Povodňová správa

ISSN: 2729-918X (online)

Povodeň v Dierovej (Orava, 19.7.2018)Povodeň v Lietavskej Lúčke (Rajčanka, 2.6.2010)Blesková povodeň vo Vrátnej doline (Varínka, 21.7.2014)Ľadová povodeň na Kysuci (február 2012)

Povodňová správa obsahuje analýzu hydrometeorologických podmienok vzniku a vývoja povodňovej situácie na monitorovaných tokoch v čiastkových povodiach Slovenska. Nepravidelne sú publikované tzv. mimoriadne povodňové správy. Tie osobitne vyhodnocujú povodňové situácie, ktoré sa vyskytli v jednotlivých čiastkových povodiach v priebehu celého roka. Pravidelne, raz ročne vo februári vychádza tzv. ročná povodňová správa, ktorá podáva ucelený prehľad o povodniach na celom území Slovenska za predchádzajúci kalendárny rok.


2024 (ročník 4)

2023 (ročník 3)

2022 (ročník 2)

2021 (ročník 1)

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

© Slovenský hydrometeorologický ústav