Lopašov - Chvojnica
Kopčany - Morava
Brodské - Morava
Turá Lúka - Svacenický jarok
Brestovec - Brestovecký potok
Myjava - Myjava
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok
Jablonica - Myjava
Vrbovce - Teplica
Sobotište - Teplica
Podbranč - Myjava
Kunov - Teplica
Senica - Teplica
Šaštín-Stráže - Myjava
Moravský Sv. Ján - Morava
Sološnica - Rudava
Veľké Leváre - Rudava
Záhorská Ves - Morava
Vysoká pri Morave - Morava
Kuchyňa - Malina
Jakubov - Malina
Láb - Močiarka
Borinka - Stupavka
Devínska Nová ves - Morava
Devín - Dunaj
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Bratislava - Dunaj
Rusovce - Dunaj
Gabčíkovo - Dunaj
Sap - Dunaj
Medveďov - Dunaj
Hamuliakovo - Dunaj
Malé Pálenisko - Malý Dunaj
Dobrohošť - Dunaj
Čunovo - Mošonský Dunaj
Pezinok - Blatina
Svätý Jur - Šurský kanál
Nová Dedinka - Malý Dunaj
Modra-Harmónia - Vištucký  potok
Buková - Trnávka
Bohdanovce n/Trnavou - Trnávka
Horné Orešany - Parná
Píla - Gidra
Čierny Brod - Dudváh
Trstice - Malý Dunaj
Hlohovec - Váh
Šaľa - Váh
Kľačno - Nitra
Nitrianske Pravno - Nitra
Tužina - Tužina
Nedožery - Nitra
Prievidza - Nitra
Handlová - Handlovka
Prievidza - Handlovka
Nováky - Lehotský potok
Chalmová - Nitra
Oslany - Oslanský potok
Liešťany - Nitrica
Nitrianske Rudno - Nitrica
Veľké Bielice - Nitrica
Chynorany - Nitra
Krásna Ves - Bebrava
Biskupice - Bebrava
Bánovce n. Bebravou - Radiša
Nadlice - Bebrava
Nemečky - Chocina
Nitrianska Streda - Nitra
Čáb - Sila - Radošinka
Zbehy - Andač
Nové Zámky - Nitra
Kolárovo - Váh
Obyce - Žitava
Zlaté Moravce - Hostiansky potok
Kližská Nemá - Dunaj
Vieska n. Žitavou - Žitava
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Komárno - Dunaj
Iža - Dunaj
Radvaň  n/Dunajom - Dunaj
Štúrovo - Dunaj
Sološnica - Sološnický potok
Studienka - Rudava

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Bratislavský región

StanicaTokČas meraniaVodný stav
LopašovChvojnica26.10.2016 11:0022Hladina ustálená
KopčanyMorava26.10.2016 11:0058Hladina ustálená
BrodskéMorava26.10.2016 11:0051Hladina ustálená
Turá LúkaSvacenický jarok26.10.2016 11:007Hladina ustálená
BrestovecBrestovecký potok26.10.2016 11:004Hladina ustálená
MyjavaMyjava26.10.2016 11:0052Hladina ustálená
Brezová pod BradlomBrezovský potok26.10.2016 11:004Hladina ustálená
JablonicaMyjava26.10.2016 11:009Hladina ustálená
VrbovceTeplica26.10.2016 11:0068Hladina ustálená
SobotišteTeplica26.10.2016 11:0062Hladina ustálená
PodbrančMyjava26.10.2016 11:0078Hladina ustálená
KunovTeplica26.10.2016 11:0017Hladina ustálená
SenicaTeplica26.10.2016 11:005Hladina ustálená
Šaštín-StrážeMyjava26.10.2016 11:0084Hladina ustálená
Moravský Sv. JánMorava26.10.2016 11:00128Hladina ustálená
SološnicaRudava26.10.2016 11:0076Hladina ustálená
Veľké LeváreRudava26.10.2016 11:0078Hladina ustálená
Záhorská VesMorava26.10.2016 11:0079Hladina ustálená
Vysoká pri MoraveMorava26.10.2016 11:00142Hladina ustálená
KuchyňaMalina26.10.2016 10:4514Hladina ustálená
JakubovMalina26.10.2016 11:0039Hladina ustálená
LábMočiarka26.10.2016 11:0061Hladina ustálená
BorinkaStupavka26.10.2016 11:008Hladina ustálená
Devínska Nová vesMorava26.10.2016 11:00168Hladina ustálená
DevínDunaj26.10.2016 11:00180Hladina ustálená
Čunovo - horná hladinaDunaj26.10.2016 11:00105Hladina ustálená
BratislavaDunaj26.10.2016 11:00315Hladina ustálená
RusovceDunaj26.10.2016 11:10703Hladina ustálená
GabčíkovoDunaj26.10.2016 11:00102Hladina ustálená
SapDunaj26.10.2016 11:00123Hladina ustálená
MedveďovDunaj26.10.2016 11:00148Hladina stúpa
HamuliakovoDunaj26.10.2016 11:00277Hladina ustálená
Malé PáleniskoMalý Dunaj26.10.2016 11:00177Hladina ustálená
DobrohošťDunaj26.10.2016 11:00220Hladina ustálená
ČunovoMošonský Dunaj26.10.2016 11:00110Hladina ustálená
PezinokBlatina26.10.2016 11:0067Hladina ustálená
Svätý JurŠurský kanál26.10.2016 11:0095Hladina ustálená
Nová DedinkaMalý Dunaj26.10.2016 11:00126Hladina ustálená
Modra-HarmóniaVištucký potok26.10.2016 11:006Hladina ustálená
BukováTrnávka26.10.2016 11:00110Hladina ustálená
Bohdanovce n/TrnavouTrnávka26.10.2016 11:0031Hladina ustálená
Horné OrešanyParná26.10.2016 10:3016Hladina ustálená
PílaGidra26.10.2016 11:0019Hladina ustálená
Čierny BrodDudváh26.10.2016 11:0019Hladina ustálená
TrsticeMalý Dunaj26.10.2016 11:00141Hladina ustálená
HlohovecVáh26.10.2016 11:00163Hladina stúpa
ŠaľaVáh26.10.2016 11:00199Hladina stúpa
KľačnoNitra26.10.2016 11:007Hladina ustálená
Nitrianske PravnoNitra26.10.2016 11:0030Hladina ustálená
TužinaTužina26.10.2016 11:0033Hladina ustálená
NedožeryNitra26.10.2016 11:0050Hladina ustálená
PrievidzaNitra26.10.2016 11:008Hladina ustálená
HandlováHandlovka26.10.2016 11:0060Hladina ustálená
PrievidzaHandlovka26.10.2016 11:0039Hladina ustálená
NovákyLehotský potok26.10.2016 11:0025Hladina ustálená
ChalmováNitra26.10.2016 11:0087Hladina ustálená
OslanyOslanský potok26.10.2016 11:0038Hladina ustálená
LiešťanyNitrica26.10.2016 11:0072Hladina ustálená
Nitrianske RudnoNitrica26.10.2016 11:0047Hladina ustálená
Veľké BieliceNitrica26.10.2016 11:00119Hladina ustálená
ChynoranyNitra26.10.2016 11:0094Hladina ustálená
Krásna VesBebrava26.10.2016 11:0029Hladina ustálená
BiskupiceBebrava26.10.2016 11:0093Hladina ustálená
Bánovce n. BebravouRadiša26.10.2016 11:0091Hladina ustálená
NadliceBebrava26.10.2016 11:0049Hladina ustálená
NemečkyChocina26.10.2016 11:0083Hladina ustálená
Nitrianska StredaNitra26.10.2016 11:0057Hladina ustálená
Čáb - SilaRadošinka26.10.2016 11:0055Hladina stúpa
ZbehyAndač26.10.2016 11:0077Hladina ustálená
Nové ZámkyNitra26.10.2016 11:00203Hladina stúpa
KolárovoVáh26.10.2016 11:00220Hladina klesá
ObyceŽitava26.10.2016 11:0018Hladina ustálená
Zlaté MoravceHostiansky potok26.10.2016 11:0065Hladina ustálená
Kližská NemáDunaj26.10.2016 09:15163Hladina ustálená
Vieska n. ŽitavouŽitava26.10.2016 11:00103Hladina ustálená
Zlatná na OstroveDunaj26.10.2016 11:00157Hladina ustálená
KomárnoDunaj26.10.2016 11:00170Hladina ustálená
IžaDunaj26.10.2016 11:00129Hladina ustálená
Radvaň n/DunajomDunaj26.10.2016 06:00127Hladina ustálená
ŠtúrovoDunaj26.10.2016 11:00114Hladina ustálená

Počet staníc: 80

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 6 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 6 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 6 hod )

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Smogová situácia:

Smogová situácia
Legenda výstrah
Klimatický atlas Slovenska
Meteorologický časopis
Štátna hydrologická sieť
Konferencia sucho a nedostatok vody
Spravodajstvo monitoringu sucha SHMÚ
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
24 OKT 2016

Rokovanie zástupcov ECMWF v Bratislave

SHMÚ | SPRÁVA | MGR. IVAN GARČÁR
Dnes sa na pôde Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov ECMWF – Európskeho strediska pre strednodobé predpovede počasia. Rokovalo na ňom vedenie organizácie so zástupcami tzv. pridružených štátov.
23 OKT 2016

Radiačné a advekčné ochladzovanie

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | CYRIL SIMAN
V noci zo soboty na nedeľu sa vplyvom advekcie studeného vzduchu v stredných vrstvách troposféry, ochladilo na Lomnickom štíte na -8, 8 °C. V nižších polohách prevažovala radiačná zložka ochladzovania a v Liesku na Orave klesla teplota vzduchu na -4, 2 °C.
21 OKT 2016

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu OCHRANA OVZDUŠIA 2016

SHMÚ | OZNAM | SZEMESOVÁ JANKA, ING. PHDR.
Pozvánka na medzinárodnú konferenciu Ochrana ovzdušia 2016, ktorá sa koná 21. - 23. novembra 2016, Štrbské Pleso,  Hotel Patria****
17 OKT 2016

Opäť sme zaznamenali prach zo Sahary

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | PETER HRABČÁK
Aerologické a radiačné centrum v Gánovciach pri Poprade zaznamenalo v piatok a v sobotu prach zo saharskej púšte.
16 OKT 2016

Konferencia mladých odborníkov 2016

SHMÚ | OZNAM | A. BLAHOVÁ
Slovenský hyderometeorologický ústav pozýva všetkých záujemcov na tradičnú Konferenciu mladých odborníkov.
15 OKT 2016

Výrazné oteplenie 15. októbra 2016

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | CYRIL SIMAN
V sobotu 15.10., vrcholil vo vyšších vrstvách ovzdušia od juhu až juhozápadu prílev teplého vzduchu nad naše územie. Najvýraznejšie sa prejavoval na horách, ale aj v lokalitách náchylných na föhn.

Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK Bratislava European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑