signálov smogových situácií pre častice PM10 sme sa na Slovensku stretli vo väčšej miere po prvýkrát v histórii, preto ...
16 FEB 2017

Prekročenie informačného prahu pre častice PM10 v Žiline

OVZDUŠIE | SPRÁVA | JANA KRAJČOVIČOVÁ, MARTIN KREMLER, LADISLAV ČARACKÝ
Riadiace stredisko smogového varovného systému pre PM10 vydáva signál „UPOZORNENIE“. Slovenský hydrometeorologický ústav informuje verejnosť o zvýšených hodinových  koncentráciách prachových častíc PM10 na automatickej meracej stanici Žilina, Obežná ulica. Z tohto dôvodu SHMÚ vydal dnes (štvrtok, 16. februára 2017)  signál „UPOZORNENIE“. (1. stupeň smogovej situácie.) 
13 FEB 2017

Aj severné prúdenie môže byť teplé

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
V najbližších dňoch náš čaká oteplenie z nezvyčajného smeru
01 FEB 2017

Zhodnotenie mesiaca január 2017

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | MAROŠ TURŇA, PAVEL FAŠKO, GABRIELA IVAŇÁKOVÁ, PAVEL ŠŤASTNÝ
Január 2017 priniesol na Slovensko silné mrazy, pričom na niektorých miestach klesla teplota vzduchu aj pod -30 °C. Po 30 rokoch to bol na väčšine územia najchladnejší január. V článku Vám prinášame jeho zhodnotenie.
01 FEB 2017

Odvolanie signálu UPOZORNENIE pre častice PM10

OVZDUŠIE | SPRÁVA | LADISLAV ČARACKÝ
Riadiace stredisko smogového varovného systému pre PM10 odvoláva signál „UPOZORNENIE“.

Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK Bratislava European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑