Prehľad počasia za mesiac

Synoptický prehľad za mesiac jún 2024

Na začiatku mesiaca ovplyvnila počasie u nás tlaková níž, ktorej stred sa presúval zo severného Jadranu cez naše územie ďalej na severovýchod. S ňou súvisiace frontálne rozhranie sa presúvalo cez našu oblasť nad Ukrajinu. Za ním sa do karpatskej oblasti 5.6. rozšíril nevýrazný výbežok tlakovej výše. Nevýrazné pole relatívne vyššieho tlaku vzduchu sa v našej oblasti udržiavalo až do 9.6. Na prelome prvej a druhej dekády sa nad Škandináviou vytvorila rozsiahla oblasť nízkeho tlaku. S ňou spojený studený front postúpil do našej oblasti, kde sa vlnil. Ďalší frontálny systém spojený s hlbokou tlakovou nížou so stredom nad Britskými ostrovmi nás ovplyvnil 15.6. a 16.6. V období od 17.6 do 19.6. sa do našej oblasti od juhu rozšíril okraj tlakovej výše spočiatku so stredom nad Alpami a centrálnym Stredomorím, neskôr nad Balkánom. Súčasne k nám po jej zadnej strane prúdil od juhozápadu veľmi teplý vzduch. 20.6. prešiel cez naše územie na juhovýchod nevýrazný studený front a za ním sa rozšírila od severozápadu nad naše územie tlaková výš. Jej stred sa postupne presunul cez strednú Európu až nad Balkán. 22.6. postúpil cez naše územie na východ studený front, ktorý sa nad východnými Karpatmi vlnil. 23.6. sa od západu rozšíril do našej oblasti okraj tlakovej výše. Jej stred sa postupne presúval z Dánska nad Baltské more. Od 26.6. až do 29.6. sa nad našou oblasťou v teplom a vlhkom vzduchu nachádzalo nevýrazné tlakové pole. V závere mesiaca postupoval od západu nad Česko a Rakúsko studený front spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa presúval cez Nemecko a Poľsko až nad Pobaltie. Pred ním v našej oblasti vyvrcholil prílev veľmi teplého, pôvodom tropického vzduchu od juhozápadu.
VYDAL: SHMÚ, OMPaV, PZ 2.7.2024 11:00 LSEČ

                                                                                                                                                           

"Prehľad počasia za mesiac" je aktualizovaný 3. deň nasledujúceho mesiaca.