Prízemné tlakové pole

Snímok prízemného tlakového poľa