SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchNízke teplotyPoľadovicaHmla Zobraziť výstrahy

Projekt : Kvantifikácia vplyvu vstupných údajov a parametrov modelového prostriedku na presnosť výstupov stimulačných modelov disperzie v povrchových tokoch (2011-2014)

Názov: Kvantifikácia vplyvu vstupných údajov a parametrov modelového prostriedku na presnosť výstupov simulačných modelov disperzie v povrchových tokoch 
Fond: Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Predmet  riešenia: Zhodnotenie možností, nedostatkov, silných a slabých stránok súčasnej úrovne spôsobu riešenia
kvalitatívnych problémov povrchových tokov, s upriamením pozornosti hlavne na hydrodynamický prístup riešenia disperzie
v povrchových tokoch (aplikácia SWOT  analýzy používania dostupných modelových prostriedkov disperzie v podmienkach Slovenska).

Roky riešenia: 2011 - 2014

Postavenie SHMÚ: spoluriešiteľ projektu
Partneri: UH SAV

Záverečná správa (Názov/Meno zodp. pracovníka): Kvantifikácia vplyvu vstupných údajov ... / Ing. Darina Fábryová, Ing. Darina Takáčová

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑