Aktuality SHMÚ

28 JAN 2021

Expedičné meranie snehovej pokrývky v Malej Fatre 18. a 25.1.2021

HYDROLÓGIA | 28.1.2021 | SPRÁVA | DANICA LEŠKOVÁ, VLADIMÍR MAGERČÁK

 

Expedičné merania výšky snehu (VS) a vodnej hodnoty snehu (VHS) sa vykonávajú za účelom získania informácií o množstve vody ukrytej v snehovej pokrývke. Povinnosť informovať MŽP a SVP o množstve vody v snehovej pokrývke vyplýva zo Zákona o ochrane pred povodňami. Priebeh Snehového spravodajstva je na http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=mim_sneh

 

 

 

Uvádzame výsledky z dvoch terénnych meraní v Malej Fatre vykonané hydrológmi Regionálneho pracoviska Žilina. Získanie cenných údajov bolo odmenené výborným počasím v prekrásnej zimnej prírode.

 

 

 

 

 

 

Počas tohtoročnej zimy boli 18.1.2021 pre VD Žilina v povodí Váhu zatiaľ zaznamenané najväčšie zásoby snehu, porovnateľné s minuloročnou zimou.

 

Voda z roztopeného snehu z meraných profilov v  Malej Fatre na jar odtečie do VD Žilina, preto množstvo vody ukrytej v snehovej pokrývke je veľmi dôležitá informácia pre vodohospodárov. K 25.1.2021 sme spočítali pre VD Žilina 70,96 mil. m3 vody v snehovej pokrývke.