PseudoTEMP - vertikálne profily

PseudoTEMP - vertikálne profily

 

TEMP je meranie vertikálneho priebehu teploty, tlaku, vlhkosti a vetra pomocou aerosondy vynášanej meteorologickým balónom. PseudoTEMP je predpoveď vývoja týchto prvkov vypočítaná modelom ALADIN. V grafoch na osi x je hodnota sledovanej veličiny (teplota a rosný bod; vertikálny teplotný gradient čiže rýchlosť poklesu teploty s výškou; smer a rýchlosť vetra), na osi y je nadmorská výška (0 až 12 km). Predpovedné profily sú dostupné na 72 hodín dopredu s krokom 3 hodiny.

Vysvetlivky k popisom čiar:

CCL (Convective Condensation Level) - konvektívna kondenzačná hladina: výška, dosiahnutá vystupujúcou časticou vzduchu pri termickej konvekcii (v prípade, že sa vzduch pri zemskom povrchu zohreje na teplotu konvekcie (TC), dochádza k samovoľnému výstupu vzduchovej častice nahor, pričom sa suchoadiabaticky ochladzuje až dosiahne CCL, kde dochádza ku kondenzácii vodnej pary a vzniku oblačnosti. Obvykle ide o spodnú základňu kopovitých oblakov.)
LCL (Lifted Condensation Level) - výstupná kondenzačná hladina: výška, kde dochádza pri výstupe vzduchu ku kondenzácii vodnej pary. Od tohto miesta sa vystupujúca častica vzduchu ochladzuje vlhkoadiabaticky. Výstup častice nahor môže byť vynútený napr. horskou prekážkou, výstupnými pohybmi v oblasti nízkeho tlaku vzduchu, výstupom na teplom fronte atď.
TC (Temperature of Convection) - teplota, na ktorú sa musí zohriať vzduch pri zemskom povrchu aby mohol vystupovať až na konvektívnu kondenzačnú hladinu. Pri dosiahnutí tejto teploty v prízemnej vrstve vzduchu v dennom chode, nastávajú podmienky pre tvorbu konvektívnej oblačnosti.
LNB (Level of Neutral Buoyancy) - neutrálna alebo rovnovážna hladina: výška, v ktorej sa stúpajúca častica vzduchu ochladí na teplotu okolia (pokiaľ existovali podmienky na voľnú konvekciu) a prestáva byť urýchľovaná smerom nahor. V praxi sa v blízkosti tejto hladiny zvykne vyskytovať horná hranica kopovitých oblakov.

Hodnota v modrom rámčeku v pravom dolnom rohu grafu odpovedá výške nulovej izotermy.

Produkt je aktualizovaný 2-krát denne (zhruba o 04:00 a o 15:30 UTC). Aktualizácia trvá približne 15 minút, počas nej sú grafy nedostupné.