SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na DážďSneženieSnehové jazyky a záveje Zobraziť výstrahy

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Zobraziť výstrahy

Upozornenie pre prevádzkovateľov zariadení RLAN v 5 GHz pásme

V posledných rokoch pribúdajú prípady rušenia meteorologických rádiolokátorov SHMÚ zariadeniami RLAN pracujúcimi na frekvenčnom kanáli blízkom pracovnej frekvencii rádiolokátora. Rušenie sa na snímkach s nefiltrovanými dátami (Obr. 1, vľavo) prejavuje ako rádiolokačný odraz v tvare spojitého alebo prerušovaného lúča, vychádzajúceho z pozície rádiolokátora a smerujúceho k zdroju rušenia, pričom jeho odrazivosť rastie smerom k okraju radarového horizontu. V operatívnych produktoch SHMÚ (Obr. 1, vpravo) je rušenie pomocou rôznych filtračných metód takmer úplne odstránené, pri filtrovaní sú však často spolu s rušením odstránené aj odrazy atmosférických zrážok resp. oblačnosti. Takže napriek zdanlivo čistým, nezarušeným obrázkom dochádza k znehodnoteniu nameraných rádiolokačných údajov.Obr. 1  Ukážka rušenia meteorologického rádiolokátora na Malom Javorníku zariadeniami RLAN pracujúcimi na blízkej frekvencii. Vľavo: rádiolokačná odrazivosť pri náklone antény 0° (PPI 0°) bez filtrácie pozemných cieľov a rušenia, vpravo: operatívny produkt PPI 0° (po filtrácii) s odfiltrovanými zrážkami v mieste výskytu rušenia.

 
SHMÚ preto upozorňuje prevádzkovateľov zariadení RLAN pracujúcich v 5 GHz pásme, aby dodržiavali podmienky používania tohto pásma stanovené platným všeobecným povolením Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, a tým eliminovali možnosť rušenia meteorologických rádiolokátorov, ktoré sú v pásme 5600 - 5650 MHz prioritné (chránené). Podľa povolenia musia zariadenia na zabránenie rušenia využívať systém pre dynamický výber frekvencie (DFS) a automatickú reguláciu výkonu (TPC) v súlade s platnou verziou európskej normy EN 301 893. V každom prípade je nutné vyhýbať sa využívaniu frekvenčných kanálov 120, 124 a 128 ktoré sú najbližšie k pracovným frekvenciám rádiolokátorov SHMÚ.

Podrobnejšie informácie o tejto problematike nájdete v článku:
https://www.zive.sk/clanok/67856/wi-fi-rusi-meteoradary-preladte-kanaly-ziada-shmu/

Vzhľadom na narastajúci počet prípadov rušenia bol SHMÚ nútený začať s monitoringom zariadení RLAN v 5 GHz pásme. Zistené zariadenia pracujúce na blízkych frekvenčných kanáloch sú následne hlásené Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na prešetrenie.

V poslednom čase pri monitoringu zaznamenávame aj prípady používania neštandardných frekvenčných kanálov v 5 GHz pásme, ktoré nie sú v zozname kanálov stanovených normou 802.11a/h/j/n/ac. Ide napr. o frekvenčné kanály 5605 MHz, 5610 MHz, 5595 MHz a pod. Žiadame prevádzkovateľov zariadení RLAN, aby tieto nepovolené kanály nepoužívali.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený aktuálny zoznam zariadení detegovaných pri monitoringu, ktorých prevádzkovatelia doposiaľ neboli identifikovaní, resp. ktorí odmietajú spolupracovať vo veci nápravy:
 
Rádiolokátor Malý Javorník (stav k 24.8.2017):
 
Azimut Kanál (frekvencia) SSID Radio Name MAC adresa
86° 120 (5600 MHz)   SD 44:D9:E7:2C:81:8D
89° 120 (5600 MHz)   ho1-bs1 24:A4:3C:9E:E0:DD
92° 120 (5600 MHz) MACAM5   00:15:6D:DC:BD:53
99° 120 (5600 MHz) rxxxxo5 Rocket M5 00:27:22:92:A1:C0
100° 120 (5600 MHz) brd_ABRH spoj sladko-ab DC:9F:DB:4A:22:69
131° 120 (5600 MHz) superman007   00:0C:42:6C:60:34
165° 120 (5600 MHz) baltsil Balt1->Silo 00:27:22:36:75:22
339° 120 (5600 MHz) fosfa.bvg fosfa.bvg D4:CA:6D:4E:00:BF
341° 120 (5600 MHz) bgestpo D4CA6DABA32C D4:CA:6D:AB:A3:2C
342° 120 (5600 MHz) dchsrot 4C5E0C5D8FFF 4C:5E:0C:5D:8F:FF
Prípadné informácie o prevádzkovateľoch hore uvedených zariadení nám môžete posielať sem.
 
Ďakujeme.

Odbor Dištančné merania, SHMÚ

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑