SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Zobraziť výstrahy

Slovenská rádiolokačná sieť

Meteorologický rádiolokátor patrí k najefektívnejším dištančným zariadeniam na meranie oblačnosti a zrážok. Pre synoptickú meteorológiu poskytuje užitočnú informáciu o búrkach a javoch s nimi spojených a o zrážkach v efektívnom dosahu 150 - 250 km od rádiolokátora.

Slovenskú rádiolokačnú sieť tvoria v súčasnosti dva meteorologické rádiolokátory, ktoré pracujú na vlnovej dĺžke 5 cm (C pásmo)  a obidva sú vybavené dopplerovským módom na meranie radiálnej rýchlosti. V roku 1997 bol zavedený do operatívnej prevádzky rádiolokátor DSWR92C Doppler Surveillance Weather Radar od výrobcu EEC. Nachádza sa na Malom Javorníku (584 m n. m.) v Malých Karpatoch 6 km od Bratislavy. V roku 2005 začal operatívnu prevádzku polarimetrický rádiolokátor RDR250-GC Doppler Weather Radar od výrobcu Radtec a Gamik, ktorý je umiestnený na Kojšovskej holi (1260 m n. m.) vo Volovských vrchoch na východe Slovenska,  38 km od Košíc. Obidva rádiolokátory nahradili pôvodné sovietske meteorologické radary MRL-5, ktoré pracovali na vlnových dĺžkach 3 a 10 cm.

Meteorologické rádiolokátory merajú veličiny:

 • Z - rádiolokačná odrazivosť
 • V - dopplerovská radiálna rýchlosť
 • W - šírka spektra rýchlosti,

a polarimetrické rádiolokátory naviac merajú veličiny:

 • ZDR - rozdiel rádiolokačnej odrazivosti
 • LDR - lineárny depolarizačný pomer
 • Θdp - fázový rozdiel
 • ρhv  -  korelačný koeficient
 • Kdp  - špecifický fázový rozdiel

Rádiolokátory vykonávajú objemové merania každých 10 minút a z týchto meraní umožňuje softvér vytvárať rôzne produkty. Pre potreby užívateľov sa generujú základné produkty:

 • CAPPI  Z 2 km - rádiolokačná odrazivosť v konštantnej výške
 • ETOPS - výška hornej hranice rádioecha
 • CMAX - maximálna rádiolokačná odrazivosť
 • Hodinový úhrn zrážok

Zlúčená rádiolokačná informácia SR  sa vytvára z rádiolokačných údajov dvoch radarov  každých 10 minút  na  pracovisku družicovej a radarovej meteorológie na Malom Javorníku. Táto informácia vstupuje aj do medzinárodnej výmeny siete CERAD (stredoeurópska rádiolokačná sieť) a OPERA (európska rádiolokačná sieť).

Podľa požiadaviek užívateľov sa môžu generovať aj ďalšie produkty:

 • BASE - rádiolokačná odrazivosť spodnej hranice rádioecha
 • TRACK - trasovanie jadier búrkových oblakov
 • VECTOR - vektor pohybu jadier búrkových oblakov
 •  VIL - vertikálne integrovaný obsah vody vo vrstve 0 - 20km
 •  PPI - zobrazenie meranej veličiny pri jednej elevácii
 •  CMAX  - maximálna rádiolokačná odrazivosť bez bočných priemetov
 •  CAPPI - rádiolokačná veličina v konštantnej nadmorskej výške
 •  Produkty týkajúce sa vetra
 •  Úhrny zrážok za rôzne časové obdobia

a rôzne iné špeciálne produkty.

Zlúčená rádiolokačná mapa SR sa vytvára každých 10 minút na pracovisku SHMÚ na Malom Javorníku.

 

Rozsah 100 km, radary v sieti SR na Malom Javorníku (ružová) a na Kojšovskej holi (zelená).

 

Rádius 100 km - tiene spôsobené pozemnými cieľmi.

 

  Malý Javorník

 Kojšovská hoľa

 

 

 

 

 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑