SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Dážď Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

15 OKT 2020

Aktuálna povodňová situácia na tokoch Slovenska 15.10.2020

HYDROLÓGIA | 15.10.2020 | SPRÁVA | VALÉRIA WENDLOVÁ

Vzhľadom na ubúdanie zrážok, kedy nám za predchádzajúcich 24 hodín k dnešnému dňu (15. 10. 2020) k 6. hod ráno síce pršalo na celom území Slovenska, ale bolo ich výrazne menej, sa povodňová  situácia najmä na tokoch Hornád, Hnilec a Bodva pomaly zlepšuje.


 

Najvyššie úhrny zrážok boli na strednom a juhozápadnom Slovensku, a to v oblasti Malých Karpát a na hornej Nitre od 20-40 mm. Maximálny úhrn sme zaznamenali  v stanici  Modra-Piesok 65,5 mm a v stanici Kľak 69,7 mm. Na ostatnom území to bolo zväčša do 25 mm. Takéto zrážkové pomery sa prejavili samozrejme aj na tokoch.

Na  východnom Slovensku na Hornáde, Hnilci a Bodve na ich horných úsekoch vo večerných a nočných hodinách hladiny kulminovali alebo boli v miernom poklese, na dolných úsekoch kulminovali, ale boli ustálené pri vysokých vodných stavoch. V súčasnosti je väčšina týchto tokov ustálená alebo v poklese. Hornád v Ždani aktuálne kulminuje.

Na hornej Nitre a hornom úseku Bebravy sú hladiny ustálené alebo v poklese avšak kulminácia pri 3. SPA je v súčasnosti v Nadliciach a v Nitrianskej Strede. Na väčšine tokov stredného Slovenska sú hladiny ustálené alebo v miernom poklese, na dolnom úseku Rimavy a jej prítokoch prebieha kulminácia alebo je mierny pokles.

Na tokoch Malých Karpát na ich horných úsekoch je ustálenosť až pokles, na dolných úsekoch ešte prebiehajú kulminácie, a to na stanici Svätý Jur na Šurskom kanáli. V povodí Moravy  sa povodňová vlna, ktorá prichádza  z českého  územia naplno prejavila už aj v staniciach na Slovensku, kde v Kopčanoch a v Moravskom Jáne hladina dosiahla 3. stupeň povodňovej aktivity.

Aktuálne o 10. hod. máme na Slovensku 13 staníc s hladinami prekračujúcimi 3. SPA. Podrobný zoznam staníc s 1. až 3.SPA je dostupný kliknutím na mapu „Stupne povodňovej aktivity“ na stránke ww.shmu.sk alebo v časti Hydrologické spravodajstvo.

Na základe predpovede ďalších zrážok vo večerných a nočných hodinách očakávame v priebehu dnešného dňa v horných úsekoch väčšiny tokov pokles až výrazný pokles, no v druhej polovici noci opakovaný prechodný vzostup vodných hladín. Na dolných úsekoch vzostup z dotekania s prechodom do kulminácií s pretrvávaním alebo opätovným dosahovaním stupňov povodňovej aktivity. Na Morave v jej hornej časti predpokladáme  prechod do kulminácií, v jej dolnej časti ešte výrazný vzostup z dotekania.

V súčasnosti hydrológovia SHMÚ vydali  hydrologické výstrahy 1. až 3.stupňa. Pre okresy v povodí Moravy, hornej Nitry a Hornádu je vydaný najvyšší 3. stupeň hydrologickej výstrahy pred povodňami.

Výstrahy priebežne aktualizujeme podľa vývoja hydrometeorologickej situácie a dostupné sú na stránke www.shmu.sk.