Aktuality SHMÚ

Druhý ročník stretnutia s reportérmi dopadov sucha v Smoleniciach

4.11.2019 | KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | OKS
Druhý ročník stretnutia s reportérmi dopadov sucha v Smoleniciach

Dňa 29.10.2019 sa v kongresovom centre SAV v Smoleniciach konal už 2. ročník diskusného odborného stretnutia „MONITORING A HODNOTENIE DOPADOV SUCHA NA SLOVENSKU – stretnutie s reportérmi z praxe.“

Národnú reportovaciu sieť dopadov sucha tvoria odborníci priamo z poľnohospodárskej, ovocinárskej, vinohradníckej a lesníckej praxe, preto si spoluprácu s nimi veľmi vážime. Z tohto dôvodu SHMÚ zorganizovalo už 2. ročník takéhoto podujatia. Dopoludňajšia časť bola venovaná zhodnoteniu sucha na Slovensku v rokoch 2018 a 2019 a Národnej reportovacej sieti dopadov sucha, ktorá je zaradená a schválená uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 110 zo 14. marca 2018 k materiálu H2ODNOTA JE VODA - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody. Popoludňajšia časť bola venovaná problematike dopadov sucha na poľnohospodársku prvovýrobu a zmene klímy a jej očakávaným dopadom na poľnohospodárstvo na Slovensku.

Súčasťou podujatia bola aj prehliadka Smolenického zámku spojená s odborným výkladom. Zároveň, ako poďakovanie za dlhodobú a pravidelnú spoluprácu boli odmenení najaktívnejší reportéri. Veríme, že v začatej každoročnej tradícií stretnutí s našimi reportérmi budeme pokračovať i naďalej v čoraz väčšom počte.