Odbor Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy Banská Bystrica

Hlavné činnosti odboru:

 

Mgr. Robert Chriašteľ

vedúci odboru
 

Kontakty:

Slovenský hydrometeorologický ústav
Regionálne pracovisko Banská Bystrica
Zelená 5, P.O. Box 1
974 04 Banská Bystrica

Slovenská republika


Mgr. Robert Chriašteľ
Vedúci odboru

Tel: + 421 48 472 9654
Fax: + 421 48 413 8545
E-mail: robert.chriastel@shmu.sk

RNDr. Jana Podolinská
Posudková a expertízna činnosť - povrchové vody

Tel: + 421 48 472 9643
E-mail: jana.podolinska@shmu.sk

Mgr. Kateřina Hrušková, PhD.
Hydrologické predpovede a výstrahy

Tel: + 421 48 472 9646
E-mail: katerina.hruskova@shmu.skhipsbb@shmu.sk

Ing. František Padúch
Posudková a expertízna činnosť - podzemné vody

Tel: + 421 48 472 9648
E-mail: frantisek.paduch@shmu.sk

Ing. Marián Božík
Evidencia odberov podzemných vôd

Tel: + 421 48 472 9647
E-mail: marian.bozik@shmu.sk