SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na VietorSnehové jazyky a záveje Zobraziť výstrahy

Lopašov - Chvojnica
Kopčany - Morava
Brodské - Morava
Turá Lúka - Svacenický jarok
Brestovec - Brestovecký potok
Myjava - Myjava
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok
Jablonica - Myjava
Vrbovce - Teplica
Sobotište - Teplica
Podbranč - Myjava
Kunov - Teplica
Šaštín-Stráže - Myjava
Moravský Sv. Ján - Morava
Veľké Leváre - Rudava
Záhorská Ves - Morava
Vysoká pri Morave - Morava
Jakubov - Malina
Borinka - Stupavka
Devínska Nová ves - Morava
Devín - Dunaj
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Bratislava - Dunaj
Rusovce - Dunaj
Gabčíkovo - Dunaj
Sap - Dunaj
Medveďov - Dunaj
Hamuliakovo - Dunaj
Malé Pálenisko - Malý Dunaj
Dobrohošť - Dunaj
Čunovo - Mošonský Dunaj
Pezinok - Blatina
Svätý Jur - Šurský kanál
Nová Dedinka - Malý Dunaj
Modra-Harmónia - Vištucký  potok
Buková - Trnávka
Bohdanovce n/Trnavou - Trnávka
Horné Orešany - Parná
Píla - Gidra
Čierny Brod - Dudváh
Hlohovec - Váh
Šaľa - Váh
Nitrianske Pravno - Nitra
Tužina - Tužina
Nedožery - Nitra
Handlová - Handlovka
Prievidza - Handlovka
Nováky - Lehotský potok
Chalmová - Nitra
Liešťany - Nitrica
Nitrianske Rudno - Nitrica
Veľké Bielice - Nitrica
Krásna Ves - Bebrava
Biskupice - Bebrava
Bánovce n. Bebravou - Radiša
Nadlice - Bebrava
Nitrianska Streda - Nitra
Čáb - Sila - Radošinka
Nové Zámky - Nitra
Kolárovo - Váh
Obyce - Žitava
Zlaté Moravce - Hostiansky potok
Kližská Nemá - Dunaj
Vieska n. Žitavou - Žitava
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Komárno - Dunaj
Iža - Dunaj
Radvaň  n/Dunajom - Dunaj
Štúrovo - Dunaj
Prievidza - Nitra

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Bratislavský región

StanicaTokČas meraniaVodný stav
LopašovChvojnica31.3.2015 00:4534Hladina ustálená
KopčanyMorava31.3.2015 00:45145Hladina stúpa
BrodskéMorava31.3.2015 00:45123Hladina ustálená
Turá LúkaSvacenický jarok31.3.2015 00:4514Hladina ustálená
BrestovecBrestovecký potok31.3.2015 00:4510Hladina ustálená
MyjavaMyjava31.3.2015 00:4562Hladina ustálená
Brezová pod BradlomBrezovský potok31.3.2015 00:4510Hladina ustálená
JablonicaMyjava31.3.2015 00:4527Hladina ustálená
VrbovceTeplica31.3.2015 00:4582Hladina ustálená
SobotišteTeplica31.3.2015 00:4571Hladina ustálená
PodbrančMyjava31.3.2015 00:4595Hladina ustálená
KunovTeplica31.3.2015 00:4531Hladina ustálená
Šaštín-StrážeMyjava31.3.2015 00:45105Hladina ustálená
Moravský Sv. JánMorava31.3.2015 00:45242Hladina ustálená
Veľké LeváreRudava31.3.2015 00:4573Hladina ustálená
Záhorská VesMorava31.3.2015 00:45181Hladina ustálená
Vysoká pri MoraveMorava31.3.2015 00:45245Hladina ustálená
JakubovMalina31.3.2015 00:4550Hladina ustálená
BorinkaStupavka31.3.2015 00:4519Hladina ustálená
Devínska Nová vesMorava31.3.2015 00:45232Hladina ustálená
DevínDunaj31.3.2015 00:45247Hladina stúpa
Čunovo - horná hladinaDunaj31.3.2015 00:4568Hladina ustálená
BratislavaDunaj31.3.2015 00:45322Hladina stúpa
RusovceDunaj31.3.2015 00:50674Hladina ustálená
GabčíkovoDunaj31.3.2015 00:45101Hladina ustálená
SapDunaj31.3.2015 00:45202Hladina ustálená
MedveďovDunaj31.3.2015 00:45225Hladina ustálená
HamuliakovoDunaj31.3.2015 00:45276Hladina ustálená
Malé PáleniskoMalý Dunaj31.3.2015 00:45185Hladina ustálená
DobrohošťDunaj31.3.2015 00:45211 
ČunovoMošonský Dunaj31.3.2015 00:4590Hladina ustálená
PezinokBlatina31.3.2015 00:4578Hladina ustálená
Svätý JurŠurský kanál31.3.2015 00:45138Hladina ustálená
Nová DedinkaMalý Dunaj31.3.2015 00:45144Hladina ustálená
Modra-HarmóniaVištucký potok31.3.2015 00:4512Hladina ustálená
BukováTrnávka31.3.2015 00:45113Hladina ustálená
Bohdanovce n/TrnavouTrnávka31.3.2015 00:4546Hladina klesá
Horné OrešanyParná30.3.2015 23:0026Hladina ustálená
PílaGidra31.3.2015 00:4526Hladina ustálená
Čierny BrodDudváh31.3.2015 00:4541Hladina ustálená
HlohovecVáh31.3.2015 00:45211Hladina ustálená
ŠaľaVáh31.3.2015 00:45200Hladina stúpa
Nitrianske PravnoNitra31.3.2015 00:4543Hladina ustálená
TužinaTužina31.3.2015 00:4554Hladina ustálená
NedožeryNitra31.3.2015 00:4590Hladina klesá
HandlováHandlovka31.3.2015 00:4570Hladina ustálená
PrievidzaHandlovka31.3.2015 00:3050Hladina ustálená
NovákyLehotský potok31.3.2015 00:4534Hladina ustálená
ChalmováNitra31.3.2015 00:45125Hladina klesá
LiešťanyNitrica31.3.2015 00:45102Hladina ustálená
Nitrianske RudnoNitrica31.3.2015 00:45111Hladina ustálená
Veľké BieliceNitrica31.3.2015 00:45154Hladina ustálená
Krásna VesBebrava31.3.2015 00:4546Hladina ustálená
BiskupiceBebrava31.3.2015 00:45147Hladina ustálená
Bánovce n. BebravouRadiša31.3.2015 00:45106Hladina ustálená
NadliceBebrava31.3.2015 00:4577Hladina ustálená
Nitrianska StredaNitra31.3.2015 00:45106Hladina klesá
Čáb - SilaRadošinka31.3.2015 00:4547Hladina ustálená
Nové ZámkyNitra31.3.2015 00:45222Hladina stúpa
KolárovoVáh31.3.2015 00:45245Hladina klesá
ObyceŽitava31.3.2015 00:4529Hladina ustálená
Zlaté MoravceHostiansky potok31.3.2015 00:4580Hladina ustálená
Kližská NemáDunaj30.3.2015 23:15224Hladina stúpa
Vieska n. ŽitavouŽitava31.3.2015 00:45131Hladina ustálená
Zlatná na OstroveDunaj31.3.2015 00:45230Hladina stúpa
KomárnoDunaj31.3.2015 00:45230Hladina ustálená
IžaDunaj31.3.2015 00:45185Hladina ustálená
Radvaň n/DunajomDunaj30.3.2015 06:00160Hladina ustálená
ŠtúrovoDunaj31.3.2015 00:45161Hladina ustálená

Počet staníc: 69

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 6 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 6 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 6 hod )

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Smogová situácia:

Smogová situácia
Legenda výstrah
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
SMS Počasie
30 MAR 2015

Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine k 29.3.2015

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | RNDR. PAVEL ŠŤASTNÝ, CSC., MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 23.3. - 29.3.2015 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, Z-index, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. Bližší popis k indexom sucha je ...

26 MAR 2015

Pokrstili sme knihu Klimatický atlas Slovenska

SHMÚ | ANALÝZA | RNDR. PAVEL ŠASTNÝ, CSC.

Minister životného prostredia Slovenskej republiky Peter Žiga dnes na výstave CONECO v Bratislave slávnostne pokrstil našu novú publikáciu Klimatický atlas Slovenska, a to symbolicky vodou z Lomnického štítu.


23 MAR 2015

Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine k 22.3.2015

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | RNDR. PAVEL ŠŤASTNÝ, CSC., MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 16.3. - 22.3.2015 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, Z-index, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. Bližší popis k indexom sucha je ...

20 MAR 2015

Zaznamenali sme pokles slnečnej energie

SHMÚ | SPRÁVA | MGR. ANNA PRIBULOVÁ, PHD., MGR. PETER HRABČÁK

Na Slovensku sme dnes pozorovali čiastočné zatmenie Slnka. Táto vzácna udalosť okrem pekného zážitku spôsobila aj zníženie množstva energie dopadajúcej na zemský povrch. V Aeorologickom a radiačnom centre SHMÚ v Poprade–Gánovciach sú umiestnené viaceré prístroje, ktoré to umožňujú kvantifikovať.


16 MAR 2015

Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine k 15.3.2015

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | RNDR. PAVEL ŠŤASTNÝ, CSC., MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 9.3. - 15.3.2015 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, Z-index, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. Bližší popis k indexom sucha je ...

09 MAR 2015

Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine k 8.3.2015

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | RNDR. PAVEL ŠŤASTNÝ, CSC., MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 2.3. - 8.3.2015 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, Z-index, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. Bližší popis k indexom sucha je ...


Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Meteorologický časopis European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑