SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vysoké teplotyBúrky Zobraziť výstrahy

Príspevky pracovníkov SHMÚ prezentované na konferencii

Efektívne využívanie vodných zdrojov v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny (sucho a nedostatok vody)

Medzinárodná konferencia pod záštitou Prioritnej oblasti 4 Kvalita vody Dunajskej stratégie a ministra životného prostredia Slovenskej republiky


Meteorologické a hydrologické sucho 

           Lotta Blaškovičová, Katarína Melová, Jana Poórová, Peter Škoda
           Lívia Labudová, Maroš Turňa
           Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine v sezóne 2015
           Drought monitoring on the Danubian and East Slovakian Lowland during the season 2015 (slovak-english abstract)
 

Opatrenia proti suchu