SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Búrky Zobraziť výstrahy

Lopašov - Chvojnica
Kopčany - Morava
Brodské - Morava
Turá Lúka - Svacenický jarok
Brestovec - Brestovecký potok
Myjava - Myjava
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok
Jablonica - Myjava
Vrbovce - Teplica
Sobotište - Teplica
Podbranč - Myjava
Kunov - Teplica
Senica - Teplica
Šaštín-Stráže - Myjava
Moravský Sv. Ján - Morava
Sološnica - Sološnický potok
Studienka - Rudava
Veľké Leváre - Rudava
Záhorská Ves - Morava
Vysoká pri Morave - Morava
Kuchyňa - Malina
Jakubov - Malina
Láb - Močiarka
Borinka - Stupavka
Devínska Nová ves - Morava
Devín - Dunaj
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Bratislava - Dunaj
Rusovce - Dunaj
Gabčíkovo - Dunaj
Sap - Dunaj
Medveďov - Dunaj
Hamuliakovo - Dunaj
Malé Pálenisko - Malý Dunaj
Dobrohošť - Dunaj
Čunovo - Mošonský Dunaj
Pezinok - Blatina
Svätý Jur - Šurský kanál
Nová Dedinka - Malý Dunaj
Modra-Harmónia - Vištucký  potok
Buková - Trnávka
Bohdanovce n/Trnavou - Trnávka
Horné Orešany - Parná
Píla - Gidra
Čierny Brod - Dudváh
Trstice - Malý Dunaj
Hlohovec - Váh
Šaľa - Váh
Kľačno - Nitra
Nitrianske Pravno - Nitra
Tužina - Tužina
Nedožery - Nitra
Prievidza - Nitra
Handlová - Handlovka
Prievidza - Handlovka
Nováky - Lehotský potok
Chalmová - Nitra
Oslany - Oslanský potok
Liešťany - Nitrica
Nitrianske Rudno - Nitrica
Veľké Bielice - Nitrica
Chynorany - Nitra
Krásna Ves - Bebrava
Biskupice - Bebrava
Bánovce n. Bebravou - Radiša
Nadlice - Bebrava
Nemečky - Chocina
Nitrianska Streda - Nitra
Čáb - Sila - Radošinka
Zbehy - Andač
Nové Zámky - Nitra
Kolárovo - Váh
Obyce - Žitava
Zlaté Moravce - Hostiansky potok
Kližská Nemá - Dunaj
Vieska n. Žitavou - Žitava
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Komárno - Dunaj
Iža - Dunaj
Radvaň  n/Dunajom - Dunaj
Štúrovo - Dunaj
Sološnica - Rudava

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Bratislavský región

StanicaTokČas meraniaVodný stav
LopašovChvojnica5.5.2016 14:1532Hladina ustálená
KopčanyMorava5.5.2016 14:1589Hladina ustálená
BrodskéMorava5.5.2016 14:1578Hladina ustálená
Turá LúkaSvacenický jarok5.5.2016 14:1511Hladina ustálená
BrestovecBrestovecký potok5.5.2016 14:1511Hladina ustálená
MyjavaMyjava5.5.2016 14:1560Hladina ustálená
Brezová pod BradlomBrezovský potok5.5.2016 14:1510Hladina ustálená
JablonicaMyjava5.5.2016 14:1526Hladina ustálená
VrbovceTeplica5.5.2016 14:1585Hladina ustálená
SobotišteTeplica5.5.2016 14:1572Hladina stúpa
PodbrančMyjava5.5.2016 14:1588Hladina ustálená
KunovTeplica5.5.2016 14:1535Hladina ustálená
SenicaTeplica5.5.2016 14:1530Hladina ustálená
Šaštín-StrážeMyjava5.5.2016 14:15101Hladina ustálená
Moravský Sv. JánMorava5.5.2016 14:15181Hladina ustálená
SološnicaSološnický potok5.5.2016 13:1515Hladina ustálená
StudienkaRudava5.5.2016 13:1592Hladina ustálená
Veľké LeváreRudava5.5.2016 14:1570Hladina ustálená
Záhorská VesMorava5.5.2016 14:15141Hladina ustálená
Vysoká pri MoraveMorava5.5.2016 14:15223Hladina ustálená
KuchyňaMalina5.5.2016 14:158Hladina ustálená
JakubovMalina5.5.2016 14:1525Hladina ustálená
LábMočiarka5.5.2016 14:1560Hladina ustálená
BorinkaStupavka5.5.2016 14:1518Hladina ustálená
Devínska Nová vesMorava5.5.2016 14:00256Hladina klesá
DevínDunaj5.5.2016 14:15367Hladina klesá
Čunovo - horná hladinaDunaj5.5.2016 14:0097Hladina stúpa
BratislavaDunaj5.5.2016 14:15436Hladina klesá
RusovceDunaj5.5.2016 14:15703Hladina stúpa
GabčíkovoDunaj5.5.2016 14:15186Hladina ustálená
SapDunaj5.5.2016 14:15349Hladina klesá
MedveďovDunaj5.5.2016 14:15367Hladina ustálená
HamuliakovoDunaj5.5.2016 14:15336Hladina stúpa
Malé PáleniskoMalý Dunaj5.5.2016 14:15210Hladina ustálená
DobrohošťDunaj5.5.2016 14:15297Hladina stúpa
ČunovoMošonský Dunaj5.5.2016 14:15109Hladina ustálená
PezinokBlatina5.5.2016 14:1574Hladina ustálená
Svätý JurŠurský kanál5.5.2016 14:15114Hladina ustálená
Nová DedinkaMalý Dunaj5.5.2016 14:15146Hladina ustálená
Modra-HarmóniaVištucký potok5.5.2016 14:157Hladina ustálená
BukováTrnávka5.5.2016 14:15114Hladina ustálená
Bohdanovce n/TrnavouTrnávka5.5.2016 14:1521Hladina ustálená
Horné OrešanyParná5.5.2016 13:0022Hladina ustálená
PílaGidra5.5.2016 14:1517Hladina ustálená
Čierny BrodDudváh5.5.2016 14:1525Hladina ustálená
TrsticeMalý Dunaj5.5.2016 14:15146Hladina ustálená
HlohovecVáh5.5.2016 14:15186Hladina ustálená
ŠaľaVáh5.5.2016 14:15219Hladina stúpa
KľačnoNitra5.5.2016 14:159Hladina ustálená
Nitrianske PravnoNitra5.5.2016 14:1536Hladina ustálená
TužinaTužina5.5.2016 14:1533 
NedožeryNitra5.5.2016 14:1555Hladina ustálená
PrievidzaNitra5.5.2016 14:1513Hladina ustálená
HandlováHandlovka5.5.2016 14:1561Hladina ustálená
PrievidzaHandlovka5.5.2016 14:1538Hladina ustálená
NovákyLehotský potok5.5.2016 14:1524Hladina ustálená
ChalmováNitra5.5.2016 14:1589Hladina ustálená
OslanyOslanský potok5.5.2016 14:1533Hladina ustálená
LiešťanyNitrica5.5.2016 14:1577Hladina ustálená
Nitrianske RudnoNitrica5.5.2016 14:1551Hladina ustálená
Veľké BieliceNitrica5.5.2016 14:00120Hladina ustálená
ChynoranyNitra5.5.2016 14:1594Hladina ustálená
Krásna VesBebrava5.5.2016 14:1541Hladina ustálená
BiskupiceBebrava5.5.2016 14:15101Hladina ustálená
Bánovce n. BebravouRadiša5.5.2016 14:1594Hladina ustálená
NadliceBebrava5.5.2016 14:1553Hladina ustálená
NemečkyChocina5.5.2016 14:1579Hladina ustálená
Nitrianska StredaNitra5.5.2016 14:1561Hladina ustálená
Čáb - SilaRadošinka5.5.2016 09:3048 
ZbehyAndač5.5.2016 14:1583Hladina ustálená
Nové ZámkyNitra5.5.2016 14:15193Hladina klesá
KolárovoVáh5.5.2016 14:15251Hladina stúpa
ObyceŽitava5.5.2016 14:1519Hladina ustálená
Zlaté MoravceHostiansky potok5.5.2016 14:1567Hladina ustálená
Kližská NemáDunaj5.5.2016 13:00349Hladina stúpa
Vieska n. ŽitavouŽitava5.5.2016 14:15101Hladina ustálená
Zlatná na OstroveDunaj5.5.2016 14:15341Hladina stúpa
KomárnoDunaj5.5.2016 14:15328Hladina stúpa
IžaDunaj5.5.2016 14:15280Hladina stúpa
Radvaň n/DunajomDunaj5.5.2016 06:00229Hladina stúpa
ŠtúrovoDunaj5.5.2016 14:15225Hladina stúpa

Počet staníc: 81

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 6 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 6 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 6 hod )

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Smogová situácia:

Smogová situácia
Legenda výstrah
Klimatický atlas Slovenska
Meteorologický časopis
Štátna hydrologická sieť
Hydrologické dni 2015
Spravodajstvo monitoringu sucha SHMÚ
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
29 APR 2016

Vychádza Klimatický atlas Slovenska

SHMÚ | SPRÁVA | MGR. IVAN GARČÁR
V týchto dňoch vychádza publikácia Klimatický atlas Slovenska. Ako súpravu, t. j. knižnú + elektronickú verziu atlasu na CD, si ho záujemcovia môžu kúpiť,  po doručení originálu objednávky (poštou), alebo osobne na SHMÚ. Jeho cena je 69, 30 Eur vrátane DPH. Pri zaslaní poštou sa účtuje aj poštovné a balné.  
29 APR 2016

Rekordne chladný záver apríla 2016 na niektorých miestach Slovenska

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | PAVOL BERÁNEK, CYRIL SIMAN, PETER KAJABA
Počasie v apríli má často premenlivý charakter. Táto premenlivosť má viacero príčin a súvisí predovšetkým s nestabilnou polohou frontálnej zóny, ale napríklad aj so zväčšujúcim sa množstvom slnečného žiarenia, ktoré prinášajú stále dlhšie dni. Súčasne sa v Arktíde ešte stále nachádzajú pomerne veľké zásoby studeného vzduchu. Preto v priebehu apríla na našom území často pozorujeme ...
26 APR 2016

Mrazivé ráno 26. apríla 2016

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | OLIVER BOCHNÍČEK, MAROŠ TURŇA, PAVEL FAŠKO
Chladný záver apríla 2016.
25 APR 2016

Opäť hrozia mrazy

METEOROLÓGIA | SPRÁVA | ŠTEFAN DLHOŠ
Po pár dňoch opäť očakávame výskyt mrazov aj v nižších polohách Slovenska. Tie sú v danej ročnej dobe neobvyklé a vzhľadom na súčasný stav vegetácie, môžu nízke teploty vzduchu niektoré plodiny poškodiť.
25 APR 2016

30. výročie havárie v Černobyle - tlačová správa

SHMÚ | SPRÁVA | MGR. IVAN GARČÁR
Zajtra (26.  apríla  2016)  si  slovenská,  ale aj celosvetová  verejnosť pripomenie 30. výročie havárie v jadrovej elektrárni v Černobyle. Táto udalosť sa natrvalo zapísala do dejín ako najväčšia havária pri mierovom využívaní jadrovej energie.
19 APR 2016

Ranné mrazy aj v nížinách!

METEOROLÓGIA | SPRÁVA | NORBERT POLČÁK, MIROSLAV ŠINGER
V najbližších dňoch očakávame aj v nížinách ranné mrazy, ktoré však v tejto ročnej dobe nie sú neobvyklé. Veľmi teplý začiatok apríla urýchlil rozvoj vegetácie, ktorú môžu ohroziť očakávané nízke hodnoty teploty vzduchu.

Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK Bratislava European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑