Lopašov - Chvojnica
Kopčany - Morava
Brodské - Morava
Brestovec - Brestovecký potok
Myjava - Myjava
Jablonica - Myjava
Vrbovce - Teplica
Sobotište - Teplica
Podbranč - Myjava
Kunov - Teplica
Šaštín-Stráže - Myjava
Moravský Sv. Ján - Morava
Veľké Leváre - Rudava
Záhorská Ves - Morava
Vysoká pri Morave - Morava
Jakubov - Malina
Borinka - Stupavka
Devínska Nová ves - Morava
Devín - Dunaj
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Bratislava - Dunaj
Rusovce - Dunaj
Gabčíkovo - Dunaj
Sap - Dunaj
Medveďov - Dunaj
Hamuliakovo - Dunaj
Malé Pálenisko - Malý Dunaj
Dobrohošť - Dunaj
Čunovo - Mošonský Dunaj
Pezinok - Blatina
Svätý Jur - Šurský kanál
Nová Dedinka - Malý Dunaj
Modra-Harmónia - Vištucký  potok
Buková - Trnávka
Bohdanovce n/Trnavou - Trnávka
Horné Orešany - Parná
Píla - Gidra
Čierny Brod - Dudváh
Trstice - Malý Dunaj
Hlohovec - Váh
Šaľa - Váh
Nitrianske Pravno - Nitra
Tužina - Tužina
Nedožery - Nitra
Prievidza - Nitra
Handlová - Handlovka
Prievidza - Handlovka
Nováky - Lehotský potok
Chalmová - Nitra
Liešťany - Nitrica
Nitrianske Rudno - Nitrica
Veľké Bielice - Nitrica
Krásna Ves - Bebrava
Biskupice - Bebrava
Bánovce n. Bebravou - Radiša
Nadlice - Bebrava
Nitrianska Streda - Nitra
Čáb - Sila - Radošinka
Nové Zámky - Nitra
Kolárovo - Váh
Obyce - Žitava
Zlaté Moravce - Hostiansky potok
Kližská Nemá - Dunaj
Vieska n. Žitavou - Žitava
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Komárno - Dunaj
Iža - Dunaj
Radvaň  n/Dunajom - Dunaj
Štúrovo - Dunaj
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok
Turá Lúka - Svacenický jarok

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Bratislavský región

StanicaTokČas meraniaVodný stav
LopašovChvojnica21.8.2014 10:0022Hladina ustálená
KopčanyMorava21.8.2014 10:00115Hladina ustálená
BrodskéMorava21.8.2014 10:0053Hladina ustálená
BrestovecBrestovecký potok21.8.2014 10:003Hladina ustálená
MyjavaMyjava21.8.2014 10:0056Hladina ustálená
JablonicaMyjava21.8.2014 10:008Hladina ustálená
VrbovceTeplica21.8.2014 10:0061Hladina ustálená
SobotišteTeplica21.8.2014 10:0073Hladina ustálená
PodbrančMyjava21.8.2014 10:0079Hladina ustálená
KunovTeplica21.8.2014 10:0027Hladina ustálená
Šaštín-StrážeMyjava21.8.2014 10:0078Hladina ustálená
Moravský Sv. JánMorava21.8.2014 10:00142Hladina ustálená
Veľké LeváreRudava21.8.2014 10:0073Hladina ustálená
Záhorská VesMorava21.8.2014 10:0078Hladina ustálená
Vysoká pri MoraveMorava21.8.2014 10:00148Hladina ustálená
JakubovMalina21.8.2014 10:0062Hladina stúpa
BorinkaStupavka21.8.2014 10:0010Hladina ustálená
Devínska Nová vesMorava21.8.2014 10:00153Hladina ustálená
DevínDunaj21.8.2014 10:00263Hladina ustálená
Čunovo - horná hladinaDunaj21.8.2014 10:0092Hladina ustálená
BratislavaDunaj21.8.2014 10:00352Hladina ustálená
RusovceDunaj21.8.2014 10:05694Hladina ustálená
GabčíkovoDunaj21.8.2014 10:00167Hladina ustálená
SapDunaj21.8.2014 10:00254Hladina ustálená
MedveďovDunaj21.8.2014 10:00276Hladina ustálená
HamuliakovoDunaj21.8.2014 10:00323Hladina ustálená
Malé PáleniskoMalý Dunaj21.8.2014 10:00205Hladina ustálená
DobrohošťDunaj21.8.2014 10:00293Hladina stúpa
ČunovoMošonský Dunaj21.8.2014 09:4594Hladina ustálená
PezinokBlatina21.8.2014 10:0068Hladina stúpa
Svätý JurŠurský kanál21.8.2014 10:00126Hladina stúpa
Nová DedinkaMalý Dunaj21.8.2014 10:00151Hladina ustálená
Modra-HarmóniaVištucký potok21.8.2014 10:007Hladina ustálená
BukováTrnávka21.8.2014 10:00106Hladina ustálená
Bohdanovce n/TrnavouTrnávka21.8.2014 10:0019Hladina ustálená
Horné OrešanyParná21.8.2014 09:4517Hladina ustálená
PílaGidra21.8.2014 10:0020Hladina stúpa
Čierny BrodDudváh21.8.2014 10:0020Hladina ustálená
TrsticeMalý Dunaj21.8.2014 10:00151Hladina ustálená
HlohovecVáh21.8.2014 10:00194Hladina stúpa
ŠaľaVáh21.8.2014 10:00213Hladina stúpa
Nitrianske PravnoNitra21.8.2014 10:0031Hladina ustálená
TužinaTužina21.8.2014 09:4530Hladina ustálená
NedožeryNitra21.8.2014 10:0057Hladina ustálená
PrievidzaNitra21.8.2014 10:0019Hladina ustálená
HandlováHandlovka21.8.2014 10:0065Hladina ustálená
PrievidzaHandlovka21.8.2014 10:0036Hladina ustálená
NovákyLehotský potok21.8.2014 10:0022Hladina ustálená
ChalmováNitra21.8.2014 10:0087Hladina ustálená
LiešťanyNitrica21.8.2014 10:0074Hladina ustálená
Nitrianske RudnoNitrica21.8.2014 10:0044Hladina ustálená
Veľké BieliceNitrica21.8.2014 10:00115Hladina ustálená
Krásna VesBebrava21.8.2014 10:0023Hladina ustálená
BiskupiceBebrava21.8.2014 10:0094Hladina stúpa
Bánovce n. BebravouRadiša21.8.2014 10:0094Hladina ustálená
NadliceBebrava21.8.2014 10:0037Hladina ustálená
Nitrianska StredaNitra21.8.2014 10:0051Hladina ustálená
Čáb - SilaRadošinka21.8.2014 10:0043Hladina ustálená
Nové ZámkyNitra21.8.2014 10:00192Hladina ustálená
KolárovoVáh21.8.2014 10:00284Hladina ustálená
ObyceŽitava21.8.2014 10:0019Hladina ustálená
Zlaté MoravceHostiansky potok21.8.2014 10:0062Hladina ustálená
Kližská NemáDunaj21.8.2014 09:00271Hladina ustálená
Vieska n. ŽitavouŽitava21.8.2014 10:00103Hladina ustálená
Zlatná na OstroveDunaj21.8.2014 10:00281Hladina ustálená
KomárnoDunaj21.8.2014 10:00284Hladina ustálená
IžaDunaj21.8.2014 10:00233Hladina ustálená
Radvaň n/DunajomDunaj21.8.2014 06:00229Hladina ustálená
ŠtúrovoDunaj21.8.2014 10:00214Hladina ustálená

Počet staníc: 69

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 6 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 6 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 6 hod )

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Smogová situácia:

Smogová situácia
Legenda výstrah
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
SMS Počasie
08 AUG 2014

Vyhodnotenie zrážkovej situácie vo Vrátnej doline

SHMÚ | SPRÁVA | MGR. JOZEF CSAPLÁR, RNDR. PAVEL ŠŤASTNÝ, CSC., MGR. MAROŠ TURŇA, MGR. LADISLAV MÉRI, MGR. PAVOL ZAUJEC

Meteorológovia a klimatológovia z SHMÚ vyhodnotili zrážkovú situáciu, ktorá v pondelok 21.7.2014 viedla k mimoriadnej zrážkovej činnosti a škodám v niektorých lokalitách severozápadného Slovenska.


05 AUG 2014

Tohtoročný júl bol v znamení búrok

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | RNDR. GABRIELA IVAŇÁKOVÁ

Tohtoročný júl sa zapísal na Slovensku ako búrkový. Búrky samozrejme k letu patria a v našich zemepisných šírkach nie sú ničím výnimočným. Zaujímavosťou je, že na celom území Slovenska sme v mesiaci júl zaznamenali až 29 dní s búrkou.


08 JÚL 2014

Dusné dni na Slovensku od roku 1951

SHMÚ | SPRÁVA | MGR. MAREK ŠVEC

Dusný deň resp. deň kedy bolo zaznamenané dusno. Dusno predstavuje subjektívny nepríjemný pocit vyvolaný kombinovaným účinkom vyššej teploty a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu na ľudský organizmus pri slabom vetre. 


30 JÚN 2014

Výhľad počasia na mesiac júl 2014

METEOROLÓGIA | SPRÁVA | JOZEF KOZUB

Nasledujúci text je interpretáciou predpovedných materiálov Európskeho centra pre strednodobú predpoveď ( ECMWF ) na ďalší mesiac.


25 JÚN 2014

POZVÁNKA na odborný seminár

SHMÚ | SPRÁVA | MGR. IVAN GARČÁR

Pozývame Vás na odborný seminár pri príležitosti Dňa Dunaja, ktorý sa uskutoční 1. júla 2014 (utorok) o 13.00 hod. v budove Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave.


20 JÚN 2014

Pozvánka na Deň Dunaja 2014

SHMÚ | SPRÁVA | MGR. IVAN GARČÁR

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie Deň Dunaja 2014, ktoré sa uskutoční v sobotu 21.6.2014 v Devíne od 10:00 do 14:00.Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Meteorologický časopis European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑