Model ECMWF - popis

Vláda Slovenskej Republiky začiatkom septembra roku 2007 schválila dohodu o spolupráci s Európskym centrom pre strednodobé predpovede počasia (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF). Tým sa zavŕšilo úsilie slovenských meteorológov, ktorí sa o vstup do tejto prestížnej organizácie snažili viac ako 10 rokov. V súčasnosti ECMWF poskytuje najkvalitnejšie strednodobé meteorologické predpovede (t.j. predpovede na 3 až 10 dní) na svete.

ECMWF bolo založené na základe medzinárodného dohovoru v roku 1975, prvé strednodobé predpovede začalo operatívne produkovať v roku 1979. Od roku 1992 poskytuje pravdepodobnostné predpovede počasia na 10 dní dopredu a od roku 1997 aj 6 mesačné sezónne predpovede (tu už nejde o detailnú predpoveď počasia, ale len o odhad prevládajúceho rázu počasia v danej sezóne). V súčasnosti má ECMWF 18 riadnych a 10 spolupracujúcich členov. Jeho hlavným cieľom je udržať súčasný trend zlepšovania globálnych strednodobých predpovedí, s osobitným dôrazom na včasné varovanie pred extrémnymi prejavmi počasia. Nemenej dôležité sú aj ďalšie ciele, medzi ktoré patrí zlepšenie kvality sezónnych predpovedí, poskytovanie okrajových podmienok pre regionálne meteorologické modely, monitorovanie klimatického systému Zeme prostredníctvom pravidelných reanalýz, alebo optimalizácia globálnej pozorovacej siete. Na dosiahnutie týchto ambicióznych cieľov ECMWF organizuje vedecký a technický výskum zameraný na zlepšenie predpovedí, vyvíja numerické metódy pre strednodobé, mesačné a sezónne predpovede, prevádzkuje globálny meteorologický model na jednom z najvýkonnejších superpočítačov v Európe, poskytuje širokú škálu predpovedných produktov pre meteorologické služby členských krajín, zbiera a archivuje meteorologické dáta.

Hlavným produktom ECMWF sú strednodobé pravdepodobnostné predpovede odvodené z 51 členného súboru, počítané na 10 dní s horizontálnym rozlíšením 50 km a 60-timi vertikálnymi hladinami. V roku 2006 boli tieto predpovede predĺžené na dni 11 až 15, s rozlíšením zredukovaným na 80 km. Okrem toho ECMWF počíta aj 10-dňovú deterministickú predpoveď s horizontálnym rozlíšením 25 kilometrov a 90-timi vertikálnymi hladinami (pre porovnanie, model ALADIN počítaný na SHMÚ má horizontálne rozlíšenie 9 km, ale len 37 vertikálnych hladín). Vstupom Slovenska do ECMWF sa pre SHMÚ sprístupnili nielen tieto predpovede, ale aj obrovské množstvo ďalších údajov a produktov. Za všetky spomeňme napríklad reanalýzy ERA 40, ktoré obsahujú trojrozmerný vývoj atmosféry Zeme v období rokov 1958 až 2001, získaný reintegráciou súčasného globálneho numerického modelu na historických pozorovaniach. Zároveň naši zamestnanci získali prístup k publikáciám a meteorologickým archívom a budú sa môcť zúčastňovať na školeniach a seminároch, ktoré ECMWF pravidelne organizuje.

Hlavným dôsledkom nášho členstva v ECMWF by malo byť skvalitnenie strednodobých predpovedí počasia vydávaných na SHMÚ a ich predĺženie na 10 dní pomocou pravdepodobnostného prístupu. Zodpovedajúco k tomu by mala vzrásť aj kvalita služieb poskytovaných pre zákazníkov a verejnosť. Očakáva sa tiež podstatné zdokonalenie služieb SHMÚ v oblasti prevencie pred živelnými pohromami.

 

(JM) SHMÚ Bratislava