Aktuálne informácie o kvalite ovzdušia

Projekt Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia bol podporený z Operačného programu Kvalita životného prostredia

Hodinové koncentrácie znečisťujúcich látok

Aktuálne zverejnené hodinové údaje majú len informatívny charakter, nie sú okamžite vyhodnocované.
Údaje sa kontrolujú a vyhodnocujú na základe technických parametrov prístroja nasledujúci pracovný deň v ranných hodinách poverenými pracovníkmi SHMÚ.

Dátum a čas merania:

Stanice SHMÚ

Stanica PM10 PM2.5 O3 SO2 CO NO2 NOx Benzén Hg
Bratislava, Kamenné nám.2621       
Bratislava, Trnavské Mýto1515  27412220.5 
Bratislava, Jeséniova2417283 68  
Bratislava, Mamateyova2523213 1012  
Rovinka, mobilná AMS20  1027514141.2 
Pezinok1416  3252232  
Malacky, Mierové námestie2927 39838491.2 
Nitra, Janíkovce282617  2127  
Nitra, Štúrova2321 1439223591.1 
Topoľníky, Aszód, EMEP232048 734 1.4
Senica, Hviezdoslavova4334 PDL     
Trnava, Kollárova2017  34118240.7 
Sereď, Vinárska2219   79  
Trenčín, Hasičská93 3765580.5 
Bystričany, Rozvodňa SSE5050 *     
Handlová, Morovianska cesta3239 13     
Prievidza, Malonecpalská4140PDL6 1938  
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie5750 17118716392.1 
Banská Bystrica, Zelená5542PDL  2233  
Jelšava, Jesenského262510  612  
Hnúšta, Hlavná3931       
Zvolen, J. Alexyho3430       
Žarnovica, mobilná AMS4942 PDL6781115  
Žiar nad Hronom, Jilemnického4930       
Chopok, EMEP  50  38  
Martin, Jesenského1514  14425110.5 
Ružomberok, Riadok1815302697891 
Žilina, Obežná8534 141511  
Košice, Ďumbierska  4      
Košice, Amurská1916       
Košice, Štefánikova2115 337915230.9 
Kojšovská Hoľa  40  44  
Veľká Ida, Letná1714  389    
Strážske, Mierová1312       
Krompachy, SNP3529 652515271.4 
Humenné, Nám. slobody16123  1518  
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP191727  916  
Gánovce, Meteo. st  31  56  
Prešov, Arm.gen. Ľ. Svobodu1917  57418411.1 
Starina, Vodná nádrž, EMEP  9  1212 1.7
Kolonické sedlo1911       
Vranov nad Top., M.R.Štefánika1010 5     
Bardejov, Pod Vinbargom6619  910  

Stanice ostatných prevádzkovateľov

Stanica PM10 PM2.5 O3 SO2 CO NO2 NOx Benzén TRS H2S
Bratislava, Vlčie Hrdlo10 2713021722  PDL
Bratislava, Pod. Biskupice14192343022023   
Rovinka251624825517201  
Ružomberok, Tatranská cesta12  3 98 2 
Ružomberok, Černová        3 
Lisková        3 
Ružomberok, Riadok 4        4 
Ružomberok, Hrboltová        93

Legenda

 Kvalita ovzdušiaPM10PM2,5O3SO2CONO2
1h1h1h1h1h1h
µg/m3µg/m3µg/m3µg/m3µg/m3µg/m3
 veľmi dobrá0 - 20 0 - 14 0 - 33 0 - 25 0 - 1000 0 - 20
 dobrá >20 - 40 >14 - 25 >33 - 65 >25- 50 >1000 - 2000 >20 - 40
 zhoršená >40 - 100 >25 - 70 >65 - 180 >50 - 350 >2000 - 10000 >40 - 200
 zlá >100 - 180>70 - 140 >180 - 240 >350 - 500 >10000 - 30000 >200 - 400
 veľmi zlá >180 >140 >240 >500 >30000 >400
 znečisťujúca látka sa na tejto stanici nemeria
PDLpod detekčný limit
*hodnoty pre túto znečisťujúcu látku nie sú momentálne dostupné
**reinštalácia zariadenia
  • Hodnoty koncentrácie plynných ZL s výnimkou ortuti (Hg) sú uvedené v µg/m3 (mikrogramoch na meter kubický).
  • Hodnota ortuti (Hg) je uvedená v ng/m3 (nanogramoch na meter kubický).
  • Hodnoty všetkých plynných ZL sú prepočítané na štandardné stavové podmienky (teplota 20°C (293,15 K) a tlak 101,325 kPa).
  • Hodnoty koncentrácie aerosólov PM10 a PM2,5 sú uvedené v µg/m3 (mikrogramoch na meter kubický) pri podmienkach okolia.
  • Údaje sú nevalidované

 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑