SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na VietorPoľadovica Zobraziť výstrahy

Upozornenie pre prevádzkovateľov zariadení RLAN v 5 GHz pásme


V posledných rokoch pribúdajú prípady rušenia meteorologických rádiolokátorov SHMÚ (predovšetkým rádiolokátora na Malom Javorníku) zariadeniami RLAN pracujúcimi na frekvenčnom kanáli blízkom pracovnej frekvencii rádiolokátora. Rušenie sa prejavuje ako rádiolokačný odraz v tvare spojitého alebo prerušovaného lúča, vychádzajúceho z pozície rádiolokátora a smerujúceho k zdroju rušenia, pričom jeho odrazivosť rastie smerom k okraju radarového horizontu (ukážka na obrázku). Vplyvom rušenia dochádza k znehodnoteniu nameraných rádiolokačných dát, či už falošnou detekciou zrážok alebo prekrytím odrazov meteorologických cieľov rušiacim signálom.

Ukážka rušenia meteorologického rádiolokátora na Malom Javorníku RLAN zariadeniami pracujúcimi na blízkej frekvencii:
SHMÚ preto upozorňuje prevádzkovateľov RLAN zariadení pracujúcich v 5 GHz pásme, aby dodržiavali podmienky používania tohto pásma stanovené platným všeobecným povolením Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, a tým eliminovali možnosť rušenia meteorologických rádiolokátorov, ktoré sú v pásme 5600 - 5650 MHz prioritné (chránené). Podľa povolenia musia zariadenia na zabránenie rušenia využívať systém pre dynamický výber frekvencie (DFS) a automatickú reguláciu výkonu (TPC) v súlade s platnou verziou európskej normy EN 301 893. V každom prípade je nutné vyhýbať sa využívaniu frekvenčných kanálov 120 a 124, ktoré sú najbližšie k pracovným frekvenciám rádiolokátorov SHMÚ.

Podrobnejšie informácie o tejto problematike nájdete v článku:
http://www.zive.sk/wi-fi-rusi-meteoradary-preladte-kanaly-ziada-shmu/sc-3-a-311293/default.aspx

Vzhľadom na narastajúci počet prípadov rušenia bol SHMÚ nútený začať s monitoringom RLAN zariadení v 5 GHz pásme. Zistené zariadenia pracujúce na blízkych frekvenčných kanáloch sú následne hlásené Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na prešetrenie.

V poslednom čase pri monitoringu zaznamenávame aj prípady používania neštandardných frekvenčných kanálov v 5 GHz pásme, ktoré nie sú v zozname kanálov stanovených normou 802.11a/h/j/n/ac. Ide napr. o frekvenčné kanály 5605 MHz, 5610 MHz, 5595 MHz a pod. Žiadame prevádzkovateľov RLAN zariadení, aby tieto nepovolené kanály nepoužívali.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený aktuálny zoznam zariadení detekovaných pri monitoringu na rádiolokátore Malý Javorník, ktorých prevádzkovatelia doposiaľ neboli identifikovaní, resp. ktorí odmietajú spolupracovať vo veci nápravy (stav k 28.1.2015):
 
Kanál (frekvencia) SSID Radio Name MAC adresa
120 (5600 MHz) ap5-snv ap5-snv 00:15:6D:7C:6B:AF
120 (5600 MHz) Neded5NTi Neded5NTi 24:A4:3C:F4:0D:76
120 (5600 MHz) Buginet   00:15:6D:F0:67:77
120 (5600 MHz) CT36 4C5E0C8211DF 4C:5E:0C:82:11:DF
120 (5600 MHz)   PB 00:15:6D:E6:2B:10
120 (5600 MHz) isp.drevecko NanoStation M5 24:A4:3C:DA:4F:7D
120 (5600 MHz) Ocsa5N1 Ocsa5N1 24:A4:3C:F4:0D:60

Prípadné informácie o prevádzkovateľoch hore uvedených zariadení môžete posielať sem.
Ďakujeme.

Odbor Dištančné merania, SHMÚ

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑