Pozorovali ste tornádo?

Informácie o pozorovanom tornáde

Napíšte nám!

Čo by mala správa obsahovať:

 • údaje o mieste výskytu javu
 • začiatok a koniec javu
 • popis priebehu javu
 • aktivita bleskov (nízka-stredná-vysoká)
 • približná veľkosť prípadných krúp
 • spôsobené škody (polámané stromy, strhnuté strechy, zatopené pivnice, škody krúpami...)
 • kontakt na vás (e-mail, mobil)

Zvlášť nás zaujíma, ak sa vyskytli niektoré z týchto javov:

 • padali iba veľké krúpy bez dažďa
 • oblačnosť nad vami rotovala
 • pozorovali ste oblačnosť tvaru lievika, resp. tornádo
 • oblačnosť mala zvláštnu farbu (napr. do zelena, fialova, atď)

Informácie nám pošlite e-mailom na adresu burka@shmu.sk

Prípadné fotografie, resp. videozáznamy sú veľmi vítané...

Za spoluprácu ďakujeme !
Prehľad jednotlivých prípadov tornád a príbuzných javov zaznamenaných na území
Slovenskej republiky
Dátum výskytu Čas [UTC] a dĺžka trvania javu Miestny názov lokality Zemepisná šírka Zemepisná dĺžka Intenzita javu Poznámka Typ javu
2004-07-19
~ 16.00-17.00
Brezová p. Bradlom
48.67
17.53
 
foto
F
2004-07-05
~ 17.00
Adamovské Kochanovce, Melčice - Lieskové, Ivanovce (okr. Trenčín, Nováky)
48.85
17.92
F0-F1
foto škody
D
2004-07-03
~ 20.30
~ 1 min
Levice - Géňa
48.18
18.60
?
foto
dw
2004-06-19
~ 23.00
~ cca 30 min
Žiar n. Hronom
48.58
18.87
F1?
foto škody
T?
2004-06-09
~ 15.54-16.00
Skalica (ďalšie lokality v kraji Trnava a Nitra)
48.85
17.23
F0-F1?
foto
D
2004-06-01
~ 15.45-15.50
~ 5 min
Veľké Zálužie
(okr. Nitra)
48.30
17.95
?
 
T
2003-07-05
11:00-12:00
~10 min
6 km severne od Spišské Nové Vsi
49.0
20.58
 
video
F
2003-05-13
17:30
~ minuty
Horný Turček, okr. Žiar nad Hronom
48.75
18.40
F0
 
T
2003-05-09
20:00
~10-15 min
okres Levice
 
 
 
 
D
2003-05-03
12:00
~1-2 min
Prešov
49.02
21.23
F0-F1
 
T
2001-05-29
13:30, ???
Slovenská Ves
(okr. Kežmarok)
 
 
 
 
T?
2001-05-25
12:50,
5-6 min
Malá Fatra
 
 
 
foto
F
2001-03-19
~14:00,
15-20 sec
Budatínská Lehota
(SZ Slovensko)
49.300 N
18.833 E
F2
 
T
2000-07-04
 
Hliník nad Váhom, Kotešová (SZ Slovenko)
 
 
 
 
T?
2000-07-04
15:26, ???
Madunice
(okr. Hlohovec)
48.482 N
17.640 E
F1
 
T
2000-07-04
15:25, ???
Trnava
48.400 N
17.608 E
?
 
T?,dw

Poznámky a legenda k tabuľke:

Tabuľky sú zoradené zostupne z hľadiska dátumu výskytu javu (najnovšie prípady sú v tabuľke vždy najvyššie). Prípady, ku ktorým existuje podrobnejší popis alebo fotodokumentácia, sú "preklikávacie" z tabuľky. Súbežne s touto tabuľkou existuje aj špeciálna, komentovaná stránka, venovaná aktuálnym prípadom práve prebiehajúceho roku; jednotlivé aktuálne prípady budú zaradené do tejto tabuľky až po základnom overení informácií, týkajúcich sa daného prípadu.

Informácia o čase výskytu javu je v UTC, uvedená doba trvania javu je len orientačná. Miestny názov je zväčša názvom najbližšej obce alebo mesta, prípadne krajinný názov. Intenzita javu vyjadrená vo Fujitovej stupnici je len orientačná (a zrejme aj dosť subjektívna); je uvedená len u tých prípadov, kde ju bolo možné aspoň odhadnúť. Do poznámok sa budeme snažiť (v rámci možností) uvádzať odhad škôd - buď v Sk alebo v objeme polomov. V poslednom stĺpci je uvedený typ javu, přičom označenie javu (kategorizácia) nemusí byť konečné. Použité skratky sú používané medzinárodne, preto neboli prevedené na slovenské ekvivalenty. Javy kategórie dw sem budú zaradené len výnimočne, bežné javy tejto kategórie kvôli ich početnému výskytu neevidujeme. Rovnako tak javy kategórie D tu budú evidované iba v prípade významnejších spôsobených škôd.

Typ javu:

 • T - preukázané tornádo
 • (T) - tornádo, ktorého výskyt len predpokladáme na základe charakteru spôsobených škôd
 • T? - doposiaľ neuzavrené alebo nejasné prípady
 • F - kondenzačný chobot alebo lievik bez preukázaného dotyku cirkulácie so zemským povrchom
 • W - "vodná smršť" (v podstate tornádo nad rozsiahlejšou vodnou plochou)
 • D - downburst alebo microburst
 • dw - prašný vír, "bosorka", netornádická tromba, ...