Povodňová správa

ISSN: 2729-918X (online)

Povodeň v Dierovej (Orava, 19.7.2018)Povodeň v Lietavskej Lúčke (Rajčanka, 2.6.2010)Blesková povodeň vo Vrátnej doline (Varínka, 21.7.2014)Ľadová povodeň na Kysuci (február 2012)

Povodňová správa obsahuje analýzu hydrometeorologických podmienok vzniku a vývoja povodňovej situácie na monitorovaných tokoch v čiastkových povodiach Slovenska. Nepravidelne sú publikované tzv. mimoriadne povodňové správy. Tie osobitne vyhodnocujú povodňové situácie, ktoré sa vyskytli v jednotlivých čiastkových povodiach v priebehu celého roka. Pravidelne, raz ročne vo februári vychádza tzv. ročná povodňová správa, ktorá podáva ucelený prehľad o povodniach na celom území Slovenska za predchádzajúci kalendárny rok.


2021 (ročník 1)

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

© Slovenský hydrometeorologický ústav