Čierny Váh - Ipoltica
Čierny Váh - Čierny Váh
Východná - Biely Váh
Kráľová Lehota - Boca
Kráľová Lehota - Hybica
Liptovský Hrádok - Váh
Podbanské - Belá
Dovalovo - Dovalovský potok
Liptovský Hrádok - Belá
Liptovský Ján - Štiavnica
Liptovský Mikuláš - Váh
Demänová - Demänovka
Liptovská Ondrašová - Jalovčianka
Liptovská Sielnica - Kvačianka
Svätý Kríž - Palúdžanka
Vlachy - Kľačianka
Partizánska Ľupča - Ľupčianka
Bešeňová - Váh
Podsuchá - Revúca
Hubová - Váh
Ľubochňa - Ľubochnianka
Zákamenné - Biela Orava
Lokca - Biela Orava
Oravská Jasenica - Veselianka
Oravská Polhora - Polhoranka
Zubrohlava - Polhoranka
Jablonka - Piekelnik
Jablonka - Čierna Orava
Trstená - Jelešňa
Tvrdošín - Orava
Trstená - Oravica
Oravský Biely Potok - Studený potok
Oravský Podzámok - Orava
Párnica - Zázrivka
Dierová - Orava
Turany - Čiernik
Turček - Turiec
Ivančiná - Turiec
Turčianske Teplice - Teplica
Kláštor p. Znievom - Vríca
Martin - Turiec
Martin - Pivovarský potok
Strečno - Váh
Belá - Beliansky potok
Stráža - Varínka
Klokočov - Predmieranka
Turzovka - Kysuca
Čadca - Čierňanka
Čadca - Kysuca
Zborov nad Bystricou - Bystrica
Kysucké Nové Mesto - Kysuca
Šuja - Rajčanka
Rajecké Teplice - Kuneradský potok
Poluvsie - Rajčanka
Žilina - Bánová - Bitarovský potok
Žilina - Rajčanka
Bytča - Petrovička
Jasenica - Papradnianka
Prečín - Domanižanka
Považská Bystrica - Domanižanka
Považská Bystrica - Fapšová - Mošteník
Vydrná - Petrínovec
Dohňany - Biela voda
Visolaje - Pružinka
Horné Srnie - Vlára
Trenčianske Teplice - Teplička
Čachtice - Jablonka
Hrádok - Hrádocký potok

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Žilinský región

 StanicaTokČas meraniaVodný stav
 Čierny VáhIpoltica24.5.2017 00:0060Hladina ustálená
 Čierny VáhČierny Váh24.5.2017 00:3021Hladina ustálená
 VýchodnáBiely Váh24.5.2017 00:30124Hladina ustálená
 Kráľová LehotaBoca24.5.2017 00:3044Hladina ustálená
 Kráľová LehotaHybica24.5.2017 00:3028Hladina ustálená
 Liptovský HrádokVáh24.5.2017 00:3086Hladina ustálená
 PodbanskéBelá24.5.2017 00:3087Hladina ustálená
 DovalovoDovalovský potok24.5.2017 00:1515Hladina ustálená
 Liptovský HrádokBelá24.5.2017 00:30131Hladina ustálená
 Liptovský JánŠtiavnica24.5.2017 00:3057Hladina ustálená
PLiptovský MikulášVáh24.5.2017 00:3043Hladina ustálená
 DemänováDemänovka24.5.2017 00:3020Hladina ustálená
 Liptovská OndrašováJalovčianka24.5.2017 00:3030Hladina ustálená
 Liptovská SielnicaKvačianka24.5.2017 00:30112Hladina ustálená
 Svätý KrížPalúdžanka24.5.2017 00:3051Hladina ustálená
 VlachyKľačianka24.5.2017 00:3010Hladina ustálená
 Partizánska ĽupčaĽupčianka24.5.2017 00:3036Hladina ustálená
 BešeňováVáh24.5.2017 00:3086Hladina ustálená
PPodsucháRevúca24.5.2017 00:3055Hladina ustálená
 HubováVáh24.5.2017 00:3086Hladina ustálená
 ĽubochňaĽubochnianka24.5.2017 00:3045Hladina ustálená
 ZákamennéBiela Orava24.5.2017 00:1514Hladina ustálená
PLokcaBiela Orava24.5.2017 00:3038Hladina ustálená
 Oravská JasenicaVeselianka24.5.2017 00:3018Hladina ustálená
 Oravská PolhoraPolhoranka24.5.2017 00:3040Hladina ustálená
 ZubrohlavaPolhoranka24.5.2017 00:30118Hladina ustálená
 JablonkaPiekelnik24.5.2017 00:30135Hladina ustálená
 JablonkaČierna Orava23.5.2017 22:45117Hladina ustálená
 TrstenáJelešňa24.5.2017 00:30106Hladina ustálená
 TvrdošínOrava24.5.2017 00:30101Hladina ustálená
 TrstenáOravica24.5.2017 00:30119Hladina ustálená
 Oravský Biely PotokStudený potok24.5.2017 00:3057Hladina ustálená
 Oravský PodzámokOrava24.5.2017 00:3059Hladina ustálená
 PárnicaZázrivka24.5.2017 00:3053Hladina ustálená
 DierováOrava24.5.2017 00:30154Hladina stúpa
 TuranyČiernik24.5.2017 00:3025Hladina ustálená
 TurčekTuriec24.5.2017 00:3034Hladina ustálená
 IvančináTuriec24.5.2017 00:3031Hladina ustálená
 Turčianske TepliceTeplica24.5.2017 00:1519Hladina ustálená
 Kláštor p. ZnievomVríca24.5.2017 00:3034Hladina ustálená
PMartinTuriec24.5.2017 00:30108Hladina ustálená
 MartinPivovarský potok24.5.2017 00:3014Hladina ustálená
 StrečnoVáh24.5.2017 00:30103Hladina klesá
 BeláBeliansky potok24.5.2017 00:3018Hladina ustálená
PStrážaVarínka24.5.2017 00:3021Hladina ustálená
 KlokočovPredmieranka24.5.2017 00:3011Hladina ustálená
 TurzovkaKysuca24.5.2017 00:3029Hladina ustálená
 ČadcaČierňanka24.5.2017 00:3023Hladina ustálená
 ČadcaKysuca24.5.2017 00:3028Hladina ustálená
 Zborov nad BystricouBystrica24.5.2017 00:3012Hladina ustálená
PKysucké Nové MestoKysuca24.5.2017 00:15145Hladina ustálená
 ŠujaRajčanka24.5.2017 00:3041Hladina ustálená
 Rajecké TepliceKuneradský potok24.5.2017 00:3021Hladina ustálená
 PoluvsieRajčanka24.5.2017 00:3039Hladina ustálená
 Žilina - BánováBitarovský potok24.5.2017 00:3024Hladina ustálená
PŽilinaRajčanka24.5.2017 00:30128Hladina ustálená
 BytčaPetrovička24.5.2017 00:3033Hladina ustálená
 JasenicaPapradnianka24.5.2017 00:3026Hladina ustálená
 PrečínDomanižanka24.5.2017 00:30115Hladina ustálená
 Považská BystricaDomanižanka24.5.2017 00:3029Hladina ustálená
 Považská Bystrica - FapšováMošteník24.5.2017 00:3019Hladina ustálená
 VydrnáPetrínovec23.5.2017 20:4512Hladina ustálená
 DohňanyBiela voda24.5.2017 00:3012Hladina ustálená
 VisolajePružinka24.5.2017 00:3045Hladina ustálená
PHorné SrnieVlára24.5.2017 00:30142Hladina ustálená
 Trenčianske TepliceTeplička24.5.2017 00:3022Hladina ustálená
 ČachticeJablonka24.5.2017 00:3028Hladina ustálená
 HrádokHrádocký potok24.5.2017 00:3022Hladina ustálená

Počet staníc: 68

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
* - Teplotu vody nie je možné merať z technických príčin
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Smogová situácia:

Smogová situácia
Legenda výstrah
Klimatický atlas Slovenska
Meteorologický časopis
Štátna hydrologická sieť
Konferencia sucho a nedostatok vody
Spravodajstvo monitoringu sucha SHMÚ
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 400 100 alebo 0988 400 200 alebo 0988 400 300
cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
23 MÁJ 2017

Pozvánka na odborný seminár pri príležitosti Dňa Dunaja

HYDROLÓGIA | OZNAM | MGR. K. MELOVÁ, PHD., ING. V. ŠIMOR, PHD.
Pozvánka na odborný seminár pri príležitosti Dňa Dunaja, ktorý sa uskutoční 28. júna 2017 (streda) o 13.00 hod. v kinosále (budova D, 1.poschodie) na SHMÚ, Bratislava - Koliba, Jeséniova 17
22 MÁJ 2017

Supercela na Šariši 12. mája 2017

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Po takmer presne dvoch rokoch sa na Šariši opäť vyskytla supercela sprevádzaná silným lejakom a veľkým množstvom krúp.
12 MÁJ 2017

Variabilita tvorby odtoku (povodie Hrona)

HYDROLÓGIA | ANALÝZA | RNDR. DANIELA KYSELOVÁ, MGR. KATEŘINA HRUŠKOVÁ, PHD.
Variabilita tvorby odtoku sa významne prejavila v dvoch posledných významnejších povodňových situáciách v povodí Hrona. Takmer rovnaké príčinné zrážky spôsobili dve rozdielne odtokové situácie. 
10 MÁJ 2017

Pozvánka na verejný odpočet úloh SHMÚ

SHMÚ | SPRÁVA | MGR. IVAN GARČÁR
Slovenský hydrometeorologický ústav Vás pozýva na Verejný odpočet úloh za rok 2016.
10 MÁJ 2017

Mrazivá noc 10. mája 2017

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
V noci na 10.5.2017 na väčšine územia Slovenska mrzlo, na mnohých staniciach bolo aj rekordne chladno.
08 MÁJ 2017

Arktický vzduch a mrazy aj v máji 2017!

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
S niekoľkodňovým predstihom sa naplní singularita o "troch zmrznutých". V druhom májovom týždni sa u nás ochladí a vyskytnú sa aj mrazy.

Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK Bratislava European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑