Voľné pracovné pozície


Slovenský hydrometeorologický ústav so sídlom v Bratislave, v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie pozície:

Manažér bezpečnosti pre úsek Letecká meteorologická služba
Letecký meteorológ Bratislava
Dobrovoľný pozorovateľ v obciach Borinka, Jablonica, Gápel, Malacky, Klátova Nová Ves, Nováky