SHMÚ 65 rokov / 1954-2019 - Ďakujeme našim partnerom


SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchDážďVietor Zobraziť výstrahy

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň z trvalého dažďa Zobraziť výstrahy

Program monitorovania stavu vôd na rok 2010

Program monitorovania stavu vôd na rok 2010 - text

Príloha 1 - Zoznam odberových miest tečúcich povrchových vôd v roku 2010

Príloha 2a - Povrchové vody. Základný monitoring okrem referenčných lokalít. Rozsahy a frekvencie monitorovania pre jednotlivé odberové miesta v roku 2010

Príloha 2b - Povrchové vody. Monitoring referenčných lokalít. Rozsahy a frekvencie monitorovania pre jednotlivé odberové miesta v roku 2010.

Príloha 2c - Povrchové vody. Základný monitoring okrem referenčných lokalít. Rozsahy a frekvencie monitorovania pre jednotlivé odberové miesta v roku 2010 (rozsah prác zabezpečovaných prostredníctvom VÚVH).

Príloha 2d - Povrchové vody. Základný monitoring okrem referenčných lokalít. Rozsahy a frekvencie monitorovania pre jednotlivé odberové miesta v roku 2010 (rozsah prác zabezpečovaných prostredníctvom SVP).

Príloha 3 - Zoznam staníc sledovania kvantity povrchových vôd v roku 2010

Príloha 4 - VN - Rozsahy sledovania v rámci celkového (integrovaného) súboru ukazovateľov v roku 2010

Príloha 5a - Zoznam objektov, rozsah a frekvencia základného monitorovania kvality podzemných vôd na Slovensku na rok 2010

Príloha 5b - Zoznam objektov, rozsah a frekvencia prevádzkového monitorovania kvality podzemných vôd na Slovensku na rok 2010

Príloha 5c - Zoznam objektov, rozsah a frekvencia monitorovania kvality podzemných vôd na území Žitného ostrova na rok 2010

Príloha 5d - Zoznam objektov rozšíreného sledovania dusíkatých látok v zraniteľných oblastiach Slovenska na rok 2010

Príloha 6 - Návrh štruktúry kvantitatívneho monitorovania podzemných vôd pre rok 2010

Príloha 7 - Vodárenské toky a vodárenské nádrže s frekvenciami a ukazovateľmi pre správcu vodohospodársky významných vodných tokov

Príloha 8 - Zoznam monitorovacích miest pre sledovanie dusíkatých látok v roku 2010

Príloha 9 - Návrh rozpočtu na monitoring vôd, rok 2010

Príloha 10 - Projekt doplňujúceho monitorovania vplyvu úpravného projektu Dunaja na východ od Viedne.

 

 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑