Snehové spravodajstvo

Zásoby vody v snehovej pokrývke [mil. m3] - Povodie Váhu - 2021/2022
DátumLipt. MaraOravaKrpeľanyŽilinaHričovNosiceVáh po Nosice
06.12.202134.3412.2728.2821.7820.425.14122.24

História: