SHMÚ 65 rokov / 1954-2019 - Ďakujeme našim partnerom
SHMÚ 65 rokov / 1954-2019 - Ďakujeme mediálnym partnerom


SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Prízemný mráz Zobraziť výstrahy

Adaptácie na klimatickú zmenu

                    

Projekt: Dôsledky klimatickej zmeny a možné adaptačné opatrenia v jednotlivých sektoroch

Tento projekt navrhlo a financovalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v rámci Operačného programu OPŽP-PO3-08-5 ITMS 24130120015.
Implementačná inštitúcia: Slovenský hydrometeorologický ústav

Spolupracujúce organizácie: EFRA Zvolen, EMPA Bratislava
Projekt bol realizovaný v rokoch 2009-2011, financovaný z fondov EÚ. Hlavným cieľom predkladaného projektu bolo priniesť integrujúci materiál, ktorý by komplexnejšie zohľadňoval dôsledky dopadov klimatickej zmeny v najdôležitejších sektoroch z hľadiska prírodných a spoločenských potrieb. Projekt sa zaoberal dôsledkom klimatických zmien na 8 sektorov, navrhol možné adaptačné opatrenia a priniesol ich ekonomické hodnotenie.
Záverečná správa je rozdelená na dve časti, a to sumár s opisom projektu vrátane kumulatívneho zoznamu dosiahnutých výsledkov a odporúčaní a záverečnú technickú správu obsahujúcu metodiky hodnotení, hodnotenia a projekcie klímy, hodnotenia daného stavu v jednotlivých sektoroch a detailné výsledky vztiahnuté na projekcie klímy.

 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑