Aktuality SHMÚ

06 APR 2021

Marec 2021 - zhodnotenie mesiaca

SHMÚ | 6.4.2021 | ANALÝZA | OKS, OMPAV

Marec 2021 – bol na väčšine územia Slovenska teplotne podpriemerný (avšak v rámci normálu 1981 - 2010) a zrážkovo silne až mimoriadne podnormálny (veľmi až mimoriadne suchý).


Synoptická situácia a cirkulačné podmienky

Prvé tri dni mesiaca sa nad našou oblasťou udržiavala tlaková výš. Tá následne v našej oblasti zoslabla a cez strednú Európu prešiel 5.3. smerom na juh studený front. Dňa 6.3. sa do strednej Európy od severozápadu rozšírila tlaková výš, ktorá sa tu udržiavala do 8.3. kedy cez našu oblasť postúpil smerom na juh studený front.

V ďalších dňoch sa až do 10.3. nad nami udržiavalo nevýrazné tlakové pole. Od 11.3. do 14.3. sme boli pod vplyvom rozsiahlej tlakovej níže so stredom nad Nórskym morom. Následne cez našu oblasť smerom na juhovýchod prešiel studený front, za ktorým k nám od severu prúdil chladný vzduch. V ňom sa neskôr do strednej Európy od západu rozšíril výbežok tlakovej výše so stredom západne od Írska.

V dňoch 21.3. a 22.3. prešiel cez našu oblasť smerom na juhovýchod oklúzny front spojený s tlakovou nížou nad severovýchodnou Európou. Za ním sa k nám od západu rozšírila tlaková výš, ktorá neskôr zoslabla. V ďalších dňoch sa nad našou oblasťou udržiavalo nevýrazné pole vyššieho tlaku vzduchu a to až do 26.3.

V dňoch 27.3. až 29.3. sa naše územie nachádzalo na severnom okraji rozsiahlej tlakovej výše a od západu k nám začal postupne prúdiť teplý vzduch. V posledných dňoch dňoch mesiaca sa nad našou oblasťou nachádzalo nevýrazné pole relatívne vyššieho tlaku.
 

Klimatologické zhodnotenie mesiaca

Teplota vzduchu

Marec bol na väčšine územia Slovenska teplotne normálny, pričom však výrazne prevažovali záporné odchýlky od normálu 1981 – 2010, vrátane vysokohorských polôh. Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu 1981 – 2010 bola prevažne v intervale od -1,0 až 0,0 °C, väčšia záporná odchýlka bola len na Lomnickom štíte (-1,2 °C), naopak s kladnou odchýlkou skončil mesiac na meteorologických staniciach Bratislava-Koliba (+0,5 °C), Bratislava-letisko (+0,3 °C), Banská Štiavnica (+0,2 °C), Poprad (+0,3 °C), Tisinec (+0,1 °C) a Medzilaborce (+0,2 °C). Na meteorologických staniciach Hurbanovo a Košice (letisko) bol mesačný priemer na úrovni normálu (odchýlka 0,0 °C).

Priemerná mesačná teplota vzduchu v marci dosiahla na juhu západného, stredného a východného Slovenska väčšinou hodnoty od 4,0 do 6,0 °C, výrazne chladnejšie boli len niektoré vyššie položené kotliny stredného a východného Slovenska, resp. vysokohorské polohy, kde mesačný priemer teploty vzduchu bol ešte v intervale záporných teplôt vzduchu (Oravská Lesná -1,3 °C, Telgárt -0,5 °C, Chopok -7,2 °C a Lomnický štít -10,4 °C). Najvyššia hodnota mesačnej priemernej teploty vzduchu bola zaznamenaná na meteorologickej stanici Bratislava-letisko (5,9 °C), naopak najnižšia, mimo vysokohorských polôh, na stanici v Oravskej Lesnej (-1,3 °C).

Podobne ako vo februári a v januári 2021, aj v marci prevládal na Slovensku výrazne premenlivý charakter počasia, pričom relatívne teplejší ako dlhodobý priemer bol začiatoko a potom predovšetkým záver mesiaca, kedy v období od 26.3. dosahovali hodnoty maximálnej dennej teploty vzduchu až takmer 25 °C. V priebehu marca sme však na území Slovenska zaznamenali aj dve pomerne výrazne vlny mrazov, a to v období od 6. do 11.3 a neskôr od 19. do 21.3., kedy minimálna denná teplota vzduchu klesala v niektorých regiónoch na severe Slovenska (mimo vysokohorských polôh) ešte výrazne po -10 °C, no pomerne chladno bolo v uvedených dňoch aj nižšie položených oblastiach na juhu a juhozápade Slovenska.

Absolútne maximum teploty vzduchu sme v priebehu marca zaznamenali v Skalici, kde dňa 31.3. vystúpila teplota vzduchu až na 24,9 °C, naopak absolútne teplotné minimum bolo, mimo horských polôh, namerané v Oravskej Polhore, a to -18,4°C (dňa 21.3.). Na meteorologickej stanici na Lomnickom štíte bola zaznamenaná najnižšia teplota vzduchu dňa 6.3., a to -20,0 °C.
 

Atmosférické zrážky

Okrem niektorých vysokohorských regiónov na severe stredného Slovenska a niektorých meteorologických staníc na východnom Slovensku bol marec z hľadiska celkového mesačného úhrnu zrážok výrazne suchší ako dlhodobý priemer, pričom skončil prevažne ako silne až mimoriadne podnormálny (veľmi až mimoriadne suchý). Na veľkej časti Podunajskej nížiny, a miestami aj na juhu východného Slovenska, nespadlo za celý mesiac ani 10 mm zrážok. Napríklad, na meteorologickej stanici v Hurbanove dosiahol mesačný úhrn zrážok za marec len 2,4 mm, čo je historicky druhá najnižšia hodnota pre marec (menej tam bolo len v roku 2003, 0,9 mm) a predstavuje len 7,5 % normálu 1981 – 2010. Veľmi nízke hodnoty mesačné úhrnu zrážok však boli zaznamenané aj v oblasti krajného juhozápadu Slovenska (Bratislava-Koliba 6,6 mm – druhá najnižšia hodnota pre marec aspoň od roku 1951, Bratislava-letisko 3,1 mm – rovnako ide o druhú najnižšiu hodnotu aspoň od roku 1951).

V regiónoch severozápadného, severného a miestami aj východného Slovenska dosiahol mesačný úhrn zrážok v absolútnom vyjadrení síce významne vyššie hodnoty ako na juhu Slovenska, no v porovnaní s normálom 1981 – 2010 išlo aj v tomto prípade o podnormálne hodnoty zrážok. Napríklad, na meteorologickej stanici v Oravskej Lesnej spadlo za marec úhrnne 53,2 mm zrážok, predstavovalo to však len 58,5 % normálu 1981 – 2010. Teda aj tu skončil marec z hľadiska zrážok ako suchý.

Na väčšine územia Slovenska dosiahol mesačný úhrn zrážok v marci hodnoty od 5 do 25 mm. Okrem už spomínanej Oravskej Lesnej, viac zrážok spadlo aj v nektorých vysokohorských oblastiach Nízkych a Vysokých Tatier (Chopok 68,3 mm a Lomnický štít 209,3 mm), ale aj v Oravskej Polhore 70,0 mm, na Štrbskom Plese 64,7 mm, v Okrúhlom 56,5 mm, na Martinských holiach 55,8 mm, a v Zuberci 55,1 mm. Najmenej zrážok sme namerali v priebehu marca v Hurbanove 2,4 mm, v Bratislave (letisko) 3,1 mm, v Želiezovciach 3,3 mm, a v Žihárci 3,7 mm.

Výskyt tuhých zrážok (sneženia) sa v priebehu marca obmedzovali prevažne už len na horské a vysokohorské polohy stredného a východného Slovenska, pričom najväčšie prírastky novej snehovej pokrývky boli zaznamenané napr. na Chopku v dňoch 11.3., 13.3., 20.3. a 23.3., kedy spadlo aj viac ako 10 cm nového snehu (najviac 20.3., 20 cm). V dôsledku pravidelnejších snehových zrážok, výška celkovej snehovej pokrývka začala v priebehu marca vo vysokohorskom prostredí opäť prechodne rásť, a napríklad na meteorologickej stanici na Lomnickom štíte dosiahla koncom mesiaca svoje maximum v rámci tohtoročnej zimnej sezóny 2020/2021, a to 318 cm (30.3.), a na Chopku 241 cm (25.3.).
 

Všetky uvedené údaje majú operatívny charakter a zohľadňujú stav k dátumu 6.4.2021.

▲ Obr. 1: Reanalýza priemernej výšky hladiny 500 hPa (vľavo - absolútne hodnoty; vpravo - odchýlka od normálu 1981 - 2010) v období 1.3. - 31.3.2021 (zdroj: NCEP/NCAR).

▲ Obr. 2: Reanalýza priemernej teploty vzduchu v hladine 850 hPa (vľavo - absolútne hodnoty; vpravo - odchýlka od normálu 1981 - 2010) v období 1.3. - 31.3.2021 (zdroj: NCEP/NCAR).

▲ Anim. 1: Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora [hPa], teplota vzduchu v hladine 850 hPa a geopotenciál 500 hPa [gpm] v období 1.3. - 31.3.2021 podľa reanalýzy ECMWF.

▲ Obr. 3: Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu [°C] v Európe v marci 2021 od normálu 1981-2010 podľa údajov globálnej reanalýzy ERA5 (ECMWF).