SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na VietorVysoké teploty Zobraziť výstrahy

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Zobraziť výstrahy

Program monitorovania stavu vôd na rok 2010

Program monitorovania stavu vôd na rok 2010 - text

Príloha 1 - Zoznam odberových miest tečúcich povrchových vôd v roku 2010

Príloha 2a - Povrchové vody. Základný monitoring okrem referenčných lokalít. Rozsahy a frekvencie monitorovania pre jednotlivé odberové miesta v roku 2010

Príloha 2b - Povrchové vody. Monitoring referenčných lokalít. Rozsahy a frekvencie monitorovania pre jednotlivé odberové miesta v roku 2010.

Príloha 2c - Povrchové vody. Základný monitoring okrem referenčných lokalít. Rozsahy a frekvencie monitorovania pre jednotlivé odberové miesta v roku 2010 (rozsah prác zabezpečovaných prostredníctvom VÚVH).

Príloha 2d - Povrchové vody. Základný monitoring okrem referenčných lokalít. Rozsahy a frekvencie monitorovania pre jednotlivé odberové miesta v roku 2010 (rozsah prác zabezpečovaných prostredníctvom SVP).

Príloha 3 - Zoznam staníc sledovania kvantity povrchových vôd v roku 2010

Príloha 4 - VN - Rozsahy sledovania v rámci celkového (integrovaného) súboru ukazovateľov v roku 2010

Príloha 5a - Zoznam objektov, rozsah a frekvencia základného monitorovania kvality podzemných vôd na Slovensku na rok 2010

Príloha 5b - Zoznam objektov, rozsah a frekvencia prevádzkového monitorovania kvality podzemných vôd na Slovensku na rok 2010

Príloha 5c - Zoznam objektov, rozsah a frekvencia monitorovania kvality podzemných vôd na území Žitného ostrova na rok 2010

Príloha 5d - Zoznam objektov rozšíreného sledovania dusíkatých látok v zraniteľných oblastiach Slovenska na rok 2010

Príloha 6 - Návrh štruktúry kvantitatívneho monitorovania podzemných vôd pre rok 2010

Príloha 7 - Vodárenské toky a vodárenské nádrže s frekvenciami a ukazovateľmi pre správcu vodohospodársky významných vodných tokov

Príloha 8 - Zoznam monitorovacích miest pre sledovanie dusíkatých látok v roku 2010

Príloha 9 - Návrh rozpočtu na monitoring vôd, rok 2010

Príloha 10 - Projekt doplňujúceho monitorovania vplyvu úpravného projektu Dunaja na východ od Viedne.

 

 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑