Prehľad počasia za mesiac

Synoptický prehľad za mesiac november 2023

1.11. sa od juhozápadu do našej oblasti rozšíril výbežok vyššieho tlaku. 2.11. začal od juhozápadu do karpatskej oblasti prúdiť teplý vzduch po prednej strane hlbokej tlakovej níže so stredom nad Britskými ostrovmi. S ňou spojený zvlnený studený front prešiel 3.11. cez územie Slovenska smerom na východ. 4.11. sa v alpskej oblasti sformovala frontálna vlna a 5.11. postupovala do karpatskej oblasti. Až do 7.11. sa nad našou oblasťou udržiavalo pole nevýrazného relatívne vyššieho tlaku vzduchu. 8.11. prešla cez územie Slovenska smerom na severovýchod frontálna vlna, spojená prechodne s plytkou tlakovou nížou nad Slovenskom, Maďarskom a Rumunskom. Do 10.11. počasie v našej oblasti ovplyvňovala tlaková výš zasahujúca od juhu, neskôr od juhovýchodu. Zároveň od západu do strednej Európy postúpil zvlnený studený front, spojený s tlakovou nížou so stredom nad Severným morom. Cez územie Slovenska prešiel 11.11. smerom na východ. Za ním sa 12.11. od juhozápadu do strednej Európy rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu. Zároveň sa pri Britských ostrovoch prehĺbila tlaková níž, jej stred sa presúval nad Baltské more a teplý front s ňou spojený postúpil 13.11. od západu do strednej Európy a 14.11. studený front. 15.11. sa cez strednú Európu smerom na východ presúvala frontálna vlna spojená s tlakovou nížou so stredom nad Poľskom. 17.11. sa cez strednú Európu smerom nad Balkán presúval stred tlakovej níže a po jej zadnej strane 18.11. prenikal od severu až severovýchodu studený vzduch. V ňom nad strednou Európu zmohutnela tlaková výš. 19.-20.11. postúpil od západu do strednej Európy frontálny systém, spojený s tlakovou nížou so stredom nad Britániou. Do 22.11. sa v našej oblasti udržiavalo spočiatku nevýrazné pole relatívne nižšieho tlaku vzduchu, neskôr výbežok tlakovej výše so stredom juhozápadne od Britských ostrovov. 23.11. tento výbežok zoslabol a 24.11. prešiel cez našu oblasť smerom na juh výrazný studený front spojený s hlbokou a rozsiahlou tlakovou nížou so stredom nad západným Ruskom. Za ním k nám cez víkend prúdil studený morský, pôvodom arktický vzduch od severu. 27.11. sa v studenom vzduchu od juhu do našej oblasti prechodne rozšíril výbežok vyššieho tlaku. Zároveň sa nad západnou Európou prehĺbila tlaková níž a spolu s frontálnym systémom sa 28.11. presúvala cez strednú Európu nad Rumunsko. Pri jej postupe nad Bielorusko k nám po jej zadnej strane 29.11. vrcholí prílev studeného pôvodom arktického vzduchu. Súčasne sa z Álp nad Balkán predúva tlaková výš. 30.11. je počasie pod vplyvom rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku, tiahnucej sa z juhozápadnej Európy až nad Pobaltie.
VYDAL: SHMÚ, OMPaV, NH 2.12.2023 16:00 LSEČ

                                                                                                                                                           

"Prehľad počasia za mesiac" je aktualizovaný 3. deň nasledujúceho mesiaca.