Aktuálne informácie o kvalite ovzdušia

Hodinové koncentrácie znečisťujúcich látok

Aktuálne zverejnené hodinové údaje majú len informatívny charakter, nie sú okamžite vyhodnocované.
Údaje sa kontrolujú a vyhodnocujú na základe technických parametrov prístroja nasledujúci pracovný deň v ranných hodinách poverenými pracovníkmi SHMÚ.

Dátum a čas merania:

Stanice SHMÚ

Stanica PM10 PM2.5 O3 SO2 CO NO2 NOx Benzén Hg
Bratislava, Kamenné nám.**       
Bratislava, Trnavské Mýto136  262*** 
Bratislava, JeséniovaPDL*634 1213  
Bratislava, Mamateyova1365PDL 1113  
Rovinka, mobilná AMS24  422519261.8 
Malacky, Mierové námestie1320 PDL609441350.4 
Nitra, JaníkovcePDL1358  **  
Nitra, Štúrova1811 2159231530.4 
Topoľníky, Aszód, EMEPPDL*359 919 1.6
Senica, Hviezdoslavova1812 5     
Trnava, Kollárova7PDL  407**0.2 
Trenčín, Hasičská224 PDL47641950.4 
Bystričany, Rozvodňa SSE4136 14     
Handlová, Morovianska cesta2112 14     
Prievidza, Malonecpalská22172715 4586  
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie84 1492417390.5 
Banská Bystrica, Zelená81360  22  
Jelšava, Jesenského675215  **  
Hnúšta, Hlavná6056       
Zvolen, J. Alexyho58       
Žiar nad Hronom, Jilemnického76       
Chopok, EMEP  88  PDL6  
Martin, Jesenského123  74538820.7 
Ružomberok, Riadok5549412*29631.9 
Ružomberok, mobilná AMS38  23942133  
Žilina, Obežná403522 4443980  
Košice, Ďumbierska  15      
Košice, Amurská3831       
Košice, Štefánikova5540 799476292* 
Kojšovská Hoľa  61  412  
Veľká Ida, Letná3931  548    
Strážske, Mierová4342       
Krompachy, SNP5441 467027614.2 
Humenné, Nám. slobody352933  1723  
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP141659  917  
Gánovce, Meteo. st  68  512  
Prešov, Arm.gen. Ľ. Svobodu7051  645642463.2 
Starina, Vodná nádrž, EMEP  47  22 1.8
Kolonické sedlo2320       
Vranov nad Top., M.R.Štefánika4537 5     

Stanice ostatných prevádzkovateľov

Stanica PM10 PM2.5 O3 SO2 CO NO2 NOx Benzén TRS H2S
Bratislava, Vlčie Hrdlo8 6122091822  0
Bratislava, Pod. Biskupice9 *****   
Rovinka18 57919723302.1  
Ružomberok, Tatranská cesta68  6 3976 9 
Ružomberok, Černová        2 
Lisková        2 
Ružomberok, Riadok 4        2 
Ružomberok, Hrboltová        21

Legenda

 Kvalita ovzdušiaPM10PM2,5O3SO2CONO2
1h1h1h1h1h1h
µg/m3µg/m3µg/m3µg/m3µg/m3µg/m3
 veľmi dobrá0 - 20 0 - 14 0 - 33 0 - 25 0 - 1000 0 - 20
 dobrá >20 - 40 >14 - 25 >33 - 65 >25- 50 >1000 - 2000 >20 - 40
 zhoršená >40 - 100 >25 - 70 >65 - 180 >50 - 350 >2000 - 10000 >40 - 200
 zlá >100 - 180>70 - 140 >180 - 240 >350 - 500 >10000 - 30000 >200 - 400
 veľmi zlá >180 >140 >240 >500 >30000 >400
 znečisťujúca látka sa na tejto stanici nemeria
PDLpod detekčný limit
*hodnoty pre túto znečisťujúcu látku nie sú momentálne dostupné
**reinštalácia zariadenia
  • Hodnoty koncentrácie plynných ZL s výnimkou ortuti (Hg) sú uvedené v µg/m3 (mikrogramoch na meter kubický).
  • Hodnota ortuti (Hg) je uvedená v ng/m3 (nanogramoch na meter kubický).
  • Hodnoty všetkých plynných ZL sú prepočítané na štandardné stavové podmienky (teplota 20°C (293,15 K) a tlak 101,325 kPa).
  • Hodnoty koncentrácie aerosólov PM10 a PM2,5 sú uvedené v µg/m3 (mikrogramoch na meter kubický) pri podmienkach okolia.
  • Údaje sú nevalidované

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑