Aktuality SHMÚ

Prvé príznaky sucha v roku 2020

7.4.2020 | KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | GABRIELA IVAŇÁKOVÁ, MAROŠ TURŇA, IVANA KRČOVÁ, JAKUB RIDZOŇ
Prvé príznaky sucha v roku 2020

Sucho sa za posledné dva až tri týždne rozširuje na čoraz väčšiu plochu. V článku je zhrnutá aktuálna situácia a uvedené sú aj stručné informácie od odborníkov z praxe.

Podľa monitoringu pôdneho sucha je relatívne nasýtenie pôdy na približne 1/4 územia už pod hranicou 50 %. Najnižšie nasýtenie je na juhozápade, a to v intervale 10-20 %. Suchom rôznej intenzity je zasiahnutých už viac ako 2/3 územia, pričom výrazné až výnimočné pôdne sucho je v celom profile na približne 20 % územia a zasahuje juhozápadné Slovensko, a tiež severné časti západného, stredného a východného Slovenska (Obr. 1). Deficit pôdnej vlahy je na väčšine Slovenska v intervale -5 až -40 mm. Na Záhorí je deficit lokálne až do -60 mm. Podľa aktuálnej predpovede intenzity sucha sa situácia nezlepší ani v najbližších 10 dňoch (Obr. 2).

Obr. 1 Intenzita sucha na Slovensku dňa 05.04.2020 (zdroj www.intersucho.sk)

Obr. 2 Predpoveď intenzity sucha na 10 dní (zdroj www.intersucho.sk)

Podľa monitoringu meteorologického sucha aktuálne prevažujú na Slovensku mierne až extrémne suché podmienky. Index SPEI je pod hranicou -2 (extrémne sucho) až na 10 staniciach. Deficit zrážok je za posledných 90 dní najvyšší vo Švedlári a Spišských Vlachoch, a to do -45 mm.

Na základe informácií od odborníkov z praxe, ktoré zbierame a zverejňujeme prostredníctvom portálu intersucho.sk, monitorujeme počiatočný vplyv sucha na takmer celom území Slovenska. V dôsledku 2 až 3 týždňového deficitu zrážok a veterného počasia hlásia reportéri nedostatok pôdnej vlahy, najmä vo vrchnej vrstve pôdy. V južných okresoch sa niektoré porasty zastavili v raste alebo zatiaľ stále nevzchádzajú. V okresoch stredného a severného Slovenska sa urýchlene pripravuje pôda na siatie, aby sa zachytila aspoň nejaká vlaha potrebná pre prvotný rast obilnín. Začínajúce sucho skomplikovali aj vpády studeného arktického vzduchu, pričom nenávratne poškodili rozkvitnuté ovocné stromy najmä čerešne, marhule a broskyne.

Prejavy nedostatku vlahy, presušenú vrchnú časť pôdy spôsobujúcu problémy pri raste ozimín a vzchádzaní maku, jarín, ďatelín, tráv hlásia reportéri z okresov Spišská Nová Ves, Nové Mesto nad Váhom, Senec, Myjava, Bardejov, Považská Bystrica, Levice, Lučenec, Nitra, Piešťany, Šaľa, Partizánske, Komárno, Topoľčany, Prievidza, Trnava, Senica.

„Naviac suchšie počasie vyhovuje hlodavcom a môže spôsobiť opätovnú kalamitu. Ich škodlivosť je možné pozorovať v porastoch ozimín“, hlásia reportéri z okresov Kežmarok a Senec.

Stratu vlhkosti vrchnej vrstvy pôdy, presychanie hrabanky a riziko lesných požiarov hlásia reportéri dopadov sucha na lesy z okresov Považská Bystrica, Pezinok, Piešťany, Rožňava, Liptovský Mikuláš, Púchov, Topoľčany, Ilava. „Začínajúci deficit vlahy v jarnom období bude mať negatívny vplyv na prebiehajúce zalesňovacie práce v umelej obnove lesa sadbou a výrazne zníži percento ujatosti sadeníc“, hlásia lesníci.

Informácie z jednotlivých okresov od našich reportérov neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch. Viac informácií nájdete na stránke www.intersucho.sk v časti „Dopady na poľnohospodárstvo“ a „Dopady na lesy“.

Aj vy sa môžete pridať k aktívnym reportérom, ktorí v týždennom kroku prinášajú aktuálne informácie o suchu. Do monitoringu dopadov sucha sa môžete zapojiť cez webovú stránku www.intersucho.sk – v časti „Zbierajte s nami údaje“.