Úhrn zrážok

Pre zobrazenie detailu a grafu prejdite myšou ponad stanicu na mape
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Úhrny zrážok za 24 hod. k dátumu a času 13.7.2024 05:00

V čase mrazov sú uvedené len stanice, ktoré dokážu merať snehové zrážky.
 0-1 mm 0-1 mm  1-5 mm 1-5 mm  5-10 mm 5-10 mm  10-20 mm 10-20 mm  20-35 mm 20-35 mm  35-50 mm 35-50 mm  50-70 mm 50-70 mm  70-90 mm 70-90 mm  viac ako 90 mm viac ako 90 mm 

Typ stanice: AWS – automatická meteorologická stanica; AWS2 – automatická meteorologická stanica 2. generácia;
APS – automatická zrážkomerná stanica; APS2 – automatická zrážkomerná stanica 2. generácia; AHS – automatická hydrologická stanica so zrážkomerom

Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Povodie Morava
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Myjava AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.9 10-20 mm 16.4 10-20 mm 16.4
Turá Lúka - Svacenický jarok AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1 10-20 mm 18.1 10-20 mm 18.1
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 3 10-20 mm 13.5 10-20 mm 13.5
Brezová pod Bradlom APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.7 10-20 mm 15.1 10-20 mm 15.1
Jablonica - Myjava AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 4.2 5-10 mm 5.7 5-10 mm 5.7
Jablonica APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 4 5-10 mm 5.6 5-10 mm 5.6
Vrbovce APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 9.4 20-35 mm 22.6 20-35 mm 22.6
Sobotište - Teplica AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 1 1-5 mm 3.7 1-5 mm 3.7
Senica - Kunov AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.9 1-5 mm 4.5 1-5 mm 4.5
Smrdáky APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 4.1 5-10 mm 6 5-10 mm 6
Šaštín - Stráže APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.4 5-10 mm 5.2 5-10 mm 5.2
Skalica APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2 10-20 mm 12.3 10-20 mm 12.3
Radošovce APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.9 5-10 mm 5.5 5-10 mm 5.5
Holíč AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.1 10-20 mm 13.8 10-20 mm 13.8
Kopčany - Morava AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 7.7 5-10 mm 7.7
Moravský Svätý Ján AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.6 1-5 mm 1.6
Plavecký Peter APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 1-5 mm 2.1 1-5 mm 3.7 1-5 mm 3.8
Sološnica APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.3 1-5 mm 1.4
Rohožník - Rudavka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1.9 1-5 mm 1.9
Veľké Leváre - Rudava náhon AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1.9 1-5 mm 1.9
Vysoká pri Morave - Morava AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 5-10 mm 5.6 5-10 mm 5.6
Pernek APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 3.1 5-10 mm 6.2
Láb - Močiarka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Zohor - Suchý potok AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 4.4 1-5 mm 4.4
Priemery: 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.8 5-10 mm 7.5 5-10 mm 7.6
Povodie Dunaj
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Bratislava-Devín-lom - Dunaj AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.7 5-10 mm 5.4
Bratislava - Mlynská Dolina AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 10-20 mm 10.9 20-35 mm 34
Bratislava - Koliba APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 8.6 20-35 mm 27.4
Bratislava - Koliba AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 7.9 20-35 mm 26.8
Bratislava-Malé Pálenisko - Malý Dunaj AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 1 1-5 mm 4.2 10-20 mm 16.5
Bratislava - Dunaj AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 9.9 10-20 mm 18.3
Bratislava-Čunovo - Mošonský Dunaj AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 5-10 mm 5.1 20-35 mm 22.4
Hamuliakovo - Dunaj AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 3.4 20-35 mm 23.9
Gabčíkovo AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1
Zlatná na Ostrove - Dunaj AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Hurbanovo AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Gbelce APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 5.3 5-10 mm 5.3
Mužla AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Štúrovo - Dunaj AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Priemery: 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 1-5 mm 4 10-20 mm 12.9
Povodie Horný Váh
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Liptovská Teplička APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 7 5-10 mm 7
Liptovská Teplička - Čierny Váh AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 4.2 1-5 mm 4.2
VN Čierny Váh - Čierny Váh AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 1 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2
VN Čierny Váh APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.8 0-1 mm 0.8
Východná - Biely Váh AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Vyšná Boca APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2
Malužiná - Boca AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1 1-5 mm 1
Kráľová Lehota - Boca AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2
Kráľová Lehota - Hybica AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2
Liptovský Hrádok - Váh AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.9 5-10 mm 9.6 5-10 mm 9.6
Liptovský Hrádok AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.8 10-20 mm 11.1 10-20 mm 11.1
Podbanské AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1 5-10 mm 9.9 5-10 mm 9.9
Podbanské - Belá AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 1.5 10-20 mm 10 10-20 mm 10
Dovalovo - Dovalovec AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2 1-5 mm 4.4 1-5 mm 4.4
Liptovský Ján - Štiavnica AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.8 10-20 mm 17 10-20 mm 17.2
Podtureň - Jamníček AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.2 10-20 mm 16.7 10-20 mm 16.7
Iľanovo - Iľanovianka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.2 10-20 mm 13.9 10-20 mm 14.1
Liptovský Mikuláš - Váh AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 5-10 mm 9.2 5-10 mm 9.2
Demänovská Dolina - Jasná APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 3.6 20-35 mm 31.7 20-35 mm 31.7
Liptovský Mikuláš-Demänová - Demänovka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 4 10-20 mm 13.9 10-20 mm 13.9
Liptovský Mikuláš-Lipt. Ondrašová AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.9 5-10 mm 6.6 5-10 mm 7.3
Liptovský Mikuláš-Lipt. Ondrašová - Jalovecký potok AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7 5-10 mm 6.3 5-10 mm 6.8
Svätý Kríž - Palúdžanka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7 5-10 mm 6.6 5-10 mm 6.6
Huty APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4 1-5 mm 4 1-5 mm 4
Liptovská Sielnica - Kvačianka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 4.2 1-5 mm 4.2
Prosiek - Prosiečanka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 3.5 1-5 mm 3.5
Vlachy - Kľačianka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 1-5 mm 2.4 1-5 mm 2.4
Partizánska Ľupča - Ľupčianka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.7
Bešeňová - Váh AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2
Štiavnička (Ružomberok) AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.4 1-5 mm 4.6 1-5 mm 4.6
Liptovská Lúžna - Lúžňanka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 5-10 mm 6.7 5-10 mm 6.7
Liptovská Osada AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.6 5-10 mm 7.7 5-10 mm 7.7
Hubová - Váh AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 3.7 1-5 mm 3.7
Ľubochňa APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2
Ľubochňa - Ľubochnianka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2
Oravská Lesná AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 10-20 mm 16.3 20-35 mm 20.6 20-35 mm 20.6
Zákamenné - Biela Orava AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1 20-35 mm 20.7 20-35 mm 22.4 20-35 mm 22.4
Novoť APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 10-20 mm 17.3 20-35 mm 21 20-35 mm 21
Lokca APS2 13.07.2024 05:00    0-1 mm 0.1 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.3 1-5 mm 1.3
Mútne APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.6 10-20 mm 13.2 10-20 mm 15.6 10-20 mm 15.7
Oravské Veselé AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 10-20 mm 13.5 10-20 mm 13.8 10-20 mm 13.8
Oravská Jasenica - Veselianka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.7
Oravská Polhora APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 10-20 mm 18.9 10-20 mm 19 10-20 mm 19.3
Oravská Polhora - Polhoranka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Rabča AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 3.1 1-5 mm 3.1 1-5 mm 3.4
Zubrohlava - Polhoranka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5
Jablonka - Piekielnik AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.5 1-5 mm 2 1-5 mm 2
Suchá Hora APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.3 1-5 mm 2.3
Trstená - Jelešňa AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2 1-5 mm 4.2 1-5 mm 4.2
Tvrdošín - Orava AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5
Oravice APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 5-10 mm 8.2 5-10 mm 8.2
Liesek AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 1-5 mm 2 1-5 mm 2
Trstená - Oravica AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5
Zuberec APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 5-10 mm 7.5 5-10 mm 7.5
Oravský Biely Potok - Studený potok AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5
Chlebnice - Chlebnický potok AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5
Oravský Podzámok AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.8 0-1 mm 0.8
Oravský Podzámok - Orava AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.9 0-1 mm 0.9
Zázrivá APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 13.9 10-20 mm 19.5 10-20 mm 19.5
Párnica APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 4.9 5-10 mm 6 5-10 mm 6
Párnica - Zázrivka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 5.6 5-10 mm 6.8 5-10 mm 6.8
Turčianska Štiavnička APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.8 1-5 mm 3.1 1-5 mm 3.4
Turček APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 1-5 mm 2.8 1-5 mm 2.8
Turček - Turiec AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 1-5 mm 3.4 1-5 mm 3.4
Ivančiná - Turiec AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 6.7 5-10 mm 6.7
Turčianske Teplice AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 3.4 1-5 mm 3.4
Háj - Somolický potok AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 5-10 mm 6.4 5-10 mm 6.4
Mošovce - Čierna voda AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 5.2 5-10 mm 5.2
Kláštor pod Znievom - Vríca AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 5.7 20-35 mm 29.1 20-35 mm 29.1
Kláštor pod Znievom APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.9 10-20 mm 15.4 10-20 mm 15.4
Blatnica - Gaderský potok AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 4.5 1-5 mm 4.5
Blatnica APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 5.5 5-10 mm 5.5
Žabokreky (pri Martine) AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.4 5-10 mm 6.7 5-10 mm 6.7
Martin - Turiec AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 8.5 10-20 mm 11.2 10-20 mm 11.2
Martinské hole APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 8.1 20-35 mm 23.7 20-35 mm 23.7
Martin - Pivovarský potok AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 10-20 mm 16.3 20-35 mm 21 20-35 mm 21
Turany - Čiernik AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 1-5 mm 2.6 1-5 mm 4.6 1-5 mm 4.6
Strečno - Váh AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 5-10 mm 9.9 20-35 mm 21.3 20-35 mm 21.3
Terchová - Vrátna dolina APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 10.8 10-20 mm 13.6 10-20 mm 13.6
Belá - Beliansky potok AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 10-20 mm 12.7 10-20 mm 15.4 10-20 mm 15.4
Stráža - Varínka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 15 20-35 mm 21.9 20-35 mm 21.9
Žilina-Vlčince AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 20-35 mm 20.6 35-50 mm 45.2 35-50 mm 45.2
Makov APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2 20-35 mm 29.4 20-35 mm 29.8
Klokočov - Predmieranka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.7 10-20 mm 12.1 10-20 mm 12.1
Turzovka AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.3 10-20 mm 11.5 10-20 mm 11.5
Turzovka - Kysuca AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1 10-20 mm 12.6 10-20 mm 12.6
Skalité APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 11.1 20-35 mm 26.4 20-35 mm 26.4
Čadca - Čierňanka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.4 10-20 mm 11.3 10-20 mm 11.3
Čadca - Kysuca AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 1-5 mm 3.2 10-20 mm 12.3 10-20 mm 12.3
Čadca-Horelica AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 6.2 10-20 mm 15.9 10-20 mm 15.9
Nová Bystrica - Bystrica AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1.5 20-35 mm 20.3 20-35 mm 24.7 20-35 mm 24.7
Stará Bystrica APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.8 20-35 mm 28.6 35-50 mm 36.3 35-50 mm 36.3
Zborov nad Bystricou - Bystrica AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 10-20 mm 19.6 35-50 mm 39.5 35-50 mm 39.5
Horný Vadičov APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 20-35 mm 30.3 35-50 mm 42.7 35-50 mm 42.7
Kysucké Nové Mesto - Kysuca AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 15.6 35-50 mm 38.8 35-50 mm 38.8
Nesluša APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 14.7 20-35 mm 23 20-35 mm 23
Rajecká Lesná - Lesňanka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.5 10-20 mm 13.8 10-20 mm 13.8
Rajecká Lesná APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 3.5 10-20 mm 15.3 10-20 mm 15.3
Šuja - Rajčanka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.5 1-5 mm 1.2 1-5 mm 4.1 1-5 mm 4.1
Rajecké Teplice - Kunerádsky potok AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 10 20-35 mm 22.6 20-35 mm 22.6
Stránske APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 7.6 20-35 mm 29.1 20-35 mm 29.1
Poluvsie - Rajčanka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 5-10 mm 9.1 20-35 mm 29.3 20-35 mm 29.3
Žilina-Závodie - Rajčanka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 20-35 mm 20.9 20-35 mm 33.7 20-35 mm 33.7
Bytča - Petrovička AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7 10-20 mm 17.1 10-20 mm 17.1
Jasenica - Papradnianka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 10-20 mm 15.4 10-20 mm 15.4
Prečín - Domanižanka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2 10-20 mm 18.9 10-20 mm 18.9
Považská Bystrica - Mošteník AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.7 20-35 mm 23.1 20-35 mm 23.1
Považská Bystrica-Kúnovec APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 20-35 mm 20.2 20-35 mm 20.2
Lazy pod Makytou APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 13.1 10-20 mm 13.8
Vydrná - Petrinovec AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 10-20 mm 12.9 10-20 mm 14.9
Dohňany - Biela voda AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 10-20 mm 12.9 10-20 mm 12.9
Pružina APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 20-35 mm 26.7 20-35 mm 26.7
Tŕstie - Pružinka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 20-35 mm 21.8 20-35 mm 21.8
Visolaje - Pružinka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 10-20 mm 15.2 10-20 mm 15.2
Beluša AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 15.9 10-20 mm 15.9
Zubák APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 20-35 mm 21.6 20-35 mm 21.8
Tuchyňa - Tovarský potok AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 10-20 mm 14.9 10-20 mm 14.9
Košecké Podhradie APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 10-20 mm 18 10-20 mm 18.3
Horné Srnie - Vlára AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 16.1 10-20 mm 16.1
Horné Srnie APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 19.8 20-35 mm 20.3
Horná Súča APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 20-35 mm 25.5 20-35 mm 25.5
Trenčianske Teplice - Teplička AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 16.4 10-20 mm 16.4
Trenčín AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 20-35 mm 22.7 20-35 mm 24.8
Selec APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 20-35 mm 21.2 20-35 mm 21.3
Bošáca-Zabudišová APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 5-10 mm 6.3 5-10 mm 6.3
Lubina-Hrnčiarové APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 10-20 mm 16.3 10-20 mm 16.3
Hrádok - Hrádocký potok AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 3.1 1-5 mm 3.3
Krajné APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7 5-10 mm 8.9 5-10 mm 9
Čachtice - Jablonka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1.2 10-20 mm 14.3 10-20 mm 14.3
Priemery: 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 1-5 mm 3.9 10-20 mm 12.4 10-20 mm 12.5
Povodie Dolný Váh
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Piešťany AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.8 1-5 mm 2.2
Hlohovec - Váh AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.8 1-5 mm 4.2
Dobrá Voda APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2 5-10 mm 9 10-20 mm 10.2
Jaslovské Bohunice AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.6 1-5 mm 4.3
Smolenice APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 5.1 10-20 mm 10.9 10-20 mm 13.8
Častá APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 2.1 10-20 mm 10.1
Siladice APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.8 1-5 mm 4.6
Biely Kostol APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4 5-10 mm 5.9
Modra - Piesok AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.3 1-5 mm 4 5-10 mm 9
Slovenský Grob AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.4 5-10 mm 8.8
Malý Javorník AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 5.5 10-20 mm 11.7
Svätý Jur - Šurský kanál AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 3.9 10-20 mm 13
Vajnory - Račiansky potok AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 6.4 10-20 mm 14.5
Bernolákovo - Čierna Voda AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 4.2 10-20 mm 15.6
Bratislava - letisko AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 5.7 10-20 mm 18.3
Nová Dedinka - Malý Dunaj AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 3.2 10-20 mm 12.8
Blahová APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 5.3 5-10 mm 9.1
Kráľová pri Senci AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 7.3 10-20 mm 17.8
Sládkovičovo APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 5.2 5-10 mm 7.6
Žihárec AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 3.3 10-20 mm 10.6
Kolárovo APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 5.2 5-10 mm 5.2
Priemery: 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4 1-5 mm 4.1 10-20 mm 10
Povodie Nitra
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Zliechov APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 20-35 mm 24.5 20-35 mm 24.5
Valaská Belá APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 19.2 10-20 mm 19.2
Chvojnica APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.6 10-20 mm 14 10-20 mm 14
Čierna Lehota APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 20-35 mm 25.4 20-35 mm 25.4
Ráztočno APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 17.4 10-20 mm 17.4
Liešťany - Nitrica AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 11.9 10-20 mm 11.9
Prievidza AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 16.5 10-20 mm 16.5
Handlová - Handlovka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 5-10 mm 7.7 5-10 mm 7.7
Nitrianske Rudno APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 11.1 10-20 mm 11.1
Krásna Ves - Bebrava AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.5 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7
Motešice APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 20-35 mm 23.8 20-35 mm 23.8
Nováky - Lehotský potok AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 16.9 10-20 mm 16.9
Uhrovec AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 13.4 10-20 mm 13.4
Bystričany APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 35-50 mm 43.7 35-50 mm 43.7
Veľké Bielice - Nitrica AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Nedašovce APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 11.4 10-20 mm 11.4
Bánovce nad Bebravou - Radiša AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 16.2 10-20 mm 16.2
Zlatníky APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 20-35 mm 23.1 20-35 mm 23.1
Nadlice - Bebrava AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 13.7 10-20 mm 13.7
Chynorany - Nitra AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 10.7 10-20 mm 10.7
Malá Lehota APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.7 1-5 mm 2.7
Skýcov APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 14 10-20 mm 14
Žikava AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 14.5 10-20 mm 14.5
Zlatno APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 11.2 10-20 mm 11.2
Radošina APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 15.6 10-20 mm 16.7
Kamanová AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 17.8 10-20 mm 17.8
Horné Lefantovce APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 18.9 10-20 mm 18.9
Zlaté Moravce - Hostiansky potok AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 8.7 5-10 mm 8.7
Čab-Sila - Radošinka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 6.7 5-10 mm 6.9
Zbehy - Andač AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 8.8 5-10 mm 9
Tesárske Mlyňany APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 9.5 5-10 mm 9.5
Mochovce AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.3 5-10 mm 7.6 5-10 mm 7.6
Lehota APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 16.9 10-20 mm 17
Nitra - Janíkovce AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 11.1 10-20 mm 11.1
Rastislavice APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 14.9 10-20 mm 18.3
Vlkas - Žitava AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 8.3 5-10 mm 8.3
Veľké Lovce AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.8 0-1 mm 0.8
Priemery: 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 13.8 10-20 mm 13.9
Povodie Hron
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Telgárt AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 18 10-20 mm 18 10-20 mm 18
Pohorelá APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 7.8 5-10 mm 7.8
Polomka APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.4 1-5 mm 4.6 1-5 mm 4.6
Pohronská Polhora APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 5-10 mm 5 5-10 mm 5
Brezno - Hron AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.5 1-5 mm 1.5
Brezno AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.3 1-5 mm 1.3
Čierny Balog - Dobroč APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 5-10 mm 6.5 5-10 mm 7
Čierny Balog - Čierny Hron AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.7 1-5 mm 4.9 1-5 mm 4.9
Jarabá APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 3.7 1-5 mm 3.7
Jasenie - Jaseniansky potok AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7 10-20 mm 11.6 10-20 mm 11.6
Jasenie APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.3 10-20 mm 13.1 10-20 mm 13.1
Dubová - Hron AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4 10-20 mm 13.4 10-20 mm 13.4
Chata pod Hrbom APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 6 5-10 mm 6
Slovenská Ľupča APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 10.1 10-20 mm 10.1
Donovaly AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 5-10 mm 6.6 5-10 mm 6.6
Motyčky APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 4.9 1-5 mm 4.9
Dolný Harmanec - Harmanec AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1.9 1-5 mm 1.9
Dolný Harmanec APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.7
Banská Bystrica - Bystrica AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 3.4 1-5 mm 3.4
Banská Bystrica - Tajovský potok AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2 1-5 mm 2
Králiky APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.6 0-1 mm 0.6
Banská Bystrica AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 3.9 1-5 mm 3.9
Sliač - letisko AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 3.1 1-5 mm 3.1
Detvianska Huta APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 12.2 10-20 mm 12.2
Zolná - Zolná AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 12.4 10-20 mm 12.4
Poľana (Očová-Pajta) APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 4.7 1-5 mm 4.7
Vígľaš - Pstruša AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 10.9 10-20 mm 10.9
Hrochoť APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 19.5 10-20 mm 19.5
Dobrá Niva APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 20-35 mm 20.2 20-35 mm 20.2
Močiar APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.9 0-1 mm 0.9
Kremnické Bane AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.8 1-5 mm 2.8
Handlová - Nová Lehota APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 5.2 5-10 mm 5.2
Žiar nad Hronom AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.9 0-1 mm 0.9
Kľak APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 8.5 5-10 mm 8.5
Bzenica - Vyhniansky potok AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2
Hronský Beňadik APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.7 1-5 mm 2.7
Veľké Kozmálovce - Hron AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 4.5 1-5 mm 4.5
Pukanec APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 10.8 10-20 mm 10.8
Žemberovce APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Levice APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2
Želiezovce AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.4 5-10 mm 9.4 5-10 mm 9.6
Farná APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Kamenica nad Hronom APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Čierny Balog - Šaling AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Priemery: 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 5-10 mm 6 5-10 mm 6
Povodie Ipeľ
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Málinec AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Divín - Budinský potok AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4
Divín - prevod vody z VN Mýtna AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Budiná APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 13.5 10-20 mm 13.5
Cinobaňa APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Lučenec - Boľkovce AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Ožďany APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Radzovce APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Lipovany APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Horný Tisovník - Tisovník AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 14.2 10-20 mm 14.2
Pôtor - Stará rieka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Bušince APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.9
Ľuboreč APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Stredné Plachtince - Španí Laz APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5
Dolné Plachtince AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 6.9 5-10 mm 6.9
Čelovce APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Bzovík AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 5.2 5-10 mm 5.2
Senohrad APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 6.2 5-10 mm 6.2
Plášťovce - Krupinica AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.7 1-5 mm 1.7
Banská Štiavnica AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 5.1 5-10 mm 5.1
Ladzany APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 20-35 mm 22 20-35 mm 22.3
Dudince AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Horné Semerovce - Štiavnica AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 4.2 1-5 mm 4.2
Sazdice - Búr AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 3 1-5 mm 3.5
Lontov APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 4 1-5 mm 4
Salka - Ipeľ AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Priemery: 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 3.6 1-5 mm 3.7
Povodie Slaná
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Vyšná Slaná APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Dobšiná - Dobšinský potok AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Rožňava AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Slavošovce APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Kunova Teplica APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3
Plešivec - Štítnik AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Muránska Huta - Predná Hora APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Muránska Zdychava-lazy APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Revúca AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Revúca - Zdychava AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Ratková AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Skerešovo APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Štrkovec APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Muráň - Hrdzavý potok AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Tisovec APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Klenovec APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Rimavské Brezovo APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Lom nad Rimavicou AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 6.3 5-10 mm 6.3
Kokava nad Rimavicou APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Kokava nad Rimavicou - Rimavica AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Rimavská Sobota-Sobôtka - Rimava AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Rimavská Sobota AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Hajnáčka APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Hostice APS2 13.07.2024 05:00    0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Jesenské - Gortva AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Drienčany - Blh (nad VN Teplý Vrch) AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Teplý Vrch APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Rimavská Seč - Blh AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Priemery: 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Povodie Bodva
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Štós - Kúpele AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Medzev AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Moldava nad Bodvou - Bodva AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Moldava nad Bodvou AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Malá Ida APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Buzica APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Janík AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Turňa nad Bodvou APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Turňa nad Bodvou - Bodva AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Silica AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Hosťovce - Bodva AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Priemery: 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Povodie Hornád
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Vernár APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Gánovce AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 6.5 5-10 mm 6.5
Hranovnica - Hornád AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 4.3 1-5 mm 4.3
Hrabušice APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Hrabušice - Hornád AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Spišská Nová Ves - Hornád AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Pod Tepličkou - Teplický Brusník AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Uloža APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Markušovce - Rudňanský potok AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Spišské Vlachy AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Krompachy - Slovinský potok AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Margecany - Hornád AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Dobšinská Ľadová Jaskyňa APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Stratená - Hnilec AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Mlynky APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Rudňany APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Nálepkovo APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Švedlár na Hrabliach - Hnilec AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Švedlár AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Smolník APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Gelnica APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Lipovce APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Ľutina - Ľutinka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Obišovce - Svinka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Kojšovská hoľa AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Košická Belá APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Klenov APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Torysky APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Nižné Repaše - Torysa AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Brezovica nad Torysou APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Torysa - Torysa AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Sabinov - Torysa AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Jakubovany AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Prešov - Planetárium APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1
Prešov - Torysa AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Prešov - Sekčov AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Osikov APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Demjata - Sekčov AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Kapušany APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Kokošovce - Delňa AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Zlatá Baňa AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Ploské APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Košické Olšany AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Herľany APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3
Vyšný Čaj APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Bohdanovce AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Košice - Podhradová AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Košice - Hornád AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Košice - letisko AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Seňa AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Milhosť APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Priemery: 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
Povodie Bodrog
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Snina - Pčolinka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.2
Habura APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Medzilaborce AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Starina APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5
Koškovce APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Osadné AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Papín APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Kamenica nad Cirochou AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Strážske APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Michalovce AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Michalovce-Stráňany - Laborec AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Michalovce-Meďov - Laborec AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Runina APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.4
Zboj APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Kolbasov APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Klenová APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Podhoroď APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Orechová AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Vysoká nad Uhom AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Remetské Hámre APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Lekárovce - Uh AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Ižkovce - Laborec AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Sobrance - Sobranecký potok AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Veľké Kapušany AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Malcov APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Cigeľka APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Bardejov AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Bardejov - Topľa AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Bardejovská Dlhá Lúka AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Giraltovce AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Regetovka APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Marhaň - Topľa AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Okrúhle APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Kuková APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Hanušovce nad Topľou - Topľa AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2
Hanušovce nad Topľou APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Nižná Polianka APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1
Roztoky AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Dlhoňa APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Nižný Komárnik APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Stropkov - Tisinec AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Turany nad Ondavou APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Oľka APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Slovenská Kajňa APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Čaklov AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Banské APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Horovce - Ondava AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Dargov APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Trebišov - Milhostov AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Hraň APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Budkovce APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Leles APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Veľké Trakany APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Somotor AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Zemplínsky Branč AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Slanská Huta APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Michaľany APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4
Priemery: 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1
Povodie Poprad
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Štrbské Pleso AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.9 1-5 mm 1.9
Tatranská Polianka AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.3 1-5 mm 3.7 1-5 mm 4.2
Svit - Mlynica AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.7 1-5 mm 4.7 1-5 mm 4.7
Poprad AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 5-10 mm 5.9 10-20 mm 11.2
Poprad-Veľká - Velický potok AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.9 5-10 mm 6.9
Poprad - Matejovce - Slavkovský potok AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 10-20 mm 12.4 10-20 mm 12.4
Tatranská Lomnica - Skalnaté pleso AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 5-10 mm 5.7 5-10 mm 7.2
Tatranská Lomnica AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4 5-10 mm 7.3 5-10 mm 8
Stará Lesná AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.6 0-1 mm 0.6 5-10 mm 7.6 5-10 mm 9.7
Kežmarok - Ľubica AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Rakúske lúky - horáreň Fľak APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 1-5 mm 1.2 1-5 mm 1.2 10-20 mm 14.3 10-20 mm 15.2
Ihľany-Majerka APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Podolínec AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Jarabina APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 5-10 mm 5.9
Jakubany APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Plaveč AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
Tatranská Javorina AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 3.4 5-10 mm 6.5 5-10 mm 6.7
Osturňa APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.6 1-5 mm 4.8 10-20 mm 11.5
Reľov APS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.3 1-5 mm 4.9 5-10 mm 6.5
Červený Kláštor - Dunajec AHS 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 1.4 5-10 mm 5.1
Červený Kláštor AWS2 13.07.2024 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 1-5 mm 2.6 5-10 mm 6.6
Priemery: 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.4 1-5 mm 4.1 5-10 mm 5.9
Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť komplenté a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.