SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchVietor Zobraziť výstrahy

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Zobraziť výstrahy

Ciele monitorovacieho subsystému

Sieť pozemných synoptických staníc

Ciele monitorovacieho subsystému


Cieľom tejto siete staníc SHMÚ je merať a pozorovať stav a vývoj počasia v najväčšom možnom rozsahu, frekvencii a s presnosťou a reprezentatívnosťou pre účely synoptickej a leteckej meteorológie, pre meteorologické zabezpečenie činnosti jadrovoenergetických zariadení a vykonávať tiež klimatologické merania a pozorovania.

Merania sa vykonávajú buď automaticky prostredníctvom automatickej meteorologickej stanice, alebo manuálne, pozorovania majú charakter subjektívnych odhadov. Celá sieť je automatizovaná (34 staníc so zariadeniami typu VAISALA MILOS 500 alebo MPS04 s doplnkovým spracovateľským a distribučným systémom IMS3 resp. IMS4). Na leteckej meteorologickej stanici na Letisku gen. M. R. Štefánika v Bratislave pracuje zdvojený letiskový monitorovací systém MIDAS 600 zabezpečujúci monitoring v priestore vzletových a pristávacích dráh a gradientové merania od zeme do výšky 586 metrov. Na letiskách v Poprade a v Košiciach pracuje jednoduchší letiskový systém IMS4.

Počet meraných a pozorovaných veličín predstavuje veľmi rozsiahlu množinu údajov, obsahujúcich jednak exaktne merané prvky ako aj subjektívne stanovované kvalitatívne javy.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑