Aktuality SHMÚ

Deň Dunaja 2019

11.6.2019 | SHMÚ | ANALÝZA | IVAN GARČÁR
Deň Dunaja 2019

Pozývame Vás na Deň Dunaja. Uskutoční sa 27. júna 2019 (štvrtok) od 10. hodiny.

V rámci osláv uvidíte:

Prezentáciu vodomernej stanice Bratislava – Propeler na Rázusovom nábreží v Bratislave.

Ukážky vzorkovacej techniky, vzorkovanie kvality podzemnej vody.

Meranie množstva vody v Dunaji,  Most SNP v Bratislave.

Meranie z člna pod Mostom SNP ultrazvukovým prístrojom.

 

Súčasťou osláv Dňa Dunja bude aj odborný seminár “PODZEMNÁ VODA a SHMÚ - INTEGRÁLNA SÚČASŤ OCHRANY VÔD V SR”, ktorý sa uskutoční 26. júna 2019 (streda) o 9.30 hod. v kinosále (budova D, 1. poschodie) na Slovenskom hydrometeorologickom ústave, Jeséniova 17, Bratislava - Koliba.