Aktuálne informácie o kvalite ovzdušia

Projekt Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia bol podporený z Operačného programu Kvalita životného prostredia

Hodinové koncentrácie znečisťujúcich látok

Aktuálne zverejnené hodinové údaje majú len informatívny charakter, nie sú okamžite vyhodnocované.
Údaje sa kontrolujú a vyhodnocujú na základe technických parametrov prístroja nasledujúci pracovný deň v ranných hodinách poverenými pracovníkmi SHMÚ.

Dátum a čas merania:

Stanice SHMÚ

Stanica PM10 PM2.5 O3 SO2 CO NO2 NOx Benzén Hg
Bratislava, Kamenné nám.3011       
Bratislava, Trnavské Mýto2611  37164960.5 
Bratislava, Jeséniova229643 2021  
Bratislava, Mamateyova244492 2526  
Rovinka, mobilná AMS45  526827280.5 
Malacky, Mierové námestie1911 378727770.3 
Nitra, Janíkovce7969  98  
Nitra, Štúrova2410 31734721150.5 
Topoľníky, Aszód, EMEP1374812 22 1.7
Senica, Hviezdoslavova** *     
Trnava, Kollárova3313  4911012561.2 
Trenčín, Hasičská277 676225310.7 
Bystričany, Rozvodňa SSE136 *     
Handlová, Morovianska cesta1516 12     
Prievidza, Malonecpalská1613*21 3241  
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie3014 960431660.4 
Banská Bystrica, Zelená111148  55  
Jelšava, Jesenského11441  410  
Hnúšta, Hlavná96       
Zvolen, J. Alexyho108       
Žarnovica, mobilná AMS18  437999  
Žiar nad Hronom, Jilemnického1711       
Chopok, EMEP  85  PDL5  
Martin, Jesenského198  128519260.5 
Ružomberok, Riadok131224544817230.4 
Žilina, Obežná301514 3292851  
Košice, Ďumbierska  58      
Košice, Amurská3324       
Košice, Štefánikova3312 542347770.3 
Kojšovská Hoľa  80  22  
Veľká Ida, Letná6815  257    
Strážske, Mierová167       
Krompachy, SNP169 8415**0.5 
Humenné, Nám. slobody321147  1011  
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEPPDL5*  410  
Gánovce, Meteo. st  47  1415  
Prešov, Arm.gen. Ľ. Svobodu268  401561780.5 
Starina, Vodná nádrž, EMEP  45  44 0.6
Kolonické sedlo73       
Vranov nad Top., M.R.Štefánika1714 3     

Stanice ostatných prevádzkovateľov

Stanica PM10 PM2.5 O3 SO2 CO NO2 NOx Benzén TRS H2S
Bratislava, Vlčie Hrdlo37 5462672931  1
Bratislava, Pod. Biskupice22144932442932   
Rovinka411954229023260.4  
Ružomberok, Tatranská cesta13  3 01 5 
Ružomberok, Černová        4 
Lisková        3 
Ružomberok, Riadok 4        3 
Ružomberok, Hrboltová        72

Legenda

 Kvalita ovzdušiaPM10PM2,5O3SO2CONO2
1h1h1h1h1h1h
µg/m3µg/m3µg/m3µg/m3µg/m3µg/m3
 veľmi dobrá0 - 20 0 - 14 0 - 33 0 - 25 0 - 1000 0 - 20
 dobrá >20 - 40 >14 - 25 >33 - 65 >25- 50 >1000 - 2000 >20 - 40
 zhoršená >40 - 100 >25 - 70 >65 - 180 >50 - 350 >2000 - 10000 >40 - 200
 zlá >100 - 180>70 - 140 >180 - 240 >350 - 500 >10000 - 30000 >200 - 400
 veľmi zlá >180 >140 >240 >500 >30000 >400
 znečisťujúca látka sa na tejto stanici nemeria
PDLpod detekčný limit
*hodnoty pre túto znečisťujúcu látku nie sú momentálne dostupné
**reinštalácia zariadenia
  • Hodnoty koncentrácie plynných ZL s výnimkou ortuti (Hg) sú uvedené v µg/m3 (mikrogramoch na meter kubický).
  • Hodnota ortuti (Hg) je uvedená v ng/m3 (nanogramoch na meter kubický).
  • Hodnoty všetkých plynných ZL sú prepočítané na štandardné stavové podmienky (teplota 20°C (293,15 K) a tlak 101,325 kPa).
  • Hodnoty koncentrácie aerosólov PM10 a PM2,5 sú uvedené v µg/m3 (mikrogramoch na meter kubický) pri podmienkach okolia.
  • Údaje sú nevalidované

 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑