Aktuality SHMÚ

Historicky najteplejší jún na území Slovenska

1.7.2019 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | PAVEL FAŠKO, JOZEF PECHO
Historicky najteplejší jún na území Slovenska

Tohtoročný jún bol historicky najteplejším júnom v histórii meteorologických meraní a pozorovaní na Slovensku, čo potvrdzujú nielen hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu, ale na mnohých meteorologických staniciach aj extrémne vysoké počty letných a tropických dní. V nasledujúcom texte prinášame len predbežné hodnotenie pripravené na základe zatiaľ dostupných operatívnych údajov SHMÚ (podrobnejšie zhodnotenie pripravíme v niektorom z ďalších príspevkov).

V priebehu júna sme na Slovensku zaznamenali dve výrazné vlny horúčav (prevažne od 10. do 16. júna, resp. od 24. do 27. júna). Toto spôsobilo, že niektoré meteorologické stanice na Slovensku zaznamenali v tomto prvom letnom mesiaci rekordný počet tropických dní. V najkrajnejších prípadoch mala nadpolovičná väčšina dní júna hodnotu maximálnej dennej teploty vzduchu minimálne 30 °C, napríklad v Žihárci bolo takýchto dní až 19, v Podhájskej 18 a v Dudinciach 16. Niekoľko meteorologických staníc malo v tohtoročnom júni všetky dni letné, stalo sa to v Hurbanove, v Sliači, v Topoľčanoch a v Žihárci (Obr.1). Treba pripomenúť, že toto sa v júni v histórii meteorologických meraní na Slovensku ešte nestalo.

Rekordy pre mesiac jún boli zaregistrované aj v počte tropických nocí a najzaujímavejšie je to, že sa tropické noci vyskytli aj v severných, resp. severovýchodných častiach Slovenska. Premiéru v júni mali napríklad na letisku v Dolnom Hričove a v Medzilaborciach, pričom v Dolnom Hričove sa vyskytli až 2 tropické noci. Mimoriadne až extrémne teplo bolo aj v oblastiach a v polohách, ktoré patria medzi chladnejšie časti Slovenska. Príkladom je maximálna denná teplota vzduchu na Lomnickom štíte, ktorá dosiahla 26. júna 2019 až 17,5 °C (najvyššia hodnota aspoň od roku 1951) a bol tam tak o 0,1 °C prekonaný rekord tejto charakteristiky teploty vzduchu pre mesiac jún, z 29. júna 1994. Je to jedná z mála meteorologických staníc na Slovensku, kde bol teraz prekonaný júnový rekord maximálnej dennej teploty vzduchu. [Výrazne viac ich bolo v štátoch za našou juhozápadnou a západnou hranicou.]

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola, vplyvom vytrvalého nadnormálne teplého počasia v priebehu celého júna (aj v ostatných častiach Európy - Obr. 3-4), extrémne vysoká (napr. na meteorologickej stanici v Žihárci dosiahla až 24,9 °C alebo v Bratislave na letisku 23,8 °C). Na všetkých meteorologických staniciach, ktoré denne posielajú správy INTER dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v júni historicky najvyššiu hodnotu. V Oravskej Lesnej to bolo napr. až 18,8 °C, čo znamená, že tam jej hodnota bola teraz o 0,6 °C vyššia ako v auguste 1992, čím sa jún 2019 v Oravskej Lesnej stal najteplejším mesiacom spomedzi všetkých mesiacov roka.

Veľmi pozoruhodný je aj rozdiel medzi mesačnou priemernou teplotou vzduchu v máji a v júni 2019. Na viacerých meteorologických staniciach dosiahol rozdiel medzi júnovou a májovou priemernou teplotou vzduchu aj viac ako 10 °C (napr. Bratislava-Koliba 10,9 °C, Bratislava-letisko 10,4 °C, Hurbanovo 10,3 °C), čo je takmer štvornásobok dlhodobého klimatického rozdielu medzi uvedenými mesiacmi.

Mimoriadny bol jún 2019 aj z hľadiska atmosférických zrážok, ktoré boli vplyvom búrok priestorovo veľmi rozdielne. Výrazne v nich dominovali zrážky, ktoré mali pôvod v prehánkach a búrkach. Takže, v niektorých lokalitách sme zaznamenali rekordne nízke mesačné úhrny za jún. Príkladom je meteorologická stanica Bratislava-Koliba, kde spadlo v priebehu tohto mesiaca len 16,7 mm zrážok. Ešte menej však spadlo na staniciach Kuchyňa-letisko (6,5 mm) alebo Bratislava-Mlynská dolina (10,3 mm; Obr. 2).  

Zdroje: KMIS SHMÚ, WMO/DWD

Obr. 1: (vľavo hore) Priemerná mesačná teplota vzduchu Tmpr [°C] v júni 2019 (farebná škála) s číselnou hodnotou rozdielu medzi novým a predošlým rekordom najvyššej priemernej júnovej teploty vzduchu; (vľavo dole) mesačný počet letných dní na meteorologických staniciach s rekordným počtom takýchto dní v júni 2019; (vpravo hore) - to isté ako na predošlom obrázku, ale pre počet tropických dní; (vpravo dole) to isté ako na predošlom obrázku, ale pre počet tropických nocí v júni 2019 [Zdroj: SHMÚ]

Obr. 2: Mesačný úhrn atmosférických zrážok [mm] v júni na vybraných meteorologických staniciach (Kuchyňa-letisko, Bratislava-Mlynská dolina, Bratislava-Koliba a Oravská Lesná) v období rokov 1951 - 2019; hodnota mesačného úhrnu zrážok za jún 2019 je zvýraznená červenou farbou [Zdroj: SHMÚ]

Obr. 3: Vývoj maximálnej dennej teploty vzduchu [°C] v Európe v priebehu júna 2019; v období od 01. 06. do 30. 06. 2019 [Zdroj: WMO, DWD]

Obr. 4: Vývoj maximálnej dennej teploty vzduchu [°C] v priestore strednej Európy v priebehu júna 2019; v období od 01. 06. do 30. 06. 2019 [Zdroj: WMO, DWD]