Klimatický atlas Slovenska

Vážení priatelia,
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal publikáciu Klimatický atlas Slovenska. Ako súpravu, t.j. tlačenú knižnú + elektronickú verziu na CD, si Klimatický atlas Slovenska  môžete zakúpiť na SHMÚ. Jeho cena je 46,42 Eur vrátane DPH. Pri zaslaní poštou sa účtuje aj poštovné a balné.
 

Predaj atlasu je možný len na základe doručenej  záväznej objednávky na adresu:
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
Kontaktná osoba: Jana Bacigalová (tel. 02/ 594 15 129, e-mail: jana.bacigalova@shmu.sk)
Atlas Vám spolu s faktúrou zašleme na adresu uvedenú v objednávke.
 
Záujemcovia, ktorí si chcú atlas kúpiť osobne, môžu prísť na bratislavskú adresu ústavu, ako aj na regionálne pracoviská SHMÚ v Košiciach a Banskej Bystrici. V čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. na vrátnici týchto pracovísk oznámte, že chcete kúpiť Klimatický atlas. Kontaktná osoba prevezme Vašu vyplnenú záväznú objednávku. Po vyplnení a podpísaní preberacieho protokolu si budete môcť prevziať atlas osobne. Faktúra na úhradu atlasu Vám bude doručená poštou.
 
Adresa pracovísk:
 
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
Kontaktná osoba: Jana Bacigalová (tel. 02/ 594 15 129, e-mail: jana.bacigalova@shmu.sk)
 
 
Regionálne pracovisko SHMÚ Banská Bystrica
Zelená 5
975 90 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Mgr. Zora Snopková, PhD (tel. 048/ 47 29 665, e-mail: zora.snopkova@shmu.sk)
 
 
Regionálne pracovisko SHMÚ Košice
Ďumbierska 26
041 17 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Helena Hlavatá, PhD. (tel. 055/ 79 61 741, e-mail: helena.hlavata@shmu.sk)