SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchSnehové jazyky a závejeVietor Zobraziť výstrahy

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň z trvalého dažďa Povodeň Zobraziť výstrahy

Projekt DAREFFORT

                     
 

Názov projektu:               Danube River Basin Enhanced Flood Forecasting Cooperation

Acronym projektu:           DAREFFORT

Číslo projektu:                  DTP2-064-2.1

Názov programu:              Danube Transnational Programme
 
Cieľ a obsah projektu:       

Jedným z preventívnych  opatrení na zmiernenie povodňových rizík, lepšiu ochranu ľudských životov a majetku je čo najpresnejšia  hydrologická  predpoveď v dostatočnom časovom predstihu . Spoľahlivé hydrologické údaje sú základom  prognostického systému v ktorejkoľvek krajine.  

Vytvorenie štandardizovanej medzinárodnej platformy pre výmenu hydrometeorologických dát, ktorá pomôže zlepšiť kvalitu a efektívnosť predpovedných systémov v jednotlivých krajinách je hlavným cieľom projektu. Dôležitým prvkom riešenia projektu  je princíp solidarity a výmena skúsenosti . Koncoví užívatelia v jednotlivých krajinách budú informovaní o priebehu a výsledkoch projektu na  národných workshopoch a prostredníctvom prvkov mediálnej komunikácie.

Dátum začiatku:        1.6.2018
Dátum ukončenia:    31.5.2021

Vedúci partner:         VIZITERV Environ Ltd

Projektoví partneri:

ERDF PP1              General Directorate of Water Management
ERDF PP2              STASA Steinbeis Applied Systems Analysis GmbH
ERDF PP3              Economica GmbH
ERDF PP4              Slovak Water Management Enterprise, state enterprise
ERDF PP5              Slovak Hydrometeorological Institute
ERDF PP6              Croatian Waters - Legal entity for water management
ERDF PP7              National Institute of Hydrology and Water Management
ERDF PP8              National Institute of Meteorology and Hydrology at the Bulgarian Academy of Sciences
ERDF PP9              University of Ljubljana
ENI UA PP1            Ukrainian Hydrometerological Center of the State Emergency Service of Ukraine
ASP1                      International Commission for the Protection of the Danube River
ASP2                      Ministry of Foreign Affairs and Trade
ASP3                      Slovenian Environmental Agency
ASP4                      Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia
ASP5                      JOINT RESEARCH CENTRE- EUROPEAN COMMISSION
ASP6                      World Meteorological Organization
ASP7                      International Sava River Basin Commission
ASP8                      Federal Ministry of Sustainability and Tourism; Department – Water / Subdep. Water Balance
ASP9                      Bavarian State Ministry of the Environment and Consumer Protection
ASP10                    Czech Hydrometeorological Institute
ASP11                    Republic Hydrometeorological Service of Serbia
ASP12                    State Hydrometeorological Service of the Republic of Moldova​


Webová stránka projektu:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dareffort


Kontakt:
Ing. Valéria Wendlová
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15  Bratislava
Tel.: 02/594 15 196
valeria.wendlova@shmu.sk

VÝSTUPY
 
WP5.1  KNOWLEDGE EXCHANGE WORKSHOP – Výmena skúseností s používaním produktov Hydrologickej predpovednej služby- 11.9.2019 Bratislava
Prezentácie :
Wendlová:   Projekt Dareffort - Zlepšenie spolupráce pri predpovedaní povodní v povodí Dunaja
Lešková :     Hydrologická predpovedná služba
Mikuličková: Hydrologické predpovede
Kopáčiková: Vyhodnotenie dotazníka


 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑