Verejne prístupné informácie

Sieť staníc s klimatologickým programom pozorovania

Verejne prístupné informácie

Údaje sú spracované vo forme ročeniek, ktoré sú určené pre vnútornú potrebu SHMÚ, verejne sú prístupné "Klimatologické hodnotenia jednotlivých rokov" a vybrané klimatologické informácie.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑