Kontakt

Logo SHMÚ

 

Slovenský hydrometeorologický ústav

Jeséniova 17
833 15 Bratislava


Generálny riaditeľ
RNDr. Martin Benko, PhD.


Kancelária generálneho riaditeľa
tel.: 
+421 2 59 415 361, e-mail: shmu-gr@shmu.sk


Spojovateľ
tel.:
 +421 2 59 415 111


Ekonomika a správa majetku
tel.: 
+421 2 59 415 486, e-mail: ekonomicke@shmu.sk


 

Fakturačné údaje
IČO:  00 156 884
DIČ:  2020749852
IČ DPH:  SK2020749852
Bežný účet - Tržby:  SK19 8180 0000 0070 0039 1672
Bežný účet - Transfer: SK15 8180 0000 0070 0039 1744Regionálne pracovisko SHMÚ Banská Bystrica
Zelená 5
974 04 Banská Bystrica
Mapa

Regionálne pracovisko SHMÚ Košice
Ďumbierska 26
041 17 Košice
Mapa

Regionálne pracovisko SHMÚ Žilina
Bôrická cesta 103
011 13 Žilina
Mapa


 

Najžiadanejšie kontakty​

 • Predpoveď počasia a meteorologické výstrahy

  tel.: 0988 500 015, e-mail: ovp@shmu.sk
  cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania
 • Informácie o stave počasia v minulosti, expertízy a posudky
  (pre poistné udalosti a pod.)

  tel.: +421 2 59 415 129, e-mail: oks@shmu.sk
 • Informácie o množstve vody v povrchových tokoch dnes a v minulosti, expertízy a posudky
  (pre poistné udalosti, výstavbu mostov, ČOV a pod.)

  tel.: +421 2 59 415 109, e-mail: hydroPV_BA@shmu.sk

  RS Banská Bystrica: tel.: +421 48 4729 643, e-mail: hydroPV_BB@shmu.sk 
  RS Košice: tel.: +421 55 7961 714, e-mail: hydroPV_KE@shmu.sk
  RS Žilina: tel.: +421 41 7077 515, e-mail: hydroPV_ZA@shmu.sk
 • Informácie o kvalite vody v povrchových tokoch dnes a v minulosti, expertízy a posudky
  (rekonštrukcie a výstavba ČOV a pod.)

  tel.: +421 2 59 415 296, e-mail: hydroKV_BA@shmu.sk
 • Posúdenie projektov spadajúcich pod výzvu OP-KŽP 18. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP
  (preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov s kódom
  OPKZP-PO2-SC211-2017-18)

  tel.: +421 2 59 415 404, e-mail: opkzp@shmu.sk 
 • Oznamovacia povinnosť – Súhrnná evidencia o vodách (nakladanie s vodami) a Národný register znečisťovania

  tel.: +421 2 59 415 291, e-mail: oznamovaciapovinnost@shmu.sk
 • Hydrologické predpovede a výstrahy

  Bratislava: Prac. dni: tel. +421 2 5477 0331, mobil: +421 918 976 920 (od 6:00 do 14:00 hod.), +421 918 131 596 (od 14:00 do 6:00 hod.); Víkendy, Sviatky: +421 917 633 979 (od 6:00 do 18:00 hod. - deň), +421 918 131 596 (od 18:00 do 6:00 hod. - noc), e-mail: hips@shmu.sk
  RP Banská Bystricamobil: Prac. dni: +421 918 976 924 (od 6:00 do 14:00 hod.), +421 908 455 081 (od 14:00 do 6:00 hod.), Víkendy, Sviatky: +421 908 455 081, e-mail: hipsbb@shmu.sk
  RP Košice: tel.: +421 55 6333 022,  mobil: Prac. dni: +421 918 976 923 (od 6:00 do 14:00 hod.), +421 907 723 148 (od 14:00 do 6:00 hod.), Víkendy, Sviatky: +421 907 723 148, e-mail: hipske@shmu.sk
  RP Žilina: tel.: +421 41 7077 511, mobil: Prac. dni: +421 918 976 922 (od 6:00 do 14:00 hod.), +421 905 475 334 (od 14:00 do 6:00 hod.), Víkendy, Sviatky: +421 905 475 334, e-mail: hipsza@shmu.sk
 • Objednávky produktov a služieb

  tel.: +421 2 59 415 239; +421 2 59 415 248, e-mail: obchod@shmu.sk
 • Styk s verejnosťou (exkurzie) a s médiami (hovorca)

  tel.: +421 2 59 415 199, e-mail: shmu@shmu.sk