6. sieť staníc na meranie slnečnej radiácie vrátane merania celk

Sieť na meranie slnečnej radiácie vrátane celkového atmosférického ozónu

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑