Lopašov - Chvojnica
Kopčany - Morava
Brodské - Morava
Turá Lúka - Svacenický jarok
Brestovec - Brestovecký potok
Myjava - Myjava
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok
Jablonica - Myjava
Vrbovce - Teplica
Sobotište - Teplica
Podbranč - Myjava
Kunov - Teplica
Šaštín-Stráže - Myjava
Moravský Sv. Ján - Morava
Veľké Leváre - Rudava
Záhorská Ves - Morava
Vysoká pri Morave - Morava
Jakubov - Malina
Borinka - Stupavka
Devínska Nová ves - Morava
Devín - Dunaj
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Bratislava - Dunaj
Rusovce - Dunaj
Gabčíkovo - Dunaj
Sap - Dunaj
Medveďov - Dunaj
Hamuliakovo - Dunaj
Malé Pálenisko - Malý Dunaj
Dobrohošť - Dunaj
Čunovo - Mošonský Dunaj
Pezinok - Blatina
Svätý Jur - Šurský kanál
Nová Dedinka - Malý Dunaj
Modra-Harmónia - Vištucký  potok
Buková - Trnávka
Bohdanovce n/Trnavou - Trnávka
Horné Orešany - Parná
Píla - Gidra
Čierny Brod - Dudváh
Trstice - Malý Dunaj
Hlohovec - Váh
Šaľa - Váh
Nitrianske Pravno - Nitra
Tužina - Tužina
Nedožery - Nitra
Prievidza - Nitra
Handlová - Handlovka
Prievidza - Handlovka
Nováky - Lehotský potok
Chalmová - Nitra
Liešťany - Nitrica
Nitrianske Rudno - Nitrica
Veľké Bielice - Nitrica
Krásna Ves - Bebrava
Biskupice - Bebrava
Bánovce n. Bebravou - Radiša
Nadlice - Bebrava
Nitrianska Streda - Nitra
Čáb - Sila - Radošinka
Nové Zámky - Nitra
Kolárovo - Váh
Obyce - Žitava
Zlaté Moravce - Hostiansky potok
Kližská Nemá - Dunaj
Vieska n. Žitavou - Žitava
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Komárno - Dunaj
Iža - Dunaj
Radvaň  n/Dunajom - Dunaj
Štúrovo - Dunaj

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Bratislavský región

StanicaTokČas meraniaVodný stav
LopašovChvojnica26.10.2014 02:0031Hladina ustálená
KopčanyMorava26.10.2014 02:00179Hladina klesá
BrodskéMorava26.10.2014 02:00116Hladina klesá
Turá LúkaSvacenický jarok26.10.2014 02:0016Hladina ustálená
BrestovecBrestovecký potok26.10.2014 02:007Hladina ustálená
MyjavaMyjava26.10.2014 02:0057Hladina ustálená
Brezová pod BradlomBrezovský potok26.10.2014 02:009Hladina ustálená
JablonicaMyjava26.10.2014 02:0019Hladina ustálená
VrbovceTeplica26.10.2014 02:0079Hladina ustálená
SobotišteTeplica26.10.2014 02:0069Hladina ustálená
PodbrančMyjava26.10.2014 02:0090Hladina ustálená
KunovTeplica26.10.2014 02:0047Hladina ustálená
Šaštín-StrážeMyjava26.10.2014 02:0090Hladina ustálená
Moravský Sv. JánMorava26.10.2014 02:00249Hladina klesá
Veľké LeváreRudava26.10.2014 02:0079Hladina ustálená
Záhorská VesMorava26.10.2014 02:00208Hladina klesá
Vysoká pri MoraveMorava26.10.2014 02:00281Hladina klesá
JakubovMalina26.10.2014 02:0049Hladina ustálená
BorinkaStupavka26.10.2014 02:0011Hladina ustálená
Devínska Nová vesMorava26.10.2014 02:00375Hladina klesá
DevínDunaj26.10.2014 02:00485Hladina klesá
Čunovo - horná hladinaDunaj26.10.2014 02:00103Hladina ustálená
BratislavaDunaj26.10.2014 02:00546Hladina klesá
RusovceDunaj26.10.2014 02:00700Hladina ustálená
GabčíkovoDunaj26.10.2014 02:00344Hladina klesá
SapDunaj26.10.2014 02:00558Hladina klesá
MedveďovDunaj26.10.2014 02:00578Hladina klesá
HamuliakovoDunaj18.10.2014 01:00280Hladina ustálená
Malé PáleniskoMalý Dunaj26.10.2014 02:00182Hladina ustálená
DobrohošťDunaj26.10.2014 02:00331Hladina ustálená
ČunovoMošonský Dunaj26.10.2014 02:0028Hladina ustálená
PezinokBlatina26.10.2014 02:0072Hladina ustálená
Svätý JurŠurský kanál26.10.2014 02:00112Hladina ustálená
Nová DedinkaMalý Dunaj26.10.2014 02:00139Hladina ustálená
Modra-HarmóniaVištucký potok26.10.2014 02:0011Hladina ustálená
BukováTrnávka26.10.2014 02:00107Hladina ustálená
Bohdanovce n/TrnavouTrnávka26.10.2014 01:4518Hladina ustálená
Horné OrešanyParná26.10.2014 01:1519Hladina ustálená
PílaGidra26.10.2014 02:0015Hladina ustálená
Čierny BrodDudváh26.10.2014 02:0029Hladina ustálená
TrsticeMalý Dunaj26.10.2014 02:00218Hladina ustálená
HlohovecVáh26.10.2014 02:00191Hladina klesá
ŠaľaVáh26.10.2014 02:00210Hladina klesá
Nitrianske PravnoNitra26.10.2014 02:0036Hladina ustálená
TužinaTužina26.10.2014 01:4537Hladina ustálená
NedožeryNitra26.10.2014 02:0065Hladina ustálená
PrievidzaNitra26.10.2014 02:0093Hladina ustálená
HandlováHandlovka26.10.2014 02:0063Hladina ustálená
PrievidzaHandlovka26.10.2014 02:0039Hladina ustálená
NovákyLehotský potok26.10.2014 02:0031Hladina ustálená
ChalmováNitra26.10.2014 02:00100Hladina ustálená
LiešťanyNitrica26.10.2014 02:0085Hladina ustálená
Nitrianske RudnoNitrica26.10.2014 02:0075Hladina ustálená
Veľké BieliceNitrica26.10.2014 01:45133Hladina ustálená
Krásna VesBebrava26.10.2014 02:0037Hladina ustálená
BiskupiceBebrava26.10.2014 02:00113Hladina ustálená
Bánovce n. BebravouRadiša26.10.2014 02:0095Hladina ustálená
NadliceBebrava26.10.2014 02:0055Hladina ustálená
Nitrianska StredaNitra26.10.2014 02:0074Hladina ustálená
Čáb - SilaRadošinka26.10.2014 02:0050Hladina ustálená
Nové ZámkyNitra26.10.2014 02:00223Hladina klesá
KolárovoVáh26.10.2014 02:00440Hladina klesá
ObyceŽitava26.10.2014 02:0026Hladina ustálená
Zlaté MoravceHostiansky potok26.10.2014 02:0066Hladina ustálená
Kližská NemáDunaj26.10.2014 01:15572Hladina klesá
Vieska n. ŽitavouŽitava26.10.2014 02:00119Hladina ustálená
Zlatná na OstroveDunaj26.10.2014 02:00573Hladina klesá
KomárnoDunaj26.10.2014 02:00547Hladina klesá
IžaDunaj26.10.2014 02:00484Hladina ustálená
Radvaň n/DunajomDunaj25.10.2014 06:00437Hladina stúpa
ŠtúrovoDunaj26.10.2014 02:00468Hladina stúpa

Počet staníc: 71

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 6 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 6 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 6 hod )

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Smogová situácia:

Smogová situácia
Legenda výstrah
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
SMS Počasie
23 OKT 2014

Opäť hrozí silný vietor!

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | RNDR. NORBERT POLČÁK, PHD.

Dnes sme vydali výstrahu 2. stupňa pred silným vetrom.


22 OKT 2014

Medzinárodné pracovné stretnutie HARMONIE System Working Week

METEOROLÓGIA | SPRÁVA | M. DERKOVÁ, O. ŠPANIEL

V dňoch 13.-17. októbra sa v priestoroch Slovenského hydrometeorologického ústavu uskutočnila medzinárodná akcia s názvom HARMONIE System Working Week


20 OKT 2014

Chladno a veterno, na horách aj snehová nádielka

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER

Počas tohto týždňa sa o cca 10 °C ochladí, pribudnú zrážky, najmä na horách aj snehové, prechodne bude veterno a v závere týždňa aj s rannými mrazmi.


05 OKT 2014

Ochladenie ako minulý rok sa nezopakuje

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER

Ochladenie nedohľadne, naopak, ešte sa oteplí.


30 SEP 2014

Zvláštnosti leta v roku 2014

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | MGR. PETER KAJABA

Tohtoročné leto bolo veľmi odlišné od leta v roku 2013. Veľmi pekne je táto skutočnosť vyjadrená v grafoch, kde sú uvedené priestorové úhrny zrážok na území Slovenska v jednotlivých mesiacoch v rokoch 2013 a 2014.


28 SEP 2014

"Polobabie leto"

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | NORBERT POLČÁK, MIROSLAV ŠINGER

Babie leto je typická jesenná singularita, ktorá sa vyznačuje ustáleným a málooblačným počasím bez možnosti výskytu búrok. Preto, okrem iných aktivít, mimoriadne praje aj vysokohorskej turistike.Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Meteorologický časopis European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑