Prehľad počasia za mesiac

Synoptický prehľad za mesiac október 2022

Na začiatku mesiaca postúpil od západu do strednej Európy studený front spojený s rozsiahlou tlakovou nížou so stredom nad Islandom. Za ním k nám 2.10. začal prúdiť od severozápadu morský vzduch. 4.10. sa z alpskej oblasti presúvala cez strednú Európu až nad Balkán tlaková níž. 5.10. postupoval cez Poľsko ďalej na východ teplý front, za ktorým k nám začal od juhozápadu prúdiť teplejší vzduch. 6.10. počasie v našej oblasti ovplyvňoval pás vysokého tlaku vzduchu, tiahnuci sa z Biskajského zálivu cez strednú Európu až nad čiernomorskú oblasť. 7.10. sa presúvala cez našu oblasť smerom na východ tlaková výš, spočiatku však počasie na východe čiastočne ovplyvňoval rozpadávajúci sa studený front. 8.10. sa presunula tlaková níž z Ukrajiny ďalej na východ a zároveň postúpil od západu nad Francúzsko a Nemecko studený front. 9.10. postupoval studený front cez našu oblasť ďalej na východ. Za ním sa do strednej Európy od západu presunula tlaková výš. 10.10. počasie v našej oblasti ovplyvňovala tlaková výš so stredom nad západnou Ukrajinou. 11.10. postupoval v plytkej brázde nízkeho tlaku vzduchu cez strednú Európu smerom na východ rozpadávajúci sa studený front. Za ním sa k nám od západu rozšíril okraj tlakovej výše. 12.10. počasie u nás ovplyvňovala tlaková výš, ktorej stred sa presúval cez Poľsko ďalej na východ. 13.10. sa stred tlakovej výše presunul nad Ukrajinu a počasie u nás bolo stále pod jej vplyvom. 14.10. začal vplyv tejto tlakovej výše od východu slabnúť a súčasne postúpil do našej oblasti od západu rozpadávajúci sa oklúzny front. 15.10. postúpil do strednej Európy teplý front, ktorý sa v našej oblasti rozpadával. 17.10. k nám prúdil teplý vzduch po zadnej strane rozsiahlej oblasti vysokého tlaku vzduchu, ktorá sa tiahla z juhozápadného Ruska cez Balkán až nad Stredomorie. 18.10. vplyv vysokého tlaku vzduchu v našej oblasti začal slabnúť a 19.10. prešiel cez naše územie ďalej na juhovýchod studený front, za ktorým sa 20.10. presúvala cez našu oblasť smerom na juhovýchod tlaková výš. 21.10. začal po južnom okraji rozsiahlej a hlbokej tlakovej níže v oblasti Britských ostrovov prúdiť do našej oblasti od juhozápadu vlhší vzduch. 23.10. sa od juhozápadu prechodne rozšíril do alpskej a karpatskej oblasti okraj tlakovej výše a po jej zadnej strane k nám prúdil teplejší vzduch. 24.10. postupoval cez Poľsko ďalej na severovýchod teplý front, za ktorým k nám prúdil od juhozápadu teplý vzduch. 25.10. prešiel od západu cez našu oblasť zvlnený studený front. Za ním sa k nám z alpskej oblasti rozšíril výbežok tlakovej výše. 26.10. od juhozápadu zasahovala do strednej Európy tlaková výš. Po jej zadnej strane k nám prúdil teplý vzduch. Od 27.10. sa nad našou oblasťou nachádzala tlaková výš. Súčasne k nám od západu prúdil, najmä vo vyšších vrstvách ovzdušia, teplý a neskôr až veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch. 30.10. postúpil cez Pobaltie a Poľsko smerom na východ frontálny systém, ktorý čiastočne ovplyvnil počasie aj u nás. 31.10. počasie u nás vo veľmi teplom vzduchu ovplyvňovala rozsiahla tlaková výš nad strednou Európou.
VYDAL: SHMÚ, OMPaV, NP 31.10.2022 14:35 SEČ

                                                                                                                                                           

"Prehľad počasia za mesiac" je aktualizovaný 3. deň nasledujúceho mesiaca.