SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na DážďBúrky Zobraziť výstrahy

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Prívalová povodeň Povodeň z trvalého dažďa Zobraziť výstrahy

Upozornenie pre prevádzkovateľov zariadení RLAN v 5 GHz pásme

V posledných rokoch pribúdajú prípady rušenia meteorologických rádiolokátorov SHMÚ zariadeniami RLAN pracujúcimi na frekvenčnom kanáli blízkom pracovnej frekvencii rádiolokátora. Rušenie sa na snímkach s nefiltrovanými dátami (Obr. 1, vľavo) prejavuje ako rádiolokačný odraz v tvare spojitého alebo prerušovaného lúča, vychádzajúceho z pozície rádiolokátora a smerujúceho k zdroju rušenia, pričom jeho odrazivosť rastie smerom k okraju radarového horizontu. V operatívnych produktoch SHMÚ (Obr. 1, vpravo) je rušenie pomocou rôznych filtračných metód takmer úplne odstránené, pri filtrovaní sú však často spolu s rušením odstránené aj odrazy atmosférických zrážok resp. oblačnosti. Takže napriek zdanlivo čistým, nezarušeným obrázkom dochádza k znehodnoteniu nameraných rádiolokačných údajov.Obr. 1  Ukážka rušenia meteorologického rádiolokátora na Malom Javorníku zariadeniami RLAN pracujúcimi na blízkej frekvencii. Vľavo: rádiolokačná odrazivosť pri náklone antény 0° (PPI 0°) bez filtrácie pozemných cieľov a rušenia, vpravo: operatívny produkt PPI 0° (po filtrácii) s odfiltrovanými zrážkami v mieste výskytu rušenia.

 
SHMÚ preto upozorňuje prevádzkovateľov zariadení RLAN pracujúcich v 5 GHz pásme, aby dodržiavali podmienky používania tohto pásma stanovené platným všeobecným povolením Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, a tým eliminovali možnosť rušenia meteorologických rádiolokátorov, ktoré sú v pásme 5600 - 5650 MHz prioritné (chránené). Podľa povolenia musia zariadenia na zabránenie rušenia využívať systém pre dynamický výber frekvencie (DFS) a automatickú reguláciu výkonu (TPC) v súlade s platnou verziou európskej normy EN 301 893. V každom prípade je nutné vyhýbať sa využívaniu frekvenčných kanálov 120, 124 a 128 ktoré sú najbližšie k pracovným frekvenciám rádiolokátorov SHMÚ.

Podrobnejšie informácie o tejto problematike nájdete v článku:
http://www.zive.sk/wi-fi-rusi-meteoradary-preladte-kanaly-ziada-shmu/sc-3-a-311293/default.aspx

Vzhľadom na narastajúci počet prípadov rušenia bol SHMÚ nútený začať s monitoringom zariadení RLAN v 5 GHz pásme. Zistené zariadenia pracujúce na blízkych frekvenčných kanáloch sú následne hlásené Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na prešetrenie.

V poslednom čase pri monitoringu zaznamenávame aj prípady používania neštandardných frekvenčných kanálov v 5 GHz pásme, ktoré nie sú v zozname kanálov stanovených normou 802.11a/h/j/n/ac. Ide napr. o frekvenčné kanály 5605 MHz, 5610 MHz, 5595 MHz a pod. Žiadame prevádzkovateľov zariadení RLAN, aby tieto nepovolené kanály nepoužívali.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený aktuálny zoznam zariadení detegovaných pri monitoringu, ktorých prevádzkovatelia doposiaľ neboli identifikovaní, resp. ktorí odmietajú spolupracovať vo veci nápravy:
 
Rádiolokátor Malý Javorník (stav k 6.12.2016):
 
Azimut Kanál (frekvencia) SSID Radio Name MAC adresa
86° 120 (5600 MHz)   SD 44:D9:E7:2C:81:8D
99° 120 (5600 MHz) profisec_malyraj 4C5E0CEB2F01 4C:5E:0C:EB:2F:01
103° 120 (5600 MHz) Lovce-KO-N-3 4C5E0C8A7E63 4C:5E:0C:8A:7E:63
127° 120 (5600 MHz) xnet   4C:5E:0C:3F:BF:E0
127° 120 (5600 MHz) xnet   D4:CA:6D:DF:BB:AF
154° 120 (5600 MHz) MAXVj-Sc MaxAP_SMVod_Kr 00:15:6D:EA:99:41
168° 120 (5600 MHz) RS70AH11 H11SAP DC:9F:DB:EE:72:2B
193° 120 (5600 MHz) kratky NanoBeamM5 300 24:A4:3C:72:93:FB
329° 120 (5600 MHz) NA-ALTL-4 4C5E0C8A3667 4C:5E:0C:8A:36:67
342° 120 (5600 MHz) dchsrot 4C5E0C5D8FFF 4C:5E:0C:5D:8F:FF
Prípadné informácie o prevádzkovateľoch hore uvedených zariadení nám môžete posielať sem.
 
Ďakujeme.

Odbor Dištančné merania, SHMÚ

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑