Situácia a predpovede

Hydrologická situácia a predpovede dňa 5.12.2023

SITUÁCIA:

Slabé zrážky vo forme snehu sa vyskytli ojedinele do 2 mm, maximálny úhrn 3,4 mm
(Valaska Belá). 
Na Latorici a Bodrogu je vzostup, na strednom a dolnom Ipli je mierny vzostup až vzostup 
z dotekania, na ostatných tokoch Slovenska je ustálenosť až pokles, na Uhu výrazný pokles
vodných hladín.
Priebeh vodných hladín je ojedinele ovplyvnený ľadovými úkazmi (ľadová triešť, ľad pri brehu),
ktoré spôsobujú ich vzdúvanie (vzostup)pri ustálenom prietoku.
 
2.SPA:
Veľké Kapušany /Latorica – vzostup 
1.SPA:  
Streda nad Bodrogom /Bodrog – vzostup          

VÝVOJ:

Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávame na Bodrogu mierny
vzostup, na Latorici ustálenosť pri vysokom vodnom stave a na ostatných tokoch 
ustálenosť až pokles vodných hladín. Priebeh vodných hladín môže byť ojedinele 
ovplyvňovaný ľadovými úkazmi, ktoré môžu spôsobiť ich vzdúvanie (vzostup)
pri ustálenom prietoku.

Predpoveď vodného stavu na zajtra 6.12.2023 o 6:00
Wasserstandvorhersage für Morgen
Stanica - Pegel[cm]
Devín280
Bratislava370
Medveďov*280
Komárno*290
Štúrovo*240
Moravský Sv. Ján175
Streda nad Bodrogom690
predpoveď bola aktualizovaná 5.12.2023 08:38

predpovede sa aktualizujú o 9:00, 14:30 a 18:00.
* - stanice sú ovplyvnené manipuláciou na VDG