SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Prízemný mráz Zobraziť výstrahy

Pozorovali ste tornádo?

Informácie o pozorovanom tornáde

Napíšte nám!

Čo by mala správa obsahovať :

 • údaje o mieste výskytu javu
 • začiatok a koniec javu
 • popis priebehu javu
 • aktivita bleskov (nízka-stredná-vysoká)
 • približná veľkosť prípadných krúp
 • spôsobené škody (polámané stromy, strhnuté strechy, zatopené pivnice, škody krúpami...)
 • kontakt na vás (e-mail, mobil)

Zvlášť nás zaujíma, ak sa vyskytli niektoré z týchto javov :

 • padali iba veľké krúpy bez dažďa
 • oblačnosť nad vami rotovala
 • pozorovali ste oblačnosť tvaru lievika, resp. tornádo
 • oblačnosť mala zvláštnu farbu (napr. do zelena, fialova, atď)

Informácie nám pošlite e-mailom na adresu burka@shmu.sk

Prípadné fotografie, resp. videozáznamy sú veľmi vítané...

Za spoluprácu ďakujeme !

 

PREHĽAD JEDNOTLIVÝCH PRÍPADOV TORNÁD A PRÍBUZNÝCH JAVOV ZAZNAMENANÝCH NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

DÁTUM
VÝSKYTU
ČAS [UTC] A DĹŽKA TRVANIA JAVU
MIESTNY NÁZOV LOKALITY
ZEMEPISNÁ
ŠÍRKA
ZEMEPISNÁ
DĹŽKA
INTENZITA
JAVU
POZNÁMKA
TYP JAVU

2004-07-19

~ 16.00-17.00

Brezová p. Bradlom

48.67

17.53

 

foto

F

2004-07-05

~ 17.00

Adamovské Kochanovce, Melčice - Lieskové, Ivanovce (okr. Trenčín, Nováky)

48.85

17.92

F0-F1

foto škody

D

2004-07-03

~ 20.30
~ 1 min

Levice - Géňa

48.18

18.60

?

foto

dw

2004-06-19

~ 23.00
~ cca 30 min

Žiar n. Hronom

48.58

18.87

F1?

foto škody

T?

2004-06-09

~ 15.54-16.00

Skalica (ďalšie lokality v kraji Trnava a Nitra)

48.85

17.23

F0-F1?

foto

D

2004-06-01

~ 15.45-15.50
~ 5 min

Veľké Zálužie
(okr. Nitra)

48.30

17.95

?

 

T

2003-07-05

11:00-12:00
~10 min

6 km severne od Spišské Nové Vsi

49.0

20.58

 

video

F

2003-05-13

17:30
~ minuty

Horný Turček, okr. Žiar nad Hronom

48.75

18.40

F0

 

T

2003-05-09

20:00
~10-15 min

okres Levice

 

 

 

 

D

2003-05-03

12:00
~1-2 min

Prešov

49.02

21.23

F0-F1

 

T

2001-05-29

13:30, ???

Slovenská Ves
(okr. Kežmarok)

 

 

 

 

T?

2001-05-25

12:50,
5-6 min

Malá Fatra

 

 

 

foto

F

2001-03-19

~14:00,
15-20 sec

Budatínská Lehota
(SZ Slovensko)

49.300 N

18.833 E

F2

 

T

2000-07-04

 

Hliník nad Váhom, Kotešová (SZ Slovenko)

 

 

 

 

T?

2000-07-04

15:26, ???

Madunice
(okr. Hlohovec)

48.482 N

17.640 E

F1

 

T

2000-07-04

15:25, ???

Trnava

48.400 N

17.608 E

?

 

T?,dw

Poznámky a legenda k tabuľke:

Tabuľky sú zoradené zostupne z hľadiska dátumu výskytu javu (najnovšie prípady sú v tabuľke vždy najvyššie). Prípady, ku ktorým existuje podrobnejší popis alebo fotodokumentácia, sú "preklikávacie" z tabuľky. Súbežne s touto tabuľkou existuje aj špeciálna, komentovaná stránka, venovaná aktuálnym prípadom práve prebiehajúceho roku; jednotlivé aktuálne prípady budú zaradené do tejto tabuľky až po základnom overení informácií, týkajúcich sa daného prípadu.

Informácia o čase výskytu javu je v UTC, uvedená doba trvania javu je len orientačná. Miestny názov je zväčša názvom najbližšej obce alebo mesta, prípadne krajinný názov. Intenzita javu vyjadrená vo Fujitovej stupnici je len orientačná (a zrejme aj dosť subjektívna); je uvedená len u tých prípadov, kde ju bolo možné aspoň odhadnúť. Do poznámok sa budeme snažiť (v rámci možností) uvádzať odhad škôd - buď v Sk alebo v objeme polomov. V poslednom stĺpci je uvedený typ javu, přičom označenie javu (kategorizácia) nemusí byť konečné. Použité skratky sú používané medzinárodne, preto neboli prevedené na slovenské ekvivalenty. Javy kategórie dw sem budú zaradené len výnimočne, bežné javy tejto kategórie kvôli ich početnému výskytu neevidujeme. Rovnako tak javy kategórie D tu budú evidované iba v prípade významnejších spôsobených škôd.

Typ javu:

T - preukázané tornádo

(T) - tornádo, ktorého výskyt len predpokladáme na základe charakteru spôsobených škôd

T? - doposiaľ neuzavrené alebo nejasné prípady

F - kondenzačný chobot alebo lievik bez preukázaného dotyku cirkulácie so zemským povrchom

W - "vodná smršť" (v podstate tornádo nad rozsiahlejšou vodnou plochou)

D - downburst alebo microburst

dw - prašný vír, "bosorka", netornádická tromba, ...