Aktuality SHMÚ

Prednáškové popoludnie 23.1.2020

10.1.2020 | METEOROLÓGIA | OZNAM | PAULÍNA VALOVÁ, TIBOR CSÖRGEI
Prednáškové popoludnie 23.1.2020

V novom roku 2020 pokračujeme v sérii prednáškových popoludní pre širokú verejnosť - tento mesiac s aktuálnou tému kvality ovzdušia.

Slovenský hydrometeorologický ústav a Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV v roku 2020 pokračuje v sérii popolulárno-odborných prednáškových popoludní pre širokú verejnosť i odborníkov. Január bude patriť kvalite ovzdušia, keď práve v zime koncentrácia znečisťujúcich látok v atmosfére presahuje limitné hodnoty.

Prednášajúci : RNDr. Martin Kremler, PhD.,  vedúci odboru Monitorovanie kvality ovzdušia SHMÚ Bratislava

Po prezentácii bude nasledovať diskusia. Príďte si vypočuť zaujímavé informácie, obrázky, skúsenosti. Všetci ste srdečne vítaní, vstup je voľný. 

Pozvánku na prednášku nájdete TU.

Ďalšie podujatie plánujeme zorganizovať v poslednej dekáde februára 2020, tému i termín upresníme.